Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Teledetectie 2011-2012 v1

Curs Teledetectie 2011-2012 v1

Ratings: (0)|Views: 294|Likes:
Published by Cosma Ionut
jg
jg

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Cosma Ionut on May 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
USAMV-FIFIM-CADASTRU ________________________________________________ Alexandru Badea - NOTE DE CURS TELEDETECŢIE
1
TELEDETECTIENOTE DE CURS
Conf.dr.ing. Alexandru BADEA
 
USAMV-FIFIM-CADASTRU ________________________________________________ Alexandru Badea - NOTE DE CURS TELEDETECŢIE
2
CUVÂNT ÎNAINTE
Textul şi ilustraţiile acestui volum se adresează studenţilor Facultăţii deÎmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului din Bucureşti, întreg conţinutullucrării, rod al acumulării unei experienţe practice îndelungate recunoscute îndomeniu, fiind orientat către înţelegerea mecanismelor şi proceselor esenţialecare asigură însuşirea unor noţiuni de bază necesare pentru o utilizare corectă amijloacelor tehnice pe care le oferă teledetecţia.Pentru a putea practica teledetecţia nu este suficient să dispunem de uncalculator echipat cu un program specializat de procesare de imagini pe careorice utilizator poate să înveţe să îl manipuleze cu ajutorul meniurilor din ce înce mai sofisticate. Este nevoie, în primul rând, de cunoaşterea mediului naturalcare constituie obiectul investigaţiei ştiinţifice satelitare. Aşa cum, încă din anul1985, unul dintre pionierii teledetecţiei aplicate, francezul P. Foin, enunţaaxioma conform căreia nu este o întâmplare faptul că TELEDETECŢIA şiECOLOGIA au apărut şi s-au dezvoltat în paralel, lucrarea de faţă încercă sădescrie în mod simplificat principiile de bază ale utilizării imageriei satelitare.Aceste principii trebuie să fie considerate şi acceptate pentru a putea utiliza încunoştinţă de cauză algoritmii specifici procesării de imagini, etapă aprelucrării informaţiei care are ca scop principal cartografierea tematică asuprafeţei terestre.Instrumentele de procesare permit identificarea unor trăsături ale obiectelor şifenomenelor pe care simţul văzului nu le putea distinge prin mijloace analogice, însă, până la utilizarea profesională a acestor instrumente informatice, estenecesară educarea ochiului şi a intelectului pentru a putea observa corect şi utilforma, culoarea şi textura. De fapt, trebuie să învăţăm să „citim” o imagine înconformitate cu metodele complexe de procesare elaborate şi verificate în timp.De la înregistrarea imaginii (în faza de observare) până la interpretarea acesteia(în faza de prelucrare) se folosesc atât deprinderi bazate pe raţionalulargumentat ştiinţific cât şi pe abordări intuitive, acestea din urmă uneoriempirice, prin care creierul uman stabileşte legături între caracteristicileobiectelor/fenomenelor din natură şi rolul sau efectele acestora asupra evoluţieisocietăţii umane.În mod intenţionat, în paginile ce urmează, nu se fac referiri detaliate la sateliţiişi programele satelitare relativ recent apărute, dar se insistă pe cunoaşterea maidetaliată a programelor satelitare LANDSAT şi SPOT care reprezintă, fărădubii, axa temporală a dezvoltării spectaculoase a tehnologiilor specificeteledetecţiei.Autorul
 
USAMV-FIFIM-CADASTRU ________________________________________________ Alexandru Badea - NOTE DE CURS TELEDETECŢIE
3
CUPRINS
1. TELEDETECŢIA SURSĂ DE DATE PENTRU CARTOGRAFIEREA TOPOGRAFICĂ ŞI GEOGRAFICĂ6
 
1.1.
 
G
ENERALITĂŢI
.......................................................................................................................................................6
 
2. SPECTRUL ELECTROMAGNETIC ŞI ATMOSFERA........................................................................................9
 
2.1.
 
S
PECTRUL ELECTROMAGNETIC
...............................................................................................................................9
 
2.2.
 
C
ORPUL NEGRU
,
 
S
OARELE
,
 
P
ĂMÂNTUL
,
SURSE DE RADIAŢIE
...............................................................................12
 
2.3.
 
F
ACTORI LIMITATIVI ÎN TELEDETECŢIE
................................................................................................................14
 
2.4.
 
A
TMOSFERA
-
MEDIU PERTURBATOR 
....................................................................................................................14
 
2.4.1. Absorbţia atmosferică................................................................................................................................. 17 
 
2.4.2. Difuzia atmosferică..................................................................................................................................... 18
 
2.4.3. Emisia atmosferică...................................................................................................................................... 19
 
2.4.4. Refracţia...................................................................................................................................................... 19
 
2.4.5. Turbulenţa atmosferei................................................................................................................................. 20
 
2.5.
 
I
ONOSFERA
,
MEDIU PERTURBATOR 
.......................................................................................................................20
 
2.5.1. Refracţia generată de ionosferă.................................................................................................................. 20
 
2.5.2. Încetinirea şi atenuarea undei................................................................................................................... 21
 
2.5.3. Eroarea efectului Doppler şi rotaţia planului de polarizare...................................................................... 21
 
2.5.4. Scintilaţiile .................................................................................................................................................. 22
 
3. RADIAŢIA ELECTROMAGNETICĂ ÎN INTERACŢIUNE CU SUPRAFAŢA TERESTRĂ........................22
 
3.1.
 
C
OMPORTAMENTUL OBIECTELOR ÎN INTERACŢIUNE CU RADIAŢIA ELECTROMAGNETICĂ
......................................22
 
3.2.
 
D
OMENII DE APLICARE A TELEDETECŢIEI
..............................................................................................................24
 
4. RAMURI ALE TELEDECŢIEI GEOSPAŢIALE CU UTILIZARE TEMATICĂ............................................25
 
4.1.
 
F
OTOGRAMMETRIA AERIANĂ
................................................................................................................................26
 
4.2.
 
T
ELEDETECŢIA MULTISPECTRALĂ ÎN VIZIBIL ŞI INFRAROŞU
..................................................................................30
 
4.4.
 
T
ELEDETECŢIA ÎN MICROUNDE
.............................................................................................................................31
 
4.4.1. Caracteristici tehnice ale instrumentelor radar......................................................................................... 32
 
5. LANŢUL DE ACHIZIŢIE, TRANSMISIE ŞI PREPROCESARE A DATELOR DE TELEDETECŢIE.SISTEMELE SATELITARE ŞI INSTRUMENTELE LOR (CAPTORI, SENZORI)...........................................35
 
5.1.
 
V
ECTORII PURTĂTORI
...........................................................................................................................................36
 
5.2.
 
O
RBITELE SATELIŢILOR 
........................................................................................................................................36
 
5.2.1. Orbita aleasă pentru sateliţii SPOT............................................................................................................ 41
 
5.2.2. Controlul orbitei cu ajutorul sistemului DORIS........................................................................................ 43
 
5.2.3. Sistemul local de referinţă orbitală ............................................................................................................ 44
 
5.3.
 
I
 NSTRUMENTELE DE ACHIZIŢIE
(
CAPTORI
,
VECTORI
,
DETECTORI
).........................................................................46
 
5.4.
 
M
IJLOACELE DE TRANSMISIE LA SOL ŞI DE PREPROCESARE A DATELOR BRUTE
.....................................................47
 
5.4.1. Segmentul de comandă de la sol................................................................................................................. 47 
 
5.4.2. Instalaţiile de gestiune şi supraveghere a satelitului................................................................................. 47 
 
5.4.3. Instalaţiile de exploatare a datelor primite de la satelit............................................................................. 48
 
5.4.4. Formatul de distribuţie a datelor imagine.................................................................................................. 50
 
5.4.4.1. Formatul SISA........................................................................................................................................................50
 
5.4.4.2. Formatul CAP.........................................................................................................................................................51
 
5.4.4.3. Formatul DIMAP....................................................................................................................................................51
 
6. ROLUL CULORILOR ÎN ANALIZA DATELOR DE TELEDETECŢIE.........................................................51
 
6.1.
 
G
ENEZA CULORILOR ÎN NATURĂ
...........................................................................................................................54
 
6.2.
 
E
VALUAREA CULORILOR 
......................................................................................................................................55
 
6.2.1. Parametrii subiectivi de evaluare a culorii................................................................................................. 55
 
6.2.2. Parametrii obiectivi de evaluare a culorilor............................................................................................... 56 
 
6.3.
 
EPRODUCEREA CULORILOR 
................................................................................................................................56
 
6.3.1. Sinteza aditivă a culorilor (amestecul aditiv)............................................................................................. 56 
 
6.3.2. Sinteza substractivă a culorilor .................................................................................................................. 58
 
6.4.
 
A
LTE NOŢIUNI PRIVIND CULOAREA UTILIZATE ÎN PRACTICA PROCESĂRII DE IMAGINI
...........................................59
 
6.5.
 
OLUL FILTRELOR ÎN TELEDETECŢIE
....................................................................................................................60
 
7. PROCESAREA ŞI ANALIZA IMAGINILOR.......................................................................................................61
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->