Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghid pentru orașele candidate la titlul de Capitală culturală europeană

Ghid pentru orașele candidate la titlul de Capitală culturală europeană

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Marian
Ghid pentru orașele candidate la titlul de Capitală culturală europeană
Ghid pentru orașele candidate la titlul de Capitală culturală europeană

More info:

Published by: Marian on May 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

 
1
Ghid pentru ora
ș
ele candidate la titlul de Capital
ă
cultural
ă
european
ă
 
Titlul de „Capital
ă
cultural
ă
european
ă
” a fost conceput pentru a sprijini apropierea între popoarele Europei. Aceasta a fost ideea care a stat la baza lans
ă
rii lui, în iunie 1985, de c
ă
treConsiliul de Mini
ș
tri al Uniunii Europene, la ini
ț
iativa doamnei Melina Mercouri. Datorit
ă
 num
ă
rului mare de vizitatori pe care i-a atras, titlul a câ
ș
tigat din ce în ce mai mult
ă
 notorietate în Europa
ș
i are un impact cultural
ș
i socioeconomic remarcabil.Începând cu 1985, peste 35 de ora
ș
e au fost desemnate Capitale culturale europene, de laStockholm la Genova, de la Atena la Glasgow
ș
i de la Cracovia la Porto. De-a lungul anilor,acest eveniment a evoluat f 
ă
ă
a pierde din vedere principalul s
ă
u obiectiv: acela de a pune îneviden
ță
bog
ăț
ia
ș
i diversitatea culturilor europene
ș
i a caracteristicilor lor comune, de a promova o mai bun
ă
cunoa
ș
tere reciproc
ă
între cet
ăț
enii europeni
ș
i de a încuraja unsentiment al apartenen
ț
ei la aceea
ș
i comunitate „european
ă
”.În paginile urm
ă
toare pute
ț
i g
ă
si toate informa
ț
iile privind diferitele etape ale procedurii deselec
ț
ionare a Capitalelor culturale europene. De asemenea, prezentul ghid are drept scopexplicarea
ș
i ilustrarea criteriilor 
ș
i obiectivelor evenimentului. Majoritatea acestor informa
ț
iiau drept surs
ă
experien
ț
a acumulat
ă
în cadrul procedurii de selec
ț
ionare a ora
ș
elor candidatela titlul de Capital
ă
cultural
ă
european
ă
(CCE).
 
2C
UPRINS
 I. Etapele desemn
ă
rii Capitalei culturale europene p.3
1.1) Mizele evenimentului: beneficii
ș
i riscuri
 p.3
1.2) Procedura de desemnare
p.4
1.3) Depunerea candidaturilor
 p.6II. Etapa de monitorizare: de la desemnare la eveniment p.7III. Obiectivele
ș
i criteriile evenimentului p.10
3.1) Conceptul de la baza evenimentului „Capitala cultural
ă
european
ă
” p.103.2) „Dimensiunea european
ă
” a evenimentului
 p.11
3.3) Criterii legate de „Ora
ș
 
ș
i cet
ăț
eni”
 p.12IV. Cheile succesului: p.13V. Comunicare privind titlul: Carta vizibilit
ăț
ii p.16VI. Cofinan
ț
area comunitar 
ă
a evenimentului p.17VII. Evaluarea evenimentului p.18VIII. Schimbul de bune practici p.19IX. Surse de informa
ț
ii p.19
A
NEXE
Anexa
A
Dimensiunea european
ă
reflectat
ă
în temele promovate p.20
Anexa
B
Dimensiunea european
ă
reflectat
ă
de implementarea proiectelor p.24
Anexa
C
Câteva exemple de dimensiune european
ă
relevante pentru conceptul deCapital
ă
cultural
ă
european
ă
p.25
Anexa
D
Ora
ș
ul
ș
i cet
ăț
enii:
 
o Capital
ă
cultural
ă
european
ă
participativ
ă
p.30
Anexa
E
Ora
ș
ul
ș
i cet
ăț
enii: un eveniment catalizator pe termen mediu
ș
i lung p.36
 
3
Anexa
F
Prezentare grafic
ă
oficial
ă
care trebuie utilizat
ă
în orice material decomunicare p. 36
Anexa
G
Întreb
ă
ri frecvente p. 35I. Etapele desemn
ă
rii Capitalei culturale europeneIni
ț
iativa „Capitala cultural
ă
european
ă
” este unul dintre cele mai prestigioase
ș
i vizibileevenimente culturale europene. Ea are o mare amploare în termeni de dimensiuni
ș
i domenii; prin urmare, condi
ț
iile de natur 
ă
artistic
ă
 
ș
i cultural
ă
pentru ob
ț
inerea titlului sunt stricte.Succesul evenimentului depinde de calitatea programului (bazat
ă
pe criteriile stabilite pentrueveniment, a se vedea titlul III de mai jos), de angajamentul autorit
ăț
ilor publice, în special în privin
ț
a finan
ță
rii, precum
ș
i de implicarea p
ă
ț
ilor interesate din domeniile economic
ș
i socialale ora
ș
ului.
1.1) Beneficii
ș
i riscuri
Capitala cultural
ă
european
ă
poate genera avantaje substan
ț
iale pentru un ora
ș
în domeniilecultural, social
ș
i economic, atât pe parcursul anului respectiv, cât
ș
i ulterior. Este vorba de oocazie unic
ă
de a regenera ora
ș
ele, de a le schimba imaginea
ș
i de a le face publicitate la niveleuropean
ș
i interna
ț
ional, ceea ce poate duce la dezvoltarea turismului. Un studiu efectuat deun birou de exper 
ț
i independent privind capitalele culturale europene dintre 1995
ș
i 2004 arat
ă
 c
ă
80% din persoanele responsabile cu evenimentul
ș
i care au r 
ă
spuns la chestionare cred c
ă
 este vorba de cea mai benefic
ă
manifestare cultural
ă
pentru ora
ș
e
ș
i c
ă
aceasta stimuleaz
ă
 dezvoltarea lor 
1
.Anumite capitale din trecut care s-au bucurat de succes au estimat c
ă
fiecare euro investit îneveniment poate genera între 8
ș
i 10 euro suplimentari. În consecin
ță
, evenimentul poatecontribui la cre
ș
tere
ș
i la crearea de locuri de munc
ă
.În acest context, este util
ă
men
ț
ionarea faptului c
ă
sectorul cultural
ș
i al crea
ț
iei artistice joac
ă
 un important rol economic
ș
i social în Europa: în 2003, sectorul a contribuit cu 2,6% la PIB-ulUE (30)
2
.De asemenea, Capitalele culturale europene pot contribui semnificativ la incluziunea social
ă
 
ș
i la dialogul intercultural. De exemplu, unele dintre capitalele care s-au bucurat de succes auinclus programe imaginative de informare direct
ă
a comunit
ăț
ii
ș
i au utilizat în mod eficientactivit
ăț
ile de voluntariat.
1
„European Cities and Capitals of Culture”, Robert Palmer/RAE Associates, august 2004.
2
The Economy of Culture in Europe, KEA European Affairs, 2006.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->