Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
51Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TESIS Hadith Daif

TESIS Hadith Daif

Ratings:
(0)
|Views: 2,929|Likes:

More info:

Published by: Ensiklopedia Pendidikan Malaysia on Apr 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2014

pdf

text

original

 
PENDAHULUAN1.PENGENALAN
Latihan ilmiah ini merupakan satu syarat yang diperlukan dalam memperolehi ijazahSarjana Muda Pengajian Islam dengan kepujian. Para pelajar dikehendakimengemukakan tajuk yang bersesuaian dengan mereka untuk dijadikan bahan kajian.Sehubungan dengan itu, penulis telah memilih tajuk mengenai “Pengaplikasianmetode hadith mutāba
c
at dan syawahid sebagai riwayat sokongan yang menjadi salahsatu faktor pemangkin kenaikan taraf hadith yang berstatus da
c
if kepada hasan lighairih ”: Kajian 40 hadith di dalam kitab
 Fadāil al-Solah
oleh al-
c
Allāmah al-Muhaddith al-Syeikh Muhammad Zakariyā al-Kandahlawī.Secara umumnya latihan ilmiah ini menyentuh dengan mendalam lagiterperinci mengenai teori kenaikan taraf hadith berstatus da
c
if yang sederhana kepadahasan li ghairih dengan paduan dan gabungan antara sanad atau jalan periwayatansamada yang setaraf atau yang lebih baik dengan hadith da
c
if tersebut. Selain dari pada itu, kajian ini cuba untuk menyelusuri kategori-kategori hadith yang boleh dinaik taraf dan yang tidak dapat dinaik taraf serta hujah yang dikeluarkan oleh para ulamahadith dalam menetapkan klasifikasi tersebut. Bagi mendalami perkara itu tidak bolehtidak bagi penulis mengkaji terlebih dahulu definisi hadith da
c
if, hukum dan peraturandalam menyebut dan meriwayatkan serta beramal dengan hadith da
c
if sebagai mana
 
yang termaktub di dalam syarahan dan penerangan yang diutarakan oleh ulama dahuludan terkemudian.Bukan sekadar itu sahaja, malah kajian ini cuba menyenaraikan klasifikasi dankategori hadith-hadith da
c
if samada yang sederhana kelemahannya mahupun yangmelampau kelemahannya. Perkara dan tujuan terakhir kajian ini ialah penulis cubamengenali dan mengkaji riwayat hidup seorang ulama hadith yang masyhukealimannya samada dalam bidang syariah perundangan Islam lebih-lebih lagi didalam bidang hadith iaitu al-
c
Allāmah al-Muhaddith al-Syeikh Muhammad Zakariyāal-Kandahlawī dari aspek kehidupannya, sumbangannya sebagai ulama hadith samadadalam bidang penulisan mahupun usahanya ke arah memartabatkan Islam sebagaiagama yang hak. Seterusnya mengenai guru-guru dan murid-murid beliau, metodedan manhaj penulisannya serta lain-lain aspek yang menyentuh tentang kehidupannya.
2.PENYATAAN MASALAH
Solat adalah amalan yang difardukan Allah S.W.T. kepada setiap orang Islam apabilacukup syaratnya. Agama Islam terdiri daripada 5 rukun utama dan solat merupakanrukun ke 2 dalam rukun Islam yang tidak boleh tidak dilaksanakan di dunia ini bagimendapat keamanan dan kebahagian di dunia tambahan pula di akhirat kelak. Islamsangat menitikberatkan amalan solat dapat dilaksanakan oleh setiap penganutnya dimana kalau diteliti solat dapat dijama’ dan diqasarkan apabila seseorang itu bermusafir dengan tujuan meringankan seseorang itu ketika bermusafir supaya penat lelah dankeletihan ketika bermusafir tidak menjadi penghalang daripada tidak mendirikan solat.Walau apa jua keadaan yang menimpa seseorang itu diwajibkan untuk bersolatsehingga ketika di dalam medan pertempuran diperintahkan untuk bersolat.Hadith-hadith Rasulullah s.a.w. telah diriwayatkan dari masa ke semasasehingga zaman pembukuan hadith oleh individu-individu yang berlainan taraf kethiqahan dan kedabitannya. Keadaan ini menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat ketika menghukum sesuatu riwayat samada sahih atau da
c
if disebabkan perbezaan para perawi daripada segi hafalan, kepakaran dan sebagainya tambahan2
 
 pula
 skema
permarkahan yang berlainan oleh para muhaddith dalam menghukumsesuatu hadith. Atas perkara itu penulis menulis latihan ilmiah ini bagi tujuan sepertimana yang di bawah
3 MATLAMAT KAJIAN
Kajian dan penyelidikan ini bertujuan mengkaji dan menyelidiki peranan yangdimainkan oleh riwayat sokongan sebagai salah satu faktor pemangkin kenaikan taraf hadith da
c
if kepada hasan li ghairh serta takhrij sumber 40 hadith di dalam kitab
 Fadāil al-Solat 
oleh al-
c
Allāmah al-Muhaddith al-Syeikh Muhammad Zakariyā al-Kandahlawī.
4 OBJEKTIF KAJIAN
i.Untu
 
mengkaji dan menyelidiki peranan riwayat sokongan dalam menaik taraf status hukum hadith daripada da
c
if kepada hasan li ghiarih.ii.Untuk mengetahui klasifikasi hadith da
c
if yang boleh dinaik taraf kepada hasanlighairih dan hadith yang tidak boleh dinaik taraf.iii.Untuk menjelaskan samada boleh beramal dan beri
c
tiqad dengan hadis da
c
if atau tidak boleh beramal dan beri
c
tiqad dengan hadis berkenaan.iv.Untuk mengenali siapa dia Maulana Muhammd Zakariyā al-Kandahlawī.dan sumbangannya terhadap dunia penulisan hadith.v.Untuk menjelaskan dan mendalami gambaran secara keseluruhan klasifikasihadith da
c
if .
5 LIMITASI KAJIAN
3

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
MunirahHairudin liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nasharruddin Nasir liked this
Ramadhan Syawwal liked this
医者 サスケ liked this
Muhammad Fahri liked this
Ramadhan Syawwal liked this
Izzati Matsom liked this
Ummu Sulaim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->