Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
0267bisordin Min Transport

0267bisordin Min Transport

Ratings:
(0)
|Views: 14,617|Likes:
Published by Mara Raducanu
Ordin Ministerul Transporturilor
Ordin Ministerul Transporturilor

More info:

Published by: Mara Raducanu on May 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2014

pdf

text

original

 
PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE
 Anul 181 (XXV) — Nr. 267 bisLuni, 13 mai 2013
SUMAR
Pagina Anexele nr. 1—4 la Ordinul ministrului transporturilor nr.733/2013 pentru aprobarea Normelor privindautorizarea școlilor de conducători auto și ainstructorilor auto, a Normelor privind atestareaprofesorilor de legislație rutieră și a instructorilor deconducere auto, a Metodologiei de organizare șidesfășurare a cursurilor de pregătire teoretică șipractică a persoanelor în vederea obținerii permisuluide conducere, a Programei de școlarizare, precum șiprivind condițiile și obligațiile pentru pregătireateoretică și practică a persoanelor în vederea obțineriipermisului de conducere............................................3–91
 
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATEALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ORDINpentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto,a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto,a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practicăa persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare,precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor  în vederea obținerii permisului de conducere*)
 În temeiul prevederilor art. 62 alin. (2) și (3), art. 63 și 64 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturilerutiere, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privindorganizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor 
emite următorul ordin: Art. 1. — Se aprobă Normele privind autorizarea școlilor deconducători auto și a instructorilor auto, prevăzute în anexanr.1. Art. 2. — Se aprobă Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere autoprevăzute în anexa nr. 2. Art. 3. Se aprobă Metodologia de organizare șidesfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică apersoanelor în vederea obținerii permisului de conducere,prevăzută în anexa nr. 3. Art. 4. — Se aprobă Programa de școlarizare, prevăzută înanexa nr. 4. Art. 5. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezentulordin. Art. 6. Direcția generală transport terestru, AutoritateaRutieră Română — A.R.R., Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și Regia Autonomă „Registrul Auto Român”vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentului ordin,Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.019/2009pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră, aNormelor privind autorizarea școlilor de conducători auto, aMetodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătirepractică, a Programei de școlarizare și a Metodologiei deorganizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică șipractică în vederea obținerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din12 octombrie 2009, se abrogă. Art. 8. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I.2MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA I
, Nr. 267 bis/13.V.2013p. Ministrul transporturilor,
Cristian Ghibu,
secretar de statBucurești, 25 aprilie 2013.Nr. 733.
*) Ordinul nr. 733/2013 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 267 din 13 mai 2013 și este reprodus și în acest număr bis.
 
Anexa nr. 1NORMEprivind autorizarea colilor de conducători auto i a instructorilor autoCAPITOLUL IDispoziii generale
 
Art. 1.
colile de conducători auto fac parte din cadrul instituional naional în domeniul siguraneirutiere, care desfăoară activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obinerii permisului de conducere.
Art. 2.
(1) colile de conducători auto îi desfăoară activitatea în baza unei autorizaii eliberate decătre Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în condiiile prezentelor Norme, sau în baza autorizaiei eliberateîntr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European, în cazul prestării de serviciiîn România în regim transfrontalier.(2) În sensul prevederilor alin. (1) prestarea în regim transfrontalier este determinată de caracterultemporar i ocazional al prestării fiind stabilit în special în funcie de: durata, frecvena, periodicitatea icontinuitatea prestării.
Art. 3.
Pregătirea teoretică i practică necesară obinerii permisului de conducere
 
se efectuează
 
încadrul
 
colilor de conducători auto, acestea asumându-i în totalitate pregătirea unui cursant.
Art. 4.
colile de conducători auto sunt organizate:a) ca societăi comerciale, regii autonome precum i ca coli de conducători auto organizate la nivelulMinisterului Educaiei Naionale sau organizate de instituii de învăământ particular acreditate conform legiicare colarizează numai elevii sau studenii înmatriculai în sistemul propriu de înământ pentru profilulauto, precum i organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Apărării Naionale carecolarizează cursani doar pentru nevoile proprii. b) în regim juridic de persoane fizice autorizate, în condiiile stabilite de Ordonana de urgenă aGuvernului nr.44/2008 privind desfăurarea activităilor economice de către persoanele fizice autorizate,întreprinderile individuale i întreprinderile familiale, cu modificările i completările ulterioare, de cătreinstructori de conducere auto denumii în continuare instructori auto, atestai conform reglementărilor specifice în vigoare, care au obinut autorizaie ca coli de conducători auto în conformitate cu prevederile prezentelor Norme.
CAPITOLUL IICondiii de autorizare a colilor de conducători auto i a instructorilor autoArt. 5.
(1) Autorizarea colilor de conducători auto organizate conform prevederilor art.4, lit.a) se facede către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., pentru cel puin una din categoriile AM, A1, A2, A, B1, B,BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tv sau Tb, numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarelecondiii referitoare la:a) onorabilitate; b) bază materială;c) competenă profesională.(2) Se considera îndeplinită condiia prevăzută la alin. (1) lit. a), dacă:a) persoana care conduce i organizează activitatea colii de conducători auto, denumită în continuaremanagerul colii de conducători auto, i care reprezintă coala în relaia cu autorităile i alte tere persoane:i) nu a fost condamnat pentru infraciuni care o fac incompatibilă cu această activitate;ii) nu a fost declarată inaptă de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.; o persoană fizică estedeclarată inaptă pentru a conduce activitatea dacă a îndeplinit această funcie la o scoală de conducători autocăreia i-a fost retrasă autorizaia. b) coala de conducători auto nu a avut autorizaia retrasă în ultimul an;(3) Se consideră îndeplinită condiia prevăzută la alin. (1 ) lit. b), dacă solicitantul face dovada că:a) deine cu drept de proprietate, excluzând coproprietate, sau cu contract de leasing minim un vehicul pentru fiecare categorie solicitată; vehiculele utilizate la pregătirea practică pot fi folosite doar de o singurăcoală de conducători auto i trebuie să:i) îndeplinească cel puin condiiile prevăzute în anexele nr. 1a) i nr. 1b) la prezentele Norme;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 267 bis/13.V.20133

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->