Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Asimov - Fundatia 3 - Fundatia Si Imperiul

Asimov - Fundatia 3 - Fundatia Si Imperiul

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by Stefan Marin
Asimov
Asimov

More info:

Published by: Stefan Marin on May 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2014

pdf

text

original

 
Fundaţia şi Imperiul
Isaac AsimovPARTEA ÎNTÎI
Generalul
lÎn căutarea magicienilor
BEL RIOSE...
În cariera sa relativ scurtă, Riose şi-a cîştigat titlul de „Ultima dintrefigurile imperiale", şi pe bună dreptate. Un studiu al campaniilor lui ni-l înfăţişează ca peegalul lui Peurifoy prin capacitatea strategică şi superior acestuia prin priceperea de afolosi oamenii. Faptul că s-a născut în zilele de declin ale Imperiuhti l-a împiedicat săegaleze rezultatele lui Peurifoy în postura de cuceritor. Cu toate acestea, a avut 
şi
elmomentul său de măreţie cînd, ca primul dintre Generalii Imperiului care au purtat luptecu Fundaţia, a înfruntat-o bărbăteşte...
ENCICLOPEDIA GALACTICABEL RIOSE călătorea fără escortă, ceea ce, potrivit etichetei Curţii, nu era chiarrecomandabil pentru conducătorul flotei staţionate într-un sistem stelar încă nestatornicde la Hotarele Imperiului Galactic.Bel Riose era însă tînăr şi energic ― îndeajuns de energic pentru a fi trimis cît mai lamarginea Universului de către o Curte lipsită de sentimente şi animată de calcule reci. Înplus, era împins de o vie curiozitate. Istorii ciudate şi greu de crezut, repetate şi îmbogăţite de fantezia a sute de oameni şi cunoscute confuz de alte
 
mii de oameni,ridicau semne de întrebare asupra adevărului lor, iar posibilitatea unei confruntărimilitare aducea calităţile lui în atenţia tuturora. Acest amestec era tulburător.Coborî din demodatul vehicul de teren pe care-l conducea şi ajunse la destinaţie: unconac lipsit de strălucire. Aşteptă. Un bătrîn îi deschise uşa, deşi ochiul fotonic ce-osupraveghea era activ.Bel Riose îi zîmbi bătrînului.― Sînt Riose...― V-am recunoscut. (Bătrînul rămase ţeapăn, fără să-şi exprime surpriza în vreunfel.) Cu ce treburi?Riose făcu un pas înapoi, cu un gest de supunere.― Treburi de pace. Dacă sînteţi Ducem Barr, v-aş cere îngăduinţa de a purta odiscuţie.Ducem Barr se retrase în lături şi în interiorul casei pereţii începură să emită lumină.Cînd intră generalul, casa era luminată ca ziua.Atinse pereţii biroului, apoi îşi privi atent vîrful degetelor.― Aveţi aşa ceva pe Siwenna?Un zîmbet fugar apăru pe chipul lui Barr.― Nici nu există în altă parte, cred. Întreţin instalaţia singur, atît cît mă pricep. Trebuie să-mi cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi la uşă. Sistemul automat semnaleazăprezenţa vizitatorilor, dar n-o mai deschide.― Nu mai faceţi faţă reparaţiilor? întrebă generalul cu o uşoară ironie.― Nu mai există piese de schimb. Vă rog să luaţi loc, domnule. Beţi ceai?― Pe Siwenna? Stimate domn, este imposibil să fii atît de nepoliticos încît să refuziceaiul în aceste locuri.Bătrînul patrician se retrase înclinîndu-se discret, ceea ce ţinea de politeţeamoştenită de la aristocraţia
ci-devant *,
aparţinînd unui secol defunct.
Ci-devant (lb fr.) ― Deviţă veche
(n.t.).
Riose privi cum se îndepărtează silueta gazdei sale şi găsi că actul studiat de bună-cuviinţă nu-l prindea prea bine. Educaţia lui fusese pur militară, iar experienţa de viaţăaidoma. Dacă ar fi să folosim un clişeu verbal, văzuse moartea cu ochii de multe ori, dar întotdeauna tangibilă şi familiară. Prin urmare, n-ar fi un neadevăr dacă am spune căadulatul leu al Flotei a Douăsprezecea se înfiora în camera pe care o simţi, dintr-o dată,
 
rece şi demodată.Generalul observă în cutiile mici de culoare neagră-ivorie, aliniate pe rafturi, niştecărţi cu titluri necunoscute. Bănui că obiectul masiv dintr-un capăt al încăperii erareceptorul care, la cerere, transforma cărţile în sunete şi imagini. Nu văzuse nici unulfuncţionînd, dar auzise despre asemenea lucruri.I se spusese cîndva că în vremurile de aur, cînd Imperiul însemna întreaga Galaxie,nouă case din zece aveau astfel de receptoare şi asemenea şiruri de cărţi.Acum însă trebuiau apărate graniţele, iar cărţile rămîneau în grija bătrînilor. Şi,oricum, mai bine de jumătate din istoriile care se povesteau despre vremurile deodinioară erau mitologie.Ceaiul sosi şi Riose se aşeză. Ducem Barr ridică ceaşca.― În onoarea dumneavoastră!― Mulţumesc. În a dumneavoastră!― Se spune că sînteţi tînăr. Treizeci şi cinci?― Destul de exact. Treizeci şi patru.― În cazul acesta, continuă Barr, cu o uşoară emfază, nu găsesc altă introduceremai fericită decît aceea de a vă informa cu părere de rău că nu sînt în posesia unorfarmece, poţiuni sau filtre ale dragostei. Şi nu sînt cîtuşi de puţin capabil să influenţezgraţiile vreunei tinere doamne de care v-aţi simţi atras.― Nu am nevoie de ajutoare din afară în această privinţă, domnule. (Mulţumirea desine, prezentă şi pînă atunci, răzbătu în glasul uşor amuzat al generalului.) Primiţi multesolicitări de acest fel?― Destule. Din nefericire, persoanele neinformate tind să ia erudiţia drept magie, iardragostea drept acea latură a vieţii care are nevoie cel mai mult de ajutorul magiei.― Mi se pare normal. Numai că eu sînt altfel. Pentru mine, erudiţia nu reprezintăaltceva decît posibilitatea de a răspunde unor întrebări dificile.Siwennianul i se adresă neutru:― S-ar putea să vă înşelaţi la fel de mult ca şi ceilalţi.― Vom vedea. (Tînărul general îşi aşeză cana în locaşul ceaincului şi aceasta seumplu la loc. I se oferi o capsulă cu aromă, căreia îi dădu drumul cu un plescăit în cană.)Spuneţi-mi atunci, Patricianule, cine sînt magicienii? Cei adevăraţi.Barr păru surprins la auzul unui cuvînt demult uitat.― Nu există magicieni, răspunse el.― Dar siwennienii istorisesc multe despre ei. Există o legătură ciudată între aceastăsituaţie şi acele grupuri de conaţionali de-ai dumneavoastră care visează şi tînjesc dupăvremurile de odinioară şi după ceea ce ei numesc libertate şi autonomie. Evident, acesteidei ar putea periclita fiinţa Statului.Bătrînul clătină din cap:― De ce-mi spuneţi toate astea? Bănuiţi că e vorba de o revoltă condusă de mine?― Nu, nici gînd, îl linişti Riose, ridicînd din umeri. De fapt, ideea nu e întru totulridicolă. Tatăl dumneavoastră a fost la vremea sa un exilat, iar dumneavoastră aţi fostpatriot şi şovin la vremea dumneavoastră. Ca oaspete, mi se pare o nedelicateţe săamintesc aceste lucruri, dar misiunea mea de acum îmi cere să v-o spun. Şi, totuşi, săfie vorba de o conspiraţie? Mă îndoiesc. În cursul ultimelor trei generaţii, Siwenna şi-apierdut spiritul de cutezanţă.― Aşa cum dumneavoastră sînteţi lipsit de delicateţe ca oaspete, tot aşa voi fi şi euca gazdă, răspunse bătrînul, parcă împotriva voinţei sale. Aş vrea să vă reamintesc că,demult, un vicerege gîndea la fel despre siwennienii lipsiţi de cutezanţă. Din ordinulacelui vicerege, tatăl meu a devenit un fugar sărac, lipit pămîntului, fraţii mei au devenitmartiri, iar sora mea o sinucigaşă. Şi, totuşi, acel vicerege a avut parte de o moartegroaznică, fiind ucis de prea umilii şi servilii siwennieni.― A, da, şi cu asta aţi atins aproape un subiect asupra căruia aş vrea să zăbovim.Vreme de trei ani, moartea acelui vicerege nu a constituit un mister pentru mine. Îngarda lui personală a existat un soldat ale cărui acţiuni mi s-au părut demne de interes,şi acela aţi fost dumneavoastră, deci nu cred că ar mai fi necesare alte detalii.― Desigur, răspunse Barr netulburat. Şi ce-mi propuneţi?― Să-mi răspundeţi la întrebări.― N-o voi face sub presiunea ameninţărilor. Sînt bătrîn, dar nu atît de bătrîn încîtpentru mine viaţa să nu mai
 
 însemne nimic.― Stimate domn, trăim vremuri grele ― spuse Riose rar, vrînd să dea greutatecuvintelor ―, iar dumneavoastră aveţi copii şi prieteni, o patrie pentru care aţi spusvorbe de iubire nechibzuite în trecut. Să fim serioşi, dacă m-aş hotărî să folosesc forţa,nu m-aş coborî într-atît încît să lovesc în dumneavoastră.― Ce doriţi? întrebă Barr cu răceală.Ridicînd ceaşca goală, Riose spuse:― Patricianule, vă rog să mă ascultaţi cu atenţie. Trăim vremuri în care soldaţii ceimai apreciaţi sînt cei care conduc parade de gală pe aleile palatului regal la zile de
 
sărbătoare şi escortează strălucitoarea navă de agrement care-o poartă pe Splendoareasa Imperială către planetele pe care-şi petrece verile. Eu... la treizeci şi patru de ani sîntun ratat şi aşa voi rămîne. Pentru că-mi place să lupt, înţelegeţi?De aceea m-au şi trimis aici. La Curte aş crea prea multe probleme. Eticheta Curţiinu mi se potriveşte. Îi jignesc pe filfizoni şi pe lorzii-amirali, dar sînt prea bun conducătorde nave şi de oameni ca să-şi încheie conturile cu mine abandonîndu-mă în spaţiu. Aşacă Siwenna este un înlocuitor ― o lume de frontieră, o provincie săracă şi bîntuită derăscoale, situată foarte departe, îndeajuns de departe pentru ca toată lumea să fiemulţumită. Şi, prin urmare, lîncezesc. Nu sînt revolte pe care să le înăbuş, căci în ultimavreme viceregii nu s-au mai revoltat; cel puţin n-au mai făcut-o de cînd tatăl Maiestăţiisale Regale, fie-i amintirea încărcată de glorie, a dat un exemplu prin Mountel deParamay.― Puternic împărat, murmură Barr.― Da, şi am dori şi alţii la fel de puternici. El este stăpînul meu ; să ţineţi minte asta.Eu îi apăr interesele aici.Barr ridică indiferent din umeri şi întrebă:― Ce legătură au toate astea cu motivul vizitei dumneavoastră?― Vă voi spune în cîteva cuvinte. Magicienii la care m-am referit vin de dincolo... dedincolo de avanposturile de frontieră, unde stelele sînt foarte, foarte rare.― Acolo unde stelele sînt foarte, foarte rare, repetă Barr. Şi-s frigului din spaţiu opoartă de intrare.― Asta-i o poezie? se încruntă Riose. (Versurile i se păreau o frivolitate într-unasemenea moment.) În orice caz, sînt de la Periferie, din singurul sector în care pot luptapentru gloria împăratului.― Şi serviţi interesele Maiestăţii sale Imperiale, satisfăcîndu-vă astfel pasiuneadumneavoastră pentru luptă.― Exact. Dar trebuie să ştiu împotriva cui lupt ; aici mă puteţi ajuta.― De unde ştiţi asta?Riose muşcă dezinvolt dintr-o prăjitură.― Pentru că de trei ani încoace am notat toate zvonurile, miturile, fiecare şoaptă înlegătură cu magicienii şi, dintr-o mulţime de informaţii care ar umple o bibliotecă, doardouă elemente izolate sînt unanim admise, prin urmare, adevărate. Primul este acela cămagicienii se află la marginea Galaxiei, într-o poziţie opusă faţă de Siwenna, iar aldoilea, acela că tatăl dumneavoastră a întîlnit odată un magician în carne şi oase şi adiscutat cu el.Bătrînul patrician îl privi pe Riose fără să clipească şi acesta continuă:― M-ar interesa tot ce ştiţi în acest sens.― Într-adevăr, unele lucruri, spuse Barr gînditor, ar constitui o experienţăpsihoistorică proprie.― Ce fel de experienţă?― Psihoistorică. Bătrînul îşi însoţi vorbele de un zîmbet ironic. Apoi, spuse reţinut:Mai serviţi ceai. Povestea mea va fi cam lungă.Se rezemă de pernele moi ale scaunului. Lumina emisă de pereţi devenise ostrălucire odihnitoare, de culoare roz-ivorie, care îndulcise pînă şi trăsăturile rigide alesoldatului.― Cunoştinţele mele sînt rezultatul a două întîmplări, începu el. Prima, că întîmplător sînt fiul tatălui meu şi a doua, că întîmplător m-am născut pe aceastăplanetă. Totul a început în urmă cu patruzeci de ani, la scurtă vreme după MareleMasacru, cînd tatăl meu s-a salvat refugiindu-se în pădurile din Sud, iar eu eram tunar înflota personală a viceregelui. Apropo, e vorba de acelaşi vicerege care ordonaseMasacrul şi care a avut parte mai apoi de o moarte crudă.Barr zîmbi întristat şi continuă:― Tatăl meu era Patrician al Imperiului şi Senator de Siwenna. Se numea Onum Barr.Nerăbdător, Riose îl întrerupse:― Cunosc circumstanţele care au dus la exilul lui. Nu este nevoie să intraţi în acestedetalii.Siwennianul nu-l băgă în seamă şi continuă netulburat:― În timpul exilului a venit la el un călător ― un Neguţător de la marginea Galaxiei―, un tînăr care vorbea cu un accent ciudat, nu cunoştea nimic din Istoria recentă aImperiului şi era protejat de un cîmp de forţă individual.― Cîmp de forţă individual? întrebă Riose mirat. Spuneţi vorbe mari. Ce generator arputea fi atît de puternic pentru a condensa un cîmp protector de mărimea unui singurom?
Pentru numele Galaxiei,
căra pe un cărucior echipamentul unei surse atomice decinci mii de mirya-tone?― Este magicianul despre care aţi auzit poveşti şi mituri, spuse Barr calm. Numelede magician nu se dobîndeşte lesne. Nu căra nici un generator la vedere, dar nici ceamai puternică armă nu putea să străpungă acest cîmp din jurul lui.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->