Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SHnr2257

SHnr2257

Ratings: (0)|Views: 1,953 |Likes:
Published by Adina Urs

More info:

Published by: Adina Urs on May 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2014

pdf

text

original

 
CMYK
 Anul X
z
Nr. 2257 Joi, 9 mai 2013, 12 pagini
EDIT EDIT  A  A  T DE TMT MEDIA INTERN T DE TMT MEDIA INTERN A  A  TION TION AL  AL 
DIREDIRECT CT OR GENERAL: V OR GENERAL: V  ALENTIN POPESCU ALENTIN POPESCU WWW  WWW .SER.SER VUSPRESS.R VUSPRESS.ROO
Preţ: 80 bani
conţine şi informaţii din Valea Jiului  
 
Sursa: meteo.ro 
METEO
Minim 12
0
CMaxim 25
0
C
Deva
Minim 12
0
CMaxim 25
0
C
Hunedoara
Minim 11
0
CMaxim 24
0
C
Brad
Minim 13
0
CMaxim 20
0
C
Petroşani
 
CURS VALUTAR
EURO
4,3117 RON
USD
3,2884 RON
5,0930 RON
FRANCULELVEŢIAN
3,4976 RON
       S     u     r     s     a     :       b     n     r  .     r     o
LIRASTERLINĂ
FFOO TBAL TBALUL DEVEANUL DEVEAN,,APRAPROOAPEAPEDE RENDE RENAŞTEREAŞTERE
Pagina
1212
Pagina
55
Pagina
22
ORĂŞTIE ŞI SLIEDREORĂŞTIE ŞI SLIEDRECHTCHTSUNT „FRASUNT „FRA ŢI ŢIDE ZEDE ZECE ANICE ANIPPAZNICULAZNICULDE LA CDE LA CABANABANA BUTA BUTAADIN RETEZADIN RETEZA T T,, ÎNDE NESIT ÎNDE NESIT
Maestrul dirijorNicolae Moldoveanu va primititlul de „Cetăţeande Onoare”al Devei
Pagina
66
 A 
u vrut să dea culoare vieţiilor şi a celor din jur. Vorbimdespre nişte hunedoreni celocuiesc la marginea DN 66A, unde- va la Iscroni, lângă Aninoasa, acolounde au încropit o mică afacere cuflori de grădină.Zeci de oameni trec zilnic pragulcurţii familiei Burlec şi o caută pedoamna Ecaterina
(foto) 
, cea care,la îndemnul fiului său, a exploatat lamaximum curtea aflată pe margin-ea unui drum intens circulat demaşini şi unde abia creşteau câtevastraturi cu ceapă verde. Acum afac-erea, chiar dacă nu s-a amortizat,este prosperă, iar barometrul suc-cesului ei sunt cumpărătorii. Îndoar 30 de minute, primul client alzilei a cumpărat de 90 de lei.
Două TIR-uri, un autobuzşi un autoturism, implicateîntr-o coliziune pe DN 7
Pag ina
 3 3
 Afacere de „înflorit” Valea Jiului
Pagina
77
Cu o panseluţă sau peCu o panseluţă sau petunie se f tunie se f ac bani fr ac bani fr umoşi umoşi 
 
CaCaambol într ambol într e Simeria şi Dee Simeria şi Devva! O per a! O per soană a f soană a f osost rănităt rănită gr  gr avav
 
 , iar tr  , iar taf af icul blocat pr icul blocat pr eţ de zeţ de zeci de minut eci de minut ee
 
F
alsul avocat, care pânăacum a înşelat cel puţintrei persoane din judeţulHunedoara, pe care le-a sunat şi,pretinzând că ar fi apărător al le-gii, le-a păcălit că fiii sau fiicelelor ar fi provocat accidente de cir-culaţie, cerând diferite sume debani pentru ca „victimele” să nudepună plângere la poliţie, a fost pe punctul de a mai face o vic-timă.Şarlatanul i-a telefonat unuibătrân de 74 de ani, din Deva, că-ruia i-a spus acelaşi lucru, mai e-xact, că este avocat şi că fiul pen-sionarului ar fi comis un grav ac-cident rutier la Petroşani, iar vic-tima sa ar avea pretenţia să pri-mească 3.600 de euro pentru anu-l reclama la poliţie, bani pecare trebuie să-i depună, cât mairepede, într-un cont bancar. Nu-mai că, de data aceasta, planul i-aeşuat impostorului, fiindcă bă-trânul nu s-a pierdut cu firea şi î-nainte de a vira vreun ban a luat legătura cu poliţiştii cărora le-arelatat convorbirea telefonică pecare a avut-o cu necunoscutul,dându-şi seama că, de fapt, nimicnu era adevărat şi că a fost „ţinta”unui infractor care avea de gândsă-l înşele. „Din fericire, bărbatulnu a depus banii în contul indicat,ci s-a adresat poliţiştilor care l-auinformat că este posibil să devină victima unei infracţiuni de înşelă-ciune şi l-au îndrumat să depunăplângere penală”, a declarat Bog-dan Niţu, purtătorul de cuvânt alIPJ Hunedoara.Ulterior, bătrânul s-a întâlnit şi cu fiul lui, care i-a infirmat că arfi fost implicat în vreun accident rutier.
PRUDENŢĂ LA ASTFEL DE TELEFOANE
Poliţiştii au început verifică-rile pentru a-l prinde pe bărbatulcare a încercat să-l înşele pe bă-trânul din Deva şi care a reuşit săpăcălească deja trei persoane din judeţ prin acelaşi mod de opera-re. Cea mai mare pagubă a sufe-rit-o o femeie din Petroşani, carea plătit într-un cont indicat sumade 16.000 de lei pentru a-şi salvafiica dintr-un accident rutier ine-xistent. De aceea, poliţiştii maifac încă o dată un apel şi atrag a-tenţia cu privire la existenţa aces-tui tip de înşelăciuni, reco-mandându-le cetăţenilor să nu tri-mită sume de bani unor persoanenecunoscute. De asemenea, oa-menii sunt sfătuiţi să se adresezecelei mai apropiate unităţi de po-liţie sau să apeleze numărul unicde urgenţă 112 ori de câte ori aususpiciuni cu privire la faptul căar putea fi următoarea victimă aunei infracţiuni de înşelăciune.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
2
Servus Hunedoara
Lipsa de procedură a amânat din nou procesul cuplului criminal „Bonnie şi Clyde de România”
Pentru a opta oară consecutiv, procesul lui Şandor Varga, braşoveanul de 31 de ani, şi a fostei sale iubite, unguroaica Emeşe Turi, de 26 de ani, alias „Bonnieşi Clyde de România”, cum au fost botezaţi cei doi, după celebrul cuplu care a îngrozit, în anii ‘30, America, din cauza fărădelegilor pe care le-au comis împre-ună, a fost amânat iar, ieri, la Tribunalul Hunedoara. Motivul a fost acelaşi: lipsă de procedură. În acest condiţii, magistraţii au hotărât ca următoarea înfăţişare înacest dosar să aibă loc în 17 iunie. Reamintim că, cuplul criminal, arestat în Ungaria pentru mai multe omoruri şi jafuri, e judecat la Deva pentru atacularmat săvârşit în 2007, la o casă de amanet din Hunedoara, când au împuşcat-o pe casieră în cap, iar apoi au fugit cu o geantă plină cu bijuterii din aur.
Actualitate
Nr. 2256, Miercuri, 8 mai 2013
)
www.servuspress.ro
 
 D N66: Haţ eg-BaruMare D N 68: Haţ eg  - Toeşti D N 68:Toeşti  -Zeicani D N66:Haţeg  -Că lan D N 7: Minia  - Veţ e l D N 7: Veţ e l - Leşnic D N7:Leşnic-Săcămaş D N7:I lia  -Gurasada D N 7:Gurasada- Bur juc D N 7:Bur juc -Zam De va: Ca leaZarandu lui Sântu ha lm D N76:Şoimuş - Bejan Peroşani:peD N 66şiB -du l1  Decem brie
RadarRadare 9 maie 9 mai
Sursa: IPJ Hunedoara
C
ăutările în cazul paznicului de la o ca-bană din zona Buta, din Masivul Rete-zat, ce a dispărut în mod misterios înurmă cu câteva zile, au fost reluate ieri de că-tre salvamontişti, jandarmi montani şi po-liţişti. După ce au încercat să-l găsească şi a-laltăieri, salvatorii au pornit din nou pe ur-mele bărbatului de 58 de ani, din Uricani. Zo-na de căutare a fost extinsă, însă, eforturile e-chipelor de salvare nu au avut succes. Până a-seară, la închiderea ediţiei, hunedoreanul nua fost găsit.Bărbatul, pe numele său Ioan Saitoş
(foto mic) 
, a dispărut în urmă cu aproximativ cincizile, când a părăsit cabana unde lucra şi nu s-a mai întors. De atunci, nu a mai fost văzut denimeni, fiind alertate echipele de salvatori ca-re au demarat căutările în cazul lui. În primafază, bărbatul a fost căutat în partea de sud aMasivului Retezat, ulterior aria fiind extinsă.
DISPĂRUT ŞI ÎN IARNĂ 
Se pare că, bărbatul a mai dispărut şi îniarnă, când a plecat, în stare de ebrietate, dela cabana unde lucra, fiind găsit atunci cu maimulte degerături la mâini şi la picioare. A-cesta lucru a fost confirmat şi de poliţişti careau demarat, la rândul lor, cercetări în acest caz. „S-a stabilit că nu sunt suspiciuni de co-mitere a vreunei fapte penale. De altfel, băr-batul a mai părăsit şi cu alte ocazii cabana, re- venind însă la interval de câteva zile”, a de-clarat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt alInspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ)Hunedoara. Acesta aprecizat că băr-batul prezintă ur-mătoarele semnal-mente: înălţime 1,70 m, constituţie astenică,ochi căprui, început de calviţie. Atât salva-montiştii, cât şi jandarmii montani şi poliţiştiiîncearcă să-l găsească pe Ioan Saitoş, iar per-soanele care pot oferi informaţii utile anche-tei sunt rugate să apeleze numărul unic de ur-genţă 112 sau să sesizeze cea mai apropiată u-nitate de poliţie.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
P
oliţiştii i-au pus că-tuşe lamâini unui ado-lescent de 17ani, din Hune-doara, desprecare s-a stabilit că a furat cablutelefonic de pezidurile unorblocuri din oraş,lăsând locatarii cu telefoanele din locuinţe nefuncţionale şi fără In-ternet.Oamenii legii zic că, prima dată, tânărul a acţionat în noaptea de 2spre 3 mai, când a tăiat şi furat două bucăţi de cablu telefonic dinreţeaua de telecomunicaţii, în lungime de 28 metri liniari fiecare, carese aflau pozate pe peretele unui bloc din Hunedoara. Ulterior, înnoaptea de 6 spre 7 mai, acesta a smuls cablul telefonic de peperetele unui alt bloc situat pe strada Mureşului din localitate,aducând în stare de neîntrebuinţare reţeaua de telecomunicaţii careoferea abonaţilor din acel imobil servicii de telefonie şi Internet.Cel mai probabil, tânărul a făcut asta cu intenţia de a topi izolaţiaşi a ajunge la cuprul din interior, pentru a-l valorifica, ulterior, la cen-trele de colectare a deşeurilor feroase. Prejudiciul creat prin faptelesale a fost estimat la peste 7.600 de lei. El a fost reţinut de poliţie şiurmează să fie prezentat în faţa instanţei de judecată cu propunere dearestare preventivă.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
Reţinut, după ce a lăsat mai mulţi locuitori dinHunedoara cu telefoaneledin case pe post de bibelouri
Este vorba despre un puºti de 17 ani, care a smuls cablude pe faþadele unor blocuri din oraº, prin fapta sa, aducând în stare de nefuncþionare reþeaua de telecomunicaþii
 De da De daa aceasa aceasa, nu i-a ieşit pasienţaa, nu i-a ieşit pasienţa
 Avocatul–impostor a încercat să mai facă o victimă. A sunat un bătrân din Deva, cerându-i bani sub un fals pretext 
Individul i-a spus pensionarului la telefon cã fiul sãu a provocat un accident rutier ºi cã victimele pretind3.600 de euro pentru a nu depune plângere la poliþie. Vârstnicul, însã, nu s-a lãsat „dus de nas”
 Salv Salvamontiştii, jandar amontiştii, jandar mii mont mii mont ani şi poliţiştii au r ani şi poliţiştii au r eluat ieri căutările în cazul eluat ieri căutările în cazul batului din U batului din U ricani, desricani, des
 
 pr  pr e car e car e nu se mai ştie nimic de cât e nu se mai ştie nimic de cât eevva zilea zile
PPaznicul de la cabana But aznicul de la cabana But aadin R din R eeezat, încă de negăsit ezat, încă de negăsit 
Salvatorii încearcã sã-i dea de urmã lui Ioan Saitoº (58de ani), însã, pânã asearã, eforturile lor au fost fãrã succes
 
ă u s ă u ş usu    ă  smnş,  j nm mnn şţ ş
 
O
persoană a ajuns în stare gravă laspital, iar traficul a fost blocat  vreme de aproximativ două ore,în urma unei coliziuni ce s-a produs ieridupă-amiază, pe Drumul Naţional (DN)7, între Simeria şi Deva. Două TIR-uri,un autobuz şi un autoturism au fost im-plicate în evenimentul rutier, ce a avut loc cu puţin înainte de ora 16:00.Se pare că, accidentul putea fi evitat dacă şoferul unuia dintre autotrenurileimplicate păstra o distanţă corespunză-toare în mers. „Din primele verificări e-fectuate, s-a stabilit că şoferul unui auto-tir, în timp ce conducea dinspre Simeriacătre Deva, nu a păstrat o distanţă core-spunzătoare faţă de autobuzul din faţa sa,tamponându-l în partea din spate. Dupăaceea, TIR-ul a pătruns pe con-trasens, unde a acroşat un autotu-rism, pe care l-a proiectat pe ce-lălalt sens de mers (Simeria -Deva). Acolo, autoturismul a fost tamponat de o basculantă, după care maşina a pă-răsit partea carosabilă”, a declarat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al Ins-pectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ)Hunedoara.
ŞOFERUL AUDI-ULUI, LA SPITAL 
 Autoturismul lovit, un Audi, era con-dus de un bărbat de 49 de ani, din Si-meria. Acesta a suferit leziuni grave, înurma impactului, fiind transportat de ur-genţă la spital. „Am intervenit pentrudescarcerareaunei persoanecare se afla în au-toturismul Audi,proiectat în afarapărţii carosabile. Victi-ma a fost transportată la spital”, a spus,la rândul lui, căpitanul George Cozariuc,de la Detaşamentul de Pompieri din De- va.Din cauza accidentului, traficul rutierîn zonă a fost blocat circa două ore, fiinddirijat de către poliţişti pe ruta ocoli-toare: Deva – DN78 – Şoimuş – Au-tostrada A1 – Simeria Veche. Circulaţiarutieră a revenit la normal abia în jurulorei 17:46.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
L
ocuitorii judeţului Hune-doara întâmpină dificultăţidin ce în ce mai mari la pla-ta ratelor bancare, statisticileBăncii Naţionale a României(BNR) fiind extrem de îngrijoră-toare. Mai exact, întârzierile laplata creditelor bancare sunt tot mai mari, iar valoarea restanţelorcreşte constant în fiecare lună. Omajorare semnificativă a acestor valori s-a înregistrat şi în lunamartie, unde faţă de februarie hu-nedorenii au mai adăugat pestedouă milioane de euro la res-tanţe.Conform datelor furnizate deBNR, cele mai mari dificultăţi laplata creditelor le întâmpină hu-nedorenii care s-au împrumutat în moneda naţională doar în lunamartie valoarea acestor restanţeînregistrând o creştere de pesteşapte milioane de lei.
 ÎN IANUARIE AU SCĂZUT, ÎN MARTIE AU CRESCUT 
Plata ratelor bancare a de- venit în ultimele luni o problemămajoră pentru ocategorie tot mailargă de hunedo-reni. Astfel, dacăîn luna ianuariestatisticile BNR consemnau la ni- velul judeţului, o scădere cu a-proape două milioane de lei a da-toriilor restante la creditele în lei,în martie situaţia s-a deteriorat semnificativ fiind înregistrată ocreştere de peste două milioanede euro faţă de februarie.O evoluţie negativă s-a înregis-trat şi în cazul împrumuturilor în valută unde comparativ cu lunaprecedentă, la sfârşitul lui martierestanţele au crescut cu aproapeun milion de euro.Raportat la anul trecut, res-tanţele în luna martie la crediteleîn lei au crescut cu aproape şaptemilioane de eu-ro, iar în cazulcreditelor în va-lută valoarea res-tanţelor este maimare cu 6,1 milioane de euro. Întotal, atât în ceea ce priveşte îm-prumuturile în lei cât şi cele în valută, la sfârşitul lunii martie,cuantumul datoriilor restante lacredite, în judeţul Hunedoara,era de 347 de milioane de lei, a-dică aproximativ 80 de milioanede euro.
 Iulian S Iulian Str tr oiaoia
Servus Hunedoara
3
 Telecabina de pe Dealul Cetăţii din Deva intră în revizie
 Ascensorul care urcă şi coboară pe Dealul Cetăţii din municipiul Deva va intra în revizie tehnică la începutul săp-tămânii viitoare. Astfel, potrivit reprezentanţilor Serviciului Comunitar Cadastru şi Agricultură din cadrul primăriei, luni13 mai, telecabina nu va funcţiona, în timp ce, a doua zi, marţi, 14 mai, aceasta va fi pusă în funcţiune doar de la ora 14:00până seara, la 21:00.
Actualitate
Nr. 2256, Miercuri, 8 mai 2013
)
www.servuspress.ro
ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ PDL HUNEDOARA 
 ANUNŢ
ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ PDL HUNEDOARA desemnează ped-na STERN OANA ANA-MARIA ca mandatar financiar cu respons-abilităţile şi drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare în materieprivind evidenţa, verificarea corectitudinii şi raportarea operaţiunilorfinanciare derulate de PDL – Organizaţia Judeţeană Hunedoara peperioada campaniei electorale pentru alegerile parţiale din 26 mai2013, din Comuna Densuş.
BPJ Hunedoara al PDL 
SS T TAA TIS TIS TICI ÎNGRIJORĂ TICI ÎNGRIJORĂ T TOOAREARE
Hunedorenii au 347 de milioane de lei rate neplătite la credite
Restanþele la împrumuturile bancare cresc de la o lunã la alta, cele mai mari valori înregistrându-se la cele în lei
 
de milioane de euro au hunedorenii restanţe la  plata creditelor 
Circa 80
Tot mai puţini hunedoreni ajung la bancăsă-şi achite ratele lunare la credite
Car Car ambol într ambol într e Simeria şi Dee Simeria şi Devva! O per a! O per soană a f soană a f osost rănită gr t rănită gr avav
 
 , iar tr  , iar tr af af icul blocat pr icul blocat pr eţ de zeţ de zeci de minut eci de minut ee
Două TIR-uri, un autobuz şi un autoturism,implicate într-o coliziune pe DN 7
Evenimentul rutier s-a petrecut ieri dupã-amiazã, din cauza nepãstrãrii distanþei corespunzãtoare, dupã cum spun poliþiºtii
 
ţ ş u ă umă suă   ţ ulu sună  şuunu n um î n un nu ă s  snţ ă  sună  î n msţ ă   uuuinţ  s, mnâ nu
 În urma impactului, autoturismul Audi a ajuns în zona verde de la marginea şoselei

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->