Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prabu Dasamuka

Prabu Dasamuka

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by Isa AlMutia

More info:

Published by: Isa AlMutia on May 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2014

pdf

text

original

 
PRABU DASAMUKA
 
Biografi
Jenenge wektu lair yakuwi Rahwana, nanging amarga duweni rai cacah sepuluh, dhewekeuga sinebut Dasamuka. Rahwana utawa Dasamuka iki nduweni ibu jenenge Dewi Sukesi, putriPrabu Sumali raja Alengka. Bapake Resi Wisrawa, brahmana ing padhepokan Dederpenyu.Manawa digeret garis turunan saka ibune, Dasamuka isih kepetung keturunan Bathara Brahma.Prabu Dasamuka duwe garwa Bathari Tari, putri Sanghyang Indra. Saka jejodhoan iki sajanenurunake putri titisan Dewi Widowati, nangingamarga arep dirabi dhewe dening Dasamuka, bayising lair saka Dewi Tari iki banjur dijupuk GunawanWibisana lan dilarung sajroning kupat sinta. Ari-arine disabda dadi bayi lanang lan diwenehikekuwatan saka mendhung utawa mega. Mula iku, putra Dasamuka iki dijenengake Megananda utawaIndrajit.Garwa selire Dasamuka akeh banget, antaraneDewi Sayempraba, putri Prabu Wisakarma sakanagari Guwa Windu. Dewi Urangayung, putriSanghyang Baruna lan nurunake Arya Bukbis. DewiPratalawati putri Sanghyang Manikem, nurunakeRaden Pratalamaryam. Garwa selir liyane antaranenurunake putra Trinetra, Trisirah, Trimurda, Trikaya lan liya-liyane.Dasamuka duwe sedulur yakuwi Raden Kumbakarna, Dewi Sarpakenaka lan GunawanWibisana. Dene sedulur tunggal bapak beda ibu yakuwi Prabu Wisrawana lan Prabu Danapati,loro-lorone dadi ratu ing nagara Lokapala. Nalika Prabu Sumali seda, Rahwana jumeneng nata ing Alengka, sesandhingan karo patihPrahasta sing kepetung isih paklike dhewe. Kasektene aji Pancasonya iki ndadekake Dasamukaora bisa mati sasuwene awake isih kena lemah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->