Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Indrumar API

Indrumar API

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by Alex Poto
api
api

More info:

Published by: Alex Poto on May 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2014

pdf

text

original

 
LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE
LUCRAREA DE LABORATOR 1
Proiectarea şi realizarea automatelor secvenţiale
 
 în tehnică releistică
 
1.Noţiuni teoretice
 
1.1. Automat finit
Spre deosebire de automatizările continui, în care mărimile (de intrare, ieşire, stare) pot luaun număr infinit de valori pe un interval finit aparţinând mulţimilor de definiţie, în cazulautomatelor finite există un număr finit de valori pentru variabila timp şi un număr finit de valori pecare le pot lua mărimile de intrare, de ieşire şi de stare.
 Variabila di
scretă timp se incrementează la fiecare schimbare de stare şi are rolul de aordona mulţimea stărilor. Acest fapt nu înseamnă că procesul se desfăşoară neapărat discret în timp,ci numai că se consideră modificarea variabilei timp la momente discrete.
 
eprezentarea funcţiilor booleene.
 
O funcţie booleană este o funcţie dependentă de variabile logice, adică de variabile care nu pot lua decât două valori (0 sau 1, adevărat sau fals).
 
Dacă u
1
,u
2
 
sunt intrări logice iar y(i
1
,u
2
) ieşiri, atunci poate fi definită mulţimea Y a căreicomponente sunt y(0.0), y(0,1), y(1,0) şi y(1,1) fiecare componentă putând avea două valori (0 sau1), astfel încât mulţimea Y va avea componentele:
 Tabel 1
u
1
u
2
y
0
y
1
y
2
y
3
y
4
y
5
y
6
y
7
y
8
y
9
y
10
y
11
y
12
y
13
y
14
y
15
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 11 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 11 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Funcţia
 
0zerou
1
u
2
 {Iu
1
u
2
 u
1
>u
2
 u
1
 u
2
u
1
u
2
>u
1
 u
2
 u
1
u
2
SAUexclusivu
1
+u
2
SAU ___ u
1
+u
2
NORu
1
u
2
 identitate _ u
2
 u
2
u
1
  _ u
1
 u
1
u
2
  ___ u
2
u
1
NAND1unitate
 
LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE
Particularităţile elementelor fizice utilizate în implementarea schemelor logice
 Principalele tipuri de elemente fizice utilizate pentru implementarea schemelor logice sunt :a)
 
relee electrice; b)
 
relee pneumatice;c)
 
elemente hidraulice;d)
 
elemente electronice de comutaţie statică;
 Implementarea cu relee electrice
Releele electrice au în compunere o bobină ce poate fi alimentată în curent continuu sau încurent alternativ o armătură mobilă care este acţionată atunci când bobina releului este alimentată şiunul sau mai multe contacte electrice acţionate odată cu armătura mobilă. Alimentarea bobinelereleelor poate implementa variabile de stare sau de ieşire iar contactele acestora pot implementa
variabile d
e stare sau intrare. În cazul implementării schemelor logice cu relee electrice variabilelede intrare vor fi implementate de asemenea cu contacte ale unor butoane de acţionare, limitatori decursă, presostate, termostate, etc..
 Nr.crtSimbol Semn
ificaţie
 1.
 
Contact normal deschis2.
 
Contact normal închis
 3.
 
Contact comutator 4.
 
Bobină de releu
 5.
 
Bobină de releu cu temporizare la revenire
 6.
 
Bobină de releu cu temporizare la anclanşare
 7.
 
Contact normal deschis al unui b
uton de acţionare
 8.
 
Contact normal închis al unui buton de acţionare
 9.
 
Contact normal deschis al unui buton de acţionare cu lampă
 10.
 
Contact normal închis al unui buton de acţionare cu lampă
 
Valoarea adevărată a unei variabile va fi implementată printr 
-un contact normal deschis (un
contact care este deschis în starea neacţionat a elementului care materializează variabila respectivă)iar valoarea negată va fi implementată printr 
-
un contact normal închis (un contact care este deschisîn starea neacţionat a elementului care materializează variabila respectivă).
 
 
LABORATOR AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE
Funcţia logică ŞI este materializată prin legarea în serie a contactelor iar funcţia logică SAU prin legarea în paralel a acestora.Reprezentarea grafică a celor mai des întâlnite elemente
utilizate la implementarea
schemelor logice cu relee este prezentată în tabelul 3.Utilizarea releelor electrice în implementarea schemelor logice prezintă avantajul unei vitezede acţionare bună, robusteţe, posibilitatea implementării directe a funcţiei atât în formă FCD cât şiFCC, putere mare la ieşire şi deci posibilitatea cuplării directe cu partea de forţă, dar au un gabaritrelativ mare, frecvenţa de comutare este limitată la 50Hz, şi prezintă pericol de explozie în mediilecare conţin vapori exploz
ivi.
Ca exemplu implementarea cu relee a funcţiei logice definită de ecuaţia 3 se va realiza ca în
figura 1.
Fig 1.
Implementarea cu elemente pneumatice
În schemele pneumatice, cel mai reprezentativ element fizic cu caracteristică de tip
releu
utilizat pentru implementarea schemelor logice este ventilul (supapa), prin acesta înţelegând undispozitiv care comandă închiderea sau deschiderea unor căi de circulaţie a aerului sau stabileştesensul de circulaţie a aerului comprimat. Ventilele se
 
 pot clasifica după modul de funcţionare(ventile de distribuţie, de blocare, etc.) sau după numărul de căi (cu 1, 2, 3 sau mai multe căi)Ventilele asigură fie trecerea, fie blocarea trecerii aerului comprimat; de regulă o cale este“normal deschisă” dacă în starea neacţionată a dispozitivului există conducţie pentru fluidulconsiderat, pe calea corespunzătoare.Elementele pneumatice materializează variabilele de stare sau intrare printr 
-o cale normal
deschisă (pentru variabila în stare directă) respect
iv printr-
o cale normal închisă (pentru variabilanegată). Acţionarea elementelor pneumatice poate fi realizată manual, mecanic, electric sau pneumatic. Legarea în serie a acestor elemente implementează funcţia logică {I iar legarea în
 paralel implementeaz
ă funcţia logică SAU. Reprezentarea simbolică a unui ventil se face prinreprezentarea a două zone, cea corespunzătoare stării neacţionat (de regulă în stânga) şi ceacorespunzătoarea stării acţionat în dreapta. Reprezentarea simbolică a principalelor elem
ente
 pneumatice utilizate în implementarea schemelor logice este prezentată în tabelul 4.
 
Spre exemplificare schema logică care realizează funcţia :
cba
)(
 
 poate fi implementatăcu elemente pneumatice ca în figura 2
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->