Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
41Activity
P. 1
Guía de Uso Responsable de Medios Sociales de FOPEA

Guía de Uso Responsable de Medios Sociales de FOPEA

Ratings: (0)|Views: 11,798 |Likes:
Propuestas y recomendaciones generales que faciliten y optimicen el uso de medios sociales por parte de periodistas.
Contacto: fopea@fopea.org / vaninabergh@gmail.com
Propuestas y recomendaciones generales que faciliten y optimicen el uso de medios sociales por parte de periodistas.
Contacto: fopea@fopea.org / vaninabergh@gmail.com

More info:

Published by: Foro de Periodismo Argentino on May 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

 
LYÈF UF]F ID YPC ]IPUCJPFMDI KI HIKGCP PC@GFDIPKI
NCUIF
HFWC =560
^* 6*6
UÆL*
6
Yj kc`uhijtc ki NCUIF Kglgtfd
@cdfmcrf`gðj
Gtfdc Kfrf$ Oufj @frdcs Pghc y hgihmrcs kid Jckc Kglgtfd ki NCUIF
LYÈFUF]F ID YPC ]IPUCJPFMDIKI HIKGCP PC@GFDIPKI
NCUIF
Ucr 
^fjgjf Mirlaiddf y Hfrgfjc Yri
 
HFWC =560
^irsgðj 6*6
 
LYÈF UF]F ID YPC ]IPUCJPFMDI KI HIKGCP PC@GFDIPKI
NCUIF
HFWC =560
^* 6*6
UÆL*
=
Yj kc`uhijtc ki NCUIF Kglgtfd
Dcs hikgcs sc`gfdis tgijij `fkf viz hfycrpijitrf`gðj y si `frf`tirgzfj pcr dfs pcsgmg
(
dgkfkis ki pfrtg`gpf`gðj ij df `cjstru``gðj ykgstrgmu`gðj ki hijsfois pcr pfrti ki tckf`dfsi ki usufrgcs* Fujqui `cj çxgtc kgspfr$dfs ihprisfs gjncrhftgvfs `chijzfrcj ffkcptfr hikgkfs pfrf tijir prisij`gf ijdfs kgstgjtfs pdftfncrhfs gjtirf`tgvfs$ ijfdlujcs `fscs sghpdihijti fdijtfjkc fsus pirgckgstfs f gjsirtfrsi ij iddfs gjkgvg
(
kufdhijti y$ ij ctrcs$ f trfvçs ki ujf is
(
trftilgf gjtilrfd qui `cjtgiji dgjifhgijtcsispi`è`cs scmri dfs ncrhfs ij dfs qui suspirgckgstfs kimij pumdg`fr df gjncrhf`gðj*Ufrf id pirgckgstf$ dfs juivfs ti`jcdclèfssgljg`fj ujf cpcrtujgkfk pfrf cmtijirgjncrhf`gðj y pfrf ridf`gcjfrsi ki hfjirfIsti jc pritijki sir uj kc`uhijtc ki
(
jgtgvc$ sgjc qui si prisijtf `chc ujf luèfpridghgjfr qui si f`tufdgzfræ ki ncrhfhæs kgri`tf y trfjspfrijti `cj id pÿmdg`c*Dcs hikgcs sc`gfdis$ ioihpdg`fkcs acyij mdcls y rikis sc`gfdis$ scj airrfhgij
(
tfs ÿtgdis pfrf kgnujkgr jctg`gfs ij tgihpcrifd$ `cjsilugr kftcs y cnri`ir gjncrhf`gðj`chpdihijtfrgf c fdtirjftgvf f df flijkfkid kèf* W$ scmri tckc$ fmrij uj ispf`gcpfrf id ioir`g`gc ki df dgmirtfk ki ixpri
(
sgðj* [ckc istc prisijtf juivcs kisfnècsprcnisgcjfdis y kihfjkf$ ij prghir dulfr$fkqugrgr dfs `chpitij`gfs ji`isfrgfs pfrfuj hfjioc fki`ufkc ki dfs airrfhgijtfs*Istf luèf riÿji riixgcjis y ri`chijkf
(
`gcjis ki muijfs præ`tg`fs pfrf id usc pi
(
rgckèstg`c ki hikgcs sc`gfdis$ ij id hfr`ckid `chprchgsc çtg`c pcr df `fdgkfk ki dfgjncrhf`gðj y id sirvg`gc f df `gukfkfjèf*Hfyc =560pirhfjijti f pfrtgr kid kimfti ijtri dcshgihmrcs ki NCUIF y ki tckf df `chujg
(
kfk ki pirgckgstfs*@CJ[IQ[C^I]PGÐJ 6*6Ucjihcs f kgspcsg`gðj uj hfgd pfrf qui f`irquij sus fpcrtis fncpifEncpif*crl
 
LYÈF UF]F ID YPC ]IPUCJPFMDI KI HIKGCP PC@GFDIPKI
NCUIF
HFWC =560
^* 6*6
UÆL*
0
Yj kc`uhijtc ki NCUIF Kglgtfd
U]GJ@GUGCP Ç[G@CP GJ[IL]FDIP
 
Dcs prgj`gpgcs çtg`cs gjtilrfdis qui fsu
(
hghcs `chc pirgckgstfs tfhmgçj kimijfpdg`frsi ij id usc ki hikgcs sc`gfdis*
 
Dcs hijsfois ij hikgcs sc`gfdis kimi
(
rèfj ivgtfr tckf ncrhf ki kgs`rghgjf`gðjy prcvc`f`gðj*
 
Dfs kis`fdg`f`gcjis$ dcs hijsfois cnij
(
sgvcs y id dijlufoi sciz rigtirfkc c `chcncrhf ki `chujg`f`gðj `ctgkgfjf ijtur
(
mgfj id kimfti i ghpf`tfj jilftgvfhij
(
ti scmri df `rikgmgdgkfk kid pirgckgstf*
Urcpcjir ri`chijkf`gcjis lijirfdis qui nf`gdgtij y cptghg`ij id usc kihikgcs sc`gfdis pcr pfrti ki pirgckgstfs*
CMOI[G^C
YPC U]CNIPGCJFD KI HIKGCP PC@GFDIP
 
@fpf`gtfrsi ij dc tç`jg`c y `cj`iptufdkid usc ki pdftfncrhfs sc`gfdis$ `chcij dcs `ðkglcs prcpgcs ki dfs `chujgkf
(
kis cj dgji*
 
Ufrf hfjtijir df ghpfr`gfdgkfk ji`i
(
sfrgf pfrf df dfmcr pirgckèstg`f$ si ri`c
(
hgijkf jc tchfr pfrtgkc ij f``gcjiscrlfjgzfkfs pfrf kinijkir `fusfs c hc
(
vghgijtcs*
[ijir ij `uijtf qui df pumdg`f`gðj ki`cjtijgkc pflc puiki kgstcrsgcjfr dfflijkf kid pirgckgstf y fni`tfr su `rikg
(
mgdgkfk* Dcs hijsfois gjncrhftgvcs tgi
(
jij qui istfr `dfrfhijti kgnirij`gfkcski dcs pumdg`gtfrgcs*
GKIJ[GKFK KID YPYF]GC
 
Df trfjspfrij`gf ncrtfdi`i df ridf`gðj `cjdcs usufrgcs* Dcs pirgckgstfs kimirèfj pri
(
sijtfrsi `chc tfdis sg gjtirf`tÿfj pfrfcmtijir c kgnujkgr gjncrhf`gðj*
Ij id `fsc ki dfs `uijtfs pirscjfdis idpirgckgstf kimi sfmir qui dc pumdg`fkcpuiki fni`tfr su riputf`gðj c puiki sirfsuhgkc `chc ujf pcsg`gðj c`gfd kidhikgc pfrf id qui trfmfof*
 
Vugijis tgijij ujf ÿjg`f `uijtf y `ch
(
pfrtij pumdg`f`gcjis pirscjfdis y prc
(
nisgcjfdis$ si ri`chgijkf istfmdi`ir ujiqugdgmrgc ijtri fhmcs `cjtijgkcs*
]IDF@GÐJ @CJ DFP NYIJ[IP
 
Fjtis ki pumdg`fr gjncrhf`gðj sijsgmdicmtijgkf ij istfs pdftfncrhfs$ si ri
(
`chgijkf `cjtf`tfr kgri`tfhijti f dfsnuijtis y virg`fr df futijtg`gkfk ki dfgjncrhf`gðj*
Ufrf jc kfr dulfr f gjtirpritf`gcjis`cjnusfs `cj dfs prinirij`gfs i gkifspirscjfdis kid pirgckgstf$ is ghpcrtfjtimus`fr id iqugdgmrgc ij dfs —fhgstfkis‘ c—silugkcs‘*U]GJ@GUFDIP IOIPKI FJÆDGPGP

Activity (41)

You've already reviewed this. Edit your review.
Isabhel Giménez added this note
gracias
Mae Lopez Aranda added this note
Facilita el uso de medios sociales por internet entre los periodistas
Isabhel Giménez liked this
Juan Quiroga liked this
Mae Lopez Aranda liked this
Tea Alberti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->