Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
89. - Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2013. godinu

89. - Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2013. godinu

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

 
MVEP
21
Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani oboga
ć
enoj nutrijentima (dodavanjevitamina, minerala i drugih tvari hrani)
25.02.2013.22
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke
18.03.2013.23
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
18.03.2013.24
Zakon o posebnom porezu na motorna vozila
25
Zakon o trošarinama
14.01.2013.26
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ra
č
unovodstvu
27
Zakon o financijskim konglomeratima (HANFA I HNB)
25.02.2013.28
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (HANFA)
25.02.2013.29
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (HANFA)
25.02.2013.30
Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz podru
č
 ja platnog prometa
18.02.2013.31
Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 14. ožujka2012. godine o kratkoj prodaji i odre
đ
enim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastankastatusa neispunjenja obveza
25.02.2013.32
Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 4. srpnja2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskomrepozitoriju
25.02.2013.33
Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije (Carinska uprava)
25.02.2013.34
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (HNB)
25.02.2013.35
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (HNB)
25.03.2013.36
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
18.02.2013.37
Zakon o potvr
đ
ivanju Protokola iz 2002. godine na Atensku konvenciju o prijevozu putnika injihove prtljage morem
21.01.2013.38
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zra
č
ne plovidbe
25.02.2013.39
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda
18.03.2013.40
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama
25.03.2013.41
Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesre
ć
a u zra
č
nom, pomorskom i željezni
č
komprometu
25.02.2013.42
Zakon o prestanku važenja Zakona o postupnom isklju
č
enju iz plovidbe tankera bez dvostrukeoplate
43
Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika
18.02.2013.44
Zakon o tržištu plina
14.01.2013.45
Zakon o rudarstvu
07.01.2013.46
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potroša
č
a
04.03.2013.MINISTARSTVO GOSPODARSTVAMINISTARSTVO FINANCIJAMINISTARSTVO POMORSTVA. PROMETA I INFRASTRUKTURE
Formular za pra
ć
enje zakonodavstva u 2013. godini-verzija 8. svibnja 2013. godine-
 
MVEP
47
Zakon o zaštiti prirode
21.01.2013.48
Zakon o zaštiti okoliša
28.01.2013.49
Zakon o otpadu
25.02.2013.50
Zakon o službi vanjskih poslova
25.03.2013.51
Zakon o potvr
đ
ivanju Sporazuma izme
đ
u Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanjuRepublike Hrvatske u radu Europskog centra za pra
ć
enje droga i ovisnosti o drogama(USZD)
25.02.2013.52
Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja
11.02.2013.53
Zakon provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posje
č
enim drvom iproizvodima od takvog drva
25.03.2013.54
Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima
25.02.2013.55
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu
25.03.2013.56
Zakon o informiranju potroša
č
a o hrani
57
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
25.03.2013.58
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima idjelatnostima u prostornom ure
đ
enju i gradnji
18.02.2013.59
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gra
đ
evnim proizvodima
18.03.2013.60
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (DGU I VIJE
Ć
E NIPP-a)
04.03.2013.61
Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
14.02.2013.62
Zakon o dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
21.02.2013.63
Zakon o radu
25.03.2013.64
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastupanju u podru
č
 ju prava industrijskogvlasništva
18.02.2013.65
Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
25.03.2013.66
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom
25.02.2013.67
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini
25.03.2013.MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVAMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODEMINISTARSTVO POLJOPRIVREDEDRAVNI ZAVOD ZA RADIOLOKU I NUKLEARNU SIGURNOSDRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKUDRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVOMINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG URE
 Đ
ENJAMINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
Formular za pra
ć
enje zakonodavstva u 2013. godini-verzija 8. svibnja 2013. godine-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->