Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
Dr Notarial

Dr Notarial

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by mihaela_fluturas
note de curs drept notarial si publicitate imobiliara anul IV drept
note de curs drept notarial si publicitate imobiliara anul IV drept

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: mihaela_fluturas on May 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
PRINCIPIILE ACTIVITATII NOTARIALE1. Principiul legalitatii.
 In intreaga sa activitate notarul trebuie sa respecte legea. Acest principiu general, existent in orice sistem dedrept, respectiv cel al legalitatii actului si activitatii notariale, se regaseste, dupa cum era si de asteptat, inorganizarea activitatii notariale. Acestui principiu i se subscriu cel al cautarii adevarului, al echitatii si al buneicredinte, toate acestea creind cadrul sub auspiciile caruia se desfasoara activitatea notariala. Ca o reflectare a acestor cerinte, notarul, precum si celelalte organe cu atributii notariale, este obligat sa verifice ca actele ce leinstrumenteaza sa nu contina clauze contrare legii sau bunelor moravuri, sa se asigure de identitatea partilor si derespectarea celorlalte conditii prevazute de lege. Buna credinta a solicitantului unui act notarial este prezumata panala proba contrarie. In cazul constatarii existentei unei clauze nelegale notarul va refuza intocmirea actului.Respectarea principiului legalitatii de catre notar in activitatea sa este aproape sinonima cu respectareaordinii contractuale, ca ansamblu de reguli juridice referitoare la un contract. Aceasta are doua surse : legea (in senslarg) si vointa partilor contractante.Cu alte cuvinte, conjugarea vointei individului si incadrarea acestei vointe in cerintele legii dau senslegaturii dintre notar si ordinea contractuala.
2. Principiul tratamentului egal, al echidistantei si al impartialitatii fata de solicitantii intocmirii actuluinotarial.
Potrivit art. 7 al Legii nr. 36 / 1995 “activitatea notariala se infaptuieste in mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, deapartenta politica, de avere sau origine sociala“. Consacrarea acestui principiu apare drept o consecinta fireasca adispozitiilor constitutionale inscrise in art. 16 alin 1 din Constitutie, potrivit caruia cetatenii sunt egali “in fata legiisi autoritatilor publice“.Ca subtext al acestui principiu, introducerea in Codul deontologic al notarilor publici din Romania (art. 3) aconceptului de echidistanta fata de partile actului si al impartialitatii in exercitarea profesiei este de natura aconsolida conceptul constitutional. Totusi, notarul trebuie sa urmeze spiritul legii pentru ca nu intotdeauna egalultratament, din punct de vedere al explicatiilor sau al posibilitati de intelegere al partii, duce la finalitatea dorita delegiuitor. Astfel, in cazul minorilor sau al persoanelor susceptibile de nu a avea o capacitate de intelegere suficienta,notarul public trebuie sa dea dovada de staruinta si sa se asigure de acceptarea, in cunostinta de cauza, acontinutului si a efectelor actului intocmit.
1
 
3. Confidentialitatea sau principiul pastrarii secretului profesional.
Cu ocazia exercitarii atributiilor sale, notarul public intra in contact si ia cunostinta de fapte sau imprejurari pe care partile, din motive variate, nu doresc sa le faca publice. Astfel, se consacra principiul constitutional aldreptului la o viata intima. Din aceste motive, notarul este indatorat sa respecte confidentialitatea lucrarilor intocmite si sa nu divulge informatiile ce i-au fost incredintate in exercitiul profesiei sale. Aceasta obligatie are uncaracter viager, subzistand si dupa incetarea activitatii, cu exceptia cazurilor in care legea sau partea interesata ilelibereaza pe notar de aceasta indatorire.Potrivit prevederilor din Lege si Regulament obligatia de confidentialitate se intinde si asupra personalului birourilor notariale fara a se face diferenta daca acesta este de specialitate sau pur administrativ.Acest principiu impune notarilor “interdictia de a da informatii, precum si de a permite accesul la actelenotariale altor persoane in afara partilor, succesorilor si reprezentantilor acestora, precum si a celora care justificaun drept sau un interes legitim” (art. 29 alin.1 din Regulament). Trebuie aratat ca interesul legitim al unui tert, fiindlasat la aprecierea notarului, trebuie verificat de acesta pentru a se putea aprecia daca nu lezeaza drepturile partilor sau daca incalcarea acestor drepturi este justificata prin urgenta si prin lipsa unui alt mijloc de afirmare aldrepturilor tertului.Principalul aspect al respectarii secretului profesional se regaseste in cazul citarii notarului public ca martor in cadrul unui proces sau in fata unui organ judiciar. Chiar si intr-un asemenea caz, indiferent de importanta cauzei,notarul public este tinut de a respecta increderea ce i-a fost acordata, acesta neputand fi obligat la dezvaluireadatelor sau informatiilor ce le cunoaste in baza relatiilor sale cu clientul. Doar in cazul in care cei interesati ildezleaga de obligatie, secretul profesional poate fi dezvaluit.O alta componenta de o importanta practica deosebita este regasita in cazul cercetarii arhivei birouluinotarial in scopuri jurisdictionale. Aceasta se poate face numai de catre un magistrat delegat in acest scop deautoritatea judiciara competenta. In cazul cercetarii pentru fals actele ce compun dosarele notariale sunt retinutedoar daca sunt declarate false, cu obligatia comunicarii hotararii instantei sau a ordonantei procurorului, in cazcontrar acestea fiind restituite (art. 29 alin 4 din Regulament).
4. Principiul libertatii contractuale.
Asa cum se regaseste acesta in Codul deontologic (art. 3) presupune posibilitatea partilor de a insera oriceclauze ce nu contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, precum si de a redacta inscrisurile in orice mod saualcatuire le face suficient de explicite pentru a le exprima neindoielnic vointa. Notarul public nu poate interveni inredactarea sau in obiectul unui inscris decat daca i se solicita acest lucru de catre parti.Manifestarea unei libertati peste lege de catre parti, ca si acceptarea sau asumarea de notar a unei asemenealibertati, atrag invaliditatea actului si raspunderea notarului (art. 11 alin. 4 din Codul deontologic).
5. Disponibilitatea intocmirii actelor notariale.
Fiind un organ cu atributii eminamente in domeniul dreptului privat, institutia notarului isi indeplinesteatributiile doar in masura in care este sesizata de partea interesata. Asa cum este statuat si in Lege (art. 43 alin 1)
2
 
“toate actele notariale se indeplinesc la cerere“, notarul public neputandu-se sesiza din oficiu cu privire laintocmirea unui act. Consider ca acest principiu isi gaseste aplicare nu numai in domeniul declansarii proceduriinotariale ci si pe tot parcursul exercitarii acesteia, partea putandu-se razgandi si solicita incetarea proceduriirespective, fara a fi necesara justificarea unei astfel de hotarari.
6. Responsabilitatea notarului
In ceea ce privesc problemele profesional disciplinare, notarul poate fi tras la raspundere pentru actiuni sauinactiuni ce stirbesc prestigiul profesiei sau nu asigura buna functionare a serviciului.Actiunea disciplinara se exercita de Colegiul director al Camerei Notarilor, din oficiu, la sesizareaMinistrului Justitiei sau al Biroului Executiv al Consiliului Uniunii si se judeca de catre Consiliul de disciplinaconstituit in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, consiliu compus din cate un reprezentant alfiecarei Camere, ales de Adunarea generala pentru un mandat de patru ani.Consiliul de disciplina isi desfasoara activitatea in mod independent si nu se subordoneaza nici un organ deconducere al uniunii si functioneaza potrivit unui Regulament propriu adoptat de Consiliul Uniunii in conditiilelegii de organizare a activitatii notariale17.Consiliul de disciplina judeca in complet de trei membrii. Notarul public, sanctionat disciplinar, nu poateexercita functii eligibile, pe o perioada de patru ani, de la data ramanerii definitive a masurii de sanctionare.Competenta Consiliului de disciplina este prevazuta in Lege si Regulament, acesta putand trage laraspundere notarul public pentru urmatoarele abateri:· intarzieri sau neglijenta in efectuarea lucrarilor;· lipsa nejustificata de la birou;· nerespectarea secretului profesional;· comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale.Potrivit Statutului, notarul public raspunde si pentru modul in care isi indeplineste atributiile, cu privire lalegalitatea raporturilor juridice pe care le constata si la exercitarea drepturilor si ocrotirea, in conditiile legii, aintereselor persoanelor care solicita incheierea actelor notariale, precum si de incalcarea dispozitiilor Legii,Regulamentului si Statutului.Deci, dupa cum se poate observa, cu exceptia unor probleme strict disciplinare, activitatea notarului indomeniul competentelor sale nu se supune nici unui control ierarhic, acestea fiind prezumate a fi exercitate curespectarea legii pana la desfiintarea printr-o hotarare judecatoreasca.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->