Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Acord PLDM

Acord PLDM

Ratings: (0)|Views: 2,802|Likes:
Published by orion1771

More info:

Published by: orion1771 on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

 
 
PROIECTACORD POLITIC
privind constituirea şi funcţionarea în Republica Moldova a
 
Coaliţiei Pro
-Europene de GuvernarePrin prezentul Acord politic,
părțile semnatare
:....
1.
 
Realizînd necesitatea unei guvernări stabile şi eficiente, în baza coalizării forţelor responsabile din Parlament, capabile să ajungă la compromis în interesul national;
2.
 
Angajîndu-
se să concretizeze procesul de reforme prin eliminarea tuturor 
constrîngerilor identificate în procesele de guvernare anterioare, la nivelul procesului
administrativ şi de comunicare;
3.
 
Angajîndu-
se să asigure o guvernare stabilă şi eficientă pentru Republica Moldova pînă la următoarele alegeri parlamentare ordinare, susţinută de o majoritate funcţională
în Parlament
constituie Coaliţia Pro
-
Europeană de Guvernare, în baza principiilor şiprioritatilor stabilite în acest Acord care vizează organizarea şi mecanismele defuncţionare.
 
Principii de formare a Coaliţiei
 
4.
 
Constituirea
unei guvernări stabile este determinată de aşteptările tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, de necesitatea de a asigura o guvernare funcţională şi de aîmbunătăţi mecanismele de guvernare, care să permită asigurarea unei dinamici mai
mari în procesul de realizare a reformelor.
5.
 
Reface
rea unei majorităţi parlamentare este de o importanţă vitală pentru intereselenaţionale ale Republicii Moldova, care revendică de urgenţă î
nvestirea unui nouGuvern Pro-
European şi sprijinirea Programul său
 
de activitate de către o majoritate parlamentară stabilă şi responsabilă.
 
6.
 
Coaliţia de guvernare Pro
-
Europeană consideră continuarea cursului strategic deintegrare europeană a Republicii Moldova drept
prioritate națională
. Eforturile
actualei coaliții vor 
 
fi îndreptate spre îndeplinirea obiectivelor curente ș
i imediate:semnarea Acordului de asociere cu
UE, crearea Zonei de comerț liber ș
i asigurarea
deplasării fără vize
 
în spațiul UE pentru toti cetățenii Republicii Moldova. În procesul
de integrare euro
 peană, Coaliția va pune accentul prioritar pe dezvoltarea continuă aRepublicii Moldova, avînd la bază drepturile omului, asigurarea bunăstării populaţiei,stimularea economiei şi a investiţiilor.
 
De asemenea, Coaliţia va continua dezvoltarea
 parteneriatel
or strategice cu UE, România, Ucraina, SUA, Federaţia Rusă, dar şi arelaţiilor reciproc avantajoase cu alte state ale lumii.
 
7.
 
Principiile de bază ale coaliţiei sînt
: respectarea drepturilor şi libertăţilor omului;supremaţia legii şi independenţa justiţiei; combaterea corupției; neadmitereasubordonării instituţiilor statului intereselor de partid; responsabilitatea față de
modernizarea social-
economică a ţării; dezvoltarea durabilă prin afirmarea competiţiei
corecte în cadrul unei veritabile economii
de piață; implementarea respectului,toleranţei şi a altor principii democratice.
8.
 
Principiile speciale
 
în funcționarea Coaliției
Pro-Europene
 
de Guvernare sînt: unitatea
eforturilor în vederea implementării programului de guvernare şi asigurarea interesu
lui
naţional; respectarea principiului transparenţei.
 
Organizarea Coaliţiei
 
9.
 
Coaliţia
Pro-
Europeană
de G
uvernare este o asociaţie politică, constituită de către părțile semnatare și entitățile politice care susțin programul de guvernare al Coaliției, pentru perioada de pînă la finalizarea, în termenul prevăzut de legislație, a mandatului
deplin al Parlamentului de legislatura a XIX.
10.
 
Adunarea Coaliţiei de guvernare
 
este forul ce întruneşte toţi deputaţii şi miniştriiCoaliţiei, conducerea partidelor 
-
membre, care se convoacă la propunerea liderilor Coaliţiei sau a Consiliului Coaliției şi dezbate subiecte de importanţă politică majoră
 pentru C
oaliţie şi pentru Republica Moldova. Adunarea Coaliției de guvernare seconvoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trei luni. Adunarea Coaliției deguvernare este moderată prin rotație de către fiecare dintre lide
rii partidelor, grupurilor 
 parlamentare semnatare. Ordinea de zi a Adunării este pregătită de către secretariatulCoaliției în baza propunerilor partenerilor de Coaliție și se repartizează membrilor Adunării după aprobarea ei de către Consiliul Coaliției. Deciziile Adunării Coaliției seadoptă prin consens
, avînd un caracter consultativ sau obligatoriu pentru executare,
după cum Adunarea va decide în sensul respectiv.
 
11.
 
Reuniunea liderilor Coaliţiei
 
întrunește liderii partidelor semnatare ale Acorduluicoaliţiei. În acest format, care se va întruni, de regulă, săptămînal, se vor coordonasubiectele de pe agenda guvernării. În cazul imposibilității de a participa, liderul partidului semnatar poate delega un reprezentat al său pentru ședințele Reuniunii.
Deciziile în cadrul reuniunilor se iau prin consens.
12.
 
Consiliul Coaliţiei
 
este format din delegaţiile părților semnatare ale Acordului decoaliție, în număr de pînă la 4 persoane pentru fiecare delegație, conduse la nivel de
 prim-
vicepreședinți și (sau) vicepreşedinţi de partid, care stabilesc agenda comună şiavizează proiectele propuse spre examinare, adoptare şi implementare în cadrul actuluide guvernare. Consiliul coaliţiei se reuneşte ori de cîte ori este necesar, la cererea
unuia dintre partidele sau grupur 
ile politice semnatare ale Acordului de coaliție, dar numai rar decît o dată la două săptămîni şi adoptă decizii. Proiectul ordinii de zi aședinței Consiliului Coaliției este pregătit de către secretariatul Coaliției în baza
 propunerilor partenerilor de
Coaliție și se repartizează membrilor Consiliului cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință. Ședințele Consiliului sînt moderate prin rotație de
 
reprezentanții partidelor semnatare ale Acordului coaliției. În cadrul ConsiliuluiCoaliției se vor discuta în mod obligatoriu subiectele ce țin de agenda guvernamentalăşi parlamentară, subiecte de interes strategic pentru Republica Moldova.
13.
 
Consiliul parlamentar de coordonare
este format din deputați reprezentanți ai partidelor semnatare a Acordului și partenerilor de Coaliție, avînd drept competențăstabilirea priorităților agendei legislative a Coaliției de guvernare. Consiliul include:membrii Biroului permanent al Parlamentului, președinții, vicepreședinții și secretariifracțiunilor parlamentare și comisiilor permanente. Ședințele Consiliului parlamentar de coordonare se convoacă, de regulă, cu 24 de ore înainte de ședințele Biroului
Permanent al Parlamentului.
14.
 
Secretariatul Coaliţiei
 
este o entitate permanentă cu funcţii tehnice, care asistă
activitatea Coal
iţiei pe toate dimensiunile ei: politic, legislativ şi executiv.Secretariatul este condus de Secretarul Coaliţiei de guvernare și are următoareleatribuții de bază: sistematizează propunerile pentru ordinea de zi a ședințelor AdunăriiCoaliției, Consiliului Coaliției, Consiliului parlamentar de coordonare, asigură perfectarea proceselor verbale ale ședințelor entităților menționate și semnarea lor decătre reprezentanții părților semnatare ale Acordului; monitorizează implementareadeciziilor Coaliției și
 
 prezintă Consiliului Coaliției, lunar sau la solicitare, rapoartedespre executarea deciziilor menţionate. Secretariatul funcţionează conformregulamentului aprobat de Consiliul Coaliţiei, care decide inclusiv asupra componenţeişi a atribuţiilor acestuia
.
15.
 
Priorităţi pentru Programul de guvernare.
 
Prezentul acord politic fixează o seriede domenii convenite de Coaliţie, urmînd ca obiectivele guvernării să fie expuse înProgramul de activitate al Guvernului, cu respectarea următoarelor linii directo
rii
:
asigurarea supremaţiei legii şi a respectării drepturilor omului; bunăstareacetățenilor, politicile sociale şi calitatea vieţii; integrarea europeană ca prioritateabsolută a politicii interne şi externe a Republicii Moldova; reintegrareateritorială și consolidarea statului; combaterea corupţiei, a infracţiuniloreconomice şi financiare; echilibrarea relaţiilor externe și menținereaparteneriatelor externe favorabile Republicii Moldova; dezvoltarea economică,regională și a infrastructurilor; reforma administraţiei publice şi
descentralizarea.
Structura si instituţiile guvernării
 
16.
 
Coaliţia va implementa principiul neadmiterii subordonării instituțiilor statuluiintereselor de partid, va exclude partajarea funcţiilor de conducere în cadrulinstituţiilor independente și cu statut autonom.
 
17.
 
Coaliția va aplica principiul asumării totale a responsabilităţii politice în cadrulinstituţiilor guvernamentale, care presupune dreptul conducătorului de a
-
şi formaechipa şi obligația lui de a garanta eficienţa aceste
ia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->