Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Agrochimie

Agrochimie

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Liza Sophie
agrochimie horticola
agrochimie horticola

More info:

Published by: Liza Sophie on May 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2014

pdf

text

original

 
Universitatea de
Ş
tiin
ţ
e Agronomice
ş
i Medicin
ă
Veterinar
ă
Bucure
ş
ti
FACULTATEA DE HORTICULTUR
Ă
 SPECIALIZAREA HORTICULTUR
Ă
– ÎNV
ĂŢĂ
MÂNT LA DISTAN
ŢĂ
 
Conf. dr. Roxana Madjar Prof. dr.Velicica Davidescu
AGROCHIMIE
 2009
 
4
© Copyright 2009: Roxana Madjar, Velicica DavidescuReproducerea integral
ă
sau par
ţ
ial
ă
a textului sau a ilustra
ţ
iilor din aceast
ă
carteprin orice mijloace este posibil
ă
numai cu acordul scris al autorilor. Toatedrepturile rezervate.Tehnoredactare
ş
i grafic
ă
: Conf.dr.ing. Roxana Madjar
 
5
Cuvânt înainte
Tradi
 ţ 
ia
 ş
i experien
 ţ 
a
 ş
colii agronomice române
 ş
ti arat 
ă
c
ă
de-a lungultimpului speciali
 ş
tii preg
ă
ti
 ţ 
i pe b
ă
ncile facult 
ăţ 
ilor de specialitate (agricol
ă
 ,horticol
ă
 , zootehnic
ă
etc.) au f 
ă
cut fa
 ţă
cu „brio” provoc
ă
rilor din domeniu,mul
 ţ 
i dintre ei situându-se în vârful ierarhiei profesionale.Pentru preg
ă
tirea lor profesional
ă
 , dasc
ă
lii au considerat toatedisciplinele din planurile de înv
ăţă
mânt egale ca importan
 ţă
 , ele ap
ă
rând 
 ş
i fiind incluse în planurile de înv
ăţă
mânt pe m
ă
sur 
ă
ce vremurile
 ş
i cerin
 ţ 
eledomeniului o impuneau. Astfel, putem afirma c
ă
în preg
ă
tirea speciali
 ş
tilor horticultori indiferent de forma de înv
ăţă
mânt (cursuri la zi, seral, distan
 ţă
cu frecven
 ţă
redus
ă
etc.) aac
 ţ 
ionat 
 ş
i ac
 ţ 
ioneaz
ă
 
 ş
i în prezent una din legile pe care le ve
 ţ 
i înt 
ă
lni în primulcapitol al acestei lucr 
ă
ri (bineîn
 ţ 
eles adaptat 
ă
),
 ş
i anume,
 „Legea egaleiimportan
 ţ 
e a tuturor disciplinelor din planul de înv
ăţă
 mânt” 
.
 
 Disciplina de agrochimie ap
ă
rut 
ă
în planurile de înv
ăţă
mânt agricol, ca onecesitate a vremii, în anul 1951, desprins
ă
din disciplina de agrotehnic
ă
 , are otradi
 ţ 
ie de peste 55 de ani, contribuind la preg
ă
tirea specialistului horticultor 
 ş
iridicând, totodat 
ă
 , gradul de tehnicitate al preg
ă
tirii profesionale prin folosireacuno
 ş
tiin
 ţ 
elor dobândite
 ş
i la celelalte discipline din planul de înv
ăţă
mânt (chimie, biochimie, pedologie, fiziologie, matematic
ă
 , informatic
ă
 , tehnic
ă
 experimental
ă
etc.)
Cursul de Agrochimie,
pentru studen
 ţ 
ii de la înv
ăţă
mântul horticol ladistan
 ţă
cu frecven
 ţă
redus
ă
 , elaborat de Conf. dr. Roxana Madjar 
 ş
i Prof. dr.Velicica Davidescu, sistematizat într-o form
ă
didactic
ă
atractiv
ă
 , u
 ş
or deasimilat, cuprinde no
 ţ 
iunile de baz
ă
ale disciplinei, rezumatul prelegerilor 
 ş
i oserie de teste pentru autoverificarea însu
 ş
irii cuno
 ş
tiin
 ţ 
elor de c
ă
tre student,urm
ă
rind s
ă
preg
ă
teasc
ă
viitorii speciali
 ş
ti la un nivel corespunz
ă
tor actualelor cerin
 ţ 
e ale societ 
ăţ 
ii noastre. Autorii

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->