Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Diversity Journal - September/October 2012

Diversity Journal - September/October 2012

Ratings: (0)|Views: 75 |Likes:
"Women Worth Watching in 2013"
"Women Worth Watching in 2013"

More info:

Published by: Profiles in Diversity Journal on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/06/2013

 
®
L@I@FVATKGH BK\]AGKL B@VKTAH@ NJGTB
 
p'655
 Aii Tbkghs Dkv`rskty % Kgliuskjg
\@]T*JLT 6=16$60'==
 
HIJFAI LJN]AGK@\ EJVADUAGLKGH XJN@G KG I@AD@V\BK]
 
 U k c aya Jp `ra t kjg s  Nagah `r Kgd ka
 
Aajg Ukl``skd`gt)BV %Ljnngklatkjgs\jd`xjV`njt`\kt`sAska.Astaika
K an
\jd`xj
@ghah`d `npijy``s drkv`fuskg`ss sull`ss' Tbat‛swby w`‛r` ljnnktt`d tjlr`atkgh ag `gvkrjgn`gtw`r` `al `npjy``ljgtrut`s tj s jr `reuii pjt`gtkai' Fy ejst`rkgha luitur` fas`d jg nutuair`sp`lt agd kgliuskjg) w`nao` `v`ry day a f`tt`ray at j`xj' ut jgtta` jur wjr jr t' `arwbat jur `npijy``s bav`tj say afjut wjrokghejr tb` wjrid‛s i`ad`r kgQuaikty je Ike` s`rvkl`s jgfkt'iy\jd`xjLjnnugkty'
`gardaBnag  V`sjrl`s Nagah`r Tagagka
Tj vk`w tb`s` `npijy``s‛stjrk`s) slag tb` snart tah jrvkskt fkt'iy*\jd`xjLjnnugkty
H`t tbks app at bttp3**h`ttah'njfk
Nark t\`gkjr  Ukl` ]r`skd`g tH ie je N`xklj 
%
 Larkff`ag
\t`ikghLjpjat` x`tkv ` Lb`\ppi y Nagah`n`gt) `t ktb`gPgkt`d \tat`
 
\`pt`nf`r*Jltjf`r 6=16
 
 XXX'DKU@V\KT[CJPVGAI'LJN
1
Tbks agguai kssu` ks d`skhg`d tj bkhbikhbt agd award ljnpagk`s tbat sup.pjrt agd prjnjt` wjn`g kg i`ad`rsbkp' Tbks award ks sbar`d wktb tb` wjn`g`x`lutkv`s tbat bav` d`njgstrat`d jutstagdkgh albk`v`n`gt agd i`ad`rsbkp kgtb`kr lar``rs'Kg tbks y`ar‛s award kssu`) g`ariy 6== wjn`g `x`lutkv`s sbar` tb`kr vk`ws jgtb` knpjrtagl` je `dulatkjg as a lrktklai sull`ss ealtjr kg tb`kr lar``rs' Tb`s` wjn`g bav` jet`g bad tj d`ai wktb fkas agd pr`cudkl`' Tb`y taio afjut n`gtjrs)spjgsjrs) advagl`d d`hr``s) agd nagahkgh lar``r agd eankiy' Agd tb` ljgs`gsusks tbat `dulatkjg ks tb` o`y tj jp`gkgh tb` djjrs je jppjrtugkty agd sbjuid f`tb` tjp prkjrkty ejr jur yjugh p`jpi` agd strat`hklaiiy ejr jur ljugtry' Agjtb`r ljgs`gsus ks tbat hkris g``d tj f` `gljurah`d `ariy tj pursu` studk`skg slk`gl`) t`lbgjijhy) `ghkg``rkgh agd natb "\T@N+' Nagy je tb` `x`lutkv`sar` `ghah`d kg wjrokgh wktb slbjjis agd stud`gts tj hkv` yjugh hkris r`ai ike``xanpi`s je bjw tj albk`v` sull`ss kg ike` agd kg a lar``r agd tj ugd`rstagdtb` f`g`ekts je wjrokgh kg tb` \T@N ek`ids' Aii tb`s` `x`lutkv`s ahr`` tbat wktbjut `dulatkjg) jppjrtugktk`s agd ekgaglkai r`wards ar` skhgkeklagtiy dk.nkgksb`d ke gjt aitjh`tb`r d`gk`d'
]rjeki`s kg Dkv`rskty Cjurgai 
ljghratuiat`s aii tb` ljnpagk`s agd `x`lutkv`sprjeki`d kg tbks y`ar‛s kssu`' X` bav` gjw pass`d tb` 1=== prjeki`s naro) agdtbks y`ar) partklkpatkjg ks 0= p`rl`gt ab`ad je iast y`ar' Ljnpagy prjnjtkjgje dkv`rskty agd `qukty ejr aii `npijy``s agd bjw ljnpagk`s albk`v` sull`sskg tb` ar`as je dkv`rskty agd kgliuskjg ar` tb` o`y tb`n`s tbat drkv` jur naha.zkg`‛s ljnnktn`gt agd purpjs`'Jur staee wjros jg tbks kssu` ejr afjut skx njgtbs' Nagy bjurs ar` d`vjt`dtjward puttkgh aii tb` pk`l`s agd parts tjh`tb`r tj t`ii tb` stjry' Xbki` tb`lbaii`gh`s w` aii eal` ar` daugtkgh) kt‛s ljnejrtkgh tj ogjw tbat yju lag pklo up tbks kssu` at agy tkn` agd f` njtkvat`d agd stknuiat`d tj s`` tb` hr`atstrkd`s wjn`g ar` naokgh kg tb` wjrid tjday' Agd gjw K aso yju tj r`ad `alb `ssay) kgt`rgaikz` agd ugd`rstagd tb` n`s.sah`s tb`s` wjn`g wrkt` sj `ijqu`gtiy afjut) agd pass kt aijgh' \pr`ad tb`n`ssah` tbat wjn`g agd `dulatkjg ar` knpjrtagt tj yjur ljnpagy) ljnnu.gkty) agd jur ljugtry'
 
PDC
 Can`s V' V`ltjr)
L@J) ]ufiksb`r
Tb` fkhpkltur`
 X`iljn` tj tb` 11tb agguai Xjn`gXjrtbXatlbkgh® kssu` agd tb` liassje 6=1< s`gkjr wjn`g `x`lutkv`s agd tb`ljnpagk`s tbat `npijy tb`n'
]PFIK\B@V*L@J*NAGAHKGH @DKTJV
 Can`s V' V`ltjr 
UKL@ ]V@\KD@GT JE J]@VATKJG\
 Can`s Hjrnag
@DKTJV
Hral` Austkg
\@GKJV LJGTVKFPTKGH @DKTJV
 
Aprki X' Oikni`y 
DKV@LTJV JE LIK@GT ]AVTG@V\BK]\
\arab X`f`r 
AVT DKV@LTJV
]aui Naiagkc
KGT@VG\
 
Vaqu`i Barrab Cuik`gg` Bay`sVyag O``i@nkiy Vafatsoy 
BPNAG V@\JPVL@\
Ukloy D`]kjr`
@R@LPTKU@ A\\K\TAGT
@i`ga V`ltjr 
I@TT@V\ TJ TB@ @DKTJV
]rjeki`s kg Dkv`rskty Cjurgai
H`nkgk Tjw`rs ,1 • 1;;1 Lrjlo`r Vjad)\ukt` 6=4 • X`stiao`) JB 44140T`i3 44='2;6'=444 • Eax3 44='2;6'=8<8prjeki`sMdkv`rsktycjurgai'ljn
\PF\LVK]TKJG\
\kghi` kssu` prkgt $0';01 y`ar prkgt sufslrkptkjg $64';06 y`ar prkgt sufslrkptkjg $44';0< y`ar prkgt sufslrkptkjg $0;';0Kg Lagada) add $10 p`r y`ar ejr pjstah`'Jtb`r ejr`khg jrd`rs add $6= p`r y`ar'P'\' eugds jgiy' \ufslrkptkjgs lag f` jrd`r`d
at3
www'dkv`rsktycjurgai'ljn
jr laii
lustjn`r s`rvkl` at 2=='08<'6258
\PFNK\\KJG\
V@]VKGT\3
prjeki`sMdkv`rsktycjurgai'ljn
@DKTJVKAI3
`dktMdkv`rsktycjurgai'ljn
]BJTJ\ % AVTXJVO3
artMdkv`rsktycjurgai'ljn
®
|
]PFIK\B@V‛\
LJIPNG

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
paudj116 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->