Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
P. 1
Effektanalyse Af Risikovillig Kapital

Effektanalyse Af Risikovillig Kapital

Ratings: (0)|Views: 3,859|Likes:
Published by Ingenioeren
Effektanalyse af risikovillig kapital
Effektanalyse af risikovillig kapital

More info:

Published by: Ingenioeren on May 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2014

pdf

text

original

 
 
Effektanalyse af risikovillig kapital
forUdvalget om fremtidens marked forrisikovillig kapital
Johan Moritz Kuhn, jmk.cebr@cbs.dkCEBR – Centre for Economic and Business Research17. august 2009
 
 Indholdsfortegnelse1
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse ................................................................ 1
 
Indledning .............................................................................. 2
 
Litteraturoversigt .................................................................... 7
 
Om effektmålinger af venturekapital ............................................. 7
 
Skandinaviske studier ................................................................. 9
 
Ikke-skandinaviske studier ........................................................ 11
 
Afsluttende bemærkninger ........................................................ 16
 
Metode .................................................................................. 18
 
Succesvariable......................................................................... 18
 
Økonometrisk metode .............................................................. 20
 
Datamaterialet ...................................................................... 26
 
Datakilder ............................................................................... 26
 
Identifikation af pf-virksomheder................................................ 27
 
Stikprøven .............................................................................. 29
 
Beskrivelse af pf-virksomhederne ............................................... 32
 
Resultater af analysen .......................................................... 38
 
Overlevelse ............................................................................. 38
 
Vækst i beskæftigelse ............................................................... 41
 
Bruttofortjeneste ..................................................................... 49
 
Lønninger ............................................................................... 53
 
Resultaternes stabilitet mht. alternative stikprøver ....................... 60
 
Konklusion ............................................................................ 70
 
Litteratur .............................................................................. 75
 
Appendiks ............................................................................. 80
 
A: Pf-virksomheder, som på et tidspunkt er (delvis) ejet af Vækstfonden eller et udviklingsselskab .............................. 81
 
B: Pf-virksomheder, uanset investeringstidspunktet ...................... 87
 
C: Pf-virksomheder, som øger deres egenkapital og/elleranlægsaktiver med mere end fem mio. Kr. i forbindelsemed venturekapital indskuddet ........................................ 92
 
D: Virksomheder i andre brancher end medicinalvarer ogforskning og udvikling (ingen life-sciences) ........................ 97
 
 
 Indledning2
Indledning
Bedre vilkår for innovation og fornyelse blandt små og mellemstorevirksomheder spiller en central rolle i forhold til regeringens målsæt-ning om at skabe konkurrencedygtig vækst og beskæftigelse. I densammenhæng har Regeringen aktivt søgt at forbedre og udvikle detdanske marked for venturekapital (Erhvervsministeriet, 2000). Dethar blandt andet udmøntet sig i statslige garantier til selskaber, derstøtter udvikling i små og mellemstore virksomheder
1
samt etableringaf den statslige investeringsfond, Vækstfonden.Det er således fra politisk side relevant at få belyst, om venturekapitalhar haft den forventede positive effekt på virksomhederne og for sam-fundet som helhed. På den baggrund nedsatte Økonomi- og Er-hvervsministeriet i maj 2008 et udvalg med henblik på at få kortlagtdet danske marked for risikovillig kapital, inddrage erfaringer fra ud-landet, samt vurdere den hidtidige danske indsats. Dette arbejde skalefterfølgende danne grundlag for udvalgets betragtninger om, hvor-vidt den offentlige regulering af venturekapital i Danmark skal juste-res.Denne rapport beskriver metode og resultater af en empirisk/statistiskanalyse af dansk venturekapitals betydning for de virksomheder, derhar modtaget venturekapital. Analysen er udarbejdet af Centre forEconomic and Business Research (CEBR) og skal anvendes som bag-grund for udvalgets arbejde med at identificere forslag til hvordanmarkedet for risikovillig kapital i højere grad kan understøtte målsæt-ningen om flere vækstvirksomheder i Danmark.Analysens centrale spørgsmål er, om virksomheder, der har modtagetventurekapital har overlevet længere og/eller har klaret sig bedre endlignende virksomheder, der ikke har modtaget venture kapital? Detintroducerer tre centrale spørgsmål:1.
 
Hvad menes med venturekapital? Hvorledes afgrænses analysen?2.
 
Hvordan måler vi, om virksomhederne har ”klaret sig godt”? Hvil-ke succesparametre anvendes i analysen?
1
 
Jf. lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 699 af 28.september 1998.
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
tagedraebye liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->