Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
HORA SANTA EUCARÍSTICA-MARIANA EN PENTECOSTÉS

HORA SANTA EUCARÍSTICA-MARIANA EN PENTECOSTÉS

Ratings: (0)|Views: 3,280|Likes:
Este texto ha sido editado por los Hermanos de la Fraternidad de Cristo Sacerdote y Santa María Reina, asociación pública clerical con aprobación eclesiástica en la Archidiócesis primada de Toledo (España). Este Instituto Religioso en formación tiene como uso propio en el Oficio y la Santa Misa la Forma Extraordinaria del Rito Romano, como establecen sus Reglas y Constituciones. Para más información pueden visitar nuestro site y blogs:
http://www3.planalfa.es/santamariareina/
http://hermanosdelafraternidad.blogspot.com/
http://santa-maria-reina.blogspot.com.es/
http://rinconliturgico.blogspot.com.es/

Para descargar gratuitamente documentos de Scribd, el usuario debe crearse una cuenta con su correo electrónico. Creada la cuenta, debe subir a esa cuenta un documento escrito o una foto. Esto le permite el acceso a todos los documentos de Scribd.
Para descargar no gratuitamente los documentos de Scribd, el usuario debe crear igualmente una cuenta con su correo electrónico. La tasa económica que solicitan al descargar el documento es para el autor/gestor de Scribd.
Este texto ha sido editado por los Hermanos de la Fraternidad de Cristo Sacerdote y Santa María Reina, asociación pública clerical con aprobación eclesiástica en la Archidiócesis primada de Toledo (España). Este Instituto Religioso en formación tiene como uso propio en el Oficio y la Santa Misa la Forma Extraordinaria del Rito Romano, como establecen sus Reglas y Constituciones. Para más información pueden visitar nuestro site y blogs:
http://www3.planalfa.es/santamariareina/
http://hermanosdelafraternidad.blogspot.com/
http://santa-maria-reina.blogspot.com.es/
http://rinconliturgico.blogspot.com.es/

Para descargar gratuitamente documentos de Scribd, el usuario debe crearse una cuenta con su correo electrónico. Creada la cuenta, debe subir a esa cuenta un documento escrito o una foto. Esto le permite el acceso a todos los documentos de Scribd.
Para descargar no gratuitamente los documentos de Scribd, el usuario debe crear igualmente una cuenta con su correo electrónico. La tasa económica que solicitan al descargar el documento es para el autor/gestor de Scribd.

More info:

Published by: IGLESIA DEL SALVADOR DE TOLEDO (ESPAÑA) on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2015

pdf

text

original

 
 
L
PTC_EOEßI
 ML VCMEAAJ_
 
La sjolrmctl rlvlstemc lxpcil la _jitîsenc _jorjnlitc ocnc ml ocstunfrl)
J
OOEßI ML KVJOEJ_
Blsòs ls la rcstrc ml aj vlrmjm! ls la rcstrc ml Mecs) Blsòs ls lstc2 aj Wlrmjm! aj ouja! liaj palietum ml acs telnpcs! &sl `ezc ojril& (Bi) :!:):=%! qul veic litrl icsctrcs pjrjqul aj ocicoeårjncs) Aj vlrmjm ic sl jglrrj ocnc uij ocsj! aj vlrmjm sl lioulitrj) Ic ls uij pcslseÿi! ls ui lioulitrc oci uij Tlrscij) Tlrc! ³queåi ics `jol rlocicolr qul Blsòs ls aj Tjajfrj ml aj vlrmjm! la @ebc uiekåietcml Mecs Tjmrl3 _ji Tjfac lislúj q 
ul «ijmel pulml mloer2 ‑Blsòs ls la _lúcr„! se ic
lstê enpuasjmc pcr la Lspîretu _jitc¸ (: Ocr) :6!?%) Ls scac la Lspîretu _jitc! la mciml Orestc Vlsuoetjmc! queli ics `jol rlocicolr aj vlrmjm) Blsòs ac mlgeil la &Tjrêoaetc&!qul sekiegeoj &la qul velil li iulstrj jyumj&! la qul lstê j iulstrc ajmc pjrj scstlilrics li lstl ojneic ml ocicoenelitc8 y! li aj Òatenj Olij! Blsòs jslkurj j sus mesoîpuacs qul la Lspîretu _jitc als lislújrê tcmjs ajs ocsjs! rlocrmêimcals sus  pjajfrjs (og) Bi) :=!67%)3 
(_)_) Grjioesoc! :< ml njyc ml 64:?%
(frlvl sealioec%
 Li lstj ico`l! `lncs vliemc j aj prlslioej mla _lúcr Blsòs! `lo`c ojril y`lo`c luojrestîj pjrj icsctrcs) _lkurcs ml qul åa ls aj Wlrmjm! qulrlncsjmcrjrac y mjral krjoejs! jajfjral y plmeral plrmÿi! plmeral su Lspîretu _jitcpuls lstjncs ilolsetjmcs ml su auz! qulrlncs qul rliulvl iulstrjs vemjs)
GVJ]LVIEMJM ML OVE_]C _JOLVMC]L U _JI]J NJVÎJ VLEIJ
 
 
(frlvl sealioec%
 
\i scaestj rloetj mlspjoec aj sekuelitl jooeÿi ml krjoejs j Blsuorestc pcr su Njmrl!nelitrjs sl eitlrojaj jakuij jitîgcij! ocnc pcr lblnpac
Njkiegeojt
)(Ogr) OLO ;6:.;67%
 
:)
 
Krjoejs! Blsòs! prlslitl li aj Luojrestîj! pcr Njrîj! tu Njmrl! aj selnprlWerkli! cfrj njlstrj mla Lspîretu _jitc) Li laaj! la Tjmrl `j liocitrjmc ajNcrjmj pjrj qul tò y la Lspîretu _jitc pcmêes `jfetjr litrl acs `cnfrls)6)
 
Krjoejs! Blsòs! prlslitl li aj Luojrestîj! pcr njieglstjr li Njrîj! tuNjmrl! ajs &njrjveaajs ml Mecs&! pcr nlmec mlaLspîretu) Ics uiencs j su oêiteoc ja Tjmrl! li laLspîretu _jitc! qul ls jooeÿi ml krjoejs ml tcmcla pulfac ml Mecs y! pcr tjitc! ml aj Ekalsej)?)
 
Krjoejs! Blsòs! prlslitl li aj Luojrestîj! pcr tuNjmrl Njrîj li aj qul la Lspîretu _jitc rljaezjla mlsekiec flilvcalitl mla Tjmrlocioefeåimctl j te la @ebc ml Mecs pcr cfrj mlaLspîretu _jitc)=)
 
Krjoejs! Blsòs! prlslitl li aj Luojrestîj! pcr tuNjmrl Njrîj! qul aalij mla Lspîretu _jitc! tlprlslitj j te! la Wlrfc li aj `uneamjm ml su ojrilmêimcac j ocicolr j acs pcfrls y j ajs preneoejs ml ajsijoecils8 pcrqul pcr nlmec ml laaj `js litrjmc liocnuieÿi oci acs `cnfrls &cfbltc mla jncr flilvcalitl ml Mecs&! y acs`uneamls sci selnprl acs prenlrcs li rloeferal2 acs pjstcrls! acs njkcs!_enlÿi y Jij! acs lspcscs ml Ojiê y acs prenlrcs mesoîpuacs)<)
 
Krjoejs! Blsòs! prlslitl li aj Luojrestîj! pcr tu Njmrl Njrîj qul pcr nlmec mla Lspîretu _jitc ocnc iulvj Lvj sl ocivelrtl li njmrl ml acsvevelitls y njmrl ml aj Ekalsej selimc aj uieÿi ml acs jpÿstcals qulplrslvlrjfji oci laaj li aj crjoeÿi)7)
 
Krjoejs! Blsòs! prlslitl li aj Luojrestîj! qul pcr la sî ml Njrîj j tuLiojrijoeÿi! la Lspîretu _jitc pumc gcrnjr tu oulrpc sjitîsenc qul `cyjmcrjncs li lstl sjorjnlitc) Laaj ics lislúj j cgrlolrics tjnfeåiicsctrcs buitc ocitekc ja Tjmrl)
 
]
ELNTC ML NLME]JOEßI 
_LI]JMC_
 
loturj mla aefrc ml acs @lo`csml acs Jpÿstcals
 
:! :6.:=) 6! :.:?
 
Litciols sl vcavelrci j Blrusjaåi mlsml la ncitl aajnjmcml acs Caevcs! qul lstê prÿxenc j Blrusjaåi! aj mestjioej mlui ojneic sjfêteoc) U oujimc aalkjrci! sufelrci j ajlstjioej suplrecr! mciml vevîji! Tlmrc y Buji8 _jitejkc yJimrås8 Glaepl y ]cnês8 Fjrtcacnå y Njtlc8 _jitejkc la ml Jaglc! _enÿi laRlactj y Bumjs ml _jitejkc) ]cmcs laacs plrslvlrjfji li aj crjoeÿi! oci uinesnc lspîretu! li ocnpjúîj ml jakuijs nublrls! y ml Njrîj aj njmrl mlBlsòs! y ml sus `lrnjics)Ja aalkjr la mîj ml Tlitlocstås! lstjfji tcmcs rluiemcs oci ui nesnccfbltevc) Ml rlplitl veic mla oelac ui ruemc ocnc uij enpltucsj rêgjkj mlvelitc! qul aaliÿ tcmj aj ojsj li aj qul sl liocitrjfji) _l als jpjrloelrciuijs alikujs ocnc ml gulkc qul sl rlpjrtelrci y sl pcsjrci scfrl ojmj uicml laacs8 sl aalijrci tcmcs ml Lspîretu _jitc y sl puselrci j `jfajr limevlrsjs alikujs! slkòi la Lspîretu als ociolmîj lxprlsjrsl)
]LP]C TJVJ AJ NLME]JOEßI
)
 
Ojtlqulses ml _)_) Grjioesoc! :< ml njyc ml64:?%
(j mlsjrrcaajr pcr la merlotcr! li lstl ncnlitc sl pulmli eitlrojajr ojitcs c jitîgcijs jprcpejmjs% 
 
La Lspîretu _jitc rloulrmj l enprenl li acs ocrjzcils ml acs orlylitls ajs pjajfrjs qul Blsòs mebc! y prloesjnlitl j trjvås ml lstjs pjajfrjs! aj aly ml Mecs! sleisorefl li iulstrcs ocrjzcils y li icsctrcs sl ocivelrtl li ui preioepec mlvjacrjoeÿi ml ajs mloesecils y ml crelitjoeÿi ml ajs jooecils octemejijs8 sl ocivelrtlli ui preioepec ml vemj2 ( 
% ls la ocrjzÿi la qul mlfl ocivlrtersl j Mecs! y la Lspîretu _jitc ac trjisgcrnj se icsctrcs ics jfrencs j Åa)La Lspîretu _jitc! litciols! ocnc prcnltl Blsòs! ics kuîj &li tcmj aj vlrmjm&8 
% ics `jol litrjr li uij ocnuieÿi selnprl nês prcguimj oci Blsòs! mêimcics aj eitlaeklioej ml ajs ocsjs ml Mecs) Trcflncs j prlkuitjrics2 ³lstcy jfelrtc j aj jooeÿi mla Lspîretu _jitc! al pemc pjrj qul nl eauneil! y nl `jkj nês slisefal j ajs ocsjs ml Mecs3 Lstj ls uij crjoeÿi qul tlilncs qul rlzjr tcmcs acs mîjs2 Lspîretu _jitc! `jz qul ne ocrjzÿi lstå jfelrtc j aj Tjajfrj ml Mecs! qul ne ocrjzÿi lstå jfelrtc ja feli! qul ne ocrjzÿi lstå jfelrtc j aj flaalzj ml Mecs! tcmcs acs mîjs) ³Ouêitcs mlustlmls rlzji ojmj mîj ja Lspîretu _jitc3 Tlislncs li Njrîj qul «ocislrvjfj lstjs ocsjs y ajs nlmetjfj li su ocrjzÿi& (Ao) 6!:5)<:%) Aj rlolpoeÿi ml ajs pjajfrjs y ajs vlrmjmls ml gl! pjrj qul slocivelrtji li vemj! sl rljaezj y orlol fjbc aj jooeÿi mla Lspîretu _jitc) Li lstlslitemc! mlflncs jprlimlr ml Njrîj! rlvevelimc su &sî&! su tctja mespciefeaemjm pjrj rloefer ja @ebc ml Mecs li su vemj! qul mlsml lsl ncnlitc aj trjisgcrnÿ) J trjvås mla Lspîretu _jitc! la Tjmrl y la @ebc lstjfaloli su ncrjmj li icsctrcs2 icsctrcs vevencs li Mecs y pjrj Mecs) ³Tlrc iulstrj vemj lstê vlrmjmlrjnlitl jienjmj pcr Mecs3 ³Ouêitjs ocsjs eitlrpcikc jitls qul Mecs3 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->