Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SHnr2258.pdf

SHnr2258.pdf

Ratings: (0)|Views: 3,330|Likes:
Published by Adina Urs

More info:

Published by: Adina Urs on May 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2013

pdf

text

original

 
CMYK
 Anul X
z
Nr. 2258 Vineri, 10 mai 2013, 12 pagini
EDIT EDIT  A  A  T DE TMT MEDIA INTERN T DE TMT MEDIA INTERN A  A  TION TION AL  AL 
DIREDIRECT CT OR GENERAL: V OR GENERAL: V  ALENTIN POPESCU ALENTIN POPESCU WWW  WWW .SER.SER VUSPRESS.R VUSPRESS.ROO
Preţ: 80 bani
conţine şi informaţii din Valea Jiului  
 
Sursa: meteo.ro 
METEO
Minim 13
0
CMaxim 24
0
C
Deva
Minim 12
0
CMaxim 24
0
C
Hunedoara
Minim 12
0
CMaxim 23
0
C
Brad
Minim 13
0
CMaxim 19
0
C
Petroşani
 
CURS VALUTAR
EURO
4,3249 RON
USD
3,2908 RON
5,1231 RON
FRANCULELVEŢIAN
3,5200 RON
       S     u     r     s     a     :       b     n     r  .     r     o
LIRASTERLINĂ
HUNEDORENII ÎŞI JOHUNEDORENII ÎŞI JOAAAZI PRAZI PROMOVOMOVAREAAREA,,LA PLA PÂNCÂNCOO T TAA
Pagina
1212
Pagina
55
Pagina
33
„SERBĂRILE DEVEI”:„SERBĂRILE DEVEI”:AZI ÎNCEP SPEAZI ÎNCEP SPECTCTAACCOLELEOLELE ÎN AER LIBER! ÎN AER LIBER!„C„COMPLEXUL ENEROMPLEXUL ENERGETICGETICHUNEDOHUNEDOARAARASE ÎNDREAPTSE ÎNDREAPTĂĂSPRE CSPRE COLAPS”OLAPS”
 Vizitator specialla CastelulCorvinilor
Pagina
77
D
e mai bine de şase ani, hu-nedorenii care au lucrat însectoare grele de activitatepe platformele siderurgice de la Că-lan sau Hunedoara, închise opera-ţional, aşteaptă ca legea pensiilorce i-a scos din grupa I de muncă săfie modificată, astfel încât aceştia săpoată fi încadraţi în aceste condiţii.Practic, legea prevede ca siderur-giştii care au lucrat înainte de 2001în condiţii grele de muncă (grupaI), în sectoarele închise operaţionalsă fie trecuţi retroactiv ca stagiu decotizare în condiţii deosebite simi-lare fostei grupe a II-a de muncă.
Constantin Cristian Litera,ridicat de „mascaţi” dinvila sa de lux din Deva
Pag ina
 3 3
Siderurgiştii hunedoreni aşteaptăsă li se facă dreptate în ceea cepriveşte grupele de muncă
Pagina
55
 
 Sper  Sper anţeanţe
 
 Descinderi într  Descinderi într  -un dosar de rie, şant  -un dosar de rie, şant aj, înşelăciune şi tr aj, înşelăciune şi tr af af ic de per ic de per soane! soane! 
 
euniţi în amfiteatrul Poli-ţiei din Deva, oamenii legiihunedoreni au participat,ieri, la un simpozion istoric deevocare a triplei semnificaţii a zi-lei de 9 Mai: împlinirea a 136 deani de la cucerirea independenţeide stat a României, a 68 de ani dela încheierea celui de-al DoileaRăzboi Mondial pe „bătrânul con-tinent” şi sărbătorirea „Zilei Eu-ropei”.Manifestarea a fost organizatăîn colaborare cu Serviciul Jude-ţean al Arhivelor Naţionale Hune-doara, instituţie din cadrul căreiaa fost prezent profesorul Viorel Vânătoru, directorul acestui ser- viciu, care a susţinut evocareaistorică intitulată: „Independenţade Stat a României – mărturii do-cumentare”. De asemenea, dr.Dorin Petresc, poliţist hunedore-an pasionat de istoria României,a susţinut un referat cu tema: „9mai 1945 – Ziua Victoriei”. Tot cu ocazia zilei de 9 Mai, înincinta Inspectoratului de Poliţieal Judeţului (IPJ) Hunedoara afost inaugurat un ansamblu-ca-targ, pe care a fost arborat drape-lul naţional al României, în semnde preţuire faţă de memoriaînaintaşilor.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
2
Servus Hunedoara
Peste 100 de jandarmi hunedoreni, la datorie în acest week-end
Se anunţă un sfârşit de săptămână plin pentru jandarmii hunedoreni, care vor asigura măsurile de ordine şi linişte publică la mai multe manifestări ce se vor organi-za în judeţ. Peste 100 de jandarmi vor fi prezenţi la evenimentele ce vor avea loc începând de astăzi şi până dumincă, inclusiv, printre care hramul Mănăstirii Crişan,„Serbările Devei”, concursul de motociclism „Enduro Panorama”, organizat în Munţii Poiana Ruscă, Cupa Căprioara la VTM, manifestare sportivă ce se va desfăşuraduminică, în apropierea municipiului Deva (DJ 707J), dar şi mai multe manifestaţii cultural artistice (nedei), ce vor avea loc în localităţile Vulcan, Bucureşci, Câmpu luiNeag, Aurel Vlaicu, Dâlja, Paroşeni. Jandarmii adresează invitaţia participanţilor la aceste evenimente să respecte indicaţiile forţelor de ordine şi ale organizatorilor.
Actualit
 
ate
Nr. 2258, Vineri, 10 mai 2013
)
www.servuspress.ro
 
 D N 66: Haţeg  - BaruMare D N68:Haţeg  - Toeşi D N68:  Toteşi -Zeicani D N66: Haţ eg-Călan D N7:Mintia- Veţ e l D N 7: Veţ e l - Leşnic D N7:Leşnic  -Sămaş D N7:  Ilia  -Gurasada D N 7: Gurasada  - Burjuc D N7:Burjuc -Zam De va:Ca leaZarandu lui -Sânu ha lm D N 76:Şoimuş  - Be jan Băniţ a: D N66
adaradare 10 maie 10 mai
Sursa: IPJ Hunedoara
Potrivit Dispoziţiei Primarului Municipiului Deva nr. 832/2013,locuitorii municipiului Deva sunt atenţionaţi că, în perioada 10 – 12mai 2013, se vor desfăşura o serie de manifestări în aer liber ocazion-ate de Serbările Devei, care implică închiderea circulaţiei rutiere dupăcum urmea:- Din data de 10.05.2013 (vineri), ora 12:00 şi până în data de12.05.2013 (duminică), ora 23:00, se va închide traficul rutier întrePiaţa Victoriei şi Piaţa Unirii (între cele două sensuri giratorii, inclu-siv parcarea de la AJOFM). Aici va avea loc Târgul Meşterilor Populari.- În data de 11.05.2013 (sâmbătă), între orele 17:00 – 19:00, va avealoc o paradă a autoturismelor de epocă. Arterele închise sunt: PiaţaVictoriei – Bd. 22 Decembrie - Bd. Iuliu Maniu – Bd. Decebal – str. Avram Iancu – Bd. 1 Decembrie 1918 - Piaţa Unirii.- În perioada 10.05 - 12.05.2013, între orele 14:00-22:00, se vainterzice accesul autoturismelor dinspre str. Lucian Blaga şi Bd. IuliuManiu în parcările din zona Pieţei Unirii.Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă aşteptăm la Serbările Devei!Biroul de presă
 ANUNŢ IMPORTANT
 T 
ot mai multe tentative de înşelă-ciune comise de un individ care serecomandă a fi avocat ies la ivealăîn ultima vreme. Cel mai recent, poliţiştiihunedoreni au fost anunţaţi de un bărbat din Turdaş, care a reclamat faptul că, înurmă cu două zile, a primit un telefon dela un individ necunoscut care a pretins căeste apărător al legii şi care i-a zis că fiicasa a provocat un grav accident de circula-ţie, iar pentru ca victimele să nu depunăplângere e nevoie să pună urgent o sumăde bani într-un cont bancar indicat.Pentru a fi şi mai convingător, escroculde la celălalt capăt al firului a fost ajutat de o femeie, care a insistat să vorbeascăla telefon cu bărbatul din Turdaş. Pretin-zând că este chiar fiica acestuia, compli-cea „avocatului” i-a spus bărbatului că es-te vinovată de producerea accidentuluirutier, soldat cu victime şi pagube mate-riale. Convorbirea a continuat, iar pentrua-şi duce planul mârşav la înaintare, fal-sul avocat a intervenit în discuţia purtatătelefonic, cerându-i bărbatului suma de1.500 de euro pentru a-i reprezenta„fiica” la proces.
 A MAI SUNAT ŞI PE ALŢII
Din fericire, bărbatul a avut prezenţăde spirit şi nu s-a lăsat „dus de nas”. Ba,mai mult, în loc să vireze suma solicitată,a anunţat poliţia. „Persoana apelată nu adat curs solicitării şi a anunţat, imediat,organele de poliţie. Cu ocazia deplasăriila adresa bărbatului care a sesizat poliţia,agenţii de poliţie au constatat că pe razacomunei au mai fost apelaţi şi alţi cetă-ţeni sub acelaşi pretext, însă nu au dat curs solicitărilor. Nicio persoană din celeidentificate ca fiind apelate sub acelaşipretext nu a fost prejudiciată în niciunfel”, a declarat inspectorul Bogdan Niţu,purtătorul de cuvânt al Inspectoratuluide Poliţie al Judeţului (IPJ) Hunedoara.Poliţiştii din Turdaş vor continua cer-cetările în acest caz, pentru identificareaautorilor tentativei de înşelăciune.Reamintim că, până acum, trei per-soane din judeţ au fost păcălite prin acest mod de operare. Cea mai mare pagubă asuferit-o o femeie din Petroşani, care aplătit într-un cont indicat suma de 16.000de lei pentru a-şi salva fiica dintr-un acci-dent rutier inexistent. De aceea, poliţiştiimai fac încă o dată un apel şi atrag aten-ţia cu privire la existenţa acestui tip deînşelăciuni, recomandându-le persoane-lor care sunt apelate de aşa-zişi avocaţicare le solicită sume de bani pentru a o-feri asistenţă juridică unor rude apropia-te ca urmare a producerii unor eveni-mente rutiere să verifice veridicitatea in-formaţiilor şi să solicite sprijinul poliţieipentru a preveni riscul de a deveni vic-time ale in-fracţiuniide înşelă-ciune.
 Ramona RamonaŞtŞtef ef anan
Furt de motorină dinrezervorul unui autotrenparcat la Orăştie
ezervorul unui autotren,ce era oprit în parcareaunui local de pe stradaUnirii din Orăştie, a fost pepunctul de a fi golit de motorină,hoţii fiind surprinşi în flagrant exact în timp ce acţiona. Totul s-a întâmplat ieri dimi-neaţă, în jurul orei 03:00, când opatrulă din cadrul Poliţiei Orăş-tiei a observat că rezervorul au-totrenului cu pricina era des-chis, iar lângă el se afla un bidondin plastic şi un furtun. Bănuindcă hoţii de motorină se află prinapropiere, poliţiştii au demarat imediat verificări, reuşind, înscurt timp, să prindă doi tinerisuspecţi de furtul de carburant.Cei doi, de 20 de ani şi, respec-tiv 22 ani, ambii din Orăştie, aufost duşi la sediul poliţiei, undeli s-au întocmit dosar penal pen-tru furt calificat.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
Simpozion istoric la Poliţia din Deva
 E pr  E pr ea de t ea de t oot! Un individ car t! Un individ car e s-a r e s-a r ecomandat apărăt ecomandat apărăt or al legii a vr or al legii a vr ut „să tr ut „să tr agă pe sf agă pe sf oară” câţivoară” câţivaacecetăţeni dintr tăţeni dintr  -o locali -o localiat at e hunedor e hunedor eană, căr eană, căr or or a le-a t a le-a t elef elef onat, cerându-le bani, sub un pr onat, cerându-le bani, sub un pr eeee xt ine xt ine xis xisenen
FFalsul aalsul avvocat a încerocat a încercat să înşele maicat să înşele maimulţi locuit mulţi locuit ori din Tori din Tururdaşdaş
Oamenii s-au trezit sunaþi de ºarlatanul, care le-a pus aceeaºi „placã”: a minþit cã fiii sau fiicele lor au comis accidentegrave de circulaþie, solicitând diferite sume de bani pentru ca aºa-zisele victime sã nu depunã plângere
 
Πnnu  , su  sun ună â n n ,ă u  susş snnă 
 
P
rocurorii DIICOT, împreu-nă cu ofiţeri de poliţie, audescins, ieri, la locuinţeleunor persoane suspectate că aufăcut parte dintr-o grupare de te-mut, ce se ocupa cu cămătărie,şantaj, înşelăciune, dar şi traficde persoane. Între cei a căror ca-se au fost percheziţionate s-a aflat şi imobilul din Deva al lui Cons-tantin Cristian Litera (36 de ani),despre care anchetatorii spun căar fi liderul acestei reţele infrac-ţionale.Un număr de şapte percheziţiidomiciliare au fost făcute în total.Poliţiştii au descins la locuinţelecelor vizaţi în acest dosar, bănuiţică, sub coordonarea deveanuluiCristian Litera, fost bodyguard alafaceristului Alin Simota, cel carea finanţat echipa Jiul Petroşani, arfi acordat împrumuturi unoroameni de afacerihunedoreni,pen-trucare ar fi perceput dobânzi lunareîntre 10 şi 20 la sută.
HAMALI ÎN LIBIA 
 Anchetatorii spun sumeleîmprumutate erau recuperateprin violenţă şi sub ameninţare.Ba, mai mult decât atât, unii din-tre cei care ar fi luat bani cu ca-mătă de la membrii grupării ar fifost forţaţi să muncească în Libia,sumele câştigate în urma servicii-le lor intrând în buzunarele mem-brilor grupării. „În fapt, se reţinecă, în cursul anului 2011, membriigrupării au acţionat în principalpe raza judeţului Hunedoara, înscopul obţinerii unor beneficii fi-nanciare substanţiale din acor-darea unor împrumuturi cu camă-tă unor persoane din mediul de a-faceri local şi perceperea unor do-bânzi lunare de 10 – 20 la sută,precum şi recuperarea prin vio-lenţă a sumelor de bani pretinsede către învinuiţi. Unele părţi vă-tămate au fost obligate să mun-cească pe teritoriul Libiei. Sume-le de bani obţinute au fost preda-te liderului grupării, identificat cafiind Litera Constantin Cristian,36 de ani, din municipiul De- va, în contul sumelor împru-mutate”, au arătat procuro-rii DIICOT într-un comu-nicat de presă.Se pare că, victimelemembrilor grupării, ca-re au fost duse în Libia,erau forţate să lucrezeca muncitori necalifi-caţi în construcţii, trecând princlipe de coşmar. Erau ameninţa-te, inclusiv cu focuri de armă tra-se înspre locuinţele lor, dar şi a-gresate, fiind nevoite să suportebătăi, aplicate, inclusiv, cu cioca-nul, mai zic surse din rândul an-chetatorilor.
 TERORIZAŢI
Procurorul şef al Serviciului Teritorial DIICOT Alba Iulia, IoanMureşan, a declarat că victimeleerau supuse unor presiuni şi vio-lenţe fizice deosebite. Acestora lise cereau sume importante debani în plus, modificându-se do-bânzile. „Gruparea acţiona prin a-cordarea unor împrumuri speci-fice activităţii de cămătărie a că-ror clauze convenţionale nu eraurespectate şi nu erau aduse la cu-noştinţă (...) S-a ajuns ca pentrusume împrumutate de 20.000 –30.000 de euro să se plăteascăcash sume de 400.000 de euro,plus alte diferite bunuri mobilesau imobile, active ale unor socie-tăţi aflate în proprietatea părţilor vătămate”, a afirmat procurorulIoan Mureşan.Surse din rândul anchetato-rilor mai spun că, unul dintreoamenii de afaceri care ar filuat bani cu camătă de lamembrii grupării ar fi ră-mas fără toate proprietăţilepe care le avea. În plus, spe-riat de interlopi, acesta ar fifost nevoit să-şi mute familia dinRomânia în străinătate, după carea ajuns să hămălească, în contuldatoriei, pe un şantier din Libia.Ca şi cum nu ar fi fost de a- juns, membrii grupării mai sunt suspectaţi şi că ar fi indus în eroa-re şi prejudiciat mai multe firmede asigurări, prin simularea pro-ducerii unor accidente de circu-laţie şi încasarea în mod fraudu-los a primelor de asigurare. Anchetatorii au identificat,până în momentul de faţă, un nu-măr de opt victime, prejudiciulcauzat prin activitatea infracţion-ală fiind estimat la peste 800.000de euro.
 AUDIERI ÎNTINSE PE MAIMULTE ORE
Considerat capul reţelei, Cris-tian Litera a fost ridicat de „mas-caţi” din vila sa de lux, construităla marginea Devei. Acesta a fost urcat în duba poliţiştilor şi duspentru audieri la sediul DIICOT din Alba Iulia, alături de alte 13persoane suspectate în acest caz. Aseară, la închiderea ediţiei, au-dierile în acest dosar încă nu erauîncheiate, la finalul acestora, pro-curorii urmând să ia faţă de în- vinuiţi măsurile legale care seimpun.Conform unor surse, Constan-tin Litera a mai fost implicat înscandaluri cu violenţă, în 2007, elfiind cercetat pentru lovirea şi a-meninţarea unui fotbalist de laclubul Jiul Petroşani, pe care l-adeţinut fostul său patron, Alin Si-mota. Ancheta în acest caz a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor depoliţie judiciară din cadrul BCCO Alba, suportul tehnic fiind asigu-rat de SRI şi DIPI.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
D
orin Gligor
(foto) 
, preşedin-tele PDL din judeţ, a criticatieri, modul în care se deru-lează programul de constituire alComplexului Energetic Hunedoara(CEH) susţinând că, acum, acestanu există. Gligor şi-a argument de-claraţia precizând că acest com-plex a fost gândit ca o entitate for-mată din minele viabile din Valea Jiului şi cele două termocentrale,Mintia, respectiv Paroşeni, însă pâ-nă acum nu s-a realizat decât fuzi-unea între ultimele două. În aceste condiţii liderul de-mocrat-liberalililor hunedorenispune că CEH se îndreaptă cu paşirepezi spre coplaps.
SNH ARE CĂRBUNE PESTOC, TERMOCENTRALELEIMPORTĂ 
Liderul PDL Hunedoara spunecă entitatea energetică din judeţ înregistrează pierderi uriaşe e-xistând o ruptură între companiileminiere din Valea Jiului şi furnizoriide energie. „CEH nu există! Com-paniile miniere nu au contract cufurnizorul de energie electrică, iarfacturile emise de acestea cătreTermocentrala Mintia sunt refuza-te la plată sau achitate la un preţmult mai mic decât cel facturat.Scopul acestui complex a fost a-cela de a crea o legătură strânsă între companiile miniere şi produ-cătorii de energie. Din păcate, laaceastă dată, termocentralele im-portă cărbune şi acumulează da-torii uriaşe în condiţiile în care So-cietatea Naţională a Huilei (SNH)stă cu cărbunele în silozuri”, a de-clarat Gligor. Acesta a atras a-tenţia şi asupra faptului că din pro-gramul de formare al CEH s-a res-pectat doar etapa de fuziune a ter-mocentralelor Mintia şi Paroşeni,acuzând că nu există o relaţie con-tractuală cu minele de cărbune dincadrul SNH şi cu cele din Societa-tea Naţională de Închideri Miniere(SNIM). „Societatea Naţională aHuilei facturează cărbunele cu 95de lei/Gcal, dar facturile sunt achi-tate doar cu 65 lei/Gcal sau suntrefuzate la plată”, a adăugat Gli-gor.
 „Suntem în grafic cu complexul” 
 În replică, directorul general alCEH Hunedoara, Daniel An-dronache, a declarat pentru „Ser-vus Hunedoara” că situaţia com-plexului nu este cea prezentată deDorin Gligor. „De la data de lacare am preluat conducerea aces-tei companii nu s-a importat căr-bune. Nu există un contract întrecompaniile miniere şi cele douătermocentrale pentru că selucrează pe bază de comandă.Preţul huilei a fost negociat întreTermocentrala Mintia şi minele dincadrul SNH la o valoare de 69lei/Gcal. În ceea ce priveşte înfi-inţarea complexului suntem îngraficul stabilit cu FMI. Nu existănicio problemă legată de acestcomplex”, a explicat Andronache.
 Iulian S Iulian Str tr oiaoia
Servus Hunedoara
3
AJOFM Hunedoara are tot mai puţini şomeri în custodie
Conform datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Hunedoara
(foto) 
, lasfârşitul lunii aprilie rata şomajului la nivelul judeţului a fost de 6,63 la sută, în scădere cu 0,31 puncte procentuale faţăde martie. Cei mai mulţi şomeri sunt în municipiul Brad, unde la finele lunii aprilie în evidenţe erau înregistrate un numărde 1.717 persoane fără un loc de muncă. Tot în aprilie, din custodia AJOFM Hunedoara au ieşit 2.794 de persoane.
Actualitate
Nr. 2258, Vineri, 10 mai 2013
)
www.servuspress.ro
ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ PDL HUNEDOARA 
 ANUNŢ
ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ PDL HUNEDOARA desemnează ped-na STERN OANA ANA-MARIA ca mandatar financiar cu respons-abilităţile şi drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare în materieprivind evidenţa, verificarea corectitudinii şi raportarea operaţiunilorfinanciare derulate de PDL – Organizaţia Judeţeană Hunedoara peperioada campaniei electorale pentru alegerile parţiale din 26 mai2013, din Comuna Densuş.
BPJ Hunedoara al PDL 
Denumire:
SC AGROCENTRAL SRL 
Sediu social: Ilia, str. Libertăţii, Nr. 43, Judeţul HunedoaraCod de înregistrare fiscală: RO 28396577 din data de 27.04.2011Nr. de înregistrare în Registrul Comerţului : J20/458/27.04.2011
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Selecţia de oferte pentru lucrări
SC AGROCENTRAL SRL 
 va invită prezentaţi oferta dumneavoastră pentru lucrări, pentrurealizarea unui proiect de investiţii finanţat prin PNDR prin măsura M312, cu denumirea
 „Construcţie hală pentru fabricarea ambalajelor din carton ondulat şi alte articole din carton şi hârtie ” 
.
- Criteriul de selecţie:
preţul cel mai mic;
- Codul CAEN:
corespunzător activităţii ce face obiectul achiziţie:
pentru lucrări de constructii şi instalatii, organizare de şantier şi asigurare utilităţi conform CAEN4120 ;
- Obiectul contractului:
 va consta în asigurare utilităţi necesare obiectivului, lucrări de construcţiişi instalaţii, precum şi lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier pentru realizarea şiimplementarea proiectului menţionat anterior.Beneficiarul va pune la dispoziţia operatorilor economici interesaţi, ca urmare a solicitării acestora,dosarul cererii de ofertă în format electronic sau pe hârtie pe baza de proces verbal de predare –primire.
- Tip contract:
contract pentru lucrări
- Termenul limită de depunere a ofertelor:
24.05.2013, ora 17:00.
- Adresa la care se trimit ofertele:
Ilia, str. Libertăţii, Nr. 43, Judeţul Hunedoara
- Data şi ora deschiderii ofertelor:
24.05.2013, ora 18:00.
- Valoarea supusă licitaţiei (eligibilă + neeligibilă): 1.Valoare eligibilă :
a) asigurare utilităţi 2.900euro/ 12.821 lei; b) construcţii şi instalaţii : 111.730 euro / 493.958 lei; c) lucrări de construcţii şi insta-laţii aferente organizării de şantier 1.500 euro / 6.632 lei;
2.Valoare neeligibilă :
a) asigurare utilităţi4.500 euro/ 19.895 leiInstrucţiunile pentru ofertanţi, specificatiile tehnice/caietul de sarcini se regăsesc în dosarul cererii deofertă. Aşteptăm oferta dumneavoastră până la termenul limită menţionat anterior la sediul societăţii noastre. Vă mulţumim,Reprezentant legal:Bărbănţan MarcelData: 10.05.2013
LIDERLIDERUL DEMOCRAUL DEMOCRA T T-LIBERALIL-LIBERALILOR HUNEDORENI DĂ VERDICTEOR HUNEDORENI DĂ VERDICTE
„Complexul EnergeticHunedoara se îndreaptăspre colaps”
Constantin Cristian Litera, ridicat de„mascaţi” din vila sa de lux din Deva
 Descinderi într  Descinderi într  -un dosar de rie, şant  -un dosar de rie, şant aj, înşelăciune şi tr aj, înşelăciune şi tr af af ic de per ic de per soane! soane! 
Anchetatorii îi aduc acuzaþii grave bãrbatului. Ei spun cã ar fi coordonat o reþeacare semãna teroare dupã ce dãdea bani cu împrumut unor oameni de afaceri locali,iar pentru a recupera sumele se folosea violenþa, dar ºi munca forþatã în Libia
 
nsnnsn )  s u msţ ”   să ,n  s usă ,ă   mnşuu 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->