Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghid 1 Introducere La Educatia Incluziva

Ghid 1 Introducere La Educatia Incluziva

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by irinapla

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: irinapla on May 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

 
Inclusion Guidebook 1 v0.3_Romanian Maria Andruszkiewicz / Keith Prenton
1
GHIDUL 1INTRODUCERE LAEDUCAŢIA INCLUZIVĂ
 
Inclusion Guidebook 1 v0.3_Romanian Maria Andruszkiewicz / Keith Prenton
2
Cuvânt de bun venit 
Prezentul ghid este primul volum din seria de ghiduri elaborate în cadrulproiectului
 Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate
. Ele se vor utiliza încadrul seminariilor de formare adresate cadrelor didactice, directorilor şiinspectorilor şcolari. Vor putea fi folosite şi ca o resursă în eforturile de construirea unor şcoli incluzive. De asemenea, părţi din aceste ghiduri constituie puncte depornire pentru reflecţie. Speranţa autorilor este că veţi reflecta, pornind de laideile prezentate în această serie de ghiduri, cu scopul de a analiza cât deincluzivă este instituţia dumneavoastră şi de a decide ce măsuri puteţi lua pentrua progresa pe calea incluziunii.
Ghidul 1: Introducere la Educaţia Incluzivă
îşi propune să răspundă la întrebarea: “Ce este educaţia incluzivă?” şi să vă familiarizeze cu principiile debază ale educaţiei incluzive.
Ghidul 2: Planificarea în contextul schimbării
se adresează cu precădereinspectorilor şcolari şi directorilor din sistemul de învăţământ preuniversitar, careau sarcina de a organiza şi coordona transpunerea în realitate a filosofieieducaţiei incluzive.
Ghidul 3: Învăţarea într-un mediu incluziv
prezintă o serie de tehnici, metodeşi strategii de predare-învăţare care promovează practicile incluzive în şcoli.
Ghidul 4: Sprijin individualizat pentru învăţare
se adresează mai ales acelor cadre didactice care lucrează cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale în şcolilede masă. Ghidul abordează felul în care putem răspunde nevoilor individuale de învăţare ale copiilor.
Ghidul 5: Sprijin pentru adulţii care învaţă
discută unele aspecte ale educaţieiadulţilor şi se adresează cu precădere acelor cadre didactice care predau laclase de tipul A Doua Şansă, sau susţin alte cursuri pentru adulţi (alfabetizareetc.).
Ghidul 6: Construirea parteneriatului şcoală-familie-comunitate
abordeazărelaţia de parteneriat dintre şcoală-familie-comunitate, în special în cazulcomunităţilor dezavantajate.
Ghidul 7: Reflectarea valorilor comunităţii în curriculumul la decizia şcolii
 discută aspecte esenţiale ale dezvoltării curriculum-ului local (curriculum ladecizia şcolii), oferind sprijin pentru cadrele didactice care doresc să diversificeoferta educaţională şi să o adapteze la cerinţele comunităţii locale.
 
Inclusion Guidebook 1 v0.3_Romanian Maria Andruszkiewicz / Keith Prenton
3
CUPRINS
Cuvânt de bun venitCuprinsCum să folosim acest ghid?1. Educaţie incluzivă în România
„Mi-am dat seama cât de bine poate fi la şcoală” – experienţeromâneşti în domeniul educaţiei incluzive
2. Cunoştinţe de bază pentru toţi
2.1. Ce este educaţia incluzivă?2.2. Ce putem face pentru a combate discriminarea ?
 
2.3. Cum putem include în şcoala noastră copiii cu cerinţe educativespeciale?2.4. Cum putem ajuta elevii să depăşească barierele în învăţare?2.5. Să ne facem timp pentru a reflecta asupra activităţii noastre
3. Cunoştinţe de bază pentru directori şi inspectori şcolari
3.1. Cum putem promova o cultură şcolară incluzivă?3.2. Cum putem face ca şcoala să fie primitoare pentru toată lumea?3.3. Cum putem schimba lucrurile?
4. Combaterea discriminării
4.1. Cum putem fi siguri că nu există discriminare în şcoala noastră?4.2. Cum putem demonstra că luptăm împotriva discriminării?4.3. Cum putem să îi convingem pe ceilalţi să renunţe la atitudinilediscriminatorii?4.4. Cum putem elimina comportamentele de intimidare din şcoalanoastră?
5. Strategii pentru cadrele didactice
5.1. Cum putem să-i ajutăm pe toţi elevii să progreseze?
 
5.2. Cum abordăm cursanţii adulţi?5.3. Cum putem să-i ajutăm pe copiii care frecventează şcoalanoastră doar o parte a anului şcolar?
6. Lecturi suplimentare
6.1. De ce trebuie să înceapă educaţia împotriva discriminării dinperioada preşcolară6.2. „Atitudini implicite” şi implicaţiile pentru profesori6.3. Impactul etichetării asupra atitudinilor şi realizărilor elevilor 6.4. De la integrare la incluziune6.5. Educaţia incluzivă în contextul drepturilor omului6.6. Educaţia incluzivă – dreptul la educaţie de masă6.7. Bariere în învăţare6.8. Strategii de predare – predarea diferenţiată6.9. Evaluarea6.10. Etosul şcolii6.11. Rolul liderului şi al managementului în dezvoltarea unui etosincluziv6.12. Autoanaliza: Învăţarea bazată pe experienţă şi reflecţie

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->