Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Taina Sfintei Spovedanii

Taina Sfintei Spovedanii

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Neculai Alex
asda
asda

More info:

Published by: Neculai Alex on May 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2014

pdf

text

original

 
Taina Sfintei Spovedanii
11
CUVÂNT C
Ă
TRE CRE
Ş
TINII ORTODOC
Ş
IDESPRE TAINA SFINTEI SPOVEDANII
Preot Ioan
 Imaginea de fa
ţă
ne arat
ă
 , în mod foarte sugestiv, cum, îngerul pe care fiecare dintre noi l-a primit de la Dumnezeu, prin TainaSfântului Botez, ne îndeamn
ă
s
ă
mergem laSfânta Biseric
ă
pentru a ne m
ă
 rturisi
ă
 r
ă
  ru
 ş
ine, toate p
ă
 catele, la un preot duhovnic. În acela
 ş
i timp, diavolul „ne trage de mânec
ă
“ s
ă
  nu mergem la spovedanie.
 Ş 
erpii care se v
ă
 d  în cale închipuiesc p
ă
 catele noastre nem
ă
 rturisite.
 
Privind în natur 
ă
ne-am puteaînchipui c
ă
a
ş
a arat 
ă
în fa
 ţ
alui Dumnezeu un om care nus-a spovedit de „amar de ani“sau niciodat 
ă
în via
 ţă
. Povara p
ă
catelor nu-i u
ş
or de dus.Ele deformeaz
ă
 
ş
i trupul
ş
isufletul...
Ş 
i totu
ş
i: 
 „Dac
ă
ne
 
 m
ă
 rturisim p
ă
 catele noastre, credincios este El 
(Dumnezeu)
 
 ş
i drept ca s
ă
ne ierte p
ă
 catele“ 
(Ioan 1:9).
 
 Ne-am putea închipui c
ă
a
ş
aarat 
ă
un om dup
ă
ce s-aspovedit. Verticalitateaspiritual
ă
o
ă
cur 
ăţ
eniasufletului. Cât de u
ş
or seridic
ă
un arbore drept sprelumina soarelui, tot a
ş
a deu
ş
or se va ridica
ş
i dreptulla slava lui Dumnezeu,
ş
i la fel
ş
i cel ce s-a u
ş
urat degreutatea p
ă
catelor prin
 
Taina Sfintei Spovedanii
22
Iubi
ţ
i credincio
ş
i,
Dumnezeu l-a creat pe om
 „Dup
ă
chipul 
 ş
i asem
ă
 narea Sa“  
(Facerea 1:27).
L-a creat cu suflet nemuritor, a
ş
a cum El, Dumnezeu,este nemuritor.
 Prin c
ă
 derea sa, Adam nu a pierdut tot harul lui Dumnezeu, c
ă
 ci, a c
ă
 zut prin ispita diavolului.
 
Astfel c
ă
, harul
ş
iarvuna mântuirii au r
ă
mas în om
ş
i numai celui ce se leap
ă
d
ă
deDumnezeu, i se ia harul Duhului Sfânt.
 S
ă 
nu uit
ă 
m niciodat
ă 
un lucru:
HRISTOS NE VA CERESOCOTEAL
Ă
DE TOATE VÂRSTELE
,c
ă 
ci, chiar
ş
i gr
ă 
dinarului îiplace
 „floarea sau roada timpurie“.
 
De aceea, fericit este acela care sepreg
ă
te
ş
te din tinere
ţ
e s
ă
stea înaintea Judec
ă
torului Suprem.
 
 
DE UNDE VINE ACEAST
Ă
DENUMIRE DE POC
Ă
IN
ŢĂ
SAUSPOVEDANIE?POC
Ă
IN
ŢĂ
 
a se poc
ă
i
 în limba greac
ă
se spuneMETANOIA,iar în limba latin
ă
,
 
PENITEN
ŢǍ
înseamn
ă
 
 ş
i p
ă
 rere de r
ă
u, o dat
ă
cu
ă
 g
ă
 duin
ţ 
 a de îndreptare, pentru p
ă
 catele
 ş
i gre
 ş
elile s
ă
vâr
 ş
ite.
 
 
DAR, CE ESTE DE FAPT SPOVEDANIA?
 Spovedania
,
 
este una din cele
ş
apte Sfinte Taine ale BisericiiOrtodoxe 
ş
i const
ă 
în m
ă 
rturisirea p
ă 
catelor la preotul duhovnic,
 cu sinceritate
 ş
i cu c
ă
in
ţă
 .
 
Spovedania, este oTain
ă
Sfânt
ă
 , care se s
ă
vâr
 ş
e
 ş
 te de însu
 ş
i Hristos, în Duhul Sfânt, prin episcopii
 ş
i preo
ţ 
ii ortodoc
 ş
i.
Prin spovedanie,credinciosul prime
ş
te iertarea p
ă 
catelors
ă 
vâr
ş
ite dup
ă 
botez
ş
i împ
ă 
carea cuDumnezeu
ş
i cu comunitatea liturgic
ă 
alc
ă 
rei membru este.
 Dac
ă
 , Iisus Hristos nu ne-ar fi
ă
 sat aceast
ă
Tain
ă
a Spovedaniei, cu to
ţ 
ii ne-am fi dus în iad.
 
SPOVEDANIA 
este
„Mâna luiDumnezeu“
 
care ridic
ă
din p
ă
cate
 ,
ş
i deaceea se mai nume
ş
te
ş
i
 „al doilea botez“.
 
Mul
ţ
i oameni nici nu
ş
tiu ce este p
ă 
catul, bachiar spun plini de sine
:
 
 „P
ă
 rinte eu nu am nici un p
ă
 cat!“.
 
Ş
i, de fapt,
 
Taina Sfintei Spovedanii
33
p
ă
catul este o realitate,
ş
i înc
ă
una central
ă
a existen
ţ
ei umane. Ceamai mare gre
ş
eal
ă
este aceea de a ignora p
ă
catul, de a nu-l b
ă
ga înseam
ă
sau
ş
i mai grav, de a afirma c
ă
n-am p
ă
c
ă
tuit.
Iat
ă 
ce scrie înBiblie
:
DAC
Ă
ZICEM C
Ă
P
Ă
CAT NU AVEM, NE AM
Ă
GIM PENOI ÎN
Ş
INE
Ş
I ADEV
Ă
RUL NU ESTE ÎNTRU NOI. DAC
Ă
 ZICEM C
Ă
N-AM P
Ă
C
Ă
TUIT, ÎL FACEM MINCINOS
Ş
ICUVÂNTUL LUI NU ESTE ÎNTRU NOI
 (1Ioan 1:8)
 .
 
 
Este adev
ă
rat c
ă
Dumnezeu a cerut primei familii din Rai,poc
ă
in
ţă
?
 
Da, este adev
ă 
rat c
ă 
Dumnezeu a cerut spovedanie lui Adam
ş
i Evei în Rai, atunci când, dup
ă 
ce au gre
ş
it, i-a luat la întreb
ă 
ri
:
 
 „Adame, undee
 ş
 ti?“;
 
 „Cine
ţ 
i-a spus c
ă
e
 ş
 ti gol?“;
 
 „Eva, pentru ce ai f 
ă
 cut aceasta?“.
 
Ş
i pe Cain îl întreab
ă 
Dumnezeu
:
 
 „Unde este fratele t
ă
u?“, „Ce ai f 
ă
 cut?“.
Dumnezeu voia, dup
ă 
cum u
ş
or se poate vedea, s
ă 
-i fac
ă 
s
ă 
-
ş
im
ă 
rturiseasc
ă 
p
ă 
catul.
În Vechiul Testament a existat poc
ă
in
ţ
a?
 
Da.
Poc
ă 
in
ţ
a î 
ş
i are începuturile înc
ă 
din Vechiul Testament
:
 
 „
 Ş 
i va m
ă
 rturisi p
ă
 catul s
ă
u, care a p
ă
 c
ă
 tuit.
 Ş 
i va aduce Domnului pentru cele ce a gre
 ş
it o mielu
 ş
ea din oi, jertf 
ă
pentru p
ă
 cat,
 ş
i
 
 se va ruga preotul pentru p
ă
 catul ce a s
ă
vâr
 ş
it
 ş
i se va ierta p
ă
 catul“ 
(Levitic 5:5 –19)
 .
Deci, trebuie s
ă 
remarc
ă 
m cu luare aminte c
ă 
, chiar
ş
i în VechiulTestament tot preotul era intermediarul, adic
ă 
cel ce mijlocea c
ă 
treDumnezeu pentru iertarea p
ă 
catului.G
ă 
sim, de asemenea,
ş
i la proorocul Iezechiel versetele urm
ă 
toare
:
 
„DE ACEEA V
Ă
VOI JUDECA PE VOI DIN CASA LUI ISRAEL,PE FIECARE DUP
Ă
C
Ă
ILE SALE, ZICE DOMNUL DUMNEZEU;POC
Ă
I
Ţ
I-V
Ă
 
Ş
I V
Ă
ÎNTOARCE
Ţ
I DE LA TOATENELEGIUIRILE VOASTRE, CA NECREDIN
Ţ
A S
Ă
NU V
Ă
FIEPIEDIC
Ă
.
 
LEP
Ă
DA
Ţ
I DE LA VOI TOATE P
Ă
CATELE VOASTRE CUCARE A
Ţ
I GRE
Ş
IT
Ş
I V
Ă
FACE
Ţ
I O INIM
Ă
NOU
Ă
 
Ş
I UN DUHNOU. DE CE S
Ă
MURI
Ţ
I VOI, CASA LUI ISRAEL? C
Ă
CI EU NUVOIESC MOARTEA P
Ă
C
Ă
TOSULUI, ZICE DOMNULDUMNEZEU; ÎNTOARCE
Ţ
I-V
Ă
DECI,
Ş
I TR
Ă
I
Ţ
I!“
 (Iezechiel18:30 – 32)
 .
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->