Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hvad er anarkisme?

Hvad er anarkisme?

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 974 |Likes:
Published by emilbh
En lille pjece der forklare i korte træk hvad anarkisme er, samt en 'Børne guide til anarkisme'
En lille pjece der forklare i korte træk hvad anarkisme er, samt en 'Børne guide til anarkisme'

More info:

Published by: emilbh on Apr 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2011

pdf

text

original

 
.
HVAD
ER
ANARKISME?
-Sk
revet
af
anarkister
i
Stockholm
-
tidligere udgivet
på
Agenda-tryk 1982
ET
BARNS GUIDE
TIL
ANARKI
..
Fra
bladet
"Black
Flag
-
organ
of
the
anarchist black
cross" -
Tidligere
ud
givet
på
Afgrunds-tryk
1982
Udgivet
september
1997
libertært
Socialistisk
forlag
Info
-
cafe
RAMA
Kayerødsgade
10
st.th.
90
00 Aalborg
.
Har
du/I
ideer
eller
ko
mmentarer
til
LSF
er
du/I
meget
velkommen
til
at
kon
ta
kte
os
på
ovenstående
adresse
"
..
 
HVAD
ER
ANARKISME?
Historisk
er
anarkismen
en
retning
indenfor
arbejderbevægelsen. I den periode
hvor
den
internationalearbejderbevægelse
tog form (1800-tallet),
kæmpede
to forskellige opfattelser mod hinanden: den
marx
i-
stiske
og
den
føderalistiske/anarkistiske.I
spørgsmålet
om
det
socialistiskel
var
marxister
og
anarkister
enige, men
de
adskilte sigmed
hens)'fi
til
taktikken.
Marxisterne
ville
organisere
sig politisk for en magtovertagelse og indføresocialismen
opp
efra.
Føderalisterne
gikind forøkonomisk
kamp, statens
afskaffelse og socialismens indførelse nedefra. Densidste opfattelsedominerede oprindeligti den
internationale
arbejderbevægelse, men voldsomme
kampe
mellem
de
to
retninger
ledte til
Internationalens
splittelse og opløsning.
Marxismen
blev senerespaltet opi en revolutionær retningsom
udmundede
i den
autoritære
statssocialisme,ogenreformistisk
demokratisk
retningsomførte til forsoning med kapitalismen. Også
anarkismen
blev splittet.Menden fortsatte med
at
dominereinden
for
visse landes arbejderbevægelser, fremforaltiSpanien, og kom til
at
spilleenstor, men
desværre
midlertidig,rollei
vort
århundre-
des første store revolutioner: den russiske ogden spanske.I
det
følgende
r
vietforsøg
at
sammenfatte
den
anarkistiske
anskuelse,som i
nutiden
mereogmere
kommer
til
at
fremståsom
etnødvendigtalternativ
til den
to
måder
afsporedemarxisme.
Vi
holder
ostil det, vi udskiller somspecifikt anarkistisk.
Vi
udeladeraltså
den anarkistiske
kritik
af
kapitalismen,som falder
sammen
med
den
marxistiske. Det
samme gælder
desocialistiske
grund-vurderinger:
demdeleranarkismen
med
de
øvrige socialistiskeretninger. For
at
et
bedre overblik over
hvad
den
anarkistiske
anskuelse
indebærer
,
har
videlt
emnet
op i tre afsnit:
I.
Anarkismen
er
en livsanskuelse.
2.
Anarkismen
er
en forestilling om
hvordan
samfundet
burde
være
organiseret.
3.
Anarkismen
er
en
måde
at
handle
,
det
vil sige en taktik.
ANARKISMEN
ER
EN LIVSANSKUELSE
Detsomudskiller
anarkismen,
er
dens konsekvente
afstandtagen fra autoritetsprincippet.
Franskmanden
P.
J.
Proudhon
var
den første,som påviste
autoritetstænkningens
ødelæggende
virkning
påsamfundslivetog menneskenes psyke.Fejlen
ved
alle
statssystemer
er,
at
de
bygger
magtprincippet, på
forestillingen om
at
der
være
nogen
som
bestemmer
ogstyrer,og
andre
som
adlyder
og udfører. I et
demokratisk
system siges
de
sty
rende
at
repræsentere
folket, og ietstatssocialistisk system
er
demagthavende
til for
at
gennemføre og
garantere
socialismen, men
det
er
i beggetilfælde
et
spørgsmål om
magt
og magtløshed, om
overordning
og
underordning
,om beslutninger
der
tages hen over hovedet
de
mennesker,
der
bliver
berørt
af
dem.Ifølge
anarkistisk
opfattelse
man
gøre
rent bord
med alt
dette
og organisere
samfundet
nedefra med
udgangspunkt
i individet og dets
naturlige samarbejdsgrupper.
Vi
kommer
tilbage til
dette
under
næste
punkt.
I
vort nuværende
samfund
samvirkeralt
for
at
fastholde magtens og
autoritetens
princip.
Fra
barndom-
men
indoktrineres
vi med
den
forestilling,
at
andre,
som ved bedre,skalbestemme over os. Det
område
hvor
vi
kan bruge
vores egen fælles
dømmekraft
og forstand og vores eget initiativ,
er
stærkt
begrænset.
Vi
vænner
os til
at
føje
os
efter
"sagkundskaben"
og
at
bøje
os
for
"øvrigheden".
Det begynder i familien,
fortsætter
iskolenog
på arbejdspladserne.
De fleste
mennesker
r
aldrig
nogen chance for
at
befrisigfra
vanen
med
at
adlyde
ordrer
.Det
er
en
vigtig
opgave
for
anarkismen
at
modvirke
autoritær
opdragelse.Der skulle en
særskilt
undersøgelse til
for
at
klarlægge, hvad den kristne moral
har
betydet forautoritets
indoktrineringen. Her
kan
kun
antydes
lidt. Den gammeltestamentlige
gud
er
urtypen
en
tyran.
Atlyde
(frygte
og elske) ham,
den
eneste,somikke tåler nogen vedsin side,
er
det
første kristne
moralbud.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nakrox liked this
Frank Pott liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->