Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marketingul Achizitiilor

Marketingul Achizitiilor

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by Maria Pirau
marketing
marketing

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Maria Pirau on May 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2014

pdf

text

original

 
 CUPRINS
Capitolul 1. Integrarea activit
ăţ
ii de achizi
ţ
ii în cadrul func
ţ
iunilor întreprinderii...........5
1.1. Achizi
ţ
iile – factor determinant al activit
ăţ
ii întreprinderii......................................51.2. Cadrul conceptual al marketingului achizi
ţ
iilor.......................................................51.3. Achizi
ţ
iile – func
ţ
ie strategic
ă
a întreprinderii.........................................................61.4. Terminologie
ş
i elemente asociate opera
ţ
iilor fizice................................................81.5. Opera
ţ
ii fizice ale procesului de aprovizionare......................................................101.6. Principiile achizi
ţ
iilor.............................................................................................101.7. Tipologia achizi
ţ
iilor..............................................................................................121.8. Mixul de marketing în marketingul achizi
ţ
iilor......................................................16
Capitolul 2. Impactul globaliz
ă
rii asupra marketingului achizi
ţ
iilor.................................19
2.1. Structura geografic
ă
multipolar
ă
 
ş
i schimburile interna
ţ
ionale..............................192.2. Mondializarea activit
ăţ
ii întreprinderii...................................................................212.3. Dualitatea în marketing: marketing global versus marketing local........................222.3.1. Marketing global.....................................................................................232.3.2. Marketing local.......................................................................................24
Capitolul 3. Repere juridice în achizi
ţ
ii.................................................................................28
3.1. Contractul - defini
ţ
ie, con
ţ
inut
ş
i clasificare..........................................................283.1.1. Defini
ţ
ia contractului...............................................................................283.1.2. Elemente de con
ţ
inut ale contractului.....................................................293.1.3. Clasificarea contractelor..........................................................................303.2. Acte juridice premerg
ă
toare contractului...............................................................313.3. Clauzele INCOTERMS..........................................................................................353.4. Punctele cheie ale unui contract. Cazuri particulare..............................................393.5. No
ţ
iunile de pre
ţ
 
ş
i cost în elaborarea contractelor................................................423.6. Contractul de fabrica
ţ
ie în OEM (Original Equipment Manufacturer)..................43
Capitolul 4. Comunicarea
ş
i negocierea în achizi
ţ
ii.............................................................44
4.1. Comunicarea uman
ă
...............................................................................................444.2. Temperamentele umane..........................................................................................464.3. Negocierea în achizi
ţ
ii............................................................................................494.4. Alegerea strategiei..................................................................................................504.5. Negocierea propriu-zis
ă
..........................................................................................514.5.1. Argumentarea..........................................................................................544.5.1.1. Etapele argument
ă
rii.................................................................554.5.1.2. Modalit
ăţ
i de argumentare........................................................564.5.2. Obiec
ţ
iile
ş
i refuzul.................................................................................57
 
4.5.3. Refuzul
ş
i argumentarea refuzului...........................................................594.5.4. Presiunea asupra pre
ţ
ului.........................................................................604.5.4.1. Negocierea pre
ţ
ului..................................................................614.5.4.2. Tehnici de prezentare a pre
ţ
ului...............................................624.5.5. Luarea deciziilor......................................................................................63
Capitolul 5. Gestiunea resurselor materiale în achizi
ţ
ii.......................................................65
5.1. Modele de gestiune a fluxurilor..............................................................................655.2. Încadrarea func
ţ
iei de aprovizionare într-un sistem cu patru dimensiuni..............685.3. Trecerea de la un sistem bazat pe fluxuri împinse la un sistem bazat pe fluxuritrase............................................................................................................................................695.4. Modele de gestiune a stocurilor..............................................................................725.4.1. Categorii de stocuri..................................................................................725.4.2. Factori care influen
ţ
eaz
ă
nivelul stocului................................................735.4.3. Tipologia modelelor de gestiune a stocurilor..........................................755.4.4. Etapele planific
ă
rii necesarului de aprovizionat.....................................785.4.5. Metode de determinare a necesarului de materiale.................................805.4.5.1. Metoda de calcul direct............................................................805.4.5.2. Metoda de calcul pe baz
ă
de analogie......................................815.4.5.3. Metoda de calcul pe baza sortimentului tip..............................815.4.5.4. Metoda coeficien
ţ
ilor dinamici.................................................815.5. Bilan
ţ
ul de materiale...............................................................................................82
Capitolul 6. Gestiunea resurselor umane în achizi
ţ
ii...........................................................85
6.1. Misiunea
ş
i obiectivele celor care lucreaz
ă
în achizi
ţ
ii..........................................856.2. Corela
ţ
ia nivel de dezvoltare a firmei – nivel de preg
ă
tire al achizitorilor............866.3. Calit
ăţ
ile
ş
i defectele unui bun achizitor................................................................886.4. Meserii posibile în domeniul achizi
ţ
iilor................................................................90
Capitolul 7. Analiza ofertei
ş
i certificarea furnizorilor.......................................................95
7.1. Elaborarea cererii de ofert
ă
 
ş
i alegerea furnizorilor...............................................957.1.1. Prezentarea general
ă
a ofertei de achizi
ţ
ie..............................................957.1.2. Alegerea preliminar
ă
a furnizorului........................................................987.1.2.1. Exemple de analiz
ă
a ofertelor
ş
i de selec
ţ
ie a furnizorilor.....987.1.2.2. Metoda utilit
ăţ
ii globale în alegerea furnizorilor....................1007.2. Evaluarea economic
ă
a furnizorului.....................................................................1017.3. Metode de evaluare a riscului de faliment............................................................1057.3.1. Modelul lui Conan
ş
i Holder.................................................................1057.3.2. Modelul lui Altman cu 5 variabile.........................................................1057.4. M
ă
surarea performan
ţ
ei furnizorului...................................................................106
Capitolul 8. Subcontractarea...............................................................................................109
8.1. Criterii care influen
ţ
eaz
ă
decizia în subcontractare.............................................109
 
8.2. Matricea Risc/Profit a portofoliului de achizi
ţ
ii...................................................1198.3. Avantajele
ş
i dezavantajele subcontract
ă
rii.........................................................121
Capitolul 9. Strategii de achizi
ţ
ii..........................................................................................122
9.1. Analiza riscurilor..................................................................................................1229.2. Segmentarea portofoliului de achizi
ţ
ii..................................................................1239.3. Segmentarea încruci
ş
at
ă
 
ş
i strategii de achizi
ţ
ie..................................................1249.4. Strategii posibile în achizi
ţ
ii.................................................................................1259.5. Variabile asupra c
ă
rora se poate ac
ţ
iona în strategia de achizi
ţ
ie........................1269.6. Noi rela
ţ
ii client-furnizor
ş
i parteneriat................................................................1279.6.1. Tipologia rela
ţ
iilor client furnizor.........................................................1289.7. Parteneriatul strategic în achizi
ţ
ii.........................................................................1319.7.1. Domenii acoperite de parteneriat..........................................................1319.7.2. Condi
ţ
ii ale unui parteneriat de succes..................................................1329.7.3. Achizi
ţ
iile
ş
i procesul de concep
ţ
ie al produselor.................................1339.7.4. Parteneriate verticale.............................................................................1379.7.5. Consecin
ţ
e pe termen lung ale parteneriatelor strategice......................1419.8. Fuziuni, achizi
ţ
ii
ş
i competitivitate......................................................................1439.8.1. Efectele pozitive ale fuziunilor
ş
i achizi
ţ
iilor.......................................1439.8.2. Dificult
ăţ
i care pot ap
ă
rea în cazul fuziunilor sau achizi
ţ
iilor..............147
Capitolul 10. Achizi
ţ
iile electronice.....................................................................................148
10.1. Rela
ţ
ii Business to Consumer............................................................................14810.2. Rela
ţ
ii Business to Business..............................................................................15010.3. Achizi
ţ
iile
ş
i vânz
ă
rile electronice.....................................................................15110.4. Concepte de baz
ă
în achizi
ţ
iile electronice........................................................15410.4.1. Siteuri de achizi
ţ
ii grupate
ş
i siteuri de comparare a pre
ţ
urilor..........15410.4.2. Comer
ţ
ul electronic
ş
i e-logistica........................................................15510.5. Participarea la licita
ţ
iile electronice...................................................................15610.5.1. Achizi
ţ
iile electronice (e-procurement)..............................................15610.5.2. Licita
ţ
iile electronice (e-auction)........................................................157
Capitolul 11 Achizi
ţ
iile publice............................................................................................158
11.1. Ce sunt achizi
ţ
iile publice?................................................................................15811.2. Contractul de achizi
ţ
ie public
ă
..........................................................................15811.3. Etapele procesului de achizi
ţ
ie public
ă
.............................................................160
Capitolul 12 Auditul activit
ăţ
ii de achizi
ţ
ie.......................................................................166

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->