Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Naapuriapu-työryhmän väliraportti RTN-lle 23.04.2013

Naapuriapu-työryhmän väliraportti RTN-lle 23.04.2013

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by kattimattinen
Naapuriapu-työryhmän väliraportti RTN-lle 23.04.2013
Naapuriapu-työryhmän väliraportti RTN-lle 23.04.2013

More info:

Published by: kattimattinen on May 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2013

pdf

text

original

 
 
Hyvää lisäämällä paha pienenee
 
STO3:
Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaaoman asuinalueen turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.
 Naapuriapu-työryhmän väliraporttirikoksentorjuntaneuvostolle31.03.2013
 
 2
Sisällysluettelo
 Hyvää lisäämällä paha pienenee
.....................................................................................................11. Johdanto......................................................................................................................................3Toimeksianto..............................................................................................................................32. Naapuriapu-työryhmä..................................................................................................................53. On montaa tapaa aidosti kuunnella kansalaisten ääntä.................................................................74. Tehtävät ja seuranta...................................................................................................................11Työryhmän tehtävät..................................................................................................................115. Yhteiskunta muutoksessa..........................................................................................................126. Suomen paikallisyhteisöjen typologia........................................................................................13Erilaiset alueet ja toimintaympäristöt työryhmän selvityksessä..................................................147. Turvallisuus, turvattomuus ja viihtyisyys asuinalueilla..............................................................15Ihmisten välinen luottamus syntyy vuorovaikutuksessa.............................................................168. Eiks tää ookkin sitä naapuriapua?..............................................................................................188.1 Perinteinen naapuriapu tämän päivän yhteisöissä.................................................................188.2 Viranomaisten antama naapuriapu.......................................................................................209. Peruslähtökohdat toimintamalleille ja niiden soveltamiselle......................................................2110. Osallisuus ja kansalaiset osallistujina......................................................................................2411. Naapuriapumallit naapurimaissa..............................................................................................29Ruotsi: Grannsamverkan, Samverkan mot brott.........................................................................31Viro: MTÜ Eesti Naabrivalve....................................................................................................32Tanska: Nabohjælp....................................................................................................................3312. Yhteenveto..............................................................................................................................34Työryhmän motto: Hyvää lisäämällä paha pienenee..................................................................3413. Sammanfattning......................................................................................................................4014. Lähteet....................................................................................................................................4115. Liitteet.....................................................................................................................................42Sisäisen turvallisuuden ohjelma Turvallisempi huominen,.........................................................42Väliraportin sisältö ei välttämättä lopulliselta sanamuodoltaan, sisällöltään tai kokonaisuudeltaanvastaa yksittäisen asiantuntijan/työryhmäjäsenen mielipidettä. Väliraportin tarkoitus on kootatyöryhmän työskentelyssä tähän mennessä esiin tulleita ajatuksia, ideoita ja toimiarikoksentorjuntaneuvostolle työryhmän tilanne- ja tulevaisuuskatsauksena sekä keskustelupohjana jatkotyöskentelylle ja mahdollisille linjauksille.Työryhmän väliraportin ovat toimittaneet:Työryhmän puheenjohtaja Pentti Lemmetyinen,sihteeri Regina Järg-Tärno jatyöryhmän jäsen Sirpa PekkarinenKansikuva:Työryhmän kokous Pasilan asukastalossaMarkus Alanko
 
 3
1. Johdanto
 
Kolmannessa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa (STO3)
Turvallisempi huominen,
 jonkavaltioneuvosto hyväksyi 14.6.2012, on rikoksentorjuntaneuvoston (RTN) vetovastuulle asetettuasukkaiden turvallisuuden ja asuinalueiden viihtyisyyden parantaminen kehittämällä naapuritiimi-tai apujärjestelmä.
1
 Kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluvaiheessa käytiin naapuriapu-toimenpiteenosalta kiivasta poliittista keskustelua. Esiin nousi vastustus toimenpiteestä, mikäli toimeenpanovoisi johtaa poliisin tukena toimiviin järjestys- tai valvontapartioihin. Toimenpide hyväksyttiinmukaan ohjelmaan sillä ehdolla, että näin ei tapahdu.Toimenpiteen keskeisin ajatus on lisätä asukkaiden osallisuutta ja vaikutusta oman alueensaturvallisuuteen. Ihmisten omilla valinnoilla ja asenteilla on myös merkitystä. Toimenpiteentarkoituksena ei ole keskittyä pelkästään rikosturvallisuuteen ja/tai häiriökäyttäytymiseen vaan paikalliseen turvallisuuteen laaja-alaisesti ja konkreettisesti. Toimenpidettä ei määritelty ohjelmansanamuodossa tarkemmin tietoisesti, koska haluttiin antaa myös paikallisille toimijoilleliikkumavaraa (sen suhteen, mihin turvallisuusongelmiin vastaamiseen he ottavat järjestelmänkäyttöön)
2
. Nykyään asukkaat nähdään pitkälti julkisten palveluiden tuottaman turvallisuuden saajina ja/taiasiakkaina. Naapuriapuun liittyvällä toimenpiteellä ei ole tarkoitus radikaalisti muuttaa tätä perusrakennetta tai siirtää vastuuta tietystä turvallisuuspalvelujen tarjonnasta viranomaistahoiltakansalaisille. Toimenpiteellä pyritään edistämään lähidemokratian toteutumista myösturvallisuuskysymyksissä.
3
 Rikoksentorjuntaneuvosto (RTN) asetti 22. lokakuuta 2012 tämän tehtävän toteuttamiseksityöryhmän, jonka toimikausi on 23.10.2012 - 30.4.2014. Työryhmä antaarikoksentorjuntaneuvostolle väliraportin 31.3.2013.
Toimeksianto
 
Asettamispäätöksessä
4
RTN määritteli työryhmän tehtävän seuraavasti:
 
kartoittaa nykytilanne Suomessa ja kiinnittää erityistä huomiota hyviksi todettuihin, innovatiivisiin ja lupaaviinkäytäntöihin. Kartoituksessa on otettava huomioon erilaiset alueet ja toimintaympäristöt, kuten esimerkiksi
o
 
erilaiset kaupunkimaiset alueet ja harvaan asutut alueet;
o
 
alueet, joissa naapuriapu toimii, ja myös alueet, joissa tällaisen toiminnan käynnistäminen kohtaahuomattavia vaikeuksia;
o
 
alueet, jotka eroavat toisistaan huomattavasti sosiaaliselta rakenteeltaan ja asukkaiden etnisenkoostumuksen suhteen;
 
hyödyntää selvityksessä tarpeellisessa määrin ulkomaisia kokemuksia naapuriavun tapaisista järjestelmistä,kuten Ruotsin grannsamverkan ja Viron naabrivalve;
 
ehdottaa peruslähtökohdat naapuri avun toimintamalleille ja niiden soveltamiselle;
 
ehdottaa tarvittaessa pilottihankkeen tai -hankkeiden käynnistämistä.Työryhmä toimii koordinoidusti sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteitä 2 ja 3 toteuttavien toimijoiden kanssa.
 
1
 
Turvallisempi huominen.
Sisäisen turvallisuuden ohjelma, Helsinki 2012 26/2012. Sivut 26-27.
2
Sisäisen turvallisuuden ohjelman Turvallisempi huominen valmistelusta. Ari Evwaraye, SM.
3
Sisäisen turvallisuuden ohjelman Turvallisempi huominen valmistelusta. Ari Evwaraye, SM.
4
Valtioneuvoston hankerekisteri – HARE, hankenumero
OM036:00/2012,
 http://www.hare.vn.fi/ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->