Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
economie mondiala OMC

economie mondiala OMC

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 2,097|Likes:
Published by mirabele

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: mirabele on Apr 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

 
APARITIA SI EVOLUTIA OMC
Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a interdependenţe lor în producţia şi circulaţiamărfurilor, în cadrul diviziunii internaţionale a muncii, sub incidenţa şi impactul progresului tehno-ştiinţific. În aceste condiţii, politicile comerciale promovate de diversestate dobîndesc forme, dimensiuni şi valenţe noi.Primul mare efort de adoptare a regulilor care să guverneze relaţiile comercialeinternaţionale a fost făcut de unele ţări imediat după cel de-al doilea război mondial, cînd aapărut necesitatea creării unui organism care să vegheze, să controleze şi să se implicedirect în desfăşurarea comerţului internaţional. Aceste eforturi au condus la adoptarea în1948 a
Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT
), regulile sale aplicîndu-secomerţului internaţional cu bunuri. În decursul timpului, textul GATT a fost modificat pentru a include noi prevederi, în special pentru a trata problemele comerciale ale ţărilor încurs de dezvoltare. În plus, a fost adoptat un număr de Acorduri conexe care detaliazăcîteva din prevederile principale ale GATT. Regulile GATT şi Acordurile conexe au fost încontinuare revizuite şi îmbunătăţite în timpul mai multor runde de negocieri, cea maiimportantă fiind
Runda de la Uruguay
care a durat din 1986 pînă în 1994.Unul dintre rezultatele Rundei Uruguay a fost crearea Organizaţiei Mondiale a Comerţuluila 1 ianuarie 1995. GATT, sub auspiciile căruia au fost lansate aceste negocieri, a fostinclus în cadrul OMC. 
Organizaţia Mondială a Comerţului
(OMC) este responsabilă pentrusupravegherea sistemului comercial multilateral. De asemenea, OMC constituie un forum pentru continuarea negocierilor privind liberalizarea comerţului cu bunuri şi servicii, prindesfiinţarea barierelor şi elaborarea de noi reguli în domeniile legate de comerţ. AcordurileOMC prevăd un mecanism comun de reglementare a diferendelor, prin care membri îşiapără drepturile şi reglementează divergenţele care apar între ei.Organizaţia este compusă din guverne şi entităţi politice (de exemplu, Uniunea Europeană)şi este condusă de membrii săi, deciziile luându-se prin consens. Apartenenţa la aceastăorganizaţie implică un echilibru între drepturi şi obligaţii.
La momentul actual
, OMC numără 153 de membri; sunt în curs de desfăşurare 30de negocieri de aderare. Cea mai mare şi mai cuprinzătoare entitate din cadrul OMC este
Uniunea Europeană
, cu cele 27 de state membre. Statele membre UE îşi coordonează poziţiile la Bruxelles şi la Geneva, Comisia Europeană având sarcina de a reprezentaansamblul Statelor Membre ale UE în cadrul OMC.La ora actuală în afara sistemului OMC au rămas doar unele ţări care în trecut aveaueconomii planificate şi o parte din ţările în curs de dezvoltare. Ţările cu economiile întranziţie privesc la OMC ca la o structură ce oferă o posibilitate importantă de integrare îneconomia mondială şi de perfecţionare a bazei legislative naţionale în domeniile economicsi comercial.
1
 
 
OBIECTIVE SI FUNCTII
Ideea creării OMC a fost avansată pentru prima dată în 1990, de către
ComunităţileEuropene şi Canada
şi avea în vedere ca noua organizaţie să se constituie într-unmecanism eficient şi pragmatic pentru:
1.
implementarea rezultatelor Rundei Uruguay;
2
. încorporarea în cadrul multilateral de drepturi şi obligaţii comerciale a rezultatelor obţinute în noile domenii de reglementare (servicii, măsuri investiţionale, drepturi de proprietate intelectuală);
3.
aplicarea amendamentelor aduse unor articole ale G.A.T.T;
4
. eliminarea caracterului provizoriu prelungit al existenţei şi funcţionări GATT.
Acordul de la Marrakesh
privind înfiinţarea OMC, în preambulul său prevede
obiectivele de bază
, similare cu cele ale G.A.T.T.- ului, dar care au fost extinse pentru aacorda OMC mandatul de a trata comerţul cu servicii.Acestea sunt:• ridicarea standardelor de viaţă şi a veniturilor;• utilizarea deplină a forţei de muncă;• expansiunea producţiei şi a comerţului;• utilizarea optimă a resurselor mondiale.Aceste obiective au fost completate cu domeniul serviciilor si cu notiunea de „
dezvoltaredurabila”
, referitoare la utilizarea optima a resurselor mondiale si la necesitatea protectieisi conservarii mediului inconjurator, corespunzator diferitelor niveluri de dezvoltareeconomica ale tarilor.Organizatia Mondiala a Comertului serveste drept forum pentru continuarea negocierilor  privind liberalizarea comertului cu servicii prin desfiintarea barierelor si elaborarea dereguli in noi domenii legate de comert.Pe linga aceasta, ea indeplineste urmatoarele
functii:
-facilitarea implementarii, administrarii si aplicarii instrumentelor juridice ale RundeiUruguay si ale oricaror noi acorduri ce vor fi negociate in viitor;-solutionarea diferendelor comerciale;-examinarea politicilor comerciale nationale;-cooperarea cu alte institutii internationale in formularea politicilor economice la scaramondiala.Astfel, in scopul asigurarii unei mai mari coerente in elaborarea politicilor economice lanivel mondial, OMC va coopera, dupa cum va fi adecvat, cu FMI si cu BIRD.Organizatia pune un accent deosebit pe necesitatea eforturilor de a fi sprijinita participareatarilor in curs de dezvoltare si, in special, a celor mai putin dezvoltate state – la crestereacomertului mondial.
2
 
PRINCIPIILE OMC
Acordurile OMC sunt voluminoase si complexe din considerente ca acestea reprezintatexte juridice ce cuprind o gama larga de activitati, care se refera la agricultura, industriatextila si imbracaminte, sistemul bancar, standarde industriale, proprietatea intelectuala simulte alte domenii. Si totusi, la baza tuturor acestor documente stau un sir de principii careconstituie fundamentul sistemului comercial multilateral.Aceste
principii
sunt:
A
.acordarea reciproca si neconditionata, in relatia dintre statele parti,
a clauzei natiuniicele mai favorizate (NMF)
. In conformitate cu acordurile OMC, tarile nu trebuie samanifeste discriminare fata de partenerii lor comerciali. In cazul in care se acorda unui partener o favoare speciala (cum ar fi o taxa vamala mai redusa pentru un produsoarecare), acest lucru urmeaza sa fie aplicat si fata de toti ceilalti membri ai OMC. Totusi,regulile GATT permit, ca taxele vamale si alte bariere in calea comertului sa fie reduse inmod preferential, in cadrul aranjamentelor regionale. Reducerea taxelor vamale, aplicabilein relatiile dintre membrii in cadrul unor aranjamente regionale nu trebuie sa fie extinse sialtor tari. Aranjamentele preferentiale regionale constituie astfel o importanta exceptie dela regula clauzei natiunii celei mai favorizate. Asemenea aranjamente pot lua formauniunilor vamale sau a zonelor de comert liber.
B
.acordarea
clauzei tratamentului national
, fapt ce presupune o atitudine egala fata de bunurile de import si cele autohtone, cel putin dupa momentul patrunderii bunurilor deimport pe piata. Nu este permis unei tari sa impuna asupra unui produs importat, dupa ceacesta a intrat in teritoriul vamal si s-au platit taxele vamale la frontiera, taxe interne (cumar fi taxele asupra vinzarii) la nivele mai ridicate decit produsele interne similare. Acelasilucru trebuie sa se aplice atit fata de serviciile acordate de straini si cele acordate denationali, cit si fata de marcile nationale si cele straine, dreptul de autor si brevete. Acest principiu la fel este prevazut in toate trei acorduri principale ale OMC, desi el este abordatun pic diferit in fiecare din ele.
C.
 
Eliminarea restrictiilor cantitative
si aplicarea acestora intre tarile membre numai insituatii de exceptie, admise de acord pe o baza nediscriminatorie, avindu-se in vedere ca protejarea economie nationale fata de concurenta straina sa se faca in exclusivitate pe caleatarifelor vamale. Regula este supusa totusi unor exceptii specificate. O exceptie importanta permite tarilor care intimpina dificultati ale balantei de plati sa restrictioneze importurile pentru a-si salvgarda pozitia financiara externa. Aceasta exceptie acorda o flexibilitate maimare tarilor in curs de dezvoltare fata de tarile dezvoltate, in utilizarea restrictiilor cantitative la importuri, daca aceste restrictii sunt necesare pentru prevenirea unui declinserios al rezervelor monetare.
D.Neadmiterea concurentei neloiale
, constind din practicarea de subventii si preturi dedumping la export. Regulile nediscriminatorii – NMF si tratamentul national – sintelaborate in asa fel ca sa asigure conditii loiale pentru comert. Multe dintre acordurile
3

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Alexandra Smile liked this
Todoran Maria liked this
Maia Schiopu liked this
Raluca Dragan liked this
Nicolae Marian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->