Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EVELINA NEGARA - ORHEI - MOLDOVA - ESCROACA - HOATA - FURT INTELECTUAL - CREAZA SITE-URI CLONE - in timp ce primeste ajutor financiar 900 lei de la Primaria Orhei pentru situaţia materială precară

EVELINA NEGARA - ORHEI - MOLDOVA - ESCROACA - HOATA - FURT INTELECTUAL - CREAZA SITE-URI CLONE - in timp ce primeste ajutor financiar 900 lei de la Primaria Orhei pentru situaţia materială precară

Ratings: (0)|Views: 176 |Likes:
Published by Ecaterina
EVELINA NEGARA din Orhei , Republica Moldova - primeste ajutor financiar 900 lei, de la Primaria din Orhei pe motiv ca are situaţia materială precară , conform publicatiei PLAIUL ORHEIAN din data de 24 DECEMBRIE 2010, in timp ce ea contrar declaratiei false facute la primarie cum ca ar avea o situatie materiala precara pentru ea si copilul plus mama ei, cumpara site-uri si spatiu pe internet cu care cloneaza site-urile diversilor patrioti romani (cum ar fi aceste site-uri clone cu care isi substituie identitatea altora, respectiv furt de identitate si furt intelectual: www.cpcar.ro , www.fatadindacia.com , www.fatadindacia.ro, sau www.evelinanegara.com) , ea sta zi si noapte pe internet fara sa aiba alt serviciu sau venit legal , decat din activitati ilegale sau ilicite, sume de bani primite de la diversi indivizi activi in structuri oculte , masonerie sau servicii secrete din Romania, USA sau Israel (Mihai Rapcea, George Roncea, Pavel Corut, Ileana Adriana Stan, Roxana Iancu via Marco Katz, Nicolae Calota, Ariel iacobini) si la ordinul respectivilor se ocupa in mediul online sau chiar pe strazile din Orhei si Chisinau, 24/24h numai de diversiuni, dezbinari intre romanii patrioti si nationalisti, santaj, inregistrari audio fara acordul oamenilor, furturi de fotografii, clonari de profile de facebook si site-uri, ca apoi sa-i santajeze cu ele, hartuieli, amenintari, intimidari prin zeci de mailuri si bloguri sau site-uri, furt de identitate si furt intelectual, fura articolele altora, face propaganda neo nazista si colaboreaza cu diverse organizatii naziste ilegale si in litigiu cu Procuratura din Romania precum organizatia pseudo nationalista de sorginte neo nazista socialista Nationalistii Autonomi Timisoara si Arad, sau pseudo legionarii de la Asociatia Totul Pentru Tara, Partidul Totul Pentru Tara, ori diverse grupari asociatii de pseudo daci (Asociatia Geto-Dacii), carora le imprastie propaganda prin Orhei, lipeste afise si le creaza pe internet diverse materiale de propaganda, denigrand alti patrioti independenti care nu le canta lor in struna sau care au initiative interesante, initiative pe care ulterior le fura si copiaza identic pe siteurile clona.
EVELINA NEGARA din Orhei , Republica Moldova - primeste ajutor financiar 900 lei, de la Primaria din Orhei pe motiv ca are situaţia materială precară , conform publicatiei PLAIUL ORHEIAN din data de 24 DECEMBRIE 2010, in timp ce ea contrar declaratiei false facute la primarie cum ca ar avea o situatie materiala precara pentru ea si copilul plus mama ei, cumpara site-uri si spatiu pe internet cu care cloneaza site-urile diversilor patrioti romani (cum ar fi aceste site-uri clone cu care isi substituie identitatea altora, respectiv furt de identitate si furt intelectual: www.cpcar.ro , www.fatadindacia.com , www.fatadindacia.ro, sau www.evelinanegara.com) , ea sta zi si noapte pe internet fara sa aiba alt serviciu sau venit legal , decat din activitati ilegale sau ilicite, sume de bani primite de la diversi indivizi activi in structuri oculte , masonerie sau servicii secrete din Romania, USA sau Israel (Mihai Rapcea, George Roncea, Pavel Corut, Ileana Adriana Stan, Roxana Iancu via Marco Katz, Nicolae Calota, Ariel iacobini) si la ordinul respectivilor se ocupa in mediul online sau chiar pe strazile din Orhei si Chisinau, 24/24h numai de diversiuni, dezbinari intre romanii patrioti si nationalisti, santaj, inregistrari audio fara acordul oamenilor, furturi de fotografii, clonari de profile de facebook si site-uri, ca apoi sa-i santajeze cu ele, hartuieli, amenintari, intimidari prin zeci de mailuri si bloguri sau site-uri, furt de identitate si furt intelectual, fura articolele altora, face propaganda neo nazista si colaboreaza cu diverse organizatii naziste ilegale si in litigiu cu Procuratura din Romania precum organizatia pseudo nationalista de sorginte neo nazista socialista Nationalistii Autonomi Timisoara si Arad, sau pseudo legionarii de la Asociatia Totul Pentru Tara, Partidul Totul Pentru Tara, ori diverse grupari asociatii de pseudo daci (Asociatia Geto-Dacii), carora le imprastie propaganda prin Orhei, lipeste afise si le creaza pe internet diverse materiale de propaganda, denigrand alti patrioti independenti care nu le canta lor in struna sau care au initiative interesante, initiative pe care ulterior le fura si copiaza identic pe siteurile clona.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Ecaterina on May 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
Apare din 1940. Seria a cincea.
Nr. 52 (8636)
Pre
ţ
contractual
SE DISTRIBUIE
 Î 
N RAIOANELE ORHEI, REZINA, TELENE
Ş
TI,
Ş
OLD
Ă
NE
Ş
TI
FONDATOR: CONSILIUL RAIONAL ORHEI
Vineri, 24 decembrie 2010
Î
n aten
ţ
ia agen
ţ
ilor economici!
„Ermidanrai” SRL (c/f 1004606000887) ofer 
ă
 posibilitatea de a
î
nlocui ma
ş
inile de cas
ă
 
ş
i controlvechi (uzate) cu ma
ş
ini de cas
ă
 
ş
i control noi (mo-del: Elicom Magic - la un pre
ţ
de doar 1200 lei,modelul Aclas CRL - la doar 1400 lei).Doritorii de a beneficia de aceast
ă
ofert
ă
sunt a
ş
-tepta
ţ
i p
â
n
ă
la 31.12.2010, pe adresa: or. Orhei, str.Mihai Eminescu 2, birou 8,
î
n incinta ConsiliuluiRaional.Rela
ţ
ii la telefonul: 0-79810833 (Vladimir).
CREDITE
 î 
n 3 zile
p
â
n
ă
la 150.000 $ cu gaj
Leasing
ş
i
Î
mprumuturi pentru:
CAMIOANE, AUTOBUZE,TEHNIC
Ă
AGRICOL
Ă
E simplu - doar cererea
ş
i buletinul.
Tel.: Chi
ş
in
ă
u: 32.97.19,B
ă
l
ţ
i: (0-231) 92.274;Cahul: (0-299) 93.855.
Felicit 
ă
ri 
din partea pre
ş
edintelui raionului 
* * *
 La Mul 
 ţ 
i Ani!
Consiliul TeritorialOrhei al SindicatuluiLucr 
ă
torilor din Agri-cultur 
ă
 
ş
i Industria Pre-lucr 
ă
toare „Agroind-sind”
ş
i Direc
ţ
ia Agri-cultur 
ă
 
ş
i Alimenta
ţ
ie aCR Orhei
î
i felicit
ă
peto
ţ
i agricultorii din ra-ion cu prilejul frumoa-selor s
ă
rb
ă
tori de iarn
ă
.V
ă
dorim mult
ă
s
ă
-n
ă
tate, road
ă
din bel-
ş
ug, voie bun
ă
 
ş
i bucu-rii!
 La Mul 
 ţ 
i Ani!
 Stima
 ţ 
i orheieni!
Zile num
ă
rate au r 
ă
mas p
â
n
ă
la sf 
â
ş
itul anului 2010.An greu de criz
ă
financiar 
ă
, dar 
î
mpreun
ă
cuDumneavoastr 
ă
,
î
n pofida greut
ăţ
ilor ap
ă
rute, am ob
ţ
inutnoi realiz
ă
ri
î
n toate domeniile de activitate.Ast
ă
zi,
î
n ajunul frumoaselor S
ă
rb
ă
tori de iarn
ă
-Cr 
ă
ciunul
ş
i Anul Nou 2011, V
ă
adresez cele mai since-re felicit
ă
ri
ş
i ur 
ă
ri de voie bun
ă
, bucurie, s
ă
n
ă
tate, pro-speritate
ş
i succes
î
n toate.Fie ca spiritul s
ă
rb
ă
torilor de iarn
ă
s
ă
p
ă
trund
ă
 
î
n ca-sele
ş
i
î
n sufletele Dumneavoastr 
ă
 
ş
i ale tuturor celor dra-gi!S
ă
rb
ă
tori fericite!La Mul
ţ
i Ani!
Cu mult respect, Andrei GLOBA,pre
ş
edintele raionului Orhei
Un buchet de trandafiri pentru doamna Ana Levin
ţ
a, primarul s. Cli
ş
ova, cu ocazia zilei de na
ş
tere.
Î
i dorim s
ă
n
ă
tate, succes
î
n via
ţ
a personal
ă
 
ş
i
î
n acti-vitatea de administrare public
ă
, mult noroc
ş
i fericire.
Andrei GLOBA, pre
ş
edintele raionului
Cu prilejul zilei de na
ş
tere,
î
i adres
ă
m cele mai cal-de ur 
ă
ri de s
ă
n
ă
tate doamnei Nina Ungureanu, consi-lier raional, pre
ş
edinta AO ,,Femeia modern
ă
”, psiho-log.Fie ca anul care vine s
ă
V
ă
aduc
ă
noi realiz
ă
ri
î
nmunc
ă
, prosperare, dragoste
ş
i respect din partea celor care V
ă
cunosc
ş
i V
ă
 
î
nconjoar 
ă
.
D
Ă
M
Î
N AREND
Ă
la pre
ţ
convenabil,
î
n centrulora
ş
ului Orhei (str. V. Lupu, 34), o teras
ă
comercial
ă
cu pizzerie. Totul este gata pentru comercializare, sunt posibilit
ăţ
i de a comercializa
ş
i
î
n timp de iarn
ă
.Rela
ţ
ii la tel.: 0-691.68505.
Stima
ţ
i orheieni!
Cu prilejul S
ă
rb
ă
torilor de iarn
ă
, V
ă
adresez sincerefelicit
ă
ri!
Î
n aceste zile pline de lumin
ă
, cu colinde str 
ă
 bune
ş
iclinchete de zurg
ă
l
ă
i, V
ă
doresc s
ă
ave
ţ
i parte de pace-nsuflet
ş
i
î
n cas
ă
, de fericire al
ă
turi de cei dragi,
î
mplinirifrumoase
ş
i noroc
î
n toate.S
ă
V
ă
sporeasc
ă
s
ă
n
ă
tatea
ş
i bel
ş
ugul!Fie ca Bun
ă
voin
ţ
a,
Î
ncrederea
ş
i Generozitatea s
ă
V
ă
c
ă
l
ă
uzeasc
ă
pa
ş
ii
î
n noul an!La Mul
ţ
i Ani!
Ion STRATULAT,primarul ora
ş
ului Orhei
Suntem
î
n Postul Cr 
ă
ci-unului. Pentru unii, el se va
î
ncheia la 25 decembrie
ş
ide Anul Nou ne vom bucu-ra de masa
î
nc
ă
rcat
ă
cu bu-cate alese. Al
ţ
ii, mai r 
ă
 b-d
ă
tori, vor a
ş
tepta tocmai p
â
n
ă
la 7 ianuarie. Numaic
ă
nu prea am
î
nt
â
lnit ca no-aptea de Revelion s
ă
fie s
ă
r- b
ă
torit
ă
 
î
n plin post.Joi, pentru ultima dat
ă
,actualii consilieri raionaliau s
ă
rb
ă
torit Cr 
ă
ciunul
î
m- preun
ă
. Aceast
ă
tradi
ţ
ie s-ainstaurat de c
âţ
iva ani, de
ş
i printre ale
ş
ii locali nu to
ţ
iaccept
ă
Cr 
ă
ciunul pe stilnou.Deoarece op
ţ
iunea elec-toratului orheian e pro-european
ă
, ar trebui s
ă
neconform
ă
m tradi
ţ
iilor euro- pene, fiindc
ă
cu g
â
ndul laCr 
ă
ciunul pe stil vechi, dar 
î
nfrupt
â
ndu-ne
î
n noapteade Anul Nou, ne lu
ă
m un p
ă
cat pe suflet.Spre regret, mai sunt per-soane, care s
ă
rb
ă
toresc
ş
i penou,
ş
i pe vechi, f 
ă
ă
a
ţ
ine post. Adic
ă
, odat
ă
 
ş
i odat
ă
ar trebui s
ă
ne determin
ă
mcu datinile str 
ă
 bune.
Cr 
ă
ciun fericit tuturor cititorilor!
Vasile ROMAN
MO
Ş
GERIL
Ă
sau 
MO
Ş
CR
Ă
CIUN?
La Chi
ş
in
ă
u brazii au
î
nceput s
ă
se v
â
nd
ă
pe lamijlocul lui decembrie, iar la Orhei ei au ap
ă
rutabia la
î
nceputul s
ă
 pt
ă
m
â
nii curente. Cu toate ace-stea, oamenii nu se gr 
ă
 besc s
ă
cumpere principa-lul atribut al s
ă
rb
ă
torilor de iarn
ă
. De ce? Cauzaeste lipsa banilor. Pentru un br 
ă
du
ţ
pu
ţ
in mai
î
naltde un metru v
â
nz
ă
torii cer 120-130 de lei, adic
ă
mai mult dec
â
t anul trecut la Orhei
ş
i
î
n anul ace-sta
î
n Capital
ă
.Brazii artificiali sunt de c
â
teva ori mai scum- pi, dar e adev
ă
rat c
ă
ei se p
ă
streaz
ă
nu o s
ă
 pt
ă
m
â
-n
ă
-dou
ă
, ci mul
ţ
i ani.Un detaliu remarcabil: indiferent de pre
ţ
ul bra-zilor la pia
ţă
 
ş
i la magazin, amenda pentru copa-cii t
ă
ia
ţ
i samavolnic va fi mult mai mare.
(V.A.)
O, BRAD FRUMOS...
Ş
I SCUMP
Recent, echipa publica-
ţ
iei „Ziarul de Gard
ă
” a or-ganizat gala Topului Anti-corup
ţ
ie a personalit
ăţ
ilor din R. Moldova care s-aumanifestat pe parcursulanului curent
î
n lupta cucorup
ţ
ia. Printre cei 5 lau-rea
ţ
i se num
ă
ă
 
ş
i VasileRoman, redactorul-
ş
ef al„Plaiului orheian”.De men
ţ
ionat c
ă
 
î
n anii preceden
ţ
i „Plaiul orhe-ian” s-a
î
nvrednicit dedistinc
ţ
ii
î
nalte din parteareprezentan
ţ
ei ONU
î
n R.Moldova pentru lupta con-tra corup
ţ
iei
ş
i promovareadrepturilor omului.
Cor. „P.O.”
UN NOUSUCCES AL„PLAIULUIORHEIAN”
Zilele trecute, Curtea Suprem
ă
de Justi
ţ
ie a examinatlitigiul funciar 
î
ntre CR Orhei
ş
i Prim
ă
ria Orhei, dup
ă
cea fost v
â
ndut prin licita
ţ
ie terenul destinat pentru prelun-girea lucr 
ă
rilor de reconstruc
ţ
ie a stadionului or 
ăş
enesc.Autorit
ăţ
ile raionale prevedeau
î
n baz
ă
legal
ă
c
ă
pelocul, unde s-a deschis o pia
ţă
, s
ă
mai construiasc
ă
c
â
te-va obiective sportive. Cei de la prim
ă
rie,
î
ns
ă
, au scuipat pe dezvoltarea sportului la Orhei
ş
i au scos la licita
ţ
ieacest teren. Suprafa
ţ
a de 0,6732 ha a fost v
â
ndut
ă
la un pre
ţ
mic unei firme cu capital str 
ă
in.CR Orhei, protej
â
nd drepturile
ş
i cerin
ţ
ele amatorilor de sport, inclusiv ale copiilor, nu s-a
î
mp
ă
cat cu abuzulcelor care voteaz
ă
„cu hurta”
î
n Consiliul Or 
ăş
enesc.Toate instan
ţ
ele de judecat
ă
au dovedit ilegalitatea ac-
ţ
iunilor 
î
ntreprinse de Prim
ă
rie
ş
i Consiliul Or 
ăş
enesc,anul
â
nd deciziile
ş
i tranzac
ţ
iile de v
â
nzare-cump
ă
rare aterenurilor respective.E regretabil c
ă
, din cauza goanei dup
ă
bani a celor dela prim
ă
rie, a timpului de c
âţ
iva ani pierdut prin judeca-t
ă
, nu s-a izbutit extinderea Complexului Sportiv Raional.
V. ROMAN
 Î 
NC
Ă
O AC
Ţ
IUNEPIERDUT
Ă
DE PRIM
Ă
RIE
 Sincere felicit 
ă
ri!
Cu ocazia s
ă
rb
ă
tori-lor de iarn
ă
, felicit
ă
m
î
ntreg colectivul Liceu-lui Teoretic „Ion LucaCaragiale”, condus dedoamna Maria Chi
ş
laru.V
ă
mul
ţ
umim pentrustima fa
ţă
de copii
ş
i p
ă
-rin
ţ
i.
Cu stim
ă
, p
ă
rin
ţ
ii:Irinu
ţ
a A., Griza N.,Macovschi V., RotariN., Vasilescu R.
 
Vineri, 24 decembrie 2010, nr. 52 (8636)
LAIUL ORHEIAN
2
S
ă
 pt
ă
m
â
na trecut
ă
a avut loc
ş
edin
ţ
aordinar 
ă
a Consiliului Or 
ăş
enesc, la cares-au examinat 29 de chestiuni. Ca deobicei, consilierii au pierdut o bun
ă
par-te din timpul
ş
edin
ţ
ei (40 minute din 2ore 30 minute) pentru aprobarea ordi-nii de zi.Printre chestiunile care nu au fost in-cluse
î
n ordinea de zi se num
ă
ă
 
ş
i re-cursul Procuraturii Orhei referitor laa
ş
a-zisul „caz Lupacescu”. Publica
ţ
ianoastr 
ă
a scris
î
n repetate r 
â
nduri c
ă
 
î
n baza Deciziei Consiliului Or 
ăş
enesc,adoptat
ă
nelegitim, Oxana Lupacescu,fiica lui Iurie Lupacescu - fost consilier or 
ăş
enesc, actualmente reprezentantulGuvernului
î
n teritoriu, a fost
î
mpropri-et
ă
rit
ă
cu un teren
î
n Slobozia Doam-nei. Majoritatea consilierilor nu au do-rit s
ă
examineze la aceast
ă
 
ş
edin
ţă
re-cursul Procuraturii care cere anulareadeciziei ilegale.Principala chestiune din lista celor examinate a fost, bine
î
n
ţ
eles, aprobarea bugetului ora
ş
ului pentru anul 2011. Dinmultitudinea de cifre voi numi cele maiimportante. La capitolul venituri se pre-vede suma de 50 mln. 398 mii de lei, lacheltuieli - 54 mln. 668,2 mii lei. Prinurmare, deficitul (c
â
nd cheltuieliledep
ăş
esc veniturile) va constitui 4 mln.270,2 mii lei - 7,8 %. Partea de veniturise va completa din contul impozitului pe venit din salariu (11 mln. 574,8 mln.
Ş
EDIN
Ţ
A CONSILIULUI OR
ĂŞ
ENESC
BUGETUL VA PERMITEDEZVOLTAREA ORA
Ş
ULUI?
lei), veniturile proprii (2 mln. 869,1 miilei), taxele locale (3 mln. 180 mii lei),mijloacele speciale ale institu
ţ
iilor  publice (1 mln. 761,1 mii lei). Partealeului din venituri se preconizeaz
ă
c
ă
va fi format
ă
din transferuri de la buge-tul de stat - 31 mln. 13 mii lei (61,5%din toate veniturile).Pentru ce se vor cheltui banii - pro- prii
ş
i aloca
ţ
i? O parte considerabil
ă
(42mln. 705,4 mii lei - 78,1%) este desti-nat
ă
pentru
î
ntre
ţ
inerea institu
ţ
iilor  pre
ş
colare, de
î
nv
ăţă
m
â
nt
ş
i extra
ş
co-lare. Pentru gospod
ă
ria comunal
ă
suntnecesari 6 mln. 120,8 mii lei, inclusivla amenajarea ora
ş
ului - 4 mln. 893 mii,repara
ţ
ia drumurilor - 1 mln lei, pentrusta
ţ
iile de salvare pe ap
ă
- 227, 8 miilei. Pentru activitatea
î
n domeniul cul-turii, inclusiv
î
n domeniul sportului
ş
itineretului, se prevede suma de de 654,4mii lei, aproximativ aceea
ş
i sum
ă
se vafolosi pentru achitarea dob
â
nzii la
î
m- prumuturi (590 mii lei).Metoda de solu
ţ
ionare a probleme-lor financiare din contul creditelor ban-care, ini
ţ
iat
ă
de fosta componen
ţă
aConsiliului Or 
ăş
enesc, continu
ă
s
ă
seaplice cu succes
ş
i
î
n prezent.Dup
ă
dezbateri de scurt
ă
durat
ă
, s-au f 
ă
cut o serie de modific
ă
ri la docu-mentul pus
î
n discu
ţ
ie: Fondul de rezer-v
ă
a fost majorat de la 517,2 mii la 700mii lei, inclusiv Fondul de sus
ţ
inere a popula
ţ
iei s-a majorat p
â
n
ă
la 370 miilei (de la 270 mii). Nu s-a trecut cu ve-derea
ş
i alt articol - cheltuieli de proto-col (de la 30 mii s-a majorat p
â
n
ă
la 53mii). Apoi consilierii au votat unanim bugetul,
î
ncheind procedura cu aplau-ze. Nu poate s
ă
nu trezeasc
ă
mirare mo-dul (superficial
ş
i
î
n grab
ă
)
î
n care s-aaprobat principalul document financiar,ce st
ă
la baza activit
ăţ
ii ora
ş
ului pe par-cursul anului. De ce, s
ă
zicem, nu s-adiscutat
ş
i nu s-a analizat faptul c
ă
 
î
n partea de venituri a bugetului cota tran-sferurilor cre
ş
te pe an ce trece? Dac
ă
mai
î
nainte ele constituiau o treime,
î
nanul 2011- aproape dou
ă
treimi. Nimeni nu
ş
i-a pus nici
î
ntrebarea dince surse se va acoperi deficitul bugetar.De fapt, r 
ă
spunsul este evident: ca
ş
i
î
nanii preceden
ţ
i,
î
n special din contulv
â
nz
ă
rii
î
n mas
ă
a terenurilor. Intere-sant, cum ne vom descurca atunci c
â
ndse va vinde ultima palm
ă
de p
ă
m
â
nt dinora
ş
?Majoritatea chestiunilor de pe ordi-nea de zi s-au votat f 
ă
ă
discu
ţ
ii, o par-te -
î
n bloc. Ce-i drept, din c
â
nd
î
n c
â
ndmecanismul vot
ă
rii se „bloca”: aceastase
î
nt
â
mpla atunci c
â
nd consilierii mai“vigilen
ţ
i” vedeau
î
n proiectele de de-cizii unele nepotriviri sau chiar gre
ş
eli.
V. ALEXANDRU
C
âţ
i consilierior 
ăş
ene
ş
ti mai suntcu fa
ţ
a curat
ă
? Cred c
ă
din27 au mai r 
ă
mas vreo 7. Anu-me acest fapt s-a putut con-stata la
ş
edin
ţ
a recent
ă
aConsiliului Or 
ăş
enesc, c
â
nds-a pus la vot excluderea dinordinea de zi a proiectului dedecizie „Cu privire la exami-narea recursului Procuraturiiraionului Orhei
î
n leg
ă
tur 
ă
cu
î
nstr 
ă
inarea ilegal
ă
 
ş
i abuzi-v
ă
a ogr 
ă
zii bibliotecii dinSlobozia Doamnei
î
n folosulfamiliei Lupacescu”. Anume7 consilieri s-au pronun
ţ
at, caaceast
ă
chestiune s
ă
fieascultat
ă
 
ş
i legea s
ă
fie pus
ăî
n capul mesei. Majoritatea pederemist
ă
din anturajul luiIon Stratulat a hot
ă
â
t s
ă
-
ş
iapere colegul de partid. Sevede c
ă
de team
ă
c
ă
 
ş
efulOficiului Teritorial Orhei alCancelariei de Stat, Iurie Lu- pacescu, ar putea abroga altezeci de decizii prin care ale
ş
iilocali
ş
i-au rezolvat proble-mele personale sau cele aleapropia
ţ
ilor lor. Ar fi normalca consilierii, care prejudi-ciaz
ă
statul sau bugetulor 
ăş
enesc, s
ă
poarte r 
ă
spun-dere moral
ă
 
ş
i material
ă
.Poate numai atunci prim
ă
rianu va mai fi un instrument derezolvare a diferitor scopurimeschine.Mai multe decizii votate„de-a hurta” sunt atacate
î
ninstan
ţ
ele de judecat
ă
, pe ca-re prim
ă
ria le pierde una du-
OS
Â
NDA ALE
Ş
ILOR LOCALIPENTRU BINELE COMUNIT
ĂŢ
II
 p
ă
alta. La
ş
edin
ţ
a
î
n cauz
ă
Consiliul Or 
ăş
enesc a alocatcirca 191 mii lei
î
n benefici-ul „Mihirtal-Com” SRL - su-m
ă
impus
ă
de un titlu exe-cutoriu judec
ă
toresc. Dininforma
ţ
iile de care dispu-nem, acesta nu este uniculcaz c
â
nd, din cauza irespon-sabilit
ăţ
ii conducerii ora
ş
u-lui, sufer 
ă
nu numai contri- buabilii, ci
ş
i copiii de la gr 
ă
-dini
ţ
e, diferite p
ă
turi nevo-ia
ş
e. Dar cine
î
mparte, parte
îş
i face.
Ş
i
î
nc
ă
cum
îş
i face!La 14 decembrie curent,Consiliul Or 
ăş
enesc a accep-tat deplasarea viceprimaruluiVladimir Popu
ş
oi
ş
i a Tatia-nei Boldi
ş
or, specialist
î
n re-glementarea regimului fun-ciar,
î
n ora
ş
ul Piatra-Neam
ţ
 pentru a participa la s
ă
rb
ă
to-rile prilejuite de Ziua Na
ţ
i-onal
ă
a Rom
â
niei, de la 30noiembrie p
â
n
ă
la 2 decem- brie 2010. Adic
ă
au fost, au b
ă
ut
ş
i au m
â
ncat, ca pestedou
ă
s
ă
 pt
ă
m
â
ni s
ă
li se ac-cepte deplasarea post-fac-tum, iar contabilul-
ş
ef al pri-m
ă
riei s
ă
fie obligat printr-odecizie s
ă
efectueze calcule-le de rigoare pentru deplasa-re.Prezint
ă
interes
ş
i lista persoanelor incluse
î
n dele-ga
ţ
ia reprezentativ
ă
a Orhei-ului, care a participat la ZiuaUnirii: Vladimir Popu
ş
oi, Zi-naida Popu
ş
oi (asistent
ă
me-dical
ă
), Ion Dolgu, consilier or 
ăş
enesc, Tatiana Dolgu, di-rector SA „Doltanat-Service”SRL, Vladimir Bobeico,
ş
e-ful dispeceratului
Î
.M. „Re-gia Ap
ă
-Canal”, Tatiana Bol-di
ş
or, Iurie Gar 
ş
tea, mana-ger-
ş
ef adjunct al
Î
.M. „Ser-vicii Comunal-Locative”,
ş
iconsilierii or 
ăş
ene
ş
ti Gheor-ghe Vi
ş
anu, Ion Beregoi,Oleg Ga
ş
 per.
Î
n pofida aspectului critic,consilierii locali, care stau bi-ne cu conducerea prim
ă
riei,au
î
nregistrat performan
ţ
e deinvidiat. Pe parcursul ultimi-lor 3 ani de zile, ei
ş
i-au re- partizat terenuri pentru con-struc
ţ
ii, pentru sine
ş
i pentruapropia
ţ
ii lor, aleg
â
ndu-
ş
i p
â
-n
ă
 
ş
i locul, unii chiar 
î
n fa
ţ
a prim
ă
riei. Nu au f 
ă
cut acestlucru numai acei ale
ş
i locali,care nu au avut nevoie de a
ş
aceva.Printr-o decizie a Consili-ului Or 
ăş
enesc din 14 de-cembrie, lui Leonid Ghera-simmciuc i s-a atribuit
î
n locde 0,048 ha
î
n Lupoaica,0,06 ha la Slobozia Doamnei.„N-o s
ă
vindem terenula
ş
a cum o fac al
ţ
ii”, a specifi-cat pentru „P.O.” consilierulIurie Gherasimciuc. Ne-am bucura s
ă
fie a
ş
a. Cum fac al-
ţ
ii, noi
ş
tim.Dar dac
ă
nu sunt obijdui
ţ
iconsilierii, cred c
ă
sunt
î
mp
ă
-ca
ţ
i
ş
i acei, care promoveaz
ă
 proiectele de decizii. Dup
ă
cum am aflat de la Maia Ca-raman, unul dintre consilie-rii, care nu
ş
i-au p
ă
tat obra-zul cu actualul mandat, majo-ritatea speciali
ş
tilor din pri-m
ă
rie au
ţ
intit
î
n terenurile pentru construc
ţ
ii, f 
ă
ă
a
ţ
inecont de r 
â
nd
ş
i de obraz.Cunoa
ş
tem cum a profitatde un teren pentru construc
ţ
iiVeceslav Buracovschi, frate-le Alei Prunici, actualul se-cretar al prim
ă
riei. Acesta,locuind
î
n s. Piatra,
ş
i-a f 
ă
cutviz
ă
de domiciliu la sora sa,aleg
â
ndu-se apoi cu un loc decas
ă
. Al
ţ
ii fac vize de domi-ciliu unor persoane absolutstr 
ă
ine. „Procuratura raio-nului ar putea investiga cazul propunerii de repartizare la
ş
edin
ţ
a recent
ă
a unui teren pentru construc
ţ
ii cet
ăţ
eanu-lui Alexei Veretca”, ne-a zisunul dintre consilierii or 
ăş
e-ne
ş
ti. Nu e greu de clarificatcine
îş
i
î
nc
ă
lze
ş
te m
â
inileaici, fiindc
ă
proiectele dedecizii nu se prezint
ă
ă
ă
avizul lui Ion Stratulat sau alviceprimarului Vladimir Po- pu
ş
oi.Suntem
î
n ajunul Anului Nou
ş
i sper 
ă
m ca
î
n 2011, du- p
ă
alegerile locale, situa
ţ
iadin prim
ă
ria ora
ş
ului Orheis
ă
se schimbe
î
n bine. C
ă
cicum e acum, mai r 
ă
u nu semai poate.
 La Mul 
 ţ 
i Ani!
, stima
ţ
i ale-g
ă
tori,
ş
i... minte la alegere,dac
ă
dorim
î
ntr-adev
ă
r caOrheiul s
ă
prospere!
Vasile ROMAN
DISPOZI
Ţ
IILEPRE
Ş
EDINTELUI RAIONULUIDIN ANUL 2010
Scopul Bcncficiarul Suma
Ajutor financiar, amplanareasitua
ţ
iei materiale familiale
ş
i
î
ntremarea s
ă
n
ă
t
ăţ
iiPrim
ă
ria Chiperceni,Railean Eugen900-00Ajutor financiar, amplanareasitua
ţ
iei materiale familiale
ş
i
î
ntremarea s
ă
n
ă
t
ăţ
iiPrim
ă
ria Chiperceni,Veveri
ţă
Victor 900-00Ajutor financiar, investiga-
ţ
ie
ş
itratament medicalPrim
ă
ria Orhei,Constantinov Ludmila900-00Ajutor financiar, investiga-
ţ
ie
ş
itratament medicalPrim
ă
ria Orhei,Chicu
ş
Mihail900-00Ajutor financiar, situa
ţ
ia materi-al
ă
precar 
ă
 Prim
ă
ria Orhei, Negar 
ă
Evelina900-00Ajutor financiar, starea anevoi-oas
ă
a familieiPrim
ă
ria Orhei,
Ţ
urcan Igor 900-00Ajutor financiar, procurarea me-dicamentelor Prim
ă
ria Pohorniceni,Vatamaniuc Alexandra600-00Ajutor financiar,
î
ntremarea s
ă
-n
ă
t
ăţ
iiPrim
ă
ria Bolohani,Zagorodniuc Fiodor 900-00Ajutor financiar, starea familiei precar 
ă
 Prim
ă
ria Orhei,Gurevici M.M.500-00Ajutor financiar, tratament medi-calPrim
ă
ria Orhei,Croitoru Dumitru900-00Ajutor financiar, tratament medi-calPrim
ă
ria Orhei,M
âţ
u Mariana800-00Ajutor financiar, starea familiei precar 
ă
 Prim
ă
ria Orhei,
Ţ
urcan Violeta500-00Ajutor financiar, procurarea me-dicamentelor 
ş
i tratament medi-calPrim
ă
ria Vatici,La
ş
cu Anton990-00Ajutor financiar, starea material
ă
  precar 
ă
 Prim
ă
ria Chiperceni,Gobjil
ă
Aliona900-00Ajutor financiar, tratament medi-calPrim
ă
ria Orhei,Popescu Veaceslav900-00Ajutor financiar, starea familieimaterial
ă
precar 
ă
 Prim
ă
ria Step-Soci,Co
ş
neanu Julia600-00Ajutor financiar, starea familieimaterial
ă
precar 
ă
 Prim
ă
ria Neculaeuca,Bejenaru Claudia600-00Ajutor financiar, starea familieimaterial
ă
precar 
ă
 Prim
ă
ria Isacova,Gondiu Gheorghe600-00Ajutor financiar, starea familieimaterial
ă
precar 
ă
 Prim
ă
ria Vatici,Dogocher Petru600-00Premiere, jubileu, func
ţ
ionar Sec
ţ
ia Economie
ş
i AtragereaInvesti
ţ
iilor, Bradu Liuba632-50Ajutor financiar, procurarea me-dicamentelor Prim
ă
ria Orhei,Cazacu Tamara500-00Premiere, jubileu, primarul co-muneiPrim
ă
ria Pu
ţ
untei,Mihail
ă
Maria632-50Ajutor financiar, procurarea me-dicamentelor 
ş
i tratament medi-calPrim
ă
ria Orhei,Vascan Dumitru900-00Ajutor financiar, investiga
ţ
iemedical
ă
 Prim
ă
ria Bul
ă
ie
ş
ti,Petra
ş
co Mihai900-00Ajutor financiar, starea familieimaterial
ă
precar 
ă
 Prim
ă
ria Orhei,Savuleac Svetlana500-00Ajutor financiar, tratament medi-calPrim
ă
ria Orhei,
Ş
atravca Viorica500-00Ajutor financiar, starea familieimaterial
ă
precar 
ă
 Prim
ă
ria Pelivan,Cebotari Svetlana500-00Ajutor financiar, starea familieimaterial
ă
precar 
ă
 Prim
ă
ria Orhei, SurugiuMarin900-00Ajutor financiar, starea familieimaterial
ă
precar 
ă
 Prim
ă
ria Orhei,Munteanu Liliana500-00Ajutor financiar, starea familieimaterial
ă
precar 
ă
 Prim
ă
ria Orhei Fuior Silvia 900-00Ajutor financiar, investiga
ţ
iemedical
ă
 Prim
ă
ria Br 
ă
viceni
Ş
alin Sava 900-00Ajutor financiar, investiga
ţ
iemedical
ă
 Prim
ă
ria Orhei,Troianovschi Efim900-00Ajutor financiar, investiga
ţ
iemedical
ă
 Prim
ă
ria Step-SociPanovschii Nina900-00
TOTAL: 24855-00
Anul Nou este una dintre cele mai a
ş
teptate
ş
i mai dori-te s
ă
rb
ă
tori ale anului. De el sunt legate speran
ţ
ele rea-liz
ă
rii celor mai ascunse dorin
ţ
e
ş
i ferma credin
ţă
 
î
n cevamai bun. Femeile din raionul Orhei s-au dovedit a fi mai pu
ţ
in preten
ţ
ioase, chiar 
ş
i mai pu
ţ
in romantice la capitolul“Cadouri de Anul Nou”. Aceasta este concluzia sondajuluide opinie, efectuat de Clubul “Tinerii
î
mpotriva corup
ţ
iei”,
î
n perioada 1-13 decembrie,
î
n raionul Orhei, pe un e
ş
antionde 350 de persoane. La
î
ntrebarea: “Ce cadou v-a
ţ
i dori deAnul Nou?”, respondentele au r 
ă
spuns c
ă
-
ş
i doresc: “maimult
ă
s
ă
n
ă
tate” (32,9%), “familia re
î
ntregit
ă
” (24,3%),“pace
ş
i stabilitate
î
n
ţ
ar 
ă
” (17,2%), “un salariu mai mare”(13,9%)
ş
i doar c
â
teva
ş
i-au adus aminte de flori
ş
i de ovacan
ţă
peste hotare (11,7%).F
ă
c
â
nd o compara
ţ
ie cu aspira
ţ
iile europencelor, orhe-iencele exceleaz
ă
prin modestie, sau, poate… via
ţ
a femei-lor din raionul nostru este mult prea grea, pentru a aspira laceva mai mult, dec
â
t la elementar. Surprinz
ă
tor a fost fap-tul c
ă
multe respondente s-au ar 
ă
tat v
ă
dit
î
ngrijorate deinstabilitatea politic
ă
din
ţ
ar 
ă
, dorind stabilitate
ş
i pace
î
nnoul an. A.O. “Femeia Modern
ă
îş
i exprim
ă
ferma
î
ncre-dere c
ă
for 
ţ
ele politice din Republica Moldova vor g
ă
si
î
n
ţ
elepciunea de a dep
ăş
i diferen
ţ
ele
ş
i voin
ţ
a profund
ă
dea aduce un An Nou Fericit tuturor!
 Activit 
ăţ 
ile sunt realizate
î 
n cadrul Proiectului “Femeiledep
ăş
esc barierele”, implementat de AO “Femeia Moder-n
ă
” cu suportul Funda
 ţ 
iei Est-Europene din Republica Moldova.
Oxana UNGUREANU, asistent de proiect
CELE MAI R
Â
VNITECADOURI DE ANUL NOU
 
PLAIUL ORHEIAN
ineri, 24 decembrie 2010, nr. 52 (8636)
3
Cum soarele disp
ă
rusedup
ă
nori,
ş
ase tineri s-au
î
n-dreptat spre strada Doroban-
ţ
ilor din Orhei, unde se pre-coniza o
î
nt
â
lnire clandes-tin
ă
. Fulgii de nea
î
i
î
mbr 
ă
-cau
î
n mantii albe pe ace
ş
titrec
ă
tori neobserva
ţ
i. To
ţ
i t
ă
-ceau. Se gr 
ă
 beau,
ş
tiind c
ă
dup
ă
ora 22:00 nu vor mai putea s
ă
se strecoare
î
n ora
ş
.Fulgii se l
ă
sau tot mai desasupra figurilor 
î
n noapte.Ajun
ş
i la destina
ţ
ie, cineva
î
mpinse u
ş
or porti
ţ
a, caresc
â
ţâ
i.
Î
n curte, unul dintreei b
ă
tu u
ş
urel
î
n geam. Dedincolo s-a
î
ntrez
ă
rit lumini-
ţ
a unui opai
ţ
, semn c
ă
pot in-tra. Din u
ş
a deschis
ă
n
ă
v
ă
liafar 
ă
un
ş
uvoi de aburi.- Cum a
ţ
i ajuns? Nu v-av
ă
zut nimeni? - i-a
î
ntrebatAnatolie Guma.- Nu, n-ai grij
ă
, nu ne-av
ă
zut nimeni, r 
ă
spunse Ghe-orghe Mart
â
nov.Dup
ă
o jum
ă
tate de or 
ă
dediscu
ţ
ie, Anatolie Guma ascos dintr-o sofa un imenstricolor al Rom
â
niei re
î
ntre-gite. Era primul tricolor pecare-l admirau ace
ş
ti
ş
oimiorheieni, aici, la gazda luiGuma. Fiecare
î
n
ţ
elegea
î
nce const
ă
misiunea
ş
i care es-te riscul.
FI
Ş
IER 
: Organiza
ţ
ia derezisten
ţă
anticomunist
ă
-MAJADAHONDA a tinere-tului studios din jude
ţ
ul Or-hei
ş
i-a
î
nceput activitatea
î
nteritoriu la 1 septembrie1940. Nucleul ei au fost fo
ş
-
IN MEMORIAM
F
Â
LF
Â
IA UN TRICOLOR
 Î 
N NOAPTEA DE CR
Ă
CIUN
tii elevi ai Liceului de B
ă
ie
ţ
i„Vasile Lupu”, ai Liceuluide Fete „Maria Doamna”
ş
iai
ş
colilor medii din Slobo-zia Doamnei
ş
i din ora
ş
ulOrhei (Arhiva SIS al R. Mol-dova, dosar penal nr. 2233).Dup
ă
ocuparea Basarabieidin 28 iunie 1940 de c
ă
tre so-vietici, majoritatea fo
ş
tilor li-ceeni au devenit studen
ţ
i ai
Ş
colii Pedagogice din Orhei. Nucleul organiza
ţ
iei
î
l con-stituiau studen
ţ
ii din anii II-III: Anatolie Guma, Victor Guma, Gheorghe Mart
â
nov,Oleg Frunz
ă
, Dumitru Do- b
â
nd
ă
, Onisim Cozma, Gri-gore Mihu, Mihai Gr 
ă
 jdianu,Veaceslav A
ş
vitz, c
â
t
ş
i ele-vele: Larisa Mart
â
nov, RitaStoianov, Eleonora Bacal,Venedicta Bogu
ş
, EleonoraVascan, Tamara Jovmir, AnaDonos, Victor Brode
ţ
chi,Dumitru Avramoglu, Vsevo-lod Ciobanu, Ion Bacal, PaulBogu
ş
, Eugen Bra
ş
oveanu,Leonid Budanu, AnatolieDuca, Vichentie Eprov
ş
.a.
Î
n perioada septembrie-decem- brie 1940, ilegali
ş
tii au avut peste 20 de
î
ntruniri clande-stine
î
n Orhei, Tab
ă
ra, Cio-c
â
lteni, Isacova, Vatici, Ma-na....Ilegali
ş
tii priveau frapa-
ţ
i cum conduc
ă
torul organi-za
ţ
iei
î
mp
ă
ture
ş
te calm
ş
i gri- juliu p
â
nza tricolor 
ă
. Fieca-re dintre ei
î
n
ţ
elegea prea bi-ne ce misiune au de
î
ndepli-nit.
Îş
i d
ă
deau bine seama ce-i a
ş
teapt
ă
. Dar nu aveau mo-tive s
ă
se team
ă
. Ionel Bacaldorea s
ă
-l
ă
zbune pe tat
ă
ls
ă
u, Trofim Bacal, deputat
î
nParlamentul Rom
â
niei, are-stat
î
n var 
ă
de c
ă
tre organelede represalii bol
ş
evice. SevaCiobanu
î
l va r 
ă
zbuna pe ta-t
ă
l s
ă
u
ş
i pe unchiul Alexan-dru Ciobanu. To
ţ
i aveau unmotiv serios
ş
i o sete marede
ă
zbunare - la 3 iulie1940, la doar 5 zile de „eli- berare”, encavedi
ş
tii l-auarestat pe primarul de Orhei,Vasile Mahu, pe directorul
ş
colii din Slobozia Doamnei,Mihail Bra
ş
oveanu,
ş
i pe ex- primarul ora
ş
ului, Constan-tin Pl
ă
cint
ă
,
ş
i pe alte perso-nalit
ăţ
i ale vie
ţ
ii publice ju-de
ţ
ene.Lu
â
ndu-
ş
i r 
ă
mas bun de lagazd
ă
, Victor Guma, Gheor-ghe Mart
â
nov, Mihai Gr 
ă
 j-dian, Grigore Mihu, OlegFrunz
ă
, Onisim Cozma,Anatolie Cotun, DumitruDob
â
nd
ă
s-au
î
ndreptat spre
î
nchisoarea din Orhei. Fulgiide nea i-au
î
nv
ă
luit imediat
î
ntr-o nou
ă
plapum
ă
alb
ă
.Grupul, merg
â
nd pe sub gar-dul lung al casei unui fost in-dustria
ş
, s-a tupilat c
â
nd aajuns
î
n spatele cl
ă
dirii
î
n-chisorii. Dumitru Dob
â
nd
ă
a
ă
mas
î
n urm
ă
, lipindu-se de peretele
î
nalt
ş
i rece al
î
nchi-sorii. El asigura paza grupu-lui. La cap
ă
tul celuilalt col
ţ
,
ă
mase de veghe Victor Gu-ma
ş
i Onisim Cozma.
Ş
i-aucontinuat drumul doar OlegFrunz
ă
, Gheorghe Mart
â
nov
ş
i Grigore Mihu. Viscolul se
î
nte
ţ
ea. La distan
ţă
de doar c
âţ
iva metri,
î
n noapte nu se putea vedea nimic.Ajun
ş
i
î
n spatele cl
ă
diriimasive a NKVD-ului jude
ţ
e-an, au g
ă
sit sc
ă
ri
ţ
a bine as-cuns
ă
 
î
n z
ă
 pad
ă
.Grigore Mihu, Oleg Frun-ze
ş
i Mihai Gr 
ă
 jdianu s-au ri-dicat pe sc
ă
ri
ţă
 
î
n copac, iar de acolo - pe acoperi
ş
ul cl
ă
-dirii,
î
ndrept
â
ndu-se spre lo-cul, unde f 
â
lf 
â
ia drapelul bol
ş
evicilor. Oleg Frunz
ă
l-a desprins
ş
i l-a transmis luiMart
â
nov, ultimul
î
ntinz
â
n-du-l lui Grigore Mihu, carel-a aruncat
î
n z
ă
 pad
ă
. Dup
ă
c
â
teva minute,
î
n noapte, pecl
ă
direa NKVD-ului fluturaTricolorul Rom
â
nesc. Ceitrei au r 
ă
mas
î
nm
ă
rmuri
ţ
i pentru c
â
teva clipe....R 
ă
maser 
ă
doar c
â
tevaore p
â
n
ă
la miezul nop
ţ
ii -
î
n-ceputul Cr 
ă
ciunului. Au reu-
ş
it
ş
i s
ă
mearg
ă
cu colinda,
ş
i s
ă
descre
ţ
easc
ă
frun
ţ
ileor 
ăş
enilor.
Î
n diminea
ţ
a deCr 
ă
ciun orheienii au r 
ă
mas
î
nc
â
nta
ţ
i de isprava necunos-cu
ţ
ilor.
Î
n noaptea de Cr 
ă
ciun, laBetleem, se n
ă
scuse Mesia,iar 
î
n noaptea de 25 decem- brie 1940, la Orhei, a fost
î
n
ă
l
ţ
at Tricolorul Rom
â
niei
Î
ntregite.O jum
ă
tate de zi a f 
â
lf 
â
itdeasupra sediului NKVD-ului jude
ţ
ean Tricolorul no-stru.
Ţ
ara avea s
ă
-
ş
i cunoa-sc
ă
eroii abia dup
ă
anii 90.La 1 septembrie 2010, pefrontispiciul Colegiului Pe-dagogic „Vasile Lupu” dinOrhei a fost inaugurat
ă
Pla-ca Comemorativ
ă
 
î
n memo-ria membrilor Organiza
ţ
ieide rezisten
ţă
anticomunist
ă
„Majadahonda” a tineretuluistudios din jude
ţ
ul Orhei.Opt din 55 de membri au fostcondamna
ţ
i la pedeapsa ca- pital
ă
, al
ţ
ii 10 - la c
â
te 25 deani de
î
nchisoare, 10 - la c
â
te10 ani de lag
ă
re
ş
i 5 ani de priva
ţ
iune de drepturi civile.La 27 iunie 1941, plutonul deexecu
ţ
ie, condus de Bistric,ofi
ţ
er de serviciu al Comen-duirii NKGB-ului din RSSMoldoveneasc
ă
, a adus la
î
n-deplinire sentin
ţ
a, execut
â
n-du-i pe: Anatolie GUMA,Victor BRODE
Ţ
CHI, Ana-tolie COTUN, Onisim COZ-MA, Dumitru DOB
Â
 ND
Ă
,Vichentie EPROV, MihaiGR 
Ă
JDIAN
ş
i Grigore MI-HU.Ace
ş
ti tineri au demonst-rat c
ă
neamul
ş
i
Ţ
ara nu suntde v
â
nzare.
Ş
i dac
ă
 
î
n toat
ă
lumea comunismul este con-damnat, la noi, la Orhei, un-de
ş
i-au sacrificat via
ţ
a tine-rii ilegali
ş
ti ai „Majadahon-dei”, comunismul a fost vo-tat. La alegerile parlamenta-re din 28 noiembrie 2010,orheienii au acordat comuni-smului muribund 14.212 devoturi.De ce se
î
nt
â
mpl
ă
a
ş
a? Enostalgia aleg
ă
torilor dup
ă
cizma comunist
ă
?P
â
n
ă
c
â
nd?
Andrei CALCEA
Recent, br 
ă
vicenenii i-auavut oaspe
ţ
i pe reprezentan
ţ
iiAmbasadei Republicii Polo-ne
î
n Republica Moldova, peMiroslaw Matrencyk, pre
ş
e-dintele Funda
ţ
iei poloneze„East”,
ş
i pe viceministrulagriculturii, Vasile Bumacov.Primul popas
î
n cadrul vi-zitei a avut loc la fabrica de produse lactate a „VC-Sa-turn-13” SRL. Nina Cociorv
ă
, patronul
î
ntreprinderii, i-a familiarizat pe oaspe
ţ
i cu realiz
ă
rile ob-
ţ
inute pe parcursul anuluicurent, totodat
ă
mul
ţ
umindguvernului polonez pentrusprijinul financiar acordat laimplementarea unui proiectde dotare a fabricii cu utilaj performant. De fapt, imple-mentarea acestui proiect laBr 
ă
viceni a fost continuareaaltuia, realizat la Ign
ăţ
ei, ra-ionul Rezina. Funda
ţ
ia polo-nez
ă
„East” a pus pe picioa-re cooperativa de
î
ntreprin-z
ă
tori „Vita Lact”. Au fost
POLONEZII SUNT MUL
Ţ
UMI
Ţ
I DE INVESTI
Ţ
IILE F
Ă
CUTE
construite puncte de colecta-re a laptelui
ş
i puncte de asi-sten
ţă
veterinar 
ă
, s-a achizi
ţ
i-onat utilajul necesar, ma
ş
ini pentru transportarea materiei prime. Ast
ă
zi, cooperativaachizi
ţ
ioneaz
ă
laptele de lacirca 600 de gospod
ă
rii din partea locului.Odat
ă
cu extinderea fabri-cii de produse lactate dinBr 
ă
viceni, va fi procesat
ă
 
ş
i
î
ntreaga cantitate de lapte co-lectat
ă
de la
î
ntreprinz
ă
toriidin Ign
ăţ
ei. Despre acest lu-cru a vorbit cu o satisfac
ţ
iedeosebit
ă
Miroslaw Matren-cyk, pre
ş
edintele Funda
ţ
iei poloneze „East”. El a maimen
ţ
ionat c
ă
, dac
ă
este do-rin
ţă
 
ş
i interes, se pot face lu-cruri mari
î
n spa
ţ
iul rural.Banii veni
ţ
i din partea con-tribuabililor polonezi nu audec
â
t un singur scop: s
ă
schimbe
î
n bine via
ţ
a omuluide la sat. A r 
ă
mas impresio-nat de cele v
ă
zute la Br 
ă
vi-ceni
ş
i Vasile Bumacov, vi-ceministrul agriculturii. Do-mnia sa a mul
ţ
umit guvernu-lui polonez pentru sprijinulacordat Republicii Moldova
î
n solu
ţ
ionarea problemelor de ordin intern
ş
i extern, pen-tru ajutorul dezinteresat
î
n re-formarea sectorului agrar.
Î
n continuare, oaspe
ţ
ii auvizitat sf 
â
ntul loca
ş
din loca-litate, fostul depozit al gos- pod
ă
riei colective, unde seinten
ţ
ioneaz
ă
s
ă
se construia-sc
ă
un frigider pentru p
ă
stra-rea fructelor. Ultimul popasal oaspe
ţ
ilor a avut loc la se-diul ONG „Via
ţ
a satului”. Deremarcat c
ă
anume prin inter-mediul acestei organiza
ţ
iiob
ş
te
ş
ti investi
ţ
iile str 
ă
ine ur-meaz
ă
s
ă
schimbe aspectullocalit
ăţ
ii
î
n urm
ă
torii ani, s
ă
se solu
ţ
ioneze problemeleat
â
t de ordin economic, c
â
t
ş
i social.
M.O.
Comisiile electorale dinteritoriu au realizat procedu-ra de renum
ă
rare a voturilor de la alegerile parlamentareanticipate din 28 noiembrie.De diminea
ţă
, la Judec
ă
toriaOrhei, unde au fost depozita-te buletinele de vot, membriicomisiilor electorale de cir-cumscrip
ţ
ie din Orhei au f 
ă
-cut o coad
ă
, ca dup
ă
p
â
ineacald
ă
.Sacii cu buletinele de vot
ş
i procesele-verbale erau lua-te
î
n mare grab
ă
de c
ă
tre pre-
ş
edintele sec
ţ
iei
ş
i un memb-ru al comisiei electorale pen-tru a fi duse la sec
ţ
iile de vo-tare. Majoritatea dintre ei de-clarau c
ă
cele peste 13 milioa-ne de lei sunt cheltuite f 
ă
ă
rost, pentru c
ă
rezultatele re-num
ă
ă
rii nu vor fi altele de-c
â
t cele ini
ţ
iale.„Dup
ă
cum a lucrat sec
ţ
ianoastr 
ă
de votare, suntem si-guri de noi. Socot c
ă
trebuieverificate, c
ă
ci a
ş
a-i legea,dar la sec
ţ
ia noastr 
ă
nu vor fischimb
ă
ri”, sus
ţ
inea un mem- bru al sec
ţ
iei de votare nr. 14din Orhei. „Noi am lucratatunci ca s
ă
nu avem proble-me pe urm
ă
.
Ş
i acuma o s
ă
fie tot acela
ş
i num
ă
r”,
î
i
ţ
ineaisonul o alt
ă
doamn
ă
de lasec
ţ
ia de votare nr. 65 din S
ă
-m
ă
nanca.Buletinele de vot au fostrenum
ă
rate de membrii comi-siilor, care au avut la dispozi-
ţ
ie o zi. La renum
ă
rare trebu-ia s
ă
fie prezent obligatoriuun reprezentant al PCRM, de-oarece Curtea Constitu
ţ
ional
ă
a dispus renum
ă
rarea voturi-lor din urma alegerilor antici- pate din 28 noiembrie la soli-citarea Partidului Comuni
ş
ti-lor, care sus
ţ
in c
ă
au depistatnereguli la
î
ntocmirea proce-selor-verbale. Rezultatele re-num
ă
ă
rii voturilor de la Or-hei par 
î
ns
ă
s
ă
nu-i satisfac
ă
 pe cei de la PCRM, deoareceau mai acumulat
î
nc
ă
15 vo-turi, care nu vor aduce mult
ă
ap
ă
la moara lor. PDM au pi-erdut 24 de voturi din num
ă
-rul total,
î
nregistrat anterior,PL - 3 voturi, PPCD - 2
ş
iPLDM - 1 vot.Securitatea sacilor cu bu-letinele de vot a fost asigura-t
ă
de colaboratorii Comisaria-tului de Poli
ţ
ie. La 15 decem- brie au fost aceia
ş
i poli
ţ
i
ş
ti,ca
ş
i
î
n ziua scrutinului de la28 noiembrie. Pentru uniidintre ei aceast
ă
sarcin
ă
n-afost deloc u
ş
oar 
ă
. Potrivit luiMihail Vascan, pre
ş
edintelecomisiei electorale de la sec-
ţ
ia de votare nr. 60 din satulIzvoare,
î
n seara de 27 spre28 noiembrie, c
â
nd buletine-le de vot au fost aduse
î
n
ş
co-al
ă
pentru a fi puse la p
ă
stra-re
î
n safeu, poli
ţ
i
ş
tii nu auavut acces
î
n cl
ă
direa
ş
colii,
î
n imediata apropiere a locu-lui p
ă
str 
ă
rii buletinelor, ci austat toat
ă
noaptea sub u
şă
. Va-scan sus
ţ
ine c
ă
ace
ş
tia au fostnevoi
ţ
i s
ă
 
î
nghe
ţ
e afar 
ă
(
î
nacea noapte a fost ger), pen-tru c
ă
directoarea
ş
colii nu le-a permis s
ă
ă
m
â
n
ă
 
î
n
ş
coal
ă
.Omul se irita c
ă
aceast
ă
che-stie
ţ
ine mai mult de omenie,dec
â
t de buchia legii, pentruc
ă
nu este stipulat
î
n niciunact normativ unde trebuie s
ă
stea cei care vor asigura secu-ritatea buletinelor de vot. Elafirm
ă
c
ă
s-a interesat
ş
i
ş
tiecu siguran
ţă
c
ă
pe la alte sec
ţ
iide votare nu s-a procedat a
ş
a.
Cor. „P.O.”
13 MILIOANEDE LEI- PE APAS
Â
MBETEI
RECTIFICARE
Biroul PSD Orhei ne-a anun
ţ
at c
ă
 
î
n comunicatul bi-roului electoral al Comisiei electorale de circumscrip
ţ
ienr. 25 s-a comis o gre
ş
eal
ă
privind rezultatele pe ora
ş
ulOrhei. Astfel,
î
n loc de
4
votan
ţ
i PSD a se citi corect
136
.
Analiz
â
nd cota de reprezen-tare a femeilor 
î
n guvernele sta-telor europene, am constatat c
ă
aceasta este una destul de sem-nificativ
ă
(cca 40%). F
ă
c
â
nd ocompara
ţ
ie cu Republica Moldo-va, cota de reprezentativitate estedestul de modest
ă
, at
â
t la nive-lul APC (15 %), c
â
t
ş
i la nivelulAPL (3,1 % dintre pre
ş
edin
ţ
ii deraioane, 17,4 % dintre primari,16,9 % dintre consilierii raiona-li
ş
i 29,7 % dintre cei locali suntfemei).
Î
n acest context, Repub-lica Moldova, ca stat novice pecalea integr 
ă
rii europene, ar tre- bui s
ă
preia aceast
ă
experien
ţă
,ca premis
ă
pentru o dezvoltaresocial-politic
ă
 
ş
i economic
ă
sta- bil
ă
 
ş
i durabil
ă
.Anul 2011 va fi un an deose- bit de important pentru Republi-ca Moldova.
Î
n acest context, AO„Femeia Modern
ă
” le dore
ş
te, cu prilejul s
ă
rb
ă
torilor de iarn
ă
,tuturor locuitorilor raionului Or-hei, mult
ă
ă
 bdare
ş
i perseveren-
ţă
, responsabilitate
ş
i spirit civic,iar actorilor politici
ş
i publici lo-cali - curaj
ş
i credin
ţă
 
î
n promo-varea egalit
ăţ
ii sexelor 
î
n alege-rile locale din 2011,
î
n
ţ
elepciune
ş
i inspira
ţ
ie
î
n identificarea desolu
ţ
ii
ş
i dezvoltarea de ini
ţ
iativelocale.
 Activit 
ăţ 
ile sunt realizate
î 
ncadrul Proiectului “Femeiledep
ăş
esc barierele” implemen-tat de AO “Femeia Modern
ă
” cu suportul Funda
 ţ 
iei Est-Europe-ne din Republica Moldova.
Oxana UNGUREANU,asistent de proiect
O GARAN
Ţ
IEPENTRUUN STATDEZVOLTAT
Ziua de 4 decembrie a fost una neagr 
ă
pentru orheianulSergiu Cr 
ă
ciun.
Î
n timp ce traversa neregulamentar traseulChi
ş
in
ă
u - Soroca (km 42), a fost lovit de un autoturism.
Î
n urma impactului, acesta a fost internat
î
n spitalul dinOrhei cu traum
ă
cranio-cerebral
ă
.
(M.O.)
URM
Ă
RILE NEATEN
Ţ
IEI

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
gabi47 liked this
Ecaterina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->