Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3_2009

3_2009

Ratings: (0)|Views: 39 |Likes:
medicina
medicina

More info:

Published by: Bernacik Beatrice Cristina on May 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2013

pdf

text

original

 
1
INSTITUTUL DE CERCET
 Ă
RI
Ş
TIIN
Ţ
IFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRIIS
 Ă
N
 Ă
T
 ĂŢ
II MAMEI
Ş
I COPILULUI
UN FĂT FRUMOSŞI SĂNĂTOS
BULETIN DEPERINATOLOGIE
REVISTĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ
REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU
 
ISSN 1810-5289
 ASOCIA
Ţ
IA DE MEDICIN
 Ă
 PERINATAL
 Ă
 DIN REPUBLICA MOLDOVA
3(43) 2009
Revist
ă
 
ş
tiin
ţ
i
co-practic
ă
 Fondat
ă
în 1998
MATERIALELE CONGRESULUI AL V-LAAL PEDIATRILOR 
Ş
I NEONATOLOGILOR DIN REPUBLUCA MOLDOVA
CU PARTICIPARE INTERNA
Ţ
IONAL
Ă
(29-30 OCTOMBRIE 2009)
SOCIETATEA
Ş
TIIN
Ţ
IFICO-PRACTIC
 Ă
  A MEDICILOR PEDIATRI DINREPUBLICA MOLDOVA
 
2
RAPOARTE DE BAZ
Ă
P. Stratulat
EVOLU
Ţ
IA SITUA
Ţ
IEI DEMOGRAFICE ÎN REPUBLICAMOLDOVA: STRUCTUR 
Ă
, FACTORI DE RISC, TENDIN
Ţ
E
Ş
IPERSPECTIVE
Eric Boez
LES INFECTIONS NOSOCOMIALES EN NÉONATOLOGIE
Pierre F. Bakhache
IMUNIZ
Ă
RI ÎN PERINATOLOGIE
В
.
Г
.
Майданник
,
Н
.
В
.
Хайтович
,
В
.
Е
.
Досенко
,
Р
.
В
.
Терлецкий
ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ
 
ДИСФУНКЦИЯ
 
И
 
РОЛЬ
 
УБИКВИТИН
-
ПРОТЕАСОМАЛЬНОГО
 
ПРОТЕОЛИЗА
 
У
 
ДЕТЕЙ
 
С
 
ПЕРВИЧНОЙ
 
АРТЕРИАЛЬНОЙ
 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
A.G.Dimitriu, Maria Stamatin, N.Nistor
MALFORMA
Ţ
II CONGENITALE DE CORD CUMANIFESTARI SEVERE NEONATALE
Liubov Vasilos, Ana Savciuc, Elena P
ă
p
ă
die, Nelli Romanov
SINDROMUL COAGUL
Ă
RII INTRAVASCULAREDISEMINATE (CID) LA COPII. DIAGNOSTIC
Ş
I TRATAMENT
URGEN
Ţ
E ÎN PEDIATRIE
Ş
I NEONATOLOGIEMaria Stamatin, Andreea Avasiloaiei
URGEN
Ţ
E TROMBOEMBOLICE NEONATALE
C. Iordache, Alina-Costina Luca, Stefana-Maria Moisa
INTOXICATII ACUTE SAU SUPRADOZARI ALEMEDICATIEI FOLOSITE IN TERAPIA BOLILOR CARDIO-VASCULARE LA COPIL
N. Nistor, Fl. Cristogel, C. Iordache,Violeta
Ş
treang
ă
,Alina Luca
INTOXICA
Ţ
IILE ACUTE CU DROGURI ILICITE
N. Nistor, Violeta
Ş
treang
ă
, Alina Luca, C. Iordache,Magdalena Cristian, A. Vlad
ASPIRA
Ţ
IA DE CORPI STR 
Ă
INI ÎN C
Ă
ILERESPIRATORII LA COPIL
M. Burlea, Irina-Mihaela Ciomaga, Stefana Maria Moisa
HEMORAGIA DIGESTIV
Ă
LA COPIL
Marcela
Ş
oitu, Ludmila Ciocârla, Galina
Ş
cerbacova,Liliana Lebedinschii, Ludmila Rusu, Iulia Procopciuc
INSUFICIEN
Ţ
A ORGANIC
Ă
MULTISISTEMIC
Ă
LA NOU- N
Ǎ
SCU
Ţ
II PREMATURI
A. Caraman, A. Magulciac
UTILIZAREA ULTRASONOGRAFIEI ÎN DIAGNOSTICULPATOLOGIEI CEREBRALE LA NOU-N
Ă
SCU
Ţ
II PREMATURI
Ş
I CEI N
Ă
SCU
Ţ
I ÎN ASFIXIE
A.G.Dimitriu, N.Nistor
BAZELE FIZIOPATOLOGICE ALE TRATAMENTULUIINSUFICIENTEI CARDIACE LA COPIL
MAIN REPORTSP. Stratulat
EVOLUTION OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN THEREPUBLIC OF MOLDOVA: STRUCTURE, RISK FACTORS,PATTERNS AND PERSPECTIVES
Eric Boez
INFEC
Ţ
IILE NOSOCOMIALE ÎN NEONATOLOGIE
Pierre F. Bakhache
TOPICS ON PERINATAL IMMUNIZATIONS
V. Maidannic, N. Haitovitz, V. Dosenko, R. Terletsky
THE ENDOTERIAL DYSFUNCTION AND THE ROLE OFTHE UBIKVITIN - PROTEASOMAL PROTEOLYSIS INCHILDREN WITH ARTERIAL HYPERTENSION
A.G.Dimitriu, Maria Stamatin, N.Nistor
CONGENITAL HEART MALFORMATIONS WITH SEVERE NEONATAL MANIFESTATIONS
Liubov Vasilos, Ana Savciuc, Elena Papadie, Nelli Romanova
DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULATION INCHILDREN. DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
PEDIATRIC AND NEONATAL EMERGENCIESMaria Stamatin, Andreea Avasiloaiei
TROMBOEMBOLIC NEONATAL EMERGENCIES
C. Iordache, Alina-Costina Luca, Stefana-Maria Moisa
ACUTE INTOXICATIONS OR OVERDOSES OFMEDICATION USED IN CARDIOVASCULAR DISEASETHERAPY IN CHILDREN
N. Nistor, Fl. Cristogel, C. Iordache, Violeta
Ş
treang
ă
,Alina Luca
ACUTE POISONING WITH ILLICIT DRUGS
N. Nistor, Violeta
Ş
treang
ă
, Alina Luca, C. Iordache,Magdalena Cristian, A. Vlad
AIRWAY FOREIGN BODY ASPIRATION IN CHILDREN
M. Burlea, Irina-Mihaela Ciomaga, Stefana Maria Moisa
PEDIATRIC DIGESTIVE HEMORRHAGE
Marcela
Ş
oitu, Ludmila Ciocârla, Galina
Ş
cerbacova, LilianaLebedinschii, Ludmila Rusu, Iulia Procopciuc
POLYORGANIC FAILURE IN THE PREMATURE BABIES
A. Caraman, A. Magulciac
THE USE OF ULTRASOUND TO DIAGNOZE BRAIN INJUREOF PREMATURE INFANTS
Dimitriu Alexandru Grigore, N. Nistor
PHYSIOPATHOLOGICAL BASES OF THE TREATMENT OFCARDIAC FAILURE IN CHILDREN
CONTENTSCUPRINS
818202022273136424649535762
 
3
C. Iordache, Alina-Costina Luca, Stefana-Maria Moisa
ECOCARDIOGRAFIA- TEST DECISIV IN EVALUAREASI MONITORIZAREA COPILULUI CU INSUFICIENTACARDIACA
Ludmila Cerempei, Viorica Moroianu, Tatiana Covalschi,Galina Rimarciuc, N. Starciuc, Neli Romanov
MANAGEMENTUL DIAGNOSTIC
Ş
I TERAPEUTICAL COPIILOR CU SINDROMUL VOMEI CICLICE ÎNCONDI
Ţ
IILE SEC
Ţ
IEI DE REANIMARE
Ş
I TERAPIEINTENSIV
Ă
ACTUALIT
ĂŢ
I ÎN MANAGEMENTUL PATOLOGIILOR NEONATALE
Ş
I PEDIATRCIEP. Stratulat, Larisa Crivceanscaia, Dorina Rotaru,Marian Mariana
EFICACITATEA TERAPIEI ANTENATALE CUCORTICOSTEROIZI ASUPRA MORBIDIT
ĂŢ
II
Ş
IMORTALIT
ĂŢ
II COPIILOR PREMATURI ÎN SEC
Ţ
IA DEREANIMARE
Ş
I TERAPIE INTENSIV
Ă
A IMSP IC
Ş
OSM
Ş
I C
P. Stratulat, Ala Curteanu, Tatiana Carau
ş
PERCEP
Ţ
IILE MAMELOR ÎN LEGATUR 
Ă
CUSERVICIILE ACORDATE ÎN ASISTEN
Ţ
A PRIMAR 
Ă
 
Ş
IMATERNITATE
Marcela
Ş
oitu, Ludmila Ciocârla, Galina
Ş
cerbacova,Ludmila Dumitra
ş
, Ludmila Rusu, Iulia Procopciuc
PARAMETRII HEMATOLOGICI LA NOU-N
Ă
SCU
Ţ
IICU GREUTATE FOARTE MIC
Ă
LA NA
Ş
TERE SUBTRATAMENT CU ERITROPOIETINA EXOGEN
Ă
P. Stratulat, V. Petrov, Tatiana Carau
ş
, Ala Curteanu
ASPECTELE OBSTETRICALE ALE DECESULUIPERINATAL
M. Rudi, Lucia Pîr
ţ
u, Ina Palii, Natalia Gu
ţ
u
IMPACTUL GREUT
ĂŢ
II MICI LA NA
Ş
TERE
Ş
IA OBEZIT
ĂŢ
II ASUPRA VALORILOR TENSIUNIIARTERIALE ÎN COPIL
Ă
RIE
C. Iordache, Alina-Costina Luca
ş
,
Ş
tefana-Maria Moisa
FACTORI PREDICTIVI DE PROGNOSTIC NEFAVORABIL IN INSUFICIENTA CARDIACA ACOPILULUI
C. Iordache, Alina-Costina Luca
ş
,
Ş
tefana-Maria Moisa
PATOGENIA HIPERTENSIUNII ARTERIALE LA COPIL
Svetlana Cojocari, Nelea M
ă
tr
ă
gun
ă
, Ninel Revenco, LiliaBichir-Thoreac, Tamara Gu
ţ
ul
OPORTUNIT
ĂŢ
I DIAGNOSTICE ALE HIPERTENSIUNIIARTERIALE LA COPIII CU OBEZITATE
Ş
ISUPRAPONDERALI
Ş
tefana-Maria Moisa, C. Iordache, Alina-Costina Luca
TEHNICI ECOCARDIOGRAFICE AVANSATEAPLICABILE ÎN INSUFICIEN
Ţ
A CARDIAC
Ă
Ninel Revenco, Angela Dru
ş
c
ă
, S. Foca, A. Vangheli
MODIFIC
Ă
RILE ARTICULARE
Ş
I ACTIVITATEAPARACLINIC
Ă
ÎN ARTRITA JUVENIL
Ă
IDIOPATIC
Ă
Ninel Revenco, Angela Dru
ş
c
ă
ROLUL SUPEROXIDDISMUTAZEI ÎN PATOGENIAARTRITEI JUVENILE IDIOPATICE
Gr. Covalciuc
MANAGEMENTUL SPONDILOARTRITELOR SERONEGATIVE LA COPII
C. Iordache, Alina-Costina Luca, Stefana-Maria Moisa
ECHOCARDIOGRAPHY- DECISIVE TEST IN HEARTFAILURE CHILD EVALUATION AND MONITORISATION
Ludmila Cerempei, Viorica Moroianu, Tatiana Covalschi,Galina Rimarciuc, N. Starciuc, Neli Romanov
DIAGNOSIS AND TREATMENT MANAGEMENT OFCHILDREN WITH CYCLIC VOMITING SYNDROME INCONDITIONS OF INTENSIVE CARE UNIT
ACTUALITIES IN THE MANAGEMENT OF PEDIATRICAND NEONATAL DISEASESP. Stratulat, Larisa Crivceanscaia, Dorina Rotaru,Mariana Marian
THE EFFICACY OF ANTENATAL CORTICOSTEROIDTHERAPY ON MORBIDITY AND MORTALITY IN PRETERMBABIES FROM NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT
P. Stratulat, Ala Curteanu, Tatiana Caraush
WOMEN’S PERCEPTION OF THE PROVIDED PRIMARYMEDICAL CARE AND MATERNITY SERVICES
Marcela
Ş
oitu, Ludmila Ciocârla, Galina
Ş
cerbacova, LudmilaDumitra
ş
, Ludmila Rusu, Iulia Procopciuc
HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN VERY LOWBIRTHWEIGHT INFANTS UNDER TREATMENT WITHERYTHROPOIETIN
P. Stratulat, V.Petrov, Tatiana Carau
ş
, Ala Curteanu
OBSTETRICAL ASPECTS OF THE PERINATAL DEATH
M. Rudi, Lucia Pîr
ţ
u, Ina Palii, Natalia Gu
ţ
u
THE INFLUENCE OF CONCURRENT OBESITY AND LOWBIRTH WEIGHT ON BLOOD PRESSURE IN CHILDHOOD
C. Iordache, Alina-Costina Luca, Stefana-Maria Moisa
UNFAVOURABLE PROGNOSIS FACTORS IN HEARTFAILURE CHILDREN
C. Iordache, Alina-Costina Luca, Stefana-Maria Moisa
PATHOGENY OF ARTERIAL HYPERTENSION IN CHILDREN
Svetlana Cojocari, Nelea M
ă
tr
ă
gun
ă
, Ninel Revenco, LiliaBichir-Thoreac, Tamara Gu
ţ
ul
OPPORTUNITIES IN DIAGNOSIS OF ARTERIALHYPERTENSION AT OBESE CHILDREN WITHOVERWEIGHT
Ş
tefana-Maria Moisa, C. Iordache, Alina-Costina Luca
ADVANCED ECHOCARDIOGRAPHYC TECHNIQUESAPPLICABLE IN HEART FAILURE
Ninel Revenco, Angela Dru
ş
c
ă
, S. Foca, A. Vangheli
ARTICULAR SYNDROME AND PARACLINICAL ACTIVITYIN JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS
Ninel Revenco, Angela Dru
ş
c
ă
Т
HE ROLE OF SUPEROXIDE IN THE PATHOGENESIS OFJUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS
Gr. Covalciuc
MANAGEMENT OF SERONEGATIVE SPONDILOARTRITISOF CHILDREN
677277829195
100104108112116121125127

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->