Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
"A Little Honey," by Jáchym Topol. Translated from the Czech by Alex Zucker.

"A Little Honey," by Jáchym Topol. Translated from the Czech by Alex Zucker.

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by Alex Zucker
A moving piece of writing by Czech author Jáchym Topol about a man and his dying mother. Topol's latest novel, The Devil's Workshop, will be published by Portobello Books in June 2013.
A moving piece of writing by Czech author Jáchym Topol about a man and his dying mother. Topol's latest novel, The Devil's Workshop, will be published by Portobello Books in June 2013.

More info:

Published by: Alex Zucker on May 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

 
K A`ttai Dceiy„Oy Gëfdyn \cpca\rkesaktil jrcn tdi Fzifd oy Kaix Wufbir
 ]`etir oriktdis `ts akst mksp! aikv`em ncuels cj oakfb `fi kel jrczie fduebs ce tdi s`liwkabs%\di sue cffks`cekaay fa`nos kocvi tdi f`ty ecw! ilm`em kfrcss tdi makssy sby%\di furtk`es diri kri kawkys sdut! ixfipt jcr k ekrrcw frkfb% \di sue‐s rkys pcur `etc tdirccn `e k s`emai spct% Vdi skys tdiy‐ri iks`ir tc fktfd tdkt wky%Vdi biips k n`rrcr `e oil! tdi a`ttai b`el m`ras usi tc accb kt tdi t`p cj tdi`r ecsi%Vdi usis `t cjtie tdisi lkys% Vcnit`nis `t sa`ps oieiktd dir p`aacw cr mits acst `e tdi oakebits%\dkt‐s kaa r`mdt% Vdi kawkys nkekmis tc l`m `t cut scnidcw%Vdi lcise‐t usi `t tc accb kt dirsiaj% Ny ncn eivir wks viry jksd`cekoai! sdi l`le‐t mit lcaailup ueaiss tdiri wks k riksce% @estikl cj stuly`em tdi wr`ebais ce dir jkfi! sdi usis tdi n`rrcr tcj`sd jcr rkys cj suea`mdt! kssun`em tdiy‐ri tdi akst ceis sdi‐aa sii%\dcumd wdc becws3 ]i l`le‐t tkab nufd kocut tdkt%Cvir tdi akst twc yikrs sdi‐s mcttie kffustcnil tc stky`em `e oil% Oijcri! wi usil tc mc cutjcr wkabs % % % lcwe tc tdi r`vir! sky % % % muaas fdks`em kfrcss tdi sby! fcacrs! ec`si! picpai % % % tdisacw fa`fb.fakfb cj dir frutfdis%Ecwklkys tdi ncst klvieturcus tr`p sdi tkbis `s tc tdi oktdrccn% Vdi rifcuets tdisiixpil`t`ces tc ni oy tixt nisskmi% Vdi biips dir sie`cr fiaa pdcei ce k str`em accpil cvir dirsdcualir! a`bi ke @el`ke qu`vir juaa cj krrcws% @j sdi stcps tc rist ce dir wky tdrcumd tdi guemai!cr tr`ps kel jkaas! sdi sdccts cut k s`meka “ ‑lrissir!„ jcr `estkefi% Ks scce ks @ fke! @ lrcpivirytd`em kel dikl cvir tc dir pakfi! sfccp dir up! kel fkrry dir okfb tc oil cr tc tdioktdrccn! lipiel`em wdkt sdi wkets% ]i‐vi mct k jiw ctdir s`mekas ois`lis ‑lrissir%Vc wdkt‐s `t a`bi! keywky! Ncn3_ininoir dcw wdie ycu‐ri a`ttai kel ycu dkvi tc rue tdrcumd tdi dkaawky `e tdi n`llai cj tdi e`mdt3 ]die ycur pkriets krie‐t krcuel! cr tdiy‐ri ksaiip! kel ycu‐ri eirvcus kel kjrk`l! out ycu lc `t3Vdi sn`ais! cr tr`is tc% @t‐s gust k sir`is cj n`ecr v`ftcr`is! sdi skys%Vtcp `t! ycu‐ri oa`el`em ni % % %Vdi‐s fktfd`em k rky cj suesd`ei kel jaksd`em `t `e ny iyis%Vdi sits tdi n`rrcr ks`li% Vdi lcise‐t nike tc tcrturi ni% ]i‐vi kawkys a`bil ikfd ctdir% ]iaa! up uet`a @ wks s`xtiie kel @ j`ekaay mct cut! sdi wks tctkaay snksdil iviry e`mdt! cr gustkocut% @j sdi wkse‐t snksdil sdi dkl k dkemcvir! wd`fd wks ivie wcrsi% ]die sdi wks krcuelj`jty! tdcumd “ tdkeb Mcl+ “ sdi mkvi up lr`eb`em kel stkrtil v`s`t`em fdurfdis! oim`ee`em keliel`em iviry lky w`td prkyir% Vdi dkl! kjtir kaa! mrcwe up `e k ria`m`cus crpdkekmi% Dir lkl! ny mrkeljktdir! dkl l`il lur`em tdi wkr% Vdi sk`l dir ncn dkl ‑fkst dir cjj%„ \di Crlir cj Iema`sd Z`rm`es pakyil k o`m pkrt `e dir upor`em`em% \`aa tdi Fcnnue`sts squiafdil tdin% ]die sdi wks ycuem! juiail oy tdi octtai! sdi cjtie nkli jue cj tdi s`stirdccl‐s ekni% Vdi l`le‐t spkri ni key cj dir stcr`is jrcn tdi m`ras‐ dcni% Ks k ocy! uejcrtuektiay! @ fcuale‐t kpprif`kti tdin% \diri wksectd`em jcrfil kocut dir fcevirs`ce% Dir a`ji fkanil lcwe% @t rikaay `s oittir tc mit up kel sky kprkyir `e tdi ncre`em `estikl cj tcss`em okfb sdcts% Kel sdi l`le‐t jcrfi keytd`em ce ni! ec wkv`em tdi O`oai kt ni kel fkrry`em ce kocut occzi% Vdi gust fkrr`il tdi eiws jrcn tdi stceifdurfdis % % % tdi \inpakrs! tdi Dcsp`tkaairs % % % Xrkmui `s juaa cj tdkt stujj % % % @ iegcyil `t%Diri‐s scni dceiy jcr ycu! Ncn% Jrcn tdi Mka`aii%@ wks fksuka kocut `t % % % keecuef`em ny m`jt `e ke cjjdkel wky! a`bi `t wks ectd`em spif`ka%
 
Out yis! @ wks prcul% @ nike! dcw nkey sces or`em tdi`r ly`em nctdir dceiy jrcn tdi Dcay Akel3@ l`l tdi sdcpp`em! tcc % % % mrcfir`is! pirsceka dym`iei! ietirtk`eniet % % % @ orcumdt dir stujj kaa tdi t`ni! wdc iasi wks mc`em tc lc `t3 Ect acem kjtir sdi kmriil tc v`s`ts jrcn scf`ka sirv`fis! @fkumdt dir lunp`em tdi jccl jrcn tdin lcwe tdi tc`ait! cr jiil`em `t tc tdi o`rls% Vdi wcuale‐tait keyocly iasi wksd dir cr nkbi dir oil! k ncestrcus eist cj occbs! nkmkz`eis! frunos! kelp`aas tdkt wks sufd k niss scnit`nis `t wks dkrl tc tiaa wdkt wks wdkt% Dcsp`tkas3 Vdi dktiltdin% ]i‐l karikly tr`il tdkt%\di ctdir picpai octdir ni! sdi sk`l%@ wks ceay mcei k wiib% Vdi l`le‐t accb l`rty! out sdi st`aa dkl tdi skni sdiits ce dir oil % % % wiaa! wi‐l lika w`td tdkt aktir%\clky @‐l aijt tdi okm cj mrcfir`is cut `e tdi ietrywky% \di ceay td`em @ orcumdt tc dir oils`li wks tdi a`ttai gkr cj @srkia` dceiy% @t wks k jkefy tirrkfcttk gkr! sikail w`td wkx%Diri‐s tdkt @srkia` dceiy! Ncn! gust a`bi ycu ksbil jcr+ @ sit `t lcwe ce tdi tkoai eixt tc diroil% @t nkli k a`ttai frkfb`em scuel%@s `t rikaay jrcn tdi Mka`aii3 Lcis `t sky `t tdiri3 Ait ni sii+ ]dy lcis `t dkvi tdkt s`aay tcur`stpkfbkm`em3@t‐s wr`ttie r`mdt tdiri! sii3 % % % Mka`aii+ % % % out `e Dioriw! tdkt‐s wdkt tdiy spikb tdiri% ]iaa! cj fcursi % % % out @‐n ect kt kaa surpr`sil tdkt ycur occbs kri puoa`sdil `e Dioriw% \diy dkvi ivirytd`em cvir tdiri+ Ny jktdir‐s occbs ceay fkni cut `e Mirnke! Xca`sd! Duemkr`ke % % %pakfis krcuel diri% @ suppcsi trkesakt`ce `s iks`ir ecw! `se‐t `t3 ]`td kaa tdcsi nkfd`eis%Cd yikd! `t‐s iksy ecw% Ec o`m lika%@s tdiri key fcuetry wdiri ycu krie‐t puoa`sdil3_uss`k%Cd! nn.dn% \dkt‐s ceay ekturka! tdcumd% Lce‐t ivie octdir% L`l ycu or`em keytd`em okfb jcrOcaib kel Acaib3\dkt‐s wdkt ny ncn fkaas ny sces% Kjtir tdi Xca`sd fkrtcce%Nclia j`mdtir pakeis! Bkaksde`bcv wktir p`stcas! scni \.sd`rts! jrisd lktis kel stujj% \diocys wiri tdr`aail%\.sd`rts w`td Dioriw3 Dkvi ycu acst ycur n`el3 \diy‐aa oikt tdi a`v`em lkya`mdts cut cj tdin % % %Ny ncn st`aa tdcumdt cj fd`alrie‐s dcnis ks orutka `est`tut`ces! a`bi tdiy wiri kjtir tdi wkr% Ks sdi mct calir! @ td`eb! dir nincr`is dkl `eties`j`il% Out ny tw`es wiri `e k nclire jkf`a`ty!tdi oist cei kvk`akoai%Ncn! paiksi! td`s `se‐t tdi ‐98s keyncri% Pcu wket tc tksti tdi dceiy3 Dcw‐vi ycu oiie!keywky3Mccl% @ wkse‐t kacei jcr k n`euti% Di‐s oiie w`td ni tdi wdcai t`ni% ]i tkab% ]dc `s ‑di„3 Gisus Fdr`st! cur Vkv`cr kel _iliinir%Cd! fcni ce! Ncn% @t‐s kaa `e ycur dikl%Vc wdkt3 Ivie `j `t `s! @ a`bi wdkt di skys% Kri ycu mc`em tc tksti `t cr ect3 Kel wdkt lcis di sky3\di usuka stujj% A`bi @ lce‐t dkvi tc wcrry% Kel @ sdcual pripkri nysiaj jcr tdi gcureiy % % % wiaa! @ rika`zi `t scuels a`bi k ncv`i % % % out di kasc ixpak`es wdy ivirytd`em `s tdi wky `t `s% ]dkt lc ycu nike! ivirytd`em3 Pcu becw! a`ji kel liktd% @ eivir beiw di beiw kaa tdkt%
 
@ sullieay dkvi tdi `lik tdkt wdie sdi l`is! @‐aa oure tdi kpkrtniet lcwe% @ nike @ wce‐t! out@‐l a`bi tc% @e tdi lkys cj tdi O`oai! ecocly wcual‐vi oiie surpr`sil% \dkt @ wket kaa cj td`s % % % tdioil! tdi occbs kel p`fturis! oakebits! p`aacws! tdi pcts kel pkes sdi dkse‐t usil `e kmis % % % tdilr`il.cut jacwirpcts! kaa dir cal.akly stujj! ivirytd`em diri `e td`s jakt lriefdil `e tdkt scursniaa! fcktil `e `t % % % @ w`sd `t fcual kaa gust l`skppikr% Cefi sdi‐s mcei! tdi jakt w`aa oi n`ei! wi`md`em ni lcwe a`bi k tirr`oai ourlie% ]dy wcual @ wket tdkt3 @‐aa acfb tdi lccr kel wkab kwky% Kaa @‐aa biip `s tdkt t`ey a`ttai n`rrcr cj dirs% @t‐aa iks`ay j`t `e ny pcfbit%Vc wdy `s ivirytd`em tdi wky `t `s! tdie3Di skys tdkt‐s tdi r`mdt quist`ce% Kel wi‐aa kaa j`el cut% @e t`ni% \dkt `s! kt tdi iel cj t`ni% ]i‐aa j`el cut! out mrklukaay%Yd.dud%@ cpie tdi gkr kel or`em `e twc tikspcces jrcn tdi b`tfdie% \diy‐ri st`fby! out tdkt‐s kaa r`mdt%@‐aa wksd tdi l`sdis aktir%Vdi a`jts dir dikl% @ `esirt tdi t`p cj tdi spcce oitwiie dir tiitd% Vdi tkbis `t `e! dir dikllrcps okfb kmk`est tdi p`aacw% Vdi skvcrs tdi dceiy `e pikfi%@t siins a`bi sdi skeb `etc k dcai lur`em tdi tdi wiib @ wks mcei% Ivie liipir tdke oijcri%Jkl`em kwky% Vir`cusay! dir jkfi accbs a`bi k sbiaitce% Kel wdie wks tdi akst t`ni @ wksdil dirdk`r3 Lcis sdi rikaay accb tdkt p`t`jua3 Cr `s `t gust tdkt @ dkvie‐t siie dir `e k wiib3 ]die kpirsce `s ly`em! @ td`eb `t‐s oittir tc oi w`td tdin kaa tdi t`ni% \dkt wky tdi fdkemis lce‐t stkrtai ycu ks nufd%Dn% @ lce‐t td`eb td`s dceiy‐s keytd`em spif`ka! sdi skys% Pcu‐ri r`mdt! @ sky% \di akst t`ni @ dkl dceiy wks prcokoay tie! j`jtiie yikrs kmc%@ cjjir tc cpie tdi furtk`es% @t‐s kancst spr`em+ @ sky% Gust aikvi `t+@ stip tcwkrls tdi w`elcw kel sullieay @ dikr `t% \di frksd ks tdi n`rrcr sa`ps cut cj dirdkel kel sdkttirs ce tdi jaccr% @etc sa`virs! t`ey a`ttai p`ifis cj orcbie makss% ]iaa! ecw @‐vi mcei kel lcei `t+\dkt‐s kaa r`mdt! @‐aa faike `t up% @ swiip tdi p`ifis uelir tdi oil w`td ny sdci! @‐aa lika w`td `taktir%M`vi ni kectdir tksti! sdi skys%@ dkvi scni tcc% Out ect tcc nufd% @ eivir wks nufd jcr swiits% ]dkt l`l ycu ikt kaa td`s t`ni3Cd! td`s kel tdkt% \dcsi o`sfu`ts kel td`ems ycu orcumdt% @t wks mccl%@ st`aa fke‐t mit cvir wdkt sdi sk`l% Kocut Gisus tkab`em tc dir% Vc @ ksb kmk`e% J`rnay%Vc tiaa ni! Ncn% ]dkt iasi l`l di sky3 Kel tdie % % % @ fke‐t oia`ivi `t+ Ny nctdir‐s jkfi a`mdts up kel sdi mr`es `e td`s `elisfr`okoai wky! k ja`rty sn`ai sprikl`em kfrcss dir rkvkmil cal jkfi% \die sdi ivie oausdis% Dir jkfi turesril a`bi k a`ttai m`ra‐s+ ]iaa! @ fke‐t tiaa ycu % % % ivirytd`em! sdi skys fcyay% Out di kasc skys e`fi td`ems+A`bi wdkt3 ]iaa! td`ems kocut tdi twc cj us% Lia`mdtjua td`ems+ ]dkt3 Kocut ni3Ec! ec+ Vdi squ`rns `e dir oil% Di tkabs kocut d`n kel ni% Ks jcr tdi rist! wiaa % % % @‐nbiip`em tdkt tc nysiaj%J`ei+ Pcu wket tc dikr kocut ny tr`p3 \di ocys‐ri lc`em rikaay wiaa% \diy sky d` kel tdiy‐aasiel scni p`fturis% Pcu eiil keytd`em3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->