Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Codul muncii

Codul muncii

Ratings:
(0)
|Views: 3,194|Likes:
Published by Vika

More info:

Published by: Vika on Apr 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2015

pdf

text

original

 
L E G ECodul muncii al Republicii Moldovanr. 154-XV din 28.03.2003
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.159-162/648 din 29.07.2003
* * *
C U P R I N STitlul IDISPOZIŢII GENERALECapitolul IDISPOZIŢII INTRODUCTIVE
Articolul 1. Noţiuni principaleArticolul 2. Reglementarea raporturilor de muncă şi a altor raporturi legate nemijlocit de acesteaArticolul 3. Domeniul de aplicare a coduluiArticolul 4. Legislaţia muncii şi alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii
 
Capitolul IIPRINCIPII DE BAZĂ
Articolul 5. Principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă şi a altor raporturi legate nemijlocit de acesteaArticolul 6. Neîngrădirea dreptului la muncă şi libertatea munciiArticolul 7. Interzicerea muncii forţate (obligatorii)Articolul 8. Interzicerea discriminării în sfera munciiArticolul 9. Drepturile şi obligaţiile de bază ale salariatuluiArticolul 10. Drepturile şi obligaţiile angajatoruluiArticolul 11. Reglementarea normativă şi contractuală a raporturilor de muncăArticolul 12. Nulitatea clauzelor din contractele individuale de muncă, din contractele colective de muncă şi din convenţiilecolective sau din actele juridice emise de autorităţile administraţiei publice, care înrăutăţesc situaţia salariaţilor Articolul 13. Prioritatea tratatelor, convenţiilor, acordurilor şi altor acte internaţionaleArticolul 14. Calcularea termenelor prevăzute de prezentul cod
Titlul IIPARTENERIATUL SOCIAL ÎN SFERA MUNCII
 
Capitolul IDISPOZIŢII GENERALE
Articolul 15. Noţiunea de parteneriat socialArticolul 16. Părţile parteneriatului socialArticolul 17. Principiile de bază ale parteneriatului socialArticolul 18. Sistemul parteneriatului socialArticolul 19. Formele parteneriatului social
Capitolul IIREPREZENTANŢII SALARIAŢILOR ŞI ANGAJATORILOR ÎN CADRUL PARTENERIATULUI SOCIAL
Articolul 20. Reprezentanţii salariaţilor în cadrul parteneriatului socialArticolul 21. Reprezentanţii aleşi ai salariaţilor 
1
 
Articolul 22. Obligaţia angajatorului de a crea condiţii pentru activitatea reprezentanţilor salariaţilor în cadrul parteneriatului socialArticolul 23. Reprezentanţii angajatorilor în cadrul parteneriatului socialArticolul 24. Alţi reprezentanţi ai angajatorilor în cadrul parteneriatului social
Capitolul IIIORGANELE PARTENERIATULUI SOCIAL
Articolul 25. Organele parteneriatului social
Capitolul IVNEGOCIERILE COLECTIVE
Articolul 26. Desfăşurarea negocierilor colectiveArticolul 27. Modul de desfăşurare a negocierilor colectiveArticolul 28. Reglementarea divergenţelor Articolul 29. Garanţii şi compensaţii pentru participanţii la negocierile colective 
Capitolul VCONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ ŞI CONVENŢIILE COLECTIVE
Articolul 30. Contractul colectiv de muncăArticolul 31. Conţinutul şi structura contractului colectiv de muncăArticolul 32. Elaborarea proiectului contractului colectiv de muncă şi încheierea acestuiaArticolul 33. Acţiunea contractului colectiv de muncăArticolul 34. Modificarea şi completarea contractului colectiv de muncăArticolul 35. Convenţia colectivăArticolul 36. Conţinutul şi structura convenţiei colectiveArticolul 37. Modul de elaborare a proiectului şi de încheiere a convenţiei colectiveArticolul 38. Acţiunea convenţiei colectiveArticolul 39. Modificarea şi completarea convenţiei colectiveArticolul 40. Înregistrarea contractelor colective de muncă şi a convenţiilor colectiveArticolul 41. Controlul asupra îndeplinirii contractului colectiv de muncă şi a convenţiei colective
Capitolul VIPARTICIPAREA SALARIAŢILOR LA ADMINISTRAREA UNITĂŢII
Articolul 42. Dreptul salariaţilor la administrarea unităţii şi formele de participare
Capitolul VIIRĂSPUNDEREA PĂRŢILOR PARTENERIATULUI SOCIAL
Articolul 43. Răspunderea pentru eschivarea de a participa la negocierile colective şi pentru refuzul de a prezenta informaţianecesară desfăşurării negocierilor colective şi exercitării controlului asupra executării contractului colectiv de muncă şi aconvenţiei colectiveArticolul 44. Răspunderea pentru încălcarea sau neexecutarea contractului colectiv de muncă ori a convenţiei colective
Titlul IIICONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂCapitolul IDISPOZIŢII GENERALE
Articolul 45. Noţiunea de contract individual de muncăArticolul 46. Părţile contractului individual de muncăArticolul 47. Garanţii la angajareArticolul 48. Dreptul persoanei care se angajează de a fi informată asupra clauzelor contractului individual de muncăArticolul 49. Conţinutul contractului individual de muncăArticolul 50. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulată în contractul individual de muncăArticolul 51. Clauze specifice ale contractului individual de muncăArticolul 52. Clauza de mobilitateArticolul 53. Clauza de confidenţialitate
2
 
Articolul 54. Durata contractului individual de muncăArticolul 55. Contractul individual de muncă pe durată determinată
Capitolul IIÎNCHEIEREA ŞI EXECUTAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Articolul 56. Încheierea contractului individual de muncăArticolul 57. Documentele care se prezintă la încheierea contractului individual de muncăArticolul 58. Forma şi începutul acţiunii contractului individual de muncăArticolul 59. ExclusArticolul 60. Perioada de probăArticolul 61. Perioada de probă a salariaţilor angajaţi în baza contractului individual de muncă pe durată determinatăArticolul 62. Interzicerea aplicării perioadei de probăArticolul 63. Rezultatul perioadei de probăArticolul 64. Executarea contractului individual de muncăArticolul 65. Perfectarea documentelor la angajareArticolul 66. Carnetul de muncăArticolul 67. Certificatul cu privire la muncă şi salariu
Capitolul IIIMODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Articolul 68. Modificarea contractului individual de muncăArticolul 69. Schimbarea temporară a locului de muncăArticolul 70. Trimiterea în deplasare în interes de serviciuArticolul 71. DetaşareaArticolul 72. Salarizarea în caz de detaşareArticolul 73. Schimbarea temporară a locului şi specificului munciiArticolul 74. Transferul la o altă muncă şi permutarea
Capitolul IVSUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Articolul 75. Noţiuni generaleArticolul 76. Suspendarea contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor Articolul 77. Suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor Articolul 78. Suspendarea contractului individual de muncă la iniţiativa uneia dintre părţiArticolul 79. Modul de soluţionare a litigiilor legate de suspendarea contractului individual de muncăArticolul 80. Şomajul tehnic
Capitolul VÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Articolul 81. Temeiurile încetării contractului individual de muncăArticolul 82. Încetarea contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor Articolul 83. Încetarea contractului individual de muncă pe durată determinatăArticolul 84. Nulitatea contractului individual de muncăArticolul 85. DemisiaArticolul 86. ConcediereaArticolul 87. Interzicerea concedierii fără acordul organului sindicalArticolul 88. Procedura de concediere în cazul lichidării unităţii, reducerii numărului sau a statelor de personalArticolul 89. Restabilirea la locul de muncăArticolul 90. Răspunderea angajatorului pentru transferul sau eliberarea nelegitimă din serviciu
Capitolul VIPROTECŢIA DATELOR PERSONALE ALE SALARIATULUI
Articolul 91. Cerinţele generale privind prelucrarea datelor personale ale salariatului şi garanţiile referitoare la protecţia lor Articolul 92. Transmiterea datelor personale ale salariatului
3

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ala Celac liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Turcanu Lidia liked this
Mariana Cojocaru liked this
Velescu Alina liked this
Ion Ursu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->