Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Predlozi za priznanje Zeleni radio- emisije Čekajući vetar Drugog programa Radio Beograda

Predlozi za priznanje Zeleni radio- emisije Čekajući vetar Drugog programa Radio Beograda

Ratings: (0)|Views: 25|Likes:
U petom krugu izjašnjavanja za nagradu Radio Beograda 2 „Zeleni radio – ekološki podvig godine“ sa urednicom i voditeljem Ljiljanom Mentus razgovarali su 28.04.2013. godine, u emisiji Čekajući vetar, članovi velikog novinarskog žirija Vladimir Vukasović, novinar „Politike“, i Milisav Pajević, novinar u elektronskom glasilu „Eko-NEC“ iz Kragujevca. Za priznanje „Zeleni radio – ekološki podvig godine“ Vladimir Vukasović je kandidovao akciju Vojvođanske zelene inicijative Zelena patrola na delu. Patrola je izlazila na teren, angažovala se u slučajevima kao što su zagađenje olovom dece u Zajači i spaljivanje animalnog otpada u ciglani u Gornjoj Rogatici, pisala prijave, uspevala da se zatvore pojedini pogoni- zagađivači i imala važnu edukativnu funkcuju, koju je obavljala putem televizijske emisije. Milisav Pajević predložio je za nagradu „Zeleni radio“ Udruženje „Prijatelji Brodareva“. Oni su se suprotstavili izgradnji hidroelektrana Brodarevo 1 i Brodarevo 2 na reci Lim i u kampanji „Stop branama“ preduzeli niz akcija. Ukazivali su da bi priroda bila znatno oštećena, a da bi koristi od izgradnje imale druge države, ne naša. Zainteresovani privatni kapital odgovorio je čak i fizičkim nasrtajima. Svojim delovanjem, usklađenim sa organizacijama u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, budući da je problem regionalni, povećali su šanse da do podizanja brana ne dođe. Za „Zeleni list“, zajedničko priznanje Radio Beograda 2 i Pokreta gorana Vojvodine, Vladimir Vukasović je predložio Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije, a Milisav Pajević Ekološki pokret Odžaka. „Crni list“, po mišljenju Vladimira Vukasovića, zaslužio je ministar Milan Bačević, zbog inicijativa za istraživanje i potencijalnu eksploataciju nikla, za izgradnju kanala od Dunava do Egeja i zbog pokrenute eksploatacije malih preostalih količina bakra iz jalovišta Bor. Milisav Pajević smatra da bi „Crni list“ trebalo da dobije Vlada Republike Srbije zbog skandalozne odluke da se ukine Fond za zaštitu prirodne sredine.
U petom krugu izjašnjavanja za nagradu Radio Beograda 2 „Zeleni radio – ekološki podvig godine“ sa urednicom i voditeljem Ljiljanom Mentus razgovarali su 28.04.2013. godine, u emisiji Čekajući vetar, članovi velikog novinarskog žirija Vladimir Vukasović, novinar „Politike“, i Milisav Pajević, novinar u elektronskom glasilu „Eko-NEC“ iz Kragujevca. Za priznanje „Zeleni radio – ekološki podvig godine“ Vladimir Vukasović je kandidovao akciju Vojvođanske zelene inicijative Zelena patrola na delu. Patrola je izlazila na teren, angažovala se u slučajevima kao što su zagađenje olovom dece u Zajači i spaljivanje animalnog otpada u ciglani u Gornjoj Rogatici, pisala prijave, uspevala da se zatvore pojedini pogoni- zagađivači i imala važnu edukativnu funkcuju, koju je obavljala putem televizijske emisije. Milisav Pajević predložio je za nagradu „Zeleni radio“ Udruženje „Prijatelji Brodareva“. Oni su se suprotstavili izgradnji hidroelektrana Brodarevo 1 i Brodarevo 2 na reci Lim i u kampanji „Stop branama“ preduzeli niz akcija. Ukazivali su da bi priroda bila znatno oštećena, a da bi koristi od izgradnje imale druge države, ne naša. Zainteresovani privatni kapital odgovorio je čak i fizičkim nasrtajima. Svojim delovanjem, usklađenim sa organizacijama u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, budući da je problem regionalni, povećali su šanse da do podizanja brana ne dođe. Za „Zeleni list“, zajedničko priznanje Radio Beograda 2 i Pokreta gorana Vojvodine, Vladimir Vukasović je predložio Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije, a Milisav Pajević Ekološki pokret Odžaka. „Crni list“, po mišljenju Vladimira Vukasovića, zaslužio je ministar Milan Bačević, zbog inicijativa za istraživanje i potencijalnu eksploataciju nikla, za izgradnju kanala od Dunava do Egeja i zbog pokrenute eksploatacije malih preostalih količina bakra iz jalovišta Bor. Milisav Pajević smatra da bi „Crni list“ trebalo da dobije Vlada Republike Srbije zbog skandalozne odluke da se ukine Fond za zaštitu prirodne sredine.

More info:

Published by: EkoNEC glasilo Milisav Pajević on May 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

text

original

 
ЗЕЛЕНИ РАДИО
 
У петом кругу изјашњавања за награду Радио Београда 2 „
Зелени радио –еколошки подвиг године
“ са уредницом и водитељем Љиљаном Ментусразговарали су
28.04.2013.
године, у емисији
Чекајући ветар
, члановивеликог новинарског жирија
Владимир Вукасовић
, новинар „Политике“, и
Милисав Пајeвић
, новинар у електронском гласилу „Еко-НЕЦ“ из Крагујевца.За признање „Зелени радио – еколошки подвиг године“ Владимир Вукасовић је кандидовао акцију Војвођанске зелене иницијативе Зелена патрола наделу. Патрола је излазила на терен, ангажовала се у случајевима као што сузагађење оловом деце у Зајачи и спаљивање анималног отпада у циглани уГорњој Рогатици, писала пријаве, успевала да се затворе поједини погони-загађивачи и имала важну едукативну функцују, коју је обављала путем
 
телевизијске емисије. Милисав Пајeвић предложио је за награду „Зеленирадио“ Удружење „Пријатељи Бродарева“. Они су се супротставили изградњихидроелектрана Бродарево 1 и Бродарево 2 на реци Лим и у кампањи „Стопбранама“ предузели низ акција. Указивали су да би природа била знатнооштећена, а да би користи од изградње имале друге државе, не наша.Заинтересовани приватни капитал одговорио је чак и физичким насртајима.Својим деловањем, усклађеним са организацијама у Црној Гори и Босни иХерцеговини, будући да је проблем регионални, повећали су шансе да доподизања брана не дође. За „Зелени лист“, заједничко признање РадиоБеограда 2 и Покрета горана Војводине, Владимир Вукасовић је предложиоСектор за ванредне ситуације МУП-а Србије, а Милисав Пајeвић Еколошкипокрет Оџака. „Црни лист“, по мишљењу Владимира Вукасовића, заслужио јеминистар Милан Бачевић, због иницијатива за истраживање и потенцијалнуексплоатацију никла, за изградњу канала од Дунава до Егеја и због покренутеексплоатације малих преосталих количина бакра из јаловишта Бор. МилисавПајeвић сматра да би „Црни лист“ требало да добије Влада Републике Србијезбог скандалозне одлуке да се укине Фонд за заштиту природне средине.
 
У четвртој недељи акције Радио Београда 2 „Зелени радио – еколошки подвиггодине“, у емисији
Чекајући ветар
у недељу
21.04.2013.
године, говорилису
Катарина Живановић
, новинар листа „Данас“, и
 Јованка Станојевић
,дописник Радио-телевизије Бор из Неготина. Разговор је водила уредникЉиљана Ментус. За награду „Зелени радио – еколошки подвиг године“, Јованка Станојевић предложила је удружење грађана Војвођанска зеленаиницијатива и њену мобилну групу за превентивно и брзо деловање Зеленапатрола. Истакла је важност њихових акција на лицу места, у разнимкрајевима Србије, као у случају два милиона тона пиритне изгоретине изиндустрије хемијских производа „Прахово“. Њиховом заслугом престала је ида ради циглана у Горњој Рогатици, која је загађивала околину сагоревањемживотињског отпада. Катарина Живановић предложила је за исто признањеЕколошки покрет Србије, као још неформално удружење које укључује већиброј невладиних организација и еколошки ангажованих појединаца, међукојима се посебно истичу Емир Кустурица (афера никловања) и МиладинШеварлић (ГМО). Њихова активност је посебно значајна у време када се уСрбији припрема терен за промену закона и дозволу увоза и производњегенетски модификоване хране. За један од 10 „Зелених листова“, којезаједнички додељују Радио Београд 2 и Покрет горана Војводине, ЈованкаСтанојевић предложила је професора Данила Петровића, председникаЕколошког друштва „Бадем“ у Неготину, за резултате у образовању младихпутем предавања и кампова, а Катарина Живановић Ивана Карића,председника Зелених Србије, за посланичко ангажовање у СкупштиниСрбије , где се залаже за право да једемо храну без ГМО. По њој би „Црнилист“ требало да припадне министру Милану Бачевићу, иницијаторутакозваног никловања Србије, а по Јованки Станојевић, овај квалификатив,намењен загађивачу године, заслужује депонија фосфогипса у Прахову кодНеготина.
(
)
 
 
Велики новинарски жири за награду Радио Београда 2 „Зелени радио –еколошки подвиг године“ наставио је рад, а у недељу,
14.04.2013.
године,гости
Љиљане Ментус
(на слици) у емисији
Чекајући ветар
Радио Београда2 били су
Драгана Васиљевић
, из Телевизије Београд и
Едиб Хонић
,новинар Регионалне телевизијске мреже из Новог Пазара. Драгана Васиљевић је за награду „Зелени радио“ кандидовала Еколошки покрет Србије, каонајширу организацију која се бори против ГМО, односно генетскимодификоване хране. Тај оквир обухвата и напоре истакнутих појединаца, каошто су Миладин Шеварлић, Емир Кустурица, који се укључио, бројниздравствени радници итд. Еколошки поокрет Србије је крајем прошле и одпочетка ове године, настављајући своју дугорочну оријентацију, предузеомноге активности на објашњавању еколошких и економских последицагенетски модификоване хране, која код нас није дозвољена, као ни уХрватској или Мађарској, али се покушава да на мала врата ипак уђе у Србију.Одобравајући ову кандидатуру, Едиб Хонић је за награду „Зелени радио“предложио људе који раде на заштити резервата Увац. Они су неуморни учишћењу језера и приобаља и одржавају станиште белоглавог супа, који јеглавни санитарац Сјеничко-пештерске висоравни. За „Зелени лист“, који уакцији „Тражимо загађивача године и заштитнике природне средине“,заједнички додељују Радио Београд 2 и Покрет горана Војводине, ДраганаВасиљевић предложила је групу грађана организовану под именом Сачувајмозлатиборску шуму, чији је председник Иванка Дуњић, а Едиб Хонић Гимназијуу Сјеници и професора физике Фикрета Зековића, који се свесрдно ангажујуна одржавању чистоће паркова, шума и свеколиког зеленила у сјеничкомкрају. Загађивач године је, према мишљењу Драгане Васиљевић, концернФармаком МБ из Шапца, у чијем су саставу рудник и топионица олова уЗајачи. Мерења обављена 2011. и 2012. године показала су повећануконцентрацију олова у крви деце у Зајачи, а о загађењу тла и аерозагађењусе и даље не води рачуна. За исти квалификатив, „Црни лист“, Едиб Хонић јепредложио Комуналну инспекцију општине Сјеница, зато што не ради својпосао.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->