Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
55423903 13 Activitatea Departamentului Resurse Umane

55423903 13 Activitatea Departamentului Resurse Umane

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
ceccar
ceccar

More info:

Published by: Mihaela Maxim Nastasa on May 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

 
13. Activitatea Departamentului Resurse umane presupune:a) Respectarea legislatiei si reglementarilor in vigoare precum si a politicilor companiei; b) Mentinerea de inregistrari care demonstreaza respectarea legilor si reglementarilor ;c) Asigurarea confidentialitatii din cadrul Departamentului Resurse umane;d) Asigurarea productivitatii muncii la un nivel acceptabil;e) Angajarea unui numar sufficient si adcvat calificat de personal;f) Asigurarea ca personalul este pregatit adecvat in scopul indeplinirii responsabilitatilor corespunzatoare;g) Asigurarea ca personalul primeste informatii cu privire la performantele lor si la dezvoltareacarierei.Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.Raspuns:Riscurile posibile ce pot să apară :• neconcordanţe între atribuţii şi competenţa profesională;• neconformitatea cu legile, regulamentele, regulile şi politicile specifice;• nerespectarea confidenţialităţii informaţiilor;• caracterul incomplet şi inexact al operaţiilor şi documentaţiilor;• modul profesional de abordare a informaţiilor financiare;• nerespectarea atribuţiilor din fisa postului• suprasolicitarea personalului• nerespectrarea normelor privind securitatea munciiProceduri de control intern care pot diminua apariţia riscurilor:- Atribuţiile entităţii pot fi realizate numai dacă sunt cunoscute de salariaţi şi aceştia acţioneazăconcertat;- Fiecare salariat are un rol bine definit în entitatea publică, stabilit prin fişa postului;- Sarcinile sunt încredinţate şi rezultatele sunt comunicate numai în raportul manager – salariat – manager (şef – subaltern – şef);- Managerul trebuie să susţină salariatul în îndeplinirea sarcinilor sale.- Managementul entităţii publice va comunica tuturor angajaţilor care sunt sarcinile entităţii,rezultate din actul normativ de organizareşi funcţionare. Totodată, se va îngriji că aceste sarcini să se regăsească în Regulamentul deorganizare şi funcţionare a entităţii publice, la care să aibăaccestoţi salariaţii. Se vor întocmi şi se vor actualiza, ori de câte ori necesităţile o vor cere, fişele postului pentru toţi funcţionarii publici şi personalul contractual din entitatea publică. Aceasta este oobligaţie permanentă a fiecărui nivel de management.- Managerul asigură ocuparea posturilor de către persoane competente, cărora le încredinţeazăsarcini potrivit competenţelor şi asigură condiţii pentru dezvoltarea capacităţii profesionale asalariatului.- Managerul şi salariaţii au acele cunoştinţe, abilităţi şi experienţa care fac posibilă îndeplinireaeficientă şi efectivă a sarcinilor;- Competenţa angajaţilor şi sarcinile încredinţate trebuie să se afle în echilibru permanent, stabil.Acţiuni pentru asigurarea acestuia:a) definirea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare pentru fiecare loc de muncă; b) conducerea interviurilor de recrutare, pe baza unui document de evaluare definit;c) identificarea planului de pregătire de bază a noului angajat, încă din timpul procesului derecrutare;d) revederea necesităţilor de pregătire, în contextul evaluării anuale a angajaţilor şi urmărireaevoluţiei carierei;e) asigurarea faptului că necesităţile de pregătire identificate sunt satisfăcute;f) dezvoltarea capacităţii interne de pregătire, complementară formelor de pregătire externe entităţii

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->