Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pemikiran Politik Muhammad Abduh

Pemikiran Politik Muhammad Abduh

Ratings:
(0)
|Views: 442|Likes:

More info:

Published by: Ensiklopedia Pendidikan Malaysia on Apr 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
Pemikiran Politik Muhammad Abduh (1849-1905)1.Latar BelakangMuhammad bin Abduh bin Hasan Khayrullah dilahirkan di MahallatNasr sebuah kampung berhampiran dengan bandar Tanta yangterletak di daerah Shubraa-Khit dalam wilayah Buhayrah, Mesir. Beliaumerupakan tokoh reformis/fundamentalis yang terulung pada zamanmoden ini, sehingga pemikiran-pemikiran yang timbul selepasnyasedikit sebanyak dipengaruhi oleh pemikirannya.Bermula sebagai seorang yang serba jemu dan benci terhadappelajaran, Muhammad Abduh kemudiannya berubah menjadi seorangyang dinamis sejak bertemu dengan Syeikh Darnish Khadr, bapasaudaranya. Apalagi ketika sedang menuntut di al-Azhar, beliausempat pula bertemu dengan al-Afghani, dan kemudiannya terusmenjadi muridnya yang setia. Sewaktu al-Afghani diusir daripada Mesirpada tahun 1879, Mudammad Abduh yang juga dituduh terlibat dalamkomplot menentang kerajaan telah dibuang daripada Kaherah. Apabilabeliau sekali lagi ditangkap kerana penglibatannya dalam revolusiUrabi Pasha, beliau kemudiannya di buang negeri pada tahun 1882.Mulanya beliau ke Beirut, tetapi pada tahun 1884, beliau turutbersama-sama dengan al-Afghani di Paris. Di sanalah merekamenerbitkan akhbar al-Urwat al-Wuthqa yang gemanya (pengaruhnya)menjangkau hampir setiap pelosok dunia Islam ketika itu.Sebagai reformis, pemikiran Muhammad Abduh dapat dilihatdaripada beberapa bidang iaitu akidah, sosial, politik dan pendidikan.Pemikiran politik Abduh adalah merupakan cermin suasanapersekitaran zamannya. Pada peringkat awalnya beliau memberitumpuan kepada politik Mesir dengan melihat seluruhpermasalahannya dari sudut kepentingan nasional yang menembusisegala bentuk batas sempadan agama dan kaum.Mengenai politik dunia pula pandangan beliau sama denganpandangan gurunya Jamaluddin al-Afghani yang melihatnya sebagaipertarungan di antara Barat dengan Timur di mana Barat sebagipenceroboh dan Timur sebagai mangsanya. Pretarungan ini baginyaadalah merupakan suatu yang bersifat warisan dari zaman ke zamandan oleh kerana pada zaman itu Barat lebih kuat maka Timur tidakberupaya untuk mempertahankan diri. Apa yang menyebabkankelemahan pihak Timur ialah perpecahan yang berlaku di kalanganmereka sehingga ada di antara mereka yang mencari keuntungan darikejatuhan rakan mereka ke tangan penjajah. Dalam seruannya yang
 
ditujukan kepada seluruh rakyat Timur beliau menyebut merekasebagai warga sebuah negeri yang senasib seperuntungan dalamsegala keadaan pahit atau manis. (Zaki Badawi. 1976. The Reformersof Egypt – A Critique Of al-Afghani, Abduh and Rida. UK.K. The MuslimInstitute Papers (2) hlm. 14). Meskipun pada suatu ketika Abduhseolah-olah mahu membersihkan dirinya dari sebarang kaitan denganpolitik, tetapi ternyata bahawa sebahagian dari kegiatan beliau secaralangsung atau tidak langsung adalah merupakan kegiatan politik.Malah nama Abduh tidak dapat digugurkan begitu sahaja dari catatansejarah gerakan politik Mesir sendiri.Sebenarnya anggapan bahawa Abduh amat bencikan politik daningin membebaskan dirinya dari politik ialah kerana beliau pernahberkata: “Sekiranya anda mahu mengatakan bahawa politik adalah menekanfikiran, ilmu dan agama maka saya adalah bersama anda sebagaisaksinya. Saya berlindung kepada Allah dari politik, dari perkataanpolitik, dari erti politik, dari setiap huruf yang dilafazkan dari kalimatpolitik, dari setiap khayalan politik yang melintas dalam fikiran saya,dari setiap bumi yang diatasnya disebut kalimat politik, dari setiaporang yang bercakap atau belajar politik.” Kata-kata kebenciannya terhadap politik yang diucapkan olehbeliau itu adalah dalam hubungan politik zalami dan kotor. Kata-katatersebut diucapkannya dalam perdebatannya dengan Ernest Rehnmengenai punca kebekuan umat Islam. Bagi Abduh puncanya bukandari Islam sendiri tetapi ialah tekanan penguasa politik yang bermulapada zaman Khalifah Abasiyyah akibat penyusupan unsur-unsur asingke dalam pemerintahan khususnya tentera-tentera asing yang diambilberkhidmat oleh al-Mu’tasim (833-843M). Mereka telah menguasaipemerintahan dan menjadikan khalifah sebagai patung (Abduh. Al-Islamu wa an-Nasraniyyah. Hlm. 137-139)Oleh itu tidak dapat dinafikan bahawa Abduh telah memberiperhatian yang besar terhadap politik. Malah pada suatu ketika Abduhpernah memperjuangkan reformasi politik yang disebuntnya sebagaipembedaan di antara hak pemerintah untuk mendapatkan taat setiadaripada rakyat dan hak rakyat untuk mendapat keadilan daripadapemerintah. Abduh merasa terpanggil untuk memperbaiki keadaanpolitik kerana ketika itu kezaliman dan penindasan sedangbermaharajalela. Atas dasar inilah beliau bergiat dalam bidang politikpada peringkat awalnya.Setelah beberapa lama berkecimpung dalam bidang politik danmembuat berbagai-bagai perbucaan bersama-sama dengan
 
Jamaluddin akhirnya beliau merasakan bahawa strategi islam bagiumat Islam harus diubah dengan memberi keutamaan kepada aspekpendidikan. Bagi beliau masalah pemerintahan dan hubungannyadengan rakyat (politik) adalah merupakan buah hasil yang hanyamungkin dapat diperolehi dari usaha penanaman dan pemupukan yangmemakan waktu bertahun-tahun lamanya dan di peringkat itu usahapenanaman itulah yang harus diberi perhatian. Maksud beliaupendidikanlah yang merupakan punca segala (Rashid Rida. Tarikhu al-Utsadhi al-Imam Jil. 1, hlm. 12). Beliau telah mengemukakansaranannya itu kepada Jamaluddin ketika kedua-duanya berada diParis tetapi telah ditolak, malah Abduh dianggap oleh Jamaluddinsebagai seorang yang telah berputus asa dan mahu surut ke belakang(Ibid. hlm. 894). Perselisihan inilah yang kemudiannya membawaperpisahas antara dua tokoh tersebut. Sejak itu pehubungan antarakeduanya tidak seerat dahulu sehingga dikatakan ketika Jamaluddinmeninggal dunia Abduh tidak menulis barang sepatah kata sebagaimengingati beliau. [Hourani, Albert, Arabic Thought in The Liberal Age(Terjemahan Arab oleh Karim ‘Azqul hlm. 194)]Latar belakang ini memberi jawapan kepada soalan mengapapemikiran politik Abduh tidak jelas, tidakkenkrit dalam bentuk suatustruktur yang sistematis. Abduh tidak mempunyai suatu teori politikdengan ciri-ciri khusus yang dapat dikemukakan sebagaimana teoripolitik Ibn Khaldun, al-Mawardiy atau Ibn Taimiyyah.Pemikiran politik Abduh lebih merupakan sahutan kepadapersoalan-persoalan politik semasa yang bersifat tempatan dan dalamrangkan sistem politik Barat (Inggeris). Oleh itu pemikiran beliaukelihatan bercerai-cerai dan berubah-ubah mengikut suasana semasa.Pemikiran Atau Gagasan Politik AbduhNamun begitu, walaupun Abduh tidak mempunyai suatu teori politikdengan ciri-cirinya yang khusus, gagasan politiknya yang agakmenarik perhatian ialah tanggapannya tentang sistem pemerintahandalam Islam berbanding dengan dasar pemerintahaan “theocratic” dalam agama Kristian seperti yang terdapat dalam bukunya “al-Islamwa an-Nasraniyyah”. Abduh menyatakan bahawa fungsi pemerintahanatau Khalifah dalam Islam ialah untuk menegak dan melindungiundang-undang, melaksanakan hukuman-hukuman yang dijatuhkanoleh hakim dengan adil dan untuk menjaga ketertiban masyarakat.Khalifah bukan seorang yang ma’sum, tidak menerima wahyu dantidak pula diberi hak monopoli dalam menafsirkan al-Quran atau as-Sunnah. Bagaimana pun ia disyaratkan dengan kemampuan berjihad,

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Beny DaLupe liked this
Ernie Simbolon liked this
Nurul Nadia liked this
Hafiz Dinazhri liked this
Nurull Aiini liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->