Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
025 Anexa 5 Aspecte Evaluare Impact Mediu

025 Anexa 5 Aspecte Evaluare Impact Mediu

Ratings:
(0)
|Views: 689|Likes:
Published by Marian

More info:

Published by: Marian on Apr 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

 
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştereDomeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”Sub-domeniul: „
Centre urbane
Ghidul solicitantuluiAnexa 5 - Aspecte privind evaluarea impactului asupra mediului
Aspecte privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere aacordului de mediu
Scurt glosar
1
 
acord de mediuactul tehnico-juridic prin care se stabilesc condiţiile de realizare aproiectului, din punctul de vedere al impactului asupra mediului;acordul de mediu reprezintă decizia autorităţii competente pentruprotecţia mediului, care dă dreptul titularului de proiect sărealizeze proiectul din punctul de vedere al protecţiei mediuluiaudit de mediuinstrument managerial de evaluare sistematică, documentată,periodică şi obiectivă a performanţei organizaţiei, a sistemului demanagement şi a proceselor destinate protecţiei mediului, cuscopul:
de a facilita controlul managementului practicilor cu posibilimpact asupra mediului;
de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusivrealizarea obiectivelor şi ţintelor de mediu ale organizaţiei;autorizaţie de mediuact tehnico-juridic emis de autorităţile competente pentruprotecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sauparametrii de funcţionare a unei activităţi existente sau a uneiactivităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului,necesar pentru punerea acesteia în funcţiuneautorizaţie integrată demediuact tehnico-juridic emis de autorităţile competente, conformdispoziţiilor legale în vigoare privind prevenirea şi controlulintegrat al poluăriiautoritate competentăpentru protecţiamediului (ACPM)autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, AgenţiaNaţională pentru Protecţia Mediului sau agenţiile pentru protecţiamediului, respectiv agenţiile regionale pentru protecţia mediului şiagenţiile judeţene pentru protecţia mediului, AdministraţiaRezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", precum şi Garda Naţională deMediu şi structurile subordonate acesteiaavizul de mediu pentruplanuri şi programeact tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentruprotecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privindprotecţia mediului în planul sau programul supus adoptăriiavizul pentru stabilireaobligaţiilor de mediuact tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentruprotecţia mediului la: schimbarea titularului unei activităţi cuimpact asupra mediului, vânzarea pachetului majoritar de acţiuni,vânzarea de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvareurmată de lichidare, lichidare, încetarea activităţii, faliment,având ca scop stabilirea obligaţiilor de mediu, ca prevederi aleunui program pentru conformare, în vederea asumării acestora decătre părţile implicate în situaţiile menţionate anterior
1
Conform Art 2. al Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şicompletările ulterioare
Pagina 1 din 9
 
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştereDomeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”Sub-domeniul: „
Centre urbane
Ghidul solicitantuluiAnexa 5 - Aspecte privind evaluarea impactului asupra mediului
bilanţ de mediulucrare elaborată de persoane fizice sau juridice atestate conformlegii, în scopul obţinerii avizului pentru stabilirea obligaţiilor demediu sau a autorizaţiei de mediu, şi care conţine elementeleanalizei tehnice prin care se obţin informaţii asupra cauzelor şiconsecinţelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente şianticipate ale activităţii, în vederea cuantificării impactului demediu efectiv de pe un amplasament; în cazul în care se identificăun impact semnificativ, bilanţul se completează cu un studiu deevaluare a risculuicele mai bune tehnicidisponibilestadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat îndezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, caredemonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa pentrustabilirea valorilor-limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce înansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său:a)
tehnicile
se referă deopotrivă la tehnologia utilizată şimodul, în care instalaţia este proiectată, construită, întreţinută,exploatată, precum şi la scoaterea din funcţiune a acesteia şiremedierea amplasamentului, potrivit legislaţiei în vigoare;b)
disponibile
se referă la acele cerinţe care au înregistrat unstadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrialrespectiv, în condiţii economice şi tehnice viabile, luându-se înconsiderare costurile şi beneficiile, indiferent dacă aceste tehnicisunt sau nu utilizate ori realizate la nivel naţional, cu condiţia caaceste tehnici să fie accesibile operatorului;c)
cele mai bune
- se referă la cele mai eficiente tehnici pentruatingerea în ansamblu a unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său;evaluare de mediuelaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi aautorităţilor publice interesate de efectele implementăriiplanurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului demediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şiasigurarea informării asupra deciziei luateevaluarea impactului asupramediuluiproces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţiede fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efecteledirecte şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundareale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi a mediuluievaluarea risculuilucrare elaborată de persoane fizice sau juridice atestate conformlegii, prin care se realizează analiza probabilităţii şi gravităţiiprincipalelor componente ale impactului asupra mediului şi sestabileşte necesitatea măsurilor de prevenire, intervenţie şi/sauremediereplanuri şi programeplanurile şi programele, inclusiv cele co-finanţate de ComunitateaEuropeană, ca şi orice modificări ale acestora, care se elaboreazăşi/sau se adoptă de către o autoritate la nivel naţional, regionalsau local ori care sunt pregătite de o autoritate pentru adoptarea,printr-o procedură legislativă, de către Parlament sau Guvern şisunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sauadministrativeplan de acţiuni plan de măsuri cuprinzând etapele care trebuie parcurse înintervale de timp precizate prin prevederile autorizaţiei integratePagina 2 din 9
 
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştereDomeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”Sub-domeniul: „
Centre urbane
Ghidul solicitantuluiAnexa 5 - Aspecte privind evaluarea impactului asupra mediului
de mediu de către titularul activităţii sub controlul autorităţiicompetente pentru protecţia mediului în scopul respectăriiprevederilor legale referitoare la prevenirea şi controlul integrat alpoluării; planul de acţiune face parte integrantă din autorizaţiaintegrantă de mediuproiectexecuţia lucrărilor de construcţii sau alte instalaţii ori amenajări,alte intervenţii asupra cadrului natural şi peisajului, inclusiv celecare implică extragerea resurselor mineraleprogram pentru conformareplan de măsuri cuprinzând etapele care trebuie parcurse înintervale de timp precizate prin prevederile autorizaţiei de mediusau avizului pentru stabilirea obligaţiilor de mediu de cătretitularul activităţii, sub controlul autorităţii competente pentruprotecţia mediului, în scopul respectării prevederilor legale privindprotecţia mediului; programul pentru conformare face parteintegrantă din autorizaţia de mediu sau din avizul pentru stabilireaobligaţiilor de mediuraport de mediuparte a documentaţiei planurilor sau programelor, care identifică,descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupramediului, ale aplicării acestora şi alternativele sale raţionale,luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă,conform legislaţiei în vigoarePagina 3 din 9

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mediusaem liked this
Dany Nicol liked this
mediusaem liked this
Baban Elena liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->