Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
地藏菩薩本願經

地藏菩薩本願經

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
Published by MoneyCreater
地藏菩薩本願經
地藏菩薩本願經

More info:

Published by: MoneyCreater on May 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2013

pdf

text

original

 
 
 唐 于 闐 國 三 藏 沙 門 實 叉 難 陀 譯  ( 二 一 二 年 新 排 版 )
 
 地 藏 菩 薩 本 願 經 
 佛 陀 教 育 基 金 會  印 贈
 
 一 切 佛 經 及 闡 揚 佛 法 諸 書 無 不 令 人 趨 吉 避 凶 改 過 遷 善 明 三 世 之 因 果 識 本 具 之 佛 性 出 生 死 之 苦 海 生 極 樂 之 蓮 邦 讀 者 必 須 生 感 恩 心 作 難 遭 想 淨 手 潔 案 主 敬 存 誠 如 面 佛 天 如 臨 師 保 則 無 邊 利 益 可 親 得 若 肆 無 忌 憚 任 意 褻 瀆 及 固 執 管 見 妄 生 毀 謗 則 罪 過 彌 天 苦 報 無 盡 奉 勸 世 人 當 遠 罪 求 益 離 苦 得 樂 也
 
 恭 錄 《 印 光 大 師 文 鈔 三 編 卷 四
 
 靈 巖 山 寺 念 誦 儀 規 題 辭 》 
 
 
 一 切 佛 經 及 闡 揚 佛 法 諸 書 無 不 令 人 趨 吉 避 凶 改 過 遷 善 明 三 世 之 因 果 識 本 具 之 佛 性 出 生 死 之 苦 海 生 極 樂 之 蓮 邦 讀 者 必 須 生 感 恩 心 作 難 遭 想 淨 手 潔 案 主 敬 存 誠 如 面 佛 天 如 臨 師 保 則 無 邊 利 益 可 親 得 若 肆 無 忌 憚 任 意 褻 瀆 及 固 執 管 見 妄 生 毀 謗 則 罪 過 彌 天 苦 報 無 盡 奉 勸 世 人 當 遠 罪 求 益 離 苦 得 樂 也
 
 恭 錄 《 印 光 大 師 文 鈔 三 編 卷 四
 
 靈 巖 山 寺 念 誦 儀 規 題 辭 》 
 香 讚
 
 
 地 藏 菩 薩 本 願 經
 
 香 讚
 
 爐  香  乍  爇   法  界  蒙  熏   諸  佛  海  會  悉  遙  聞   隨 
 處  
 結  祥  雲   誠  意  方  殷   諸  佛  現  全  身 
 
 南   無  
 香  雲  蓋  菩  薩  摩  訶  薩 
 三 稱 
 
 地 藏 菩 薩 本 願 經  卷 上
 
 
 淨 身 業 真 言
 
 唵
 ㄨ ㄥ
ˋ
  修  哆  唎   修  哆  唎   修  摩  唎   修  摩  唎   娑  婆  訶 
 
 淨 口 業 真 言
 
 唵
 ㄨ ㄥ
ˋ
  修  唎  修  唎   摩  訶  修  唎   修  修  唎   娑  婆  訶 
 
 淨 意 業 真 言
 
 
 淨 意 業 真 言
 
 唵
 ㄨ ㄥ
ˋ
 
 
 ㄨ
 日
 ㄗ
ˋ
 囉
 ㄌ ㄚ
ˋ
 怛  訶  賀 
 斛
 ㄏ ㄨ ㄥ
ˋ
 
 淨 三 業 真 言
 
 唵
 ㄨ ㄥ
ˋ
  娑 
 
 ㄨ
 婆 
 
 ㄨ
 秫  
 馱   娑 
 
 ㄨ
 達  摩  娑 
 
 ㄨ
  婆 
 
 ㄨ
 秫  
 度 
 憾
 ㄏ
 
 安 土 地 真 言
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->