Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sens_zycia

sens_zycia

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 427|Likes:
Published by ebooki

More info:

Published by: ebooki on Apr 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
Aleksander 
Ł
amek
"Sens
Ż
ycia"
Wydanie II rozszerzone
 
Wst
ę
p
Zapewne ka
ż
dy z nas chcia
ł
by znale
źć
sens swojego
ż
ycia. Mo
ż
nago szuka
ć
na wiele sposobów. W tej ksi
ąż
ce poznasz kilka z nich. Jestto ksi
ąż
ka o rozwoju osobistym i duchowym, o poszukiwaniu szcz
ęś
cia isatysfakcji z
ż
ycia, o tym wszystkim, co sk
ł
ada si
ę
na nasze
ż
ycie.Mimo,
ż
e ksi
ąż
ka porusza bardzo wa
ż
ne tematy, to zosta
ł
a napisanaz du
ż
ym poczuciem humoru, w my
ś
l zasady uczy
ć
przez zabaw
ę
. Abyu
ł
atwi
ć
odbiór znajduj
ą 
cej si
ę
w niej wiedzy, ksi
ąż
ka ta ma posta
ć
 powie
ś
ci. G
ł
ównym bohaterem jest m
ł
ody cz
ł
owiek, któremu w
ł
a
ś
niezawali
ł
si
ę
ca
ł
y
ś
wiat. Straci
ł
prac
ę
, dach nad g
ł
ow
ą 
i
ś
rodki do
ż
ycia.Gdy znajduje si
ę
na samym dnie, w jego
ś
wiat wkracza kto
ś
, kto wyci
ą 
gado niego pomocn
ą 
d
ł
o
ń
. Od tego momentu ucze
ń
i Mistrz krocz
ą 
 wspóln
ą 
drog
ą 
, odkrywaj
ą 
c stopniowo przed sob
ą 
swoje tajemnice.Ksi
ąż
ka „Sens
Ż
ycia" nie stara si
ę
przekaza
ć
jedynych s
ł
usznychpogl
ą 
dów. Przedstawia ona ró
ż
ne koncepcje, z których ka
ż
dy czytelnikwybierze te, które mu najbardziej odpowiadaj
ą 
.Zabieraj
ą 
c si
ę
do jej lektury b
ę
dziesz musia
ł
Drogi Czytelniku nierazg
łę
biej zastanowi
ć
si
ę
nad sob
ą 
, swoim
ż
yciem i otaczaj
ą 
cym Ci
ę
 
ś
wiatem. Je
ż
eli jeste
ś
gotów si
ę
tego podj
ąć
, to ta ksi
ąż
ka jestprzeznaczona w
ł
a
ś
nie dla Ciebie.
 Aleksander 
Ł
amek 
 
Rozdzia
ł
1Sobota
By
ł
o ju
ż
niemal ciemno. Na ma
ł
ej, warszawskiej uliczce czas jakbystan
ął
w miejscu.
Ż
aden ruch nie wskazywa
ł
na up
ł
yw czasu. Nagle ztego letargu uliczk
ę
zbudzi
ł
nieznajomy, który postanowi
ł
wtargn
ąć
w jej
ś
wiat. Nieznajomy, o czym on sam w tym momencie jeszcze niewiedzia
ł
, mia
ł
sta
ć
si
ę
nied
ł
ugo bohaterem pewnej powie
ś
ci. Ale na razienie uprzedzajmy faktów.Nieznajomy, jak na nieznajomego, by
ł
ca
ł
kiem dobrze ubrany. Mia
ł
nasobie elegancki garnitur, koszul
ę
, krawat, dobre buty. W lewej r 
ę
cetrzyma
ł
butelk
ę
wysokoprocentowego napoju. Butelka by
ł
a ju
ż
prawiepusta. Co sta
ł
o si
ę
z jej zawarto
ś
ci
ą 
?
Ł
atwo si
ę
tego mo
ż
na by
ł
odomy
ś
le
ć
po chwiejnym kroku nieznajomego.Czy to przez przypadek, czy te
ż
przez ironi
ę
losu, nasz nieznajomywkroczy
ł
w nasz
ą 
ma
łą 
uliczk
ę
. Przemieszczaj
ą 
c si
ę
od jednegokraw
ęż
nika do drugiego, systematycznie pi
ął
si
ę
w g
łą 
b uliczki. Dok
ą 
dgo zaprowadzi ta droga? Uliczka ko
ń
czy
ł
a si
ę
 
ś
lepym murem. Tak wi
ę
c,czy nasz bohater b
ę
dzie musia
ł
zawróci
ć
? Nie tym razem. Jego aktualneplany nie uwzgl
ę
dnia
ł
y dotarcia do ko
ń
ca uliczki. W zupe
ł
no
ś
ciwystarczy
ł
mu znajduj
ą 
cy si
ę
w jej po
ł
owie
ś
mietnik. Bohater resztkamisi
ł
doszed
ł
do
ś
mietnika i z westchnieniem po
ł
o
ż
y
ł
si
ę
obok niego. Tak,tu mu b
ę
dzie dobrze. Przynajmniej tej nocy.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->