Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Independenta in audit

Independenta in audit

Ratings:
(0)
|Views: 203|Likes:
Published by ddeliu
Independenta in audit
Independenta in audit

More info:

Published by: ddeliu on May 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

 
Introducere
 Numeroase organizaţii profesionale dispun de un cod de conduită etică, elaborat şi perfecţionat pe parcursul timpului.Cuvântul „etică” derivă de la grecescul „ethos”, care înseamnă caracter. Etica studiazămodul şi motivaţia pentru care oamenii acţionează într-un anumit fel. În accepţiunea sa modernă,etica se bazează inclusiv pe moralitate, având drept obiectiv asigurarea unui cadru coerent de principii şi repere care ajută indivizii obţină cunoştinţe şi acumuleze experienţă în vedereaadoptării unor decizii etice.O decizie etică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
este o decizie competentă, adică se bazează pe cunoştinţele şi experienţa acumulată;
este o decizie luaîn contextul identificării cu claritate, într-o situaţie particulară, a persoanelor interesate, a obligaţiilor fiecărei părţi implicate, precum şi a problemelor specifice;
este o decizie echilibrată, în sensul că permite identificarea şi ierarhizarea principiilor eticerelevante într-o situaţie particulară;
este o decizie pertinentă, adică se bazează pe determinarea şi estimarea tuturor opţiunilor relevante de decizie şi acţiune;
este o decizie pragmatică, în sensul că permite acţionarea pe bază de obiective parţiale, clare, posibil de atins, în mod obiectiv şi responsabil, tot timpul până la formularea concluziilor.Pe baza acestor caracteristici s-au creat în timp diverse modele de luare a deciziilor.Modelele de luare a deciziilor nu sunt altceva decât procedee sistematice care ajută indivizii săadopte decizii etice în diferite circumstanţe. Spre exemplu atunci când o anumită persoană se aflăîntr-o dilemă etică, un astfel de model o poate ajuta să identifice responsabilităţile, consecinţele şi priorităţile, astfel încât să poată evalua rezultatele diferitelor modalităţi de acţiune.Etica profesionapreia cadrul de repere şi principii generale ale eticii şi le particularizează la nivelul unei profesii. Etica profesională include standarde de comportament pentru un profesionist dintr-un domeniu, atât din punct de vedere pragmatic, cât şi ideal. Un profesionist se raportează atât la principiile etice generale, acţionând ca un individ responsabil,cât şi la principiile etice profesionale, respectând un set de norme şi valori profesionale.Un cod de conduietică profesionaeste destinat în principal încurarii unuicomportament profesional ideal, dar trebuie elaborat astfel încât să fie realist şi aplicabil. Nici un
1
 
cod de conduită etică profesională nu este exhaustiv, în sensul că nu poate anticipa toate acelesituaţii în care este necesară exercitarea unui raţionament profesional cu privire la adoptarea unuicomportament etic; codul etic poate cel mult să furnizeze principii care să poată fi utilizate înaprecierea fiecărei situaţii în parte.Prevederile codului etic specific unei anumite profesii diferă de prevederile unui cod eticaparţinând unei alte profesii, ele au în comun cel puţin un aspect: cerinţa ca membrii respectivei profesii aibă o atitudine morală şi profesională cu mult superioară celei care le este impusă prin lege. Codul etic al profesiei de auditor nu face excepţie din acest punct de vedere.Interesul codului de conduită etică este de a impune anumite standarde de comportament pentru a putea elimina persoanele sau comportamentele care îi afectează imaginea într-un modnegativ. Nici un auditor sau contabil nu se poate autodefini ca fiind un profesionist atâta timp câtnu acceptă faptul că are anumite responsabilităţi faţă de utilizatorii rezultatelor activităţii lor. Ei prestează servicii în folosul persoanelor care i-au angajat în acest scop, şi nu în folosul umanităţiiîn ansamblul său. De cele mai multe ori, utilizatorii nu au competenţa necesară pentru a puteaaprecia ei înşişi calitatea serviciilor oferite de un profesionist contabil. Astfel, utilizatorii nu aualtă alternativă decât să accepte faptul că aceştia acţionează de o manieră competentă şi cuintegritate profesională, până la proba contrarie. Garanţia integrităţii şi competenţei lor  profesionale este asigurată atât de aderarea acestora la un cod etic al profesiei din care fac parte,cât şi de aplicarea prevederilor acestui cod.Profesioniştii din domeniul contabilităţii (auditori, experţi contabili sau contabiliautorizaţi) au rolul de a promova o anumită imagine a profesiei în faţa publicului, care să atestecel puţin că:
sunt independenţi (dacă este cazul), obiectivi şi integri din punct de vedere profesional;
au cunoştinţele profesionale care le sunt cerute în vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin;
îşi servesc clienţii cu grijă profesională şi de o manieră care este în concordanţă curesponsabilităţile pe care şi le asumă faţă de public;
au relaţii profesionale adecvate cu ceilalţi membri ai profesiei din care fac parte.Codul de etică profesională al IFAC statutează că obiectivele profesiei contabile vizeazărespectarea unor standarde ridicate de profesionalism în vederea
 
atingerii unor performanţeridicate, totul subsumat îndeplinirii cerinţelor impuse de utilizatorii informaţiei auditate.
2
 
CAPITOLUL I: CODUL ETIC AL PROFESIONIŞTILOR CONTABILI ŞIPRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE AUDITORILOR FINANCIARI
Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România
a fost aprobat prinHotărârea nr. 50/2002 a Conferinţei Naţionale şi se adresează tuturor profesioniştilor contabilidefiniţi ca atare şi angajaţilor contabili din cadrul asociaţiilor profesionale ale acestora patronatede CECCAR.Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a hotărât să adopteCodul etic elaborat de IFAC, ediţia 2009, ca bază pentru cerinţele de etică ale profesioniştilor contabili din România.Codul etic al contabililor profesionişti de la noi din ţară prezintă norme de comportament pentru profesioniştii contabili şi stabileşte principiile fundamentale ce trebuie să fie respectate decătre profesioniştii contabili.Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România suntobligaţi să respecte cerinţele etice publicate de către Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Neîndeplinirea vădită a acestor cerinţe poate avea ca urmare oinvestigare a conduitei membrilor efectuată de comisiile de disciplină de la nivel teritorial şicentral.Deoarece nu este posibil să se stabilească cerinţe etice care să se aplice tuturor situaţiilor cu care se pot întâlni profesioniştii contabili, profesioniştii contabili trebuie să considere cerinţeleetice ca principii de bază pe care trebuie să le respecte în îndeplinirea activităţii lor.Profesioniştii contabili trebuie să respecte cerinţele etice fără să fie nevoie de sancţiunisau constrângeri. Pot exista cazuri în care cerinţele etice sunt ignorate în mod flagrant sau nu suntrespectate din eroare, omisiune sau din lipsa de înţelegere a lor. Interesul profesiei şi a membrilor este ca publicul larg să aibă încredere că nerespectarea cerinţelor etice ale profesiei va fiinvestigată, iar în cazul în care va fi nevoie, vor fi luate măsuri disciplinare.
 
Profesioniştii contabili trebuie să fie pregătiţi să găsească orice nereguli corespunzătoarenormelor etice. Neîndeplinirea regulilor ce privesc etica profesională sau incapacitatea de amotiva abaterile de la acestea pot să reflecte abateri profesionale care pot să dea naştere unor fapte disciplinare.Măsurile disciplinare pot să apară în urma unor probleme precum
1
:
1
Ioan Gheorghe Ţară,
 Audit intern -
note de curs, Editura Universităţii din Oradea.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->