Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FARMAKOTERAPIA GRZYBIC POWIERZCHNIOWYCH

FARMAKOTERAPIA GRZYBIC POWIERZCHNIOWYCH

Ratings:
(0)
|Views: 215|Likes:
Published by mahoutsukai9662

More info:

Published by: mahoutsukai9662 on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2014

pdf

text

original

 
FARMAKOTERAPIA ZAKA
Ż
Ń
POWIERZCHNIOWYCH O ETIOLOGII GRZYBICZEJ Prof. dr hab. Alicja Budak Prof. dr hab. Alicja Budak Prof. dr hab. Alicja Budak Prof. dr hab. Alicja Budak 
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Collegium MedicumUniwersytetu Jagiello
ń
skiego w Krakowie
Grzybice powierzchowneGrzybice powierzchowneGrzybice powierzchowneGrzybice powierzchowne
zakazakazakazaka
ż
eniaeniaeniaeniask sk sk skóóóóry, paznokci, w ry, paznokci, w ry, paznokci, w ry, paznokci, wł łł łososososóóóów wdermatofity dermatofity dermatofity dermatofity grzyby drogrzyby drogrzyby drogrzyby dro
ż
d
ż
opodobneopodobneopodobneopodobnegrzyby plegrzyby plegrzyby plegrzyby ple
ś
nioweniowenioweniowe
 Antyseptyki  przeciwgrzybicze
Zwi 
ą 
zki jodu Pochodne fenolu Siarka i jej pochodne AlkoholeKwasy nieorganiczneKwasy organiczne i ich pochodnePochodnenienasyconychkwasów tłuszczowychBarwniki anilinoweZwi 
ą 
zki metali ci 
ęż
kichCzwartorz 
ę
dowezasady amoniowePochodne chinoliny 
 Antybiotyk przeciwgrzybiczePolienowe
NystatynaNatamycyna
Niepolienowe
Gryzeofulwina
Chemioterapeutyki  przeciwgrzybiczeLeki 
imidazolowe Allylaminy 
Pochodne
benzyloaminy 
Pochodne
morfoliny 
Pochodne
tiokarbamidu 
Pochodne
 pirydynonu 
Leki stosowane miejscowoLeki stosowane miejscowoLeki stosowane miejscowoLeki stosowane miejscowo
grzybica sk grzybica sk grzybica sk grzybica skóóóóry g ry g ry g ry gł łł ładkiej adkiej adkiej adkiej tu tu tu tuł łł łowiaowiaowiaowiar
ą 
k, st k, st k, st k, stóóóóp, pachwin p, pachwin p, pachwin p, pachwinograniczone w grzybicy paznokci ograniczone w grzybicy paznokci ograniczone w grzybicy paznokci ograniczone w grzybicy paznokci 
 
Leki stosowaneLeki stosowaneLeki stosowaneLeki stosowaneLeki stosowaneLeki stosowaneLeki stosowaneLeki stosowaneog og og og og og og og óóóóóóóólnoustrojowolnoustrojowolnoustrojowolnoustrojowolnoustrojowolnoustrojowolnoustrojowolnoustrojowo
GrzybicaGrzybicaGrzybicaGrzybicaGrzybicaGrzybicaGrzybicaGrzybicaow ow ow ow ow ow ow ow ł łł ł ł łł ł osionej sk osionej sk osionej sk osionej sk osionej sk osionej sk osionej sk osionej sk óóóóóóóóry g ry g ry g ry g ry g ry g ry g ry g ł łł ł ł łł ł owy owy owy owy owy owy owy owy grzybica paznokci grzybica paznokci grzybica paznokci grzybica paznokci grzybica paznokci grzybica paznokci grzybica paznokci grzybica paznokci 
Terapia dermatomykoz Terapia dermatomykoz Terapia dermatomykoz Terapia dermatomykoz 
Grupy lek Grupy lek Grupy lek Grupy lekóóóów do stosowania og w do stosowania og w do stosowania og w do stosowania ogóóóólnegolnegolnegolnegoPochodne imidazolowePochodne imidazolowePochodne imidazolowePochodne imidazolowe – – triazoletriazoletriazoletriazole
itrakonazol itrakonazol itrakonazol itrakonazol flukonazol flukonazol flukonazol flukonazol 
Grupy lek Grupy lek Grupy lek Grupy lekóóóów do stosowaniaw do stosowaniaw do stosowaniaw do stosowaniaog og og ogóóóólnego i miejscowegolnego i miejscowegolnego i miejscowegolnego i miejscowego Antybiotyki niepolienowe Antybiotyki niepolienowe Antybiotyki niepolienowe Antybiotyki niepolienowe
gryzeofulwinagryzeofulwinagryzeofulwinagryzeofulwina
 Antybiotyki polienowe Antybiotyki polienowe Antybiotyki polienowe Antybiotyki polienowe
nystatynanystatynanystatynanystatyna
Pochodne imidazolowePochodne imidazolowePochodne imidazolowePochodne imidazolowe
ketokonazol ketokonazol ketokonazol ketokonazol 
Pochodne allyloaminowePochodne allyloaminowePochodne allyloaminowePochodne allyloaminowe
terbinafinterbinafinterbinafinterbinafin
Grupy lek Grupy lek Grupy lek Grupy lekóóóów do stosowaniaw do stosowaniaw do stosowaniaw do stosowaniamiejscowegomiejscowegomiejscowegomiejscowego
Pochodne imidazolowePochodne imidazolowePochodne imidazolowePochodne imidazoloweklotrimazol, ekonazol, isokonazol,klotrimazol, ekonazol, isokonazol,klotrimazol, ekonazol, isokonazol,klotrimazol, ekonazol, isokonazol,tiokonazol tiokonazol tiokonazol tiokonazol Pochodne allyloaminowePochodne allyloaminowePochodne allyloaminowePochodne allyloaminowenaftifinnaftifinnaftifinnaftifinPochodne pirydynonu Pochodne pirydynonu Pochodne pirydynonu Pochodne pirydynonu cyklopirokscyklopirokscyklopirokscyklopiroks
 
 Antybiotyki niepolienowe Antybiotyki niepolienowe Antybiotyki niepolienowe Antybiotyki niepolienowe
GRYZEOFULWINAGRYZEOFULWINAGRYZEOFULWINAGRYZEOFULWINA
1958 r.1958 r.1958 r.1958 r.
Penicillium gryzeofulvum
Trichophyton, Microsporum,Trichophyton, Microsporum,Trichophyton, Microsporum,Trichophyton, Microsporum,EpidermophytonEpidermophytonEpidermophytonEpidermophyton
 posta posta posta posta
ć
doustnadoustnadoustnadoustnalek odk lek odk lek odk lek odkł łł łada si ada si ada si ada si 
ę
w warstwie rogowej w warstwie rogowej w warstwie rogowej w warstwie rogowej sk sk sk skóóóóry, w ry, w ry, w ry, wł łł łososososóóóów i paznokci w i paznokci w i paznokci w i paznokci Czas leczeniaCzas leczeniaCzas leczeniaCzas leczenia: grzybica paznokci : grzybica paznokci : grzybica paznokci : grzybica paznokci 6 - --12 mies.12 mies.12 mies.12 mies.grzybice sk grzybice sk grzybice sk grzybice skóóóóry,ry,ry,ry, w wwł łł łososososóóóów / PTD w / PTD w / PTD w / PTDdo 4 tyg.do 4 tyg.do 4 tyg.do 4 tyg.
 
 Antybiotyki polienowe Antybiotyki polienowe Antybiotyki polienowe Antybiotyki polienowe
NYSTATYNANYSTATYNANYSTATYNANYSTATYNAPIMARYCYNAPIMARYCYNAPIMARYCYNAPIMARYCYNAPIMARYCYNAPIMARYCYNAPIMARYCYNAPIMARYCYNA
Zakres dziaZakres dziaZakres dziaZakres dział łł łaniaaniaaniaaniagrzyby drogrzyby drogrzyby drogrzyby dro
ż
d
ż
opodobne / opodobne / opodobne / opodobne / CandidaCandidaCandidaCandidaZastosowanieZastosowanieZastosowanieZastosowaniegrzybice bgrzybice bgrzybice bgrzybice bł łł łonononon
ś
luzowychluzowychluzowychluzowych - - j. ustna, drogi rodne, uk  j. ustna, drogi rodne, uk  j. ustna, drogi rodne, uk  j. ustna, drogi rodne, ukł łł ład oddechowy ad oddechowy ad oddechowy ad oddechowy grzybica wyprzeniowagrzybica wyprzeniowagrzybica wyprzeniowagrzybica wyprzeniowa
LEKI PRZECIWGRZYBICZE 
-
allyloaminy/ terbinafin, naftifin
-
leki imidazoloweazole: klotrimazol, mikonazol,ekonazol, isokonazol, oksykonazol,bifonazol, tiokonazol, ketokonazol;triazole: itrakonazol, flukonazol, terkonazol
-
pochodne morfoliny/ amorolfina
-
pochodne pirydynonu /cyklopiroks
-
pochodne tiokarbamidu/ tolciclata,tolnaftata
-
pochodne benzyloaminyskwalen
2,3 tlenek skwalenu
lanosterol
14-
α
-demetylaza
(lanosterol)
fekosterol
episterolergosterol
błona komórkowakomórki potomnekwas mewalonowy
 
Leki z gr. azoli Leki z gr. azoli Leki z gr. azoli Leki z gr. azoli 
 pochodne imidazolu  pochodne imidazolu  pochodne imidazolu  pochodne imidazolu 
Klotrimazol Klotrimazol Klotrimazol Klotrimazol 
1967r.1967r.1967r.1967r.
Mikonazol Mikonazol Mikonazol Mikonazol 
tak tak tak tak 
ż
e dziae dziae dziae dział łł łanie p / bakteryjneanie p / bakteryjneanie p / bakteryjneanie p / bakteryjne
Ketokonazol Ketokonazol Ketokonazol Ketokonazol 
1976r.1976r.1976r.1976r.
Izokonazol Izokonazol Izokonazol Izokonazol 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->