Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS

Ratings: (0)|Views: 38|Likes:
Published by TARKI_Research
TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008
SZERKESZTETTE
SZIVÓS PÉTER – TÓTH ISTVÁN GYÖRGY
Budapest, 2008.
TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008
SZERKESZTETTE
SZIVÓS PÉTER – TÓTH ISTVÁN GYÖRGY
Budapest, 2008.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: TARKI_Research on May 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

 
KÖZ, TEHER,ELOSZTÁS
TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008
 SZERKESZTETTESZIVÓS PÉTER – TÓTH ISTVÁN GYÖRGY
Budapest, 2008. március
 
A kutatást a TÁRKI Zrt.a Miniszterelnöki Hivatalmegrendelésére készítette
 A kutasban szt vettek és az elemst szítették:
BERNÁT ANIKÓDENCS
İ
BLANKAFÁBIÁN ZOLTÁNFERNEZELY BORIGÁBOS ANDRÁSGÁTI ANNAMÁRIAHAVASI ÉVAHORVÁTH HEDVIGJÁVOR ANDRÁSKELLER TAMÁSLANNERT JUDITMEDGYESI MÁRTONSÁGI MATILDSIK ENDRESZIVÓS PÉTERTÓTH ISTVÁN GYÖRGY
TÁRKITársadalomkutatásiIntézetZrt.1112Budapest,Budaörsiút45.Tel.:3097676,Fax:3097666E-mail:tarki@tarki.huInternet:www.tarki.hu
 
TARTALOMJEGYZÉK
TÁRKI
3
TARTALOMJEGYZÉK
Bevezetés Bevezetés Bevezetés Bevezes............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................77 
 
1.Kinyertma?Ajövedelemeloszlásltosai2001.Kinyertma?Ajövedelemeloszlásltosai2001.Kinyertma?Ajövedelemeloszlásltosai2001.Kinyertma?Ajövedelemeloszlásltosai2005– –– –2007tt(TóthIstnGrgy) 2007tt(TóthIstnGrgy) 2007tt(TóthIstnGrgy) 2007között(TóthIstvánGyörgy)................................................1111
 
1.1.Bevezes................................................................................................................................1
 
1.2.Ajövedelemeloszlásmakrogazdagirnyezeténekátalakulása2005és2007tt.......14 
 
1.3.Amakrogazdaságikörnyezetnéhányfontosabbmutatója.....................................................1
 
1.4.Azegyenlőtlenségekaggregáltszintjénekváltozása..............................................................2
 
1.5.Ajövedelemeloszlástényezőkrebonsa...............................................................................2
 
1.6.Ajövedelmekösszetételénekésatársadalmijövedelmekrétegeloszlánakltosa......2
 
1.7.Összefoglalás..........................................................................................................................2
 
Irodalom..........................................................................................................................................2
 
2.Lentésméglejjebb:jövedelmiszegénység(GábosAndrás2.Lentésméglejjebb:jövedelmiszegénység(GábosAndrás2.Lentésméglejjebb:jövedelmiszegénység(GábosAndrás2.Lentésméglejjebb:jövedelmiszegénység(GábosAndrás– –– –SzisPéterSzisPéterSzisPéterSzivósPéter)............................................................................................................3333
 
2.1.Bevezes................................................................................................................................3
 
2.2.AjövedelmiszegénységMagyarországon..............................................................................3
 
2.3.Aszegénységitaafőbbdemogfiaiváltozókmentén........................................................4
 
2.4.Ajövedelmiszegénységmegharozói...................................................................................4
 
2.5.Összegzés...............................................................................................................................4
 
Irodalom..........................................................................................................................................5
 
3.Nemcsaka3.Nemcsaka3.Nemcsaka3.Nemcsakapénz…:megélhetésinehézségek,anyagideprició(HavasiÉvaz…:megélhetésinehézségek,anyagideprició(HavasiÉvaz…:megélhetésinehézségek,anyagideprició(HavasiÉvaz…:megélhetésinehézségek,anyagideprició(HavasiÉva)................................................................................6666
 
3.1.Bevezes................................................................................................................................6
 
3.2.Megélhetésinehézségek,azanyagideprivációkülönböződimenziói....................................6
 
3.3.Megélhetésinehézségek,adepriciótípusaiateljesnépességenbelülésajövedelmiszegényekköben........................................................................................................................6
 
3.4.Adepricióhalmodása,adepriciósindexnagyságaateljesnépességenbelülésa jövedelmiszegényekkörében........................................................................................................6
 
3.5.Aszegényekjellemi–ahalmozottanyagidepricióésajövedelmiszegénységkockázataanépességkülönbözőcsoportjaiban............................................................................6
 
3.6.Összegzés,következtesek...................................................................................................6
 
Irodalom..........................................................................................................................................7
 
4.Kintis,bentis:foglalkoztatottg,keresetek,informálisgazdag(HorthHedvig4.Kintis,bentis:foglalkoztatottg,keresetek,informálisgazdag(HorthHedvig4.Kintis,bentis:foglalkoztatottg,keresetek,informálisgazdag(HorthHedvig4.Kintis,bentis:foglalkoztatottság,keresetek,informálisgazdaság(HorváthHedvig)........................................................7777
 
4.1.Foglalkoztatottságésmunkaintenzis...................................................................................7
 
4.2.Bérek.......................................................................................................................................8
 
4.3.Bérenkívülijuttasokésinformálisjövedelmek.....................................................................8
 
Irodalom..........................................................................................................................................8
 
5.Rugalmasanrejtettgazdag(SikEndre5.Rugalmasanrejtettgazdag(SikEndre5.Rugalmasanrejtettgazdag(SikEndre5.Rugalmasanrejtettgazdaság(SikEndre)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10101010
 
5.1.Rugalmasságésrejzködés................................................................................................10
 
5.2.Arugalmasságésrejtőzdésösszekapcsolódása,típusaiéstársadalomrajza.................10
 
5.3.Arugalmasságésrejtőzködéshatásaajövedelemre...........................................................10
 
Irodalom........................................................................................................................................10
 
6.Tanulni,tanulni,tanulni:humá6.Tanulni,tanulni,tanulni:humá6.Tanulni,tanulni,tanulni:humá6.Tanulni,tanulni,tanulni:humán-- -tőkefejlesztés,tanulásafelnőttkorban,szgekéstőkefejlesztés,tanulásafelnőttkorban,szgekéstőkefejlesztés,tanulásafelnőttkorban,szgekéstőkefejlesztés,tanulásafelnőttkorban,szgekéskompetenciák(LannertJuditkompetenciák(LannertJuditkompetenciák(LannertJuditkompetenciák(LannertJudit)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................11111111
 
6.1.Képzésrténet,képzésirészvétel.........................................................................................11
 
6.2.Afelnőttekdigitálisístudásaésidegennyelvtudása...........................................................11
 
6.3.Aképsirészvételéskompetenciákhatásaafoglalkoztatásraésakeresetekre..............11
 
6.4.Összegzés.............................................................................................................................12
 
Irodalom........................................................................................................................................12
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->