P. 1
Samsung Galaxy S4 User Manual GT I9505, Jellybean, Swedish

Samsung Galaxy S4 User Manual GT I9505, Jellybean, Swedish

Ratings: (0)|Views: 14,270|Likes:
Published by trueIM471
Please visit http://www.galaxys4manual.com to get more information about Samsung Galaxy S4.
Please visit http://www.galaxys4manual.com to get more information about Samsung Galaxy S4.

More info:

Published by: trueIM471 on May 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/10/2014

 
Bruksanvisning
GT-I9505
http://www.galaxys4manual.com
 
2
Använda den här handboken
Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning medSamsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken är särskilt utformad för att beskrivadetaljerna när det gäller enhetens funktioner.
Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkertoch riktigt sätt.
Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara somtillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregåendemeddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungswebbplats, på adressen
.
Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkarenhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske intefungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara elleroperatör.
Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer.Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer änSamsung.
Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av attanvändaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan detgöra att enhten inte fungerar som den ska eller programmen inte fungerar som de ska.
Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enhetenär licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material förkommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen.Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempelsnabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkroniseringoch användning av platstjänster. Välj en lämplig dataavgiftsplan för att undvika ytterligarekostnader. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.
 
Använda den här handboken3
Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds avenheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ettSamsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.
Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiellakällor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt ellerförloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantinogiltig.
Instruktionsikoner
Varning
: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig
Var försiktig
: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning
Observera
: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
Upphovsrätt
Copyright © 2013 Samsung ElectronicsDen här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någonform eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning ochlagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtyckefrån Samsung Electronics.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->