Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tauhid - Ismail Al-Faruqi

Tauhid - Ismail Al-Faruqi

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 443 |Likes:

More info:

Published by: Ensiklopedia Pendidikan Malaysia on Apr 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Dimensi Tauhid Dalam Kehidupan Muslim Menurut Pemikiran Ismail Al-FaruqiLatar Belakang
 Nama sebenar Ismail al-Faruqi ialah Raji bin Abd al-Huda al-Faruqi. Beliau dilahirkan diJaffa, Palestin pada 1 Januari 1921M. Ayah beliau merupakan seorang ulama dan alimdalam bidang syariah. Maka tidak hairanlah jika Abd al- Huda telah diamanahkanmenjawat jawatan qadi pada ketika itu.Ismail al-Faruqi menerima pendidikan awal di masjid dan kemudian di sebuah sekolahconvent bernama College des Freres di Lubnan sejak tahun 1936. Sekolah inimenggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa pengantar. Meskipun perubahan darimasjid ke convent adalah sesuatu yang mengharu-birukan,lantaran percanggahan antarakedua-duanya,namun keadaan ini sedikit pun tidak mengubah pendirian al-Faruqiterhadap barat. Malah perbezaan aliran pembelajaran ini telah memberi peluang kepada beliau memahami budaya yang berbeza-beza dan membentuk pemikiran yang lebih kritisuntuk menganalisa ilmu-ilmu yang diperolehi.Seterusnya al-Faruqi mengikuti kuliah pertama di American University di Beirut hinggamendapat ijazah sajanamuda pada tahun 1941. Setelah itu beliau dilantik menjadi pegawai pemerintah Palestin dibawah mandate Inggeris selama emopat tahun (1941- 45 ).Keamudian pada tahun 1945, ketika berusia 24 tahun, al-Faruqi al-Faruqi telah menjadigabenor wilayah Galilee yang terakhir. Namun pada tahun 1947M, wilayah yangdipimpinnya jatuh ke tangan Israel dan memaksa beliau berhijrah ke Amerika Syarikat pada tahun 1948M.Penghijrahannya ke Amerika Syarikat telah mengubah haluan hidupnya.Beliau telahterlibat dalam dunia akademik. Pada tahun 1949M, beliau telah mendapat ijazah MAdalam bidang falsafah dari universiti Indiana. Seterusnya beliau mengikuti kursus diuniversiti Havard,tetapi kerana masalah kewangan telah memaksa beliau menamatkan pengajiannya di Harvard setelah memperolehi ijazah sarjana buat kali ke 2 pada tahun1951M. Namun demikian, hal ini tidak melemahkan semangatnya. Pengalamannya di Harvardmenyakinkannya bahawa jalan untuk mencapai sesuatu yang bukan kebendaan ialahmenerusi kemantapan kedudukan kewangan seseorang itu sendiri. Dengan wang seribudolar yang diperolehi dari American Council of Learned societies keranamenterjemahkan karya-karya dari bahasa Arab, al-Faruqi menceburi bidang pembinaan,khususnya pembinaan rumah kediaman yang bermutu dengan perhiasan dan perabutciptaannya sendiri. Hasil perniagaannya sungguh lumayan, namun wang ringgit bukanlahmenjadi matlamat al-Faruqi. Sebaliknya, beliau lebih meminati dunia keserjanaan.Beliaukembali melanjutkan pengajiannya, sekali lagi ke Universiti Indiana di Bloomington danmenamatkan pengajian kedoktoran dalam bidang falsafah Barat pada tahun 1952M.
 
Ternyata setelah 10 tahun al-Faruqi menceburkan diri dalam arena penerokaan ilmu telah berjaya menyerlahkan ketokohan dan keserjanaan beliau terutamanya dalam bidangfalsafah klasik. Malahan, sepanjang beliau menjalani liku-liku kehidupan di beberapa buah Negara di Barat telah memberi banyak pengalaman dan pengetahuan kepada beliaumengenai budaya, pemikiran dan social masyarakat Barat. Oleh itu dalam usahamendalami bidang ilmu dan pemikiran Islam telah membawa beliau kembali semula kedunia Islam dengan menghabiskan masanya mendalami pengajian Islam di pelbagai buah Negara Islam sekitar Afrika dan Timur Tengah termasuk universiti tertua di dunia iaituUniversiti al-Azhar. Al-Faruqi telah berusaha mendapatkan khidmat tunjuk ajar dan bimbingan daripada para intelektual Muslim dalam pelbagai disiplin ilmu.Kegigihan al-Faruqi meneroka bidang ilmu di institusi-intitusi pengajian sama ada diTimur ataupun di Barat berserta kombinasi pengalaman hidup yang dilalui dalam pelbagai keadaan telah maembentuk daya intelektual beliau yang terserlah melalui penghasilan pelbagai karya ilmiah beliau. Umat Islam telah menerima faedah yang besar daripada kesarjanaan al-Faruqi,apabila beliau telah memberi sumbangan besar kepada perkembangan ilmu ini. Sepanjang lebih kurang 30 tahun profesion kesarjanaan beliau,al-Faruqi telah menulis, menyunting serta menterjemahkan sebanyak 25 buah buku selainturut berjaya menerbitkan lebih daripada seratus artikel yang menyentuh pelbagai bidangilmu dan pemikiran Islam.Ketokohan al-Faruqi dalam bidang akademik terserlah apabila beliau dilantik sebagaiProf. jemputan dalam bidang pengajian agama Islam di universiti Mc Gill (1958-1961)sebagai Prof. dalam bidang pengajian Islam di Institut Pengajian Islam di Karachi (1961-1963). Seterusnya sebagai Prof. jemputan dalam bidang sejarah agama di Univ. Chicago,Prof. Kanan dalam bidang Pengajian Agama di Univ. Syracuse (1964-1968) dan Prof.dalam bidang Pengajian Agama di Univ. Temple (1968-1986), hingga akhir hayatnya(www.fatimah.com).Ketokohan al-Faruqi dalam bidang kepimpinan dapat diukur sejak dari tahun 1970an dimana beliau memulakan pelbagai usaha untuk memantapkan program pengajian dan pendidikan Islam dengan bertindak sebagai ketua lembaga penasihat dan pemeriksa luar di pelbagai institut pengajian sama ada di Barat mahupun di negara-negara sebelah Timur termasuk Malaysia iaitu di Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA). Al-Faruqi jugaturut menyumbang tenaga dan idea membimbing pelajar-pelajar Islam serta mengetuaidialog-dialog agama antara Islam dengan agama-agama lain di dunia.Al-Faruqi juga turut menyumbang peranan penting sama ada sebagai pengasas mahupun penggerak dalam beberapa organisasi dan institusi Islam di Barat seperti The MuslimStudents Associations (MSA) dan The Association of Muslim Social Scientist (AMSS).Beliau juga merupakan presiden pertama bagi American Islamic College di Chicago danseterusnya pada tahun 1981 beliau telah mengasaskan International Institute of IslamicThought (IIIT) di Virginia. Walaupun pentertaan beliau banyak berkisar dalam organisasiIslam yang bersifat intelektual berbanding dengan pemikir Islam seangkatan dengannyayang menjadikan Jamaah Islam sebagai wadah dan harakah perjuangan, al-Faruqi tetap di
 
 jadikan rujukan bagi sebahagian gerakan Islam yang menyangjung tinggi pemikiranmoderate (sederhana) beliau dalam bidang dakwah dan budaya serta pemikiran Islam.
Perkahwinan dan Kematian al-Faruqi
Cinta al-Faruqi berputik di Amerika dengan isterinya Lois Lamya yang berasal dariMontana dan pasangan ini telah melansungkan perkahwinan mereka di Indiana ketikamasing-masing masih lagi di alam pengajian; pada tahun 1944M. Hasil perkahwinanmereka, telah dikurniakan lima orang cahaya mata. Sikap saling sokong menyokongdalam segenap aspek kehidupan sama ada atau kerjaya menyebabkan mereka berjayamembariskan nama di kalangan sarjana-sarjana terkemuka Islam yang lain ketika itu.Walaupun al-Faruqi telah memilih memperjuangkan Islam melalui bidang keintelektualantanpa mengangkat senjata, beliau tetap menghadapi pelbagai mehnah dan tribulasi darimusuh-musuh Islam. Kemuncak perjuangan Islam beliau diakhiri dengan pembunuhan pasangan ini di rumah mereka sendiri di Wyncote PnnSylvania pada 27 Mei 1986M.Dunia Islam kehilangan tokoh sarjana dan intelektual Islam yang telah berjihadmenyumbang idea dan buah fikiran demi menegakkan kebenaran Islam sepanjanghayatnya.
Dimensi Tauhid Dalam Kehidupan Muslim
Dari segi cara berfikirnya, al-Faruqi paling tepat digambarkan sebagai seorang ahli ilmuTauhid. M.Tariq Quraishi dalam tulisannya berjudul
 Ismail al-Faruqi: An Endurin Legacy (Ismail al-Faruqi Warisan Zaman yang Abadi )
menegaskan bahawa belum pernah ada seorang penulis yang menggunakan konsep tauhid sebagaimana yangdigunakan oleh al-Faruqi.Dari segi makna linguistiknya, tidak ada sebarang perbezaan pendapat antara beliaudengan sarjana-sarjana terkemuka yang lain. Walau bagaimana pun, apabila penggunaannya dihubungkan dengan kehidupan dalam konteks Islam, ternyata pengertian yang diberinya cukup mendalam.Tidak dapat dinafikan bahawa nadi kepada agama Islam ialah Tauhid. Tauhid telahdidefinisikan secara tradisional dan ringkas sebagai satu keyakinan atau penyaksian bahawa “ tiada tuhan melainkan Allah”. Peryataan berbentuk negatif dan ringkas inimempunyai pengertian yang cukup besar bagi Islam dan ummahnya. Tauhid jugamengesahkan bahawa Allah S.W.T adalah Yang Maha Berkuasa, Tuan dan Raja segala-gala yang wujud di alam semesta ini.Menurut al-Faruqi, kewujudwn Tuhan merupakan elemen penting dalam agama.Shahadah menekankan bahawa: : Tiada tuhan melainkan Allah”. Nama Tuhan, iaituAllah, yang bermaksud Tuhan mengisi tempat utama di dalam kehidupan, tindakan serta pemikiran setiap Muslim. Kewujudan tuhan mengisi kesedaran diri seseorang Muslim pada setiap masa dan ketika. Bagi setiap orang Muslim, Tuhan merupakan satuKemuliaan yang sentiasa memenuhi hati sanubarinya.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mohd Azrani liked this
Afifah Abu Bakar liked this
رون ZmanRon liked this
رون ZmanRon liked this
hsxjg liked this
رون ZmanRon liked this
رون ZmanRon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->