Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Isu-Isu Akhlak Dan Moral Masyarakat Islam

Isu-Isu Akhlak Dan Moral Masyarakat Islam

Ratings: (0)|Views: 3,560 |Likes:

More info:

Published by: Ensiklopedia Pendidikan Malaysia on Apr 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Isu-isu Akhlak Dan Moral Masyarakat Islam
1.0 Pengertian Isu-isu Akhlak dan Moral
Perkataan isu membawa maksud suatu perkara atau permasalahan yangmenjadi tajuk dalam perbincangan. Manakala perkataan akhlak adalah kata jama’ (plural) bagi al-khuluq yang bermaksud adab perlakuan diamalkan olehmanusia. (Daud Baharum 1992)Menurut Ibnu Athir khuluq atau akhlak ialah bentuk kejadian manusia darisudutnya yang batin, manakala al-khalq pula ialah bentuk manusia dari sudutnyayang lahir. Pengertian ini sebenarnya menghubungkan akhlak dengan kejadianmanusia iaitu paduan antara kejadian lahir (jasmani) dengan kejadian yang batin(rohani).Ibnu Maskawayh pula berpendapat bahawa perkataan al-khuluq ialah satu halkeadaan bagi jiwa seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan atau tindakandengan senang dan mudah tanpa didahului oleh daya pemikiran, kerana ianyasudah menjadi suatu kebiasaan.Daripada definisi-definisi ini dapat kita fahami bahawa akhlak merupakan suatuperlakuan yang tetap sifatnya di dalam jiwa seseorang yang tidak memerlukandaya pemikiran di dalam melakukan sesuatu tindakan. (Ahmad Rafizi Salleh2003)Moral membawa pengertian ajaran atau pegangan berkenaan dengan buruk baiksesuatu perbuatan kelakuan, kewajipan, sikap atau cara berkelakuan yangberasaskan atau yang diukur dari segi baik buruk sesuatu akhlak. Ia merujukkepada konsep etika kemanusian yang digunakan dalam tiga konteks, iaitu:
 
1.hati murni individu2.system-sistem prinsip dan pertimbangan – kekadang dipanggil nilai moral – yang dikongsi dalam sesuatu komuniti kebudayaan, keagamaan,kesekularaan atau kefalsafahan dan3.tatalaku atau prinsip moral tingkah laku. (karyanet)
2.0 Jenayah Siber 
Jenayah bermaksud apa-apa salah laku atau kejahatan yang dilakukan samaada secara individu atau berkumpulan dan salah di sisi undang-undang.Siber pula bermaksud perhubungan dengan komunikasi elektronik.Jenayah siber adalah mana-mana perlakuan yang mempunyai niat dan dikaitkandengan komputer melalui apa cara dan menyebabkan mangsa menderita atauboleh menyebabkan penderitaan dan kerugian yang berterusan.Antara jenis-jenis jenayah yang sering kita dengar ialah:-1.Penipuan2.Kerosakan atau pengubahsuaian ke atas program atau data komputer 3.Kecurian maklumat4.Capaian secara tidak sah ke atas sistem5.Menyalin perisian secara tidak sah6.Pengitnipan7. Perjudian sibe8.Skim cepat kaya9.Pornografi10.Penggodam atau “Hacker” dan11.Penyebaran virus amat berbahaya kepada kepada pengguna komputer.Mereka ini adalah perosak dalam diam dan tersembunyi.
 
Jenayah siber ini boleh dikategorikan kepada 4 kumpulan berikut :-1. Kanak-kanak dan remaja (6 – 18 tahun) yang suka mencuba sesuatuyang baru dan sering terikut-ikut akan perbuatan yang dilihat ataudilakukan oleh orang dewasa atau di televisyen. Mereka berasa seolah-olah “hebat” jika dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain keranadapat menembusi sistem keselamatan sesuatu rangkaian.
2.
Penggodam terancang yang dopercayai mempunyai objektif tertentu.Objektif tersebut dapat memenuhi kehendak mereka sama ada berbentukpolitik, keagamaan, ketenteraan atau sebagainya. Antara laman web yangsering diceroboh ialah laman web Aeroangkasa Amerika Syarikat (NASA)dan syarikat perisian computer terkenal Microsoft Corp.
3.
Penggodam Profesional yang melakukan jenayah bermotivasikan wang.Kebiasaannya, mereka melakukan penggodaman atas arahan individuatau organisasi tertentu dan mendapat bayaran.4.Pekerja Terhadap Majikan yang berasa tidak puas hati terhadap majikanakibat dibuang kerja atau mendapat layanan yang buruk juga termasuk kedalam kumpulan ini.
2.1 Dasar Dan Strategi Bagi Memerangi Jenayah Siber 
Selari dengan perkembangan teknologi tempatan, beberapa dasar ataupendekatan telah diambil bagi meastikan jenayah siber dapat dibendung dan diatasi. Antara strategi pihak kerajaan ialah dengan menubuhkan PasukanTindakan Kecemasan Komputer Malaysia (MyCERT) dengan kerjasamabeberapa negara-negara yang menganggotai ASEAN seperti Singapura,Thailand, Indonesia, Myanmar, Laos, Kemboja dan Brunei. Peranan MyCERTialah:-1. Menyediakan pusat rujukan kepada pakar mengenai isu rangkaian dankeselamatan.2.Menerima dan mengambil tindakan ke atas insiden keselamatan yangdilaporkan.

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
RobiyahBaco liked this
Zura Ntnazurah liked this
Ismail Zakaria liked this
Saadiah Mohd liked this
Razif Kassim liked this
nhkimah liked this
Nadia SNs liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->