Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
15Activity
P. 1
MB - Cugetari de Pe Muntele Fericirilor

MB - Cugetari de Pe Muntele Fericirilor

Ratings: (0)|Views: 178|Likes:
Published by God's_Servant
MB - Cugetari de pe Muntele Fericirilor - E.G.White
MB - Thoughts From the Mount of Blessing - E.G.White
MB - Cugetari de pe Muntele Fericirilor - E.G.White
MB - Thoughts From the Mount of Blessing - E.G.White

More info:

Published by: God's_Servant on Apr 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

 
MB - Cugetãri de pe Muntele Fericirilor 
 
{MB 1}"Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt Duh de viatã".Aceastã carte este dedicatã ucenicilor Sãi, pe care Maestrul îi cheamã sã aleagã Împãrãtia spiritualã, în locul celei pãmântesti, în speranta cã paginile ei vor putea descoperi mai lãmurit slava Celui nevãzut.Cap. 1 - PrefatãPredica de pe Munte este binecuvântarea cerului datã lumii, - un glas de la tronul lui Dumnezeu. Ea a fost datã omeniriispre a-i fi legea datoriei, luminã din cer, sperantã si mângâiere în mijlocul greutãtilor, bucurie si alinare în toate pribegiile si peregrinãrile vietii. Aici, Printul propovãduitorilor, Maestrul- Învãtãtor, rosteste cuvintele pe care I le-a datTatãl.Fericirile sunt salutul lui Hristos, nu numai pentru aceia care cred, ci pentru întreaga familie omeneascã. El pare a fi uitat pentru o clipã cã este în lume, si nu în ceruri, si foloseste salutarea care este familiarã unei lumi pline de luminã. De pe buzele Sale se revarsã binecuvântãri, ca izbucnirea unui suvoi de viatã îmbelsugatã, de multã vreme stãvilit.Domnul nu ne lasã sã ne îndoim câtusi de putin în ce priveste trãsãturile de caracter pe care El le va aproba si binecuvânta întotdeauna. El Îsi întoarce privirile de la ambitiosii favoriti ai lumii acesteia, spre aceia pe care ei i-audezmostenit, numindu-i fericiti pe toti aceia care primesc lumina si viata. Celor sãraci cu duhul, celor blânzi, celor smeriti, celor întristati, celor dispretuiti, celor prigoniti, El le deschide bratele Sale ca un refugiu, zicând: "Veniti laMine" si Eu vã voi da odihnã".Domnul Hristos poate sã priveascã asupra nenorocirii omenesti, fãrã nici o umbrã de pãrere de rãu cã l-a creat pe om. Îninima omeneascã, El vede mai mult decât pãcat, mai mult decât nenorocire. În nemãrginita Sa iubire si întelepciune, Elvede posibilitãtile omului, înãltimea la care acesta poate ajunge. Isus stie cã, desi fiintele omenesti au abuzat deînsusirile lor si au distrus demnitatea datã lor de Dumnezeu, totusi Creatorul trebuie sã fie proslãvit prin rãscumpãrarealor.Cuvintele pe care le-a rostit Domnul Hristos pe Muntele Fericirilor îsi vor pãstra totdeauna puterea lor. Fiecare propozitie este un giuvaer din tezaurul adevãrului. Principiile enuntate în aceastã predicã sunt pentru toate veacurile si pentru toate clasele sociale. Cu putere divinã, Domnul Hristos Si-a exprimat credinta si nãdejdea când a pus în rândul
 
celor fericiti diferite categorii de oameni, din pricinã cã si-au format caractere neprihãnite. Trãind viata Dãtãtoruluivietii, prin credinta în El, oricine poate ajunge tinta înfãtisatã în cuvintele Sale.E. G. WhiteCap. 2 - Pe coasta munteluiCu mai bine de paisprezece veacuri înainte de nasterea Domnului Isus în Betleem, copiii lui Israel s-au adunat înfrumoasa vale a Sihemului si, de pe o coastã a muntelui pe cealaltã, se auzeau glasurile preotilor care vesteau binecuvântãrile si blestemele, - "binecuvântarea, dacã veti asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru" blestemul, dacã nu veti asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru" (Deut.11,27-28). Si astfel, muntele de pecare au fost rostite cuvintele de binecuvântare a ajuns sã fie cunoscut sub numele de Muntele Binecuvântãrii. Dar cuvintele care au ajuns o binecuvântare pentru o lume pãcãtoasã si truditã n-au fost rostite pe Garizim. Curând însã,Israel a renuntat la idealul cel înalt, care fusese pus înaintea lui. Altcineva decât Iosua trebuia sã-l conducã pe poporulSãu la adevãrata odihnã a credintei. Garizim nu mai este cunoscut ca Muntele Fericirilor, ci acel munte fãrã nume, delângã lacul Ghenezaret, unde Isus a rostit cuvintele de binecuvântare în auzul ucenicilor Sãi si al multimii.Sã ne întoarcem cu gândul la scena aceea si, asa cum stãm împreunã cu ucenicii pe costisa muntelui, sã pãtrundem însimtãmintele si gândurile care le-a umplut inimile. Întelegând ce însemnau cuvintele Domnului Isus pentru aceia care leauzeau, putem sã vedem în ele o nouã viatã si frumusete si sã primim si noi învãtãturile lor adânci.Când Mântuitorul Si-a început lucrarea de slujire, credinta popularã despre Mesia si lucrarea Sa era de asa naturã, încâtfãcea ca poporul sã fie cu totul nepregãtit sã-L primeascã. Spiritul adevãratei devotiuni se pierduse în traditii siceremonii,{MB 2}iar profetiile fuseserã tâlcuite dupã dorinta inimii trufase si iubitoare de lume. Iudeii asteptau venirea Cuiva, nu ca unMântuitor din pãcat, ci ca un mare print, care sã aducã toate natiunile sub stãpânirea Leului din semintia lui Iuda. Înzadar îi chemase la pocãintã Ioan Botezãtorul, care avea puterea cercetãtoare de inimã a profetilor de pe vremuri. Înzadar Li-l arãtase el, lângã Iordan, pe Isus, ca Miel al lui Dumnezeu, care ridicã pãcatele lumii. Dumnezeu cãuta sãîndrepte inimile lor spre profetia lui Isaia, care vorbea despre suferintele Mântuitorului, dar ei nu voiau sã asculte.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
VIOLETA liked this
nickname777333 liked this
Denis Xz liked this
Burcan Adrian liked this
Dan liked this
Dan liked this
Yoda&Soda liked this
Burcan Adrian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->