Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gestiunea Financiara a Intreprinderii

Gestiunea Financiara a Intreprinderii

Ratings:
(0)
|Views: 29|Likes:
Published by Ion Bragaru
Mediul financiar al intreprinderii constituie o serie de procese care antreneaza 5 categorii dinstincte de componente:
 Instrumente de plata de finantare si acoperire a riscurilor
 Institutii financiare( bancile, societatile de finante, institutii specializate in tranzactii bursiere0
 Piete de active financiare (pite financiare, piete bursiere)
 Procedeuri juridice de reglare (reglementari juridice, care vizeaxza organizarea si reglarea comportamentului financiar al primelor componente)
 Variabile de reglare ( dobanda, cursul de schimb cotabile la bursa, acesta regleaza raporturile financiare)
Obiectul gestiunii financiare ale intreprinderii poate fi definit prin referinta la cele 5 componente. In concluzie GFI trebuie sa asigure coordonarea instrumentelor sau a activelor financiare, a variabilelor de reglare si a procedurilor in vederea realizarii relatiilor cu partenerii financiari intalniti pe pietele financiare.
Mediul financiar al intreprinderii constituie o serie de procese care antreneaza 5 categorii dinstincte de componente:
 Instrumente de plata de finantare si acoperire a riscurilor
 Institutii financiare( bancile, societatile de finante, institutii specializate in tranzactii bursiere0
 Piete de active financiare (pite financiare, piete bursiere)
 Procedeuri juridice de reglare (reglementari juridice, care vizeaxza organizarea si reglarea comportamentului financiar al primelor componente)
 Variabile de reglare ( dobanda, cursul de schimb cotabile la bursa, acesta regleaza raporturile financiare)
Obiectul gestiunii financiare ale intreprinderii poate fi definit prin referinta la cele 5 componente. In concluzie GFI trebuie sa asigure coordonarea instrumentelor sau a activelor financiare, a variabilelor de reglare si a procedurilor in vederea realizarii relatiilor cu partenerii financiari intalniti pe pietele financiare.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Ion Bragaru on May 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

 
 1
GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERIINOTIUNI INTRODUCTIVE
1.OBIECTUL GESTIUNII FINANCIARE A INTREPRINDERII.Mediul financiar al intreprinderii constituie o serie de procese care antreneaza 5 categorii dinstinctede componente:
 
Instrumente de plata de finantare si acoperire a riscurilor 
 
Institutii financiare( bancile, societatile de finante, institutii specializate in tranzactii bursiere0
 
Piete de active financiare (pite financiare, piete bursiere)
 
Procedeuri juridice de reglare (reglementari juridice, care vizeaxza organizarea si reglareacomportamentului financiar al primelor componente)
 
Variabile de reglare ( dobanda, cursul de schimb cotabile la bursa, acesta regleaza raporturilefinanciare)Obiectul gestiunii financiare ale intreprinderii poate fi definit prin referinta la cele 5 componente. Inconcluzie GFI trebuie sa asigure coordonarea instrumentelor sau a activelor financiare, a variabilelor de reglare si a procedurilor in vederea realizarii relatiilor cu partenerii financiari intalniti pe pietelefinanciare.2. ROLUL GESTIUNII FINANCIARE A INTREPRINDERIIRolul GFI este de a stapanii totalitatea mijloacelor si instrumentelor de eficientizare a intreprinderii.De regula rolul GFI este:a)
 
Maximizarea valorii intreprinderii
.GFI urmareste in primul rand maximizarea valorii intreprinderii. Aceasta valoare nu poate fi apreciata doar ca patrimoniu net, ea trebuie sa fie in egala masura analizata in raport cu proiectele si activitatile viitoare, deaceea trebuie avute in vedere rezultatele asteptate in viitor ca urmare a valorificarii patrimoniului acumulat,drept urmare valoarea este o valoare anticipata care corespunde valorii actuale pe care o putem adunaveniturilor viitoare scontate. Deci valoarea unei intreprinderi nu poate fi considerata numai valooarea patrimoniului net ci trebuie apreciata in raport cu urmatoarele 3 aspecte:1)
 
Valoarea intreprinderii este o valoare actuala si se mai numeste valoare financiara (Vf) si sedetermina pe baza sperantelor de castig pe care le va aduce intreprinderea.2)
 
Riscurile succeptibile de a afecta nivelul performantelor 3)
 
Patrimoniul prezent acumulat b)
 
Mentinerea nivelului performantelor financiare
 GFI trebuie sa asigure mentinerea unui rezultat satifacator pe termen mediu si lung. Astfel pentrudesfasurarea activitatii intreprinderii angajeaza resurse costisitoare a caror renumerare trebuie sa se realizezedin veniturile sale. In acest context gestiunea financiara are rolul de a verifica daca activitatea intreprinderiieste suficient de rentabila pentru a genera venituri care ii vor permite achitarea tuturor obligatiilor.Cercetarea unui anumit nivel al performantelor financiare trebuie sa tina cont de durata . GFI nu preconizeaza obtinerea cu orce pret a unui profit maxim pe termen scurt ci aprecieaza din contra stabilirea performantelor financiare.c)
 
Stapanirea riscurilor financiare constituie al treilea imperativ major atribuit gestiunii financiare. Potrivitunor formulari generale riscul activ sau a unei intreprinderi poate fi definit prin referinta la variabilitatearezultatelor succesibilr de a fi asigurat.Formele specifice riscului financiar sunt:
 
 2
 
Riscul de exploatare care masoara sensibilitatea rezultatului exploatarii la variatia nivelului de activitate(aprovizionare, productie, vanzare)
 
Riscul de indatorare este legat de structura de finantare a intreprinderii. Cand o intreprindere seangajeaza la credite mai mari trebuie sa obtina profituri suplimentare pentru a putea rambursa creditul
 
Riscul de faliment este o consecinta a insolvabilitatii intreprinderii. Evaluarea riscului de faliment se poate face printr-o analiza a echilibrului financiar pe baza bilantului patrimonial (statica ) fie prin analizafluxurilor financiare (dinamica).
 
Riscul valutar si riscul de rata al dobanzii , sunt riscuri financiare specifice legate de evolutia monedeinationale si de evolutia posibila a ratei dobanzii.
BILANTUL CONTABIL
Prin continutul sau, bilantul contabil ofera informatiile necesare pentru aprecierea gestiuniifinanciare a intreprinderii, precum si pentru stabilirea valorii acesteia, el caracterizand marimearesurselor si a utilizarilor la care a recurs un agent economic in cursul unei perioade de gestiune.Deoarece reflecta starea patrimoniala a intreprinde3rii, bilantul se incheie la sfarsitul perioadei degestiune, pe elemente de activ, respectiv pasiv.Activul cuprinde bunuri detinute de intreprindere si creante, iar pasivul cuprinde capitaluri proprii sidatorii contractate de intreprindere si nerambursate inca, adica sursele de finantare a capitalului.Fiecare element de activ reprezinta o alocare de fonduri banesti in vederea constituirii unei structuride productie adecvate. Elementele de activ sunt structurate dupa gradul lor de lichiditate ( posibilitatea de afi transformate in bani) si intentia de a obtine cea mai operativa recuperare a capitalurilor investite. Din acestmotiv in bilant vor fi trecute mai i]ntai activele cele mai putin lichide 9 imobilizari necorporale, imobilizaricorporale,imobilizari financiare), iar apoi acctivele circulante care se caracterizeaza printr-un grad mult mairidicat de lichiditate.Prima grupa de active,datorita rotatiei lente a capitalurilor investite se mai numeste si
alocari permannente (stabile
), iar cea de-a doua grupa se numeste
alocari ciclice (temporare
), deoarece recuperareacapitalurilor investite se face dupa incheierea unui ciclu de exploatare.Elementele de pasiv sunt structurate dupa gradul de exigibilitate, adica dupa insusirea acestora de adeveni scadente la un anumit termen. In primul rand in pasiv sunt inscrise capitalurile proprii ( capital social,rezerve, subventii si provizioane). Aceste resurse, in afara situatiei de faliment, nu au scadenta , deci nu suntexigibile, si de aceea mai sunt numite
 surse permanent (stabile
 ).
In categoria surselor permanente mai suntinscrise si datoriile financiare ( imprumuturi pe termen lung) pentru ca scadenta lor este indepartata.Cele mai exigibile elemente ale padivului sunt datoriile pe termen scurt ( credite, furnizori, decontari)si din aceasta cauza ele mai sunt numite si
 surse ciclice temporare
.In teoria si practica economica se remarca mai multe abordari conceptuale ale bilantului si anume:
 
Bilantul patrimonial
 
Bilantul financiar 
 
Bilantul functional
BILANTUL PATRIMONIAL
Conceptia originala a bilantului este conceptia patrimoniala dupa care bilantul este inventar al averiiintreprinderii, realizat in vederea masurarii valorii reale a patrimoniului. In acest caz bilantul patrimonial prezinta interes, pe de-o parte, pentru actionarii care doresc sa cunoasca valoarea patrimoniului lor, iar pe dealta parte, pentru creditori, deoarece activul intreprinderii constituie pentru ei garantia dreptului lor.Criteriile de constituire a bilantului patrimonial sunt:-pentru activ: gradul de lichiditate a diferitelor elemente-pentru pasiv: gradul de exigibilitate
 
 3
1.
 
Structura generala a activului
Activul bilantului, pe de o parte, bunurile si disponibilitatile detinute de catre intreprindere si, pe de alta parte, drepturile de creante asupra tertilor. Din necesitati de informare activul bilantului se regasesc sisoldurile conturilor de regularizare si asimilate lor,precum si primele privind rambursarea obligatiunilor.In activul bilantului sunt cuprinse numai valori nete grupate in functie de gradul lor delichiditate,respectiv a posibilitatii de a fii transformate in numerar ( in ordinea inversa a lichiditatii).Valoarea neta contabila se obtine din valoarea de intrare in patrimoniu a activelor, denumita si valoareacontabila, din care au fost deduse sumele reprezentand amortismentele si provizioanele aferente acestora.Potrivit legii contabilitatii din decembrie 1991, posturile de activ sunt structurate in bilant astfel:(a)
 
Active imobilizantr (b)
 
Active circulante(c)
 
Conturi de regularizare si asimilate(d)
 
Prime privind rambursarea obligatiunilor a)
 
Activele imobilizate sunt bunuri de orice natura, mobile sau imobile, corporale sau necorporale,achizitionate sau produse de intreprindere, care intra in patrimoniul unitatii ca urmare a deciziilor investitionale fiind destinate sa serveasca o perioada indelungata activitatea unitatii. Din punct de vederefinanciar sunt elemente stabile, care se uzeaza si se inlocuiesc lent si a caror depreciere se reflecta prinamortizare, la formarea si asigurarea capacitatii de autofinantare a unitatiiLa randul lor activele imobilizate se compun din:1.imobilizari necorporale sau tangibile2.imobilizari corporale3.imobilizari financiare
a 1. Imobilizari necorporale
cuprind posturi ce nu sunt omogene, precum:
 
Cheltuieli cu constituirea societatii
 
Cheltuieli de cercetare dezvoltare
 
Concesiuni, brevete, licente, marci de fabricatie
 
Alte imobilizari necorporale
Cheltuielile de constituire
a societatii reprezinta cheltuieli ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea societatiiconcretizate in:-taxe si alte cheltuieli de inscriere si imatriculare-cheltuieli privind emiterea si vanzarea de actiuni si obligatiuni-cheltuieli de prospectare a pietei si de publicitatecheltuielile de constituire se recupereaza pe calea amortizarii pe o perioada de cel mult cinci ani.
Cheltuieli de cercetare dezvoltare
cuprind cheltuieli ocazionate de efectuarea unor lucrari sau obiective decercetare, insa pentru a fi inscrise in bilant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:-proiectele de cercetare sa fie foarte bine individualizate-proiectele sa aiba sanse de reusita tehnica si de rentabilitate economicaca si cheltuielile de constituire , cheltuielile de cercetare-dezvoltare sunt amortizate intr-o perioada de celmult cinci ani.
Cesiunile
cuprind valoarea bunurilor preluate cu acest titlu in patrimoniu decatre unitatea primitoare si se potreferi fie la ocuparea sau exploatarea unei proprietati a domeniului public fie la acordul primit de la o firmade a fi reprezentantul sau pe un teritoriu geografic precis, in legatura cu comercializarea anumitor produsesau servicii.cesiunea se amortizeaza pe o durata egala cu cea a contractului de cesiune.
 Fondul comercialreprezinta
acea parte a fondului de comert care nu figureaza in celelalte elemente de patrimoniu dar care concura la mentinerea sau dezvoltarea potentialului activitatii unitatii, concretizate inclientela, vadul comercia, debusee, reputatie, etc.Fondul comercial se constituie numai prin achizitie sau ca aport, cel creat de intreprindere nefiindcontabilizat in cursul vietii unei intreprinderi. El se evalueaza cu ocazia determinarii pretului de vanzare alunei intreprinderi care include alaturi de cativul net si aceste elemente necorporale si care devin laintreprinderea cumparatoare elemente constitutive ale fondului comercial

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->