Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HG 225-2013.docx

HG 225-2013.docx

Ratings:
(0)
|Views: 59|Likes:
Published by tunabres

More info:

Published by: tunabres on May 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

 
Text oferit de contabilii de pe grupul -http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ 
Hotărârea
Guvernului Nr.225 din 30.04.2013
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente demuncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008
 
PUBLICATA ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 16 mai 2013 
 În temeiul
art. 108 din Constituţia
 
României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
 Articolul I -
Normele metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
 profesionale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 144/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 124 din 18 februarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La
articolul 1, litera e) se
modifică şi va avea următorul cuprins:e)perioada de referinţă pentru stabilirea contribuţiei deasigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat,
este 2009-
2011;2. La articolul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f)cazurileasigurate pentru care se calculează indicii de frecvenţă care stau la baza claselor de risc sunt accidentele de muncăsau bolile profesionale definite şi declarate în conformit
ate cu prevederile
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
 
319/2006
, cu modificările ulterioare.3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
 Articolul 3 -
(1) Clasele de risc se determină pe baza a 4 indici de frecvenţă, care reprezintă:
 a)I
1
-
numărul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de muncă, raportat la 1.000 de salariaţi;
 b)I
2
-
numărul cazurilor asigurate cărora li s
-
a declarat accident de muncă soldat cu invaliditate şi/sau deces, raportat
la 1.000
de salariaţi;
 c)I
3
-
numărul cazurilor asigurate de boli profesionale, raportat la 1.000 de salariaţi;
 d)I
4
-
numărul mediu anual al salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă speciale şi deosebite, raportat la 1.000 desalariaţi.4. Anexele nr. 1 şi 4
 
se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentahotărâre.
 
 Articolul II -
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
 Articolul III -
Hot
ărârea Guvernului nr. 144/2008
 
privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţieide asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.124 din 18 februarie 2008, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentahotărâre, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându
-
se textelor o nouă numerotare.
 PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:Ministrul muncii, familiei,
 
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Mariana Câmpeanu
  Viceprim-
ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiu
 Ministrul delegat pentru buget,Liviu Voinea
 
Text oferit de contabilii de pe grupul -http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ 
 ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)ÎNCADRAREA sectoarelor de
activitate din economia naţională în clase de risc, pe baza indicilor defrecvenţă şi a datelor din anii 2009, 2010, 2011
 
 Nr.crt.Activitatea din economia
naţională
 ClasaCAENI
1
CR 
1
I
2
CR 
2
I
3
CR 
3
I
4
CR 
4
 CR 
(∑CR 
1-4
/4) NC AEN CC I
1
CR 
1
I
2
CR 
2
I
3
CR 
3
I
4
CR 
4
CR 1Cultivarea cerealelor (exclusivorez), a plantelor leguminoase
şi a plantelor producătoare deseminţe oleaginoase
 0111 0,616 4 0,147 5 0,225 7 0,166 1 4,252 Cultivarea orezului 0112 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,003
Cultivarea legumelor şi
a
 pepenilor, a rădăcinoaselor şi
tuberculilor 0113 0,106 2 0,106 5 0,318 8 0,000 1 4,004
Cultivarea trestiei de zahăr 
0114 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,005 Cultivarea tutunului 0115 0,000 1 0,000 1 12,320 20 0,000 1 5,756Cultivarea plantelor pentrufibre textile0116 17,192 19 0,000 1 0,000 1 0,000 1 5,507Cultivarea altor plante dinculturi nepermanente0119 1,151 5 0,000 1 0,384 9 0,000 1 4,008 Cultivarea strugurilor 0121 0,347 3 0,087 4 0,000 1 0,000 1 2,259Cultivarea fructelor 
tropicale şi
subtropicale0122 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,0010 Cultivarea fructelor citrice 0123 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,0011
Cultivarea fructelor seminţoaseşi sâmburoase
 0124 2,394 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,5012Cultivarea
fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor,nuciferilor şi a altor pomi
fructiferi0125 0,457 3 0,000 1 0,457 10 23,772 4 4,5013 Cultivarea fructelor oleaginoase 0126 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,0014Cultivarea plantelor pentru prepararea
 băuturilor 
 0127 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,0015Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale
şi a plantelor de uz farmaceutic
 0128 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,0016Cultivarea altor plante permanente0129 0,000 1 0,000 1 1,819 19 0,000 1 5,5017Cultivarea plantelor pentru
nmulţire
 0130 0,000 1 0,000 1 0,903 13 0,000 1 4,0018
Creşterea bovinelor de lapte
0141 1,186 5 0,323 8 0,000 1 7,546 2 4,0019
Creşterea altor bovine
0142 3,349 8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,75
 
Text oferit de contabilii de pe grupul -http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/ 
20
Creşterea cailor şi a altor 
cabaline0143 6,418 11 0,000 1 0,000 1 0,000 1 3,5021
Creşterea cămilelor şi a
camelidelor 0144 0,000 1 0,000 1 0,000 1 373,444 16 4,7522
Creşterea ovinelor şi a
caprinelor 0145 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,0023
Creşterea porcinelor 
0146 1,261 5 0,000 1 1,719 19 0,000 1 6,5024
Creşterea păsărilor 
0147 0,880 4 0,088 4 0,000 1 19,586 4 3,2525
Creşterea altor animale
0149 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,0026
Activităţi în ferme mixte(cultura vegetală combinată cucreşterea animalelor)
 0150 0,663 4 0,357 8 0,357 8 0,000 1 5,2527
Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
 0161 0,443 3 0,068 4 0,034 3 5,693 2 3,00 NC AEN CC I
1
CR 
1
I
2
CR 
2
I
3
CR 
3
I
4
CR 
4
CR 28
Activităţi auxiliare pentru creşterea
animalelor 0162 0,579 3 0,000 1 0,289 8 4,920 2 3,5029
Activităţi după recoltare
0163 0,000 1 0,000 1 19,269 20 0,000 1 5,7530
Pregătirea seminţelor 
0164 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,0031
Vânătoare, capturarea cu capcane avânatului şi activităţi de serviciianexe vânătorii
 0170 0,930 4 0,620 11 0,000 1 0,000 1 4,2532
Silvicultură şi alte activităţi
forestiere0210 1,297 5 0,343 8 0,076 4 0,114 1 4,5033
Exploatare forestieră
0220 3,570 8 1,239 16 0,148 5 0,000 1 7,5034Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontană
 0230 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,0035
Activităţi de servicii anexe
silviculturii0240 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,0036 Pescuitul maritim 0311 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,0037 Pescuitul în ape dulci 0312 0,547 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,5038
Acvacultura maritimă
0321 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,0039 Acvacultura în ape dulci 0322 0,911 4 0,365 9 0,000 1 0,000 1 3,7540
Extracţia cărbunelui superior 
(PCS=>23865 kJ/kg)0510 21,144 20 0,209 6 3,971 20 761,772 20 16,5041
Extracţia cărbunelui inferior 
(PCS<23865 kJ/kg)0520 1,416 5 0,037 3 1,062 15 538,088 19 10,5042
Extracţia petrolului brut
0610 1,332 5 0,089 4 0,222 7 180,268 11 6,7543
Extracţia gazelor naturale
0620 1,199 5 0,164 6 0,218 7 96,096 8 6,5044
Extracţia minereurilor feroase
0710 0,000 1 0,000 1 7,113 20 0,000 1 5,7545
Extracţia minereurilor de uraniu şi
toriu0721 0,893 4 0,000 1 0,000 1 907,321 20 6,5046
Extracţia altor minereuri metalifere
0729 1,212 5 0,000 1 47,744 20 0,000 11 9,25

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->