Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
100 BAI GIAO LY KINH THANH, Lm.Ph.Hoang Minh Tuan CSsR

100 BAI GIAO LY KINH THANH, Lm.Ph.Hoang Minh Tuan CSsR

Ratings: (0)|Views: 1,134 |Likes:
Published by CT2

More info:

Published by: CT2 on Apr 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
100 BÀI GIÁO LÝ KINH THÁNH
Lm Ph. HOÀNG MINH TUẤNBiên soạn
Bản điện tử này, chúng tôi xây dựng dựa trên bản in năm 1999. Vì một số lý do khách quan, chúng tôichưa thể liên hệ với chính tác giả để xin phép được đăng trên web sỉte này. Vì lợi ích chung, kính mongtác giả thứ lỗi.Chúng tôi cho đăng các bản giáo lý không ngoài mục đích cung cấp nội dung cho các giáo lý viên tiệnviệc tham khảo, vì thế, xin quí vị vui lòng không in thành sách. Nếu quí vị muốn mua sách, xin liên hệ vớicác nhà sách công giáo, hiện có bán bản gốc.
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................................5BÀI LỜI CHÚA 1 ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT:THỜ THIÊN CHÚA ĐỘC NHẤT CHÂN THẬT ..............................................................................6BÀI LỜI CHÚA 2KHÔNG BÓI TOÁN CẦU CƠ MÊ TÍN DỊ ĐOAN ...........................................................................8BÀI LỜI CHÚA 3THlÊN CHÚA LÀ ĐẤNG HẰNG SỐNG .......................................................................................11BÀI LỜI CHÚA 4TIN VÀO THIÊN CHÚA QUYỀN PHÉP ......................................................................................14BÀI LỜI CHÚA 5 ĐIỀU RĂN THỨ BAPHỤNG TỰ THIÊN CHÚA. NGÀY CHÚA NHẬT ........................................................................16BÀI LỜI CHÚA 6 ĐIỀU RĂN THỨ HAI:CHỚ KÊU TÊN CHÚA CỚ ...................................................................................................18BÀI LỜI CHÚA 7NÓI LỘNG NGÔN PHẠM THƯỢNG ..........................................................................................21BÀI LỜI CHÚA 8 ĐIỀU RĂN THỨ TƯTHẢO KÍNH CHA MẸ .................................................................................................................23BÀI LỜI CHÚA 9LÒNG HIẾU THẢO .....................................................................................................................25BÀI LỜI CHÚA 10MẸ CỦA TÔ-BY-A .................................................................................................................28BÀI LỜI CHÚA 11NGƯỜI CHA GƯƠNG MẪU .......................................................................................................31BÀI LỜI CHÚA 12MẸ CAN ĐẢM .......................................................................................................................33BÀI LỜI CHÚA 13ÔNG BỐ YẾU ĐUỐI...................................................................................................................35BÀI LỜI CHÚA 14CÁC NGƯỜI BỀ TRÊN ..............................................................................................................38BÀI LỜI CHÚA 15QUAN HỆ CHỦ TỚ ....................................................................................................................40BÀI LỜI CHÚA 16NGƯỜI TRÊN KẺ DƯỚI............................................................................................................43BÀI LỜI CHÚA 17KÍNH LÃO ĐẮC THỌ ..................................................................................................................46
 
BÀI LỜI CHÚA 18TÌNH ANH CHỊ EM RUỘT THỊT ..................................................................................................48BÀI LỜI CHÚA 19TÌNH ANH EM RUỘT THỊT (TIẾP) ..............................................................................................51BÀI LỜI CHÚA 20TÌNH HỌ HÀNG GIA TỘC ..........................................................................................................55BÀI LỜI CHÚA 21TÌNH BẠN ...................................................................................................................................58BÀI LỜI CHÚA 22 ĐIỀU RĂN THỨ NĂM:CHỚ GIẾT NGƯỜI.....................................................................................................................61BÀI LỜI CHÚA 23THIÊN CHÚA CHỌN NGƯỜI ANH DŨNG .................................................................................64BÀI LỜI CHÚA 24KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI SỰ SỐNG .........................................................................................67BÀI LỜI CHÚA 25NGƯỜI DÁM LIỀU MẠNG CAN VUA .........................................................................................70BÀI LỜI CHÚA 26SALÔMÔN, NGƯỜI KHÔN NGOAN, THÔNG THÁI..................................................................73BÀI LỜI CHÚA 27NỮ HOÀNG SABA YẾT KIẾNSALÔMÔN HOÀNG ĐẾ ..............................................................................................................76BÀI LỜI CHÚA 28THƯƠNG XÁC BẢY MỐI...........................................................................................................79BÀI LỜI CHÚA 29THƯƠNG XÁC 7 MỐI (TIẾP) .....................................................................................................81BÀI LỜI CHÚA 30THƯƠNG XÁC BẢY MỐI (TIẾP) ................................................................................................85BÀI LỜI CHÚA 31NGƯỜI ĐÀN BÀ SÁT NHÂN ......................................................................................................88BÀI LỜI CHÚA 32THƯƠNG LINH HỒN BẢY MỐI..................................................................................................91BÀI LỜI CHÚA 33THƯƠNG LINH HỒN BẢY MỐI (TIẾP) ......................................................................................95BÀI LỜI CHÚA 34THƯƠNG LINH HỒN BẢY MỐI (TIẾP) ......................................................................................98BÀI LỜI CHÚA 35 ĐIỀU RĂN THỨ SÁU VÀ THỨ CHÍN: CHỚ DÂM DỤC ............................................................101BÀI LỜI CHÚA 36VAI TRÒ NỮ GIỚI....................................................................................................................104BÀI LỜI CHÚA 37YÊU NHAU QUÁ SỚM .............................................................................................................107BÀI LỜI CHÚA 38YÊU NHAU ĐẾN THUỞ BẠC ĐẦU ...........................................................................................110BÀI LỜI CHÚA 39 ĐỨC LIÊM SỈ............................................................................................................................114BÀI LỜI CHÚA 40 ĐỨC THANH TỊNH ...................................................................................................................117BÀI LỜI CHÚA 41TÍCH TRUYỆN SAMSON VÀ ĐALILA ......................................................................................120BÀI LỜI CHÚA 42TÔI SAO SÔĐÔM BỊ HUỶ DIỆT? .............................................................................................123BÀI LỜI CHÚA 43TRUYỆN SU-ZA-NA ...........................................................................................................126BÀI LỜI CHÚA 44TRUYỆN SU-ZA-NA (TIẾP) ................................................................................................129
 
BÀI LỜI CHÚA 45TỘI NGOẠI TÌNH VÀ LI DỊ........................................................................................................133BÀI LỜI CHÚA 46 ĐIỀU RĂN THỨ 7 VÀ 10:CHỚ LẤY VÀ CHỚ THAM CỦA NGƯỜI..................................................................................135BÀI LỜI CHÚA 47QUYỀN SỞ HỮU .....................................................................................................................138BÀI LỜI CHÚA 48SỬ DỤNG CỦA CẢI.................................................................................................................141BÀI LỜI CHÚA 49HAM HỐ THAM LAM ................................................................................................................144BÀI LỜI CHÚA 50XIÊU LẠC TRONG VẬT CHẤT .................................................................................................147BÀI LỜI CHÚA 51BIẾT CHO ĐI............................................................................................................................150BÀI LỜI CHÚA 52TRỌNG CỦA NGƯỜI NHƯ TRỌNG CỦA MÌNH ......................................................................152BÀI LỜI CHÚA 53PHẢI ĐỀN TRẢ .........................................................................................................................155BÀI LỜI CHÚA 54 ĐIỀU RĂN THỨ 8:CHỚ LÀM CHỨNG DỐI...........................................................................................................158BÀI LỜI CHÚA 55GIAN DỐI VỚI CHÚA THÁNH THẦN .......................................................................................161BÀI LỜI CHÚA 56AB-SA-LÔM ĐẸP TRAI MÀ GIAN HÙNG .................................................................................164BÀI LỜI CHÚA 57CÁI LƯỠI LÀ LỬA HOẢ NGỤC ................................................................................................166BÀI LỜI CHÚA 58VỀ DANH DỰ ...........................................................................................................................170BÀI LỜI CHÚA 59TRỌNG DANH DỰ ...................................................................................................................173BÀI LỜI CHÚA 60TÔN TRỌNG DANH DỰ NGƯỜI KHÁC ..................................................................................176BÀI LỜI CHÚA 61VU OAN GIÁ HOẠ ....................................................................................................................178BÀI LỜI CHÚA 62NÓI XẤU NÓI HÀNH ................................................................................................................181BÀI LỜI CHÚA 63CÁC TÍCH ............................................................................................................................183BÀI LỜI CHÚA 64LÃNH HAY THAM GIA ..............................................................................................................186BÀI LỜI CHÚA 65THÔNG TRUYỀN SỰ SỐNG ...................................................................................................189BÀI LỜI CHÚA 66MẶT CHÌM MẶT NỔI CỦA BÍ TÍCH ..........................................................................................191BÀI LỜI CHÚA 67KINH THÁNH CŨNG LÀ MỘT BÍ TÍCH .....................................................................................194BÀI LỜI CHÚA 68LAO CÔNG TÌM LƯƠNG THỰC ĐỜI ĐỜI...............................................................................197BÀI LỜI CHÚA 69LỜI BAN SỨC SỐNG ...............................................................................................................200BÀI LỜI CHÚA 70LỜI SƯỞI ẤM TÂM HỒN .........................................................................................................203BÀI LỜI CHÚA 70 BISHÃY NGHE NGÀI!....................................................................................................................206

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Trong-Anh Dao liked this
anhnang12988 liked this
delta1942 liked this
InTe NhocCon liked this
anhtongny liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->