Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Citokini i Funkcija Vagine Grlica Materice i Materice

Citokini i Funkcija Vagine Grlica Materice i Materice

Ratings: (0)|Views: 783 |Likes:
Published by Ivan Bubanovic
Vagina i grlic kao donji segment zenskog genitalnog trakta predstavljaju veoma kompleksan i dinamican biosistem koji je u neprestanom "kretanju" i prilagodjavanju faktorima kao sto su ciklicne promene menstrualnog ciklusa, trudnoca, laktacija, kontracepcija, menopauza, prisustvo saprofitne i patoloske flore i sl. Osim funkcija koje ova dva organa imaju u repoduktivnom procesu, vagina i gric materice predstavljaju barijeru prodiranju raznih mikroorganizama prema gornjem segmentu genitalnog trakta. U isto vreme, vagina i grlic omogucavaju prodiranje spermatozoida i nesmetano oticanje menstrualnog detritusa i krvi, kao i prolazak fetusa prilikom porodjaja. Imunske celije sluzokoze grlica materice i vagine u celini su ukljucene u sve ove procese dajuci svoj doprinos ocuvanju mikrosredinske homeostaze ova dva organa i ucestvujuci u svim fizioloskim i patoloskim procesima.
Populacije limfocita, makrofaga i dendriticnih celija sluzokoze vagine i grlica materice se razlikuju u odnosu na populacioni sastav ovih celija u drugim organima i tkivima sto je u vezi sa specificnim citokinskim potencijalima ovih organa. Osim imunskih celija, cervikalne i vaginalne epitelne celije predstavljaju znacajan pul sekrecije citokina kao sto su IL-1, IL-6, IL-4, IL-8, M-CSF, TGF-b, MIP i sl. (8,9). Ovi citokina imaju ulogu u medjucelijskoj komunikaciji, odbrani od infektivnih agenasa, diferencijaciji i stimulaciji rasta epitelnih celija, obnovi ostecene sluzokoze, odgovoru na spermalne antigene i spermatozoide i ostalim reproduktivnim procesima.
MIKROBIOLOSKI FAKTORI DONJEG GENITALNOG TRAKTA I CITOKINI
Citokini su u donjem genitalnom traktu zene prisutni kao cinioci i medijatori fizioloskih odnosa izmedju domacina i saprofitne flore. Normalni vaginalni sekret sadrzi od 105 do 107 mikroorganizama po jednom mililitru (preko 90% mikroorganizama cine laktobacili), dok se ovaj broj moze povecati i za 1000 puta u stanjima kao sto su vaginoze (10). Kvalitativne i kvantitativne promene vaiginalne flore uticu na sastav imunokompetentnih celija vaginalne mukoze i kvalitet njihove medjusobne komunikacije, sto najcesce rezultuje znacajnim promenama u citokinskoj mrezi vaginalne sluzokoze. Dok su ove promene od manjeg znacaja kod zena koje ne zele ili imaju potomstvo, vaznost ovih promena dolazi u prvi plan kod trudnica ili zena sa reproduktivnom disfunkcijom. Knocentracija IL-1a u vaginalnom i cervikalnom sekretu je visestruko veca kod trudnica sa vaginozom u odnosu na zdrave trudnice (11). Drugi autori su potvrdili znacajnije prisustvo IL-1b, TNF-a i IL-6 kod zena sa vaginozom u odnosu na zdrave zene (12). Uzimajuci u obzir da su proinflamatorni citokini snazni stimulatori sinteze prostaglandina jasno je da su trudnice sa vaginozom izlozene visestruko vecem riziku od spontanog pobacaja ili prevremenog porodjaja od zdravih trudnica. Pod uticajem bakterija, virusa, hlamidije i protozoa same epitelne celije vaginalne i cervikalne sluzokoze mogu predstavljati vazan izvor citokina sto je i dokazano u in vivo i in vitro uslovima. U ovom pogledu najaktivnije su celije endocervikalne sluzokoze (13).
Neka istrazivanja su pokazala da je transmisija HIV-1 virusa olaksana kod osoba sa konkurentnom genitalnom infekcijeom. Ova istrazivanja su dovela do saznanja da proinflamatorni citokini veoma intenzivno stimulisu replikaciju HIV-1 i do pretpostavke da osobe sa vaginalnom infekcijom znacajno doprinose diseminaciji HIV-1. Novija istrazivanja su pokazala da medju proinflamatornim citokinima TNF-a i TNF-b predstavljaju najjace stimulatore replikacije HIV-1 u monocitima i T limfocitima. Ostali proinflamatorni i aniinflamatorni citokini kao sto su IL1, IL-3 i IL-4 podsticu replikaciju HIV-1 ali samo u odredjenim fazama razvojnog ciklusa mononuklearnih celija dok citokina kao sto su TGF-b, IL-13, IFN-g, IL-10, IL-2 i IL-7 imaju inhibitorne efekte na replikaciju HIV-1 (14). Moguci mehanizmi uticaja citokina na replikaciju HIV-1 jos uvek nisu u potpunosti rasvetljeni, ali se najv
Vagina i grlic kao donji segment zenskog genitalnog trakta predstavljaju veoma kompleksan i dinamican biosistem koji je u neprestanom "kretanju" i prilagodjavanju faktorima kao sto su ciklicne promene menstrualnog ciklusa, trudnoca, laktacija, kontracepcija, menopauza, prisustvo saprofitne i patoloske flore i sl. Osim funkcija koje ova dva organa imaju u repoduktivnom procesu, vagina i gric materice predstavljaju barijeru prodiranju raznih mikroorganizama prema gornjem segmentu genitalnog trakta. U isto vreme, vagina i grlic omogucavaju prodiranje spermatozoida i nesmetano oticanje menstrualnog detritusa i krvi, kao i prolazak fetusa prilikom porodjaja. Imunske celije sluzokoze grlica materice i vagine u celini su ukljucene u sve ove procese dajuci svoj doprinos ocuvanju mikrosredinske homeostaze ova dva organa i ucestvujuci u svim fizioloskim i patoloskim procesima.
Populacije limfocita, makrofaga i dendriticnih celija sluzokoze vagine i grlica materice se razlikuju u odnosu na populacioni sastav ovih celija u drugim organima i tkivima sto je u vezi sa specificnim citokinskim potencijalima ovih organa. Osim imunskih celija, cervikalne i vaginalne epitelne celije predstavljaju znacajan pul sekrecije citokina kao sto su IL-1, IL-6, IL-4, IL-8, M-CSF, TGF-b, MIP i sl. (8,9). Ovi citokina imaju ulogu u medjucelijskoj komunikaciji, odbrani od infektivnih agenasa, diferencijaciji i stimulaciji rasta epitelnih celija, obnovi ostecene sluzokoze, odgovoru na spermalne antigene i spermatozoide i ostalim reproduktivnim procesima.
MIKROBIOLOSKI FAKTORI DONJEG GENITALNOG TRAKTA I CITOKINI
Citokini su u donjem genitalnom traktu zene prisutni kao cinioci i medijatori fizioloskih odnosa izmedju domacina i saprofitne flore. Normalni vaginalni sekret sadrzi od 105 do 107 mikroorganizama po jednom mililitru (preko 90% mikroorganizama cine laktobacili), dok se ovaj broj moze povecati i za 1000 puta u stanjima kao sto su vaginoze (10). Kvalitativne i kvantitativne promene vaiginalne flore uticu na sastav imunokompetentnih celija vaginalne mukoze i kvalitet njihove medjusobne komunikacije, sto najcesce rezultuje znacajnim promenama u citokinskoj mrezi vaginalne sluzokoze. Dok su ove promene od manjeg znacaja kod zena koje ne zele ili imaju potomstvo, vaznost ovih promena dolazi u prvi plan kod trudnica ili zena sa reproduktivnom disfunkcijom. Knocentracija IL-1a u vaginalnom i cervikalnom sekretu je visestruko veca kod trudnica sa vaginozom u odnosu na zdrave trudnice (11). Drugi autori su potvrdili znacajnije prisustvo IL-1b, TNF-a i IL-6 kod zena sa vaginozom u odnosu na zdrave zene (12). Uzimajuci u obzir da su proinflamatorni citokini snazni stimulatori sinteze prostaglandina jasno je da su trudnice sa vaginozom izlozene visestruko vecem riziku od spontanog pobacaja ili prevremenog porodjaja od zdravih trudnica. Pod uticajem bakterija, virusa, hlamidije i protozoa same epitelne celije vaginalne i cervikalne sluzokoze mogu predstavljati vazan izvor citokina sto je i dokazano u in vivo i in vitro uslovima. U ovom pogledu najaktivnije su celije endocervikalne sluzokoze (13).
Neka istrazivanja su pokazala da je transmisija HIV-1 virusa olaksana kod osoba sa konkurentnom genitalnom infekcijeom. Ova istrazivanja su dovela do saznanja da proinflamatorni citokini veoma intenzivno stimulisu replikaciju HIV-1 i do pretpostavke da osobe sa vaginalnom infekcijom znacajno doprinose diseminaciji HIV-1. Novija istrazivanja su pokazala da medju proinflamatornim citokinima TNF-a i TNF-b predstavljaju najjace stimulatore replikacije HIV-1 u monocitima i T limfocitima. Ostali proinflamatorni i aniinflamatorni citokini kao sto su IL1, IL-3 i IL-4 podsticu replikaciju HIV-1 ali samo u odredjenim fazama razvojnog ciklusa mononuklearnih celija dok citokina kao sto su TGF-b, IL-13, IFN-g, IL-10, IL-2 i IL-7 imaju inhibitorne efekte na replikaciju HIV-1 (14). Moguci mehanizmi uticaja citokina na replikaciju HIV-1 jos uvek nisu u potpunosti rasvetljeni, ali se najv

More info:

Published by: Ivan Bubanovic on Apr 15, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
www.medicacentar.info www.medicacentar.info1
http://www.medicacentar.info/Vagina_Grlic_Materica_Imunologija.htm 
CITOKINI I FUNKCIJA VAGINE, GRLICA IMATERICE
 
Vagina i grlic kao donji segment zenskog genitalnog trakta predstavljaju veomakompleksan i dinamican biosistem koji je u neprestanom "kretanju" iprilagodjavanju faktorima kao sto su ciklicne promene menstrualnog ciklusa,trudnoca, laktacija, kontracepcija, menopauza, prisustvo saprofitne i patoloskeflore i sl. Osim funkcija koje ova dva organa imaju u repoduktivnom procesu,vagina i gric materice predstavljaju barijeru prodiranju raznih mikroorganizamaprema gornjem segmentu genitalnog trakta. U isto vreme, vagina i grlicomogucavaju prodiranje spermatozoida i nesmetano oticanje menstrualnogdetritusa i krvi, kao i prolazak fetusa prilikom porodjaja. Imunske celije sluzokozegrlica materice i vagine u celini su ukljucene u sve ove procese dajuci svojdoprinos ocuvanju mikrosredinske homeostaze ova dva organa i ucestvujuci usvim ffizioloskim i patoloskim procesima.
 
Populacije limfocita, makrofaga i dendriticnih celija sluzokoze vagine i grlicamaterice se razlikuju u odnosu na populacioni sastav ovih celija u drugimorganima i tkivima sto je u vezi sa specificnim citokinskim potencijalima ovihorgana. Osim imunskih celija, cervikalne i vaginalne epitelne celije predstavljajuznacajan pul sekrecije citokina kao sto su IL-1, IL-6, IL-4, IL-8, M-CSF, TGF-b,
 
Medica Centar 
privatna ginekolosko-akuserska ordinacija
Novosadska 1/c, Nis, Srbija
tel: 018-249-178; 064-295-1004 
 
www.medicacentar.info www.medicacentar.info2
MIP i sl. (8,9). Ovi citokina imaju ulogu u medjucelijskoj komunikaciji, odbrani odinfektivnih agenasa, diferencijaciji i stimulaciji rasta epitelnih celija, obnoviostecene sluzokoze, odgovoru na spermalne antigene i spermatozoide i ostalimreproduktivnim procesima.
 
Promena koncentracije nekih citokina u cervikovaginalnom sekretu u razlicitimfizioloskim i patoloskim stanjima (1,2,3,4,5,6,7)
 
Citokin
 
Porodjaj
 
Vaginoze
 
HIV
 
Sterilitet
 
Bakterijeskeinfekcije
 
Pobacaj
 
IL-1b
 
P
 
P
 
P
 
P /N
 
P
 
P
 
IL-6
 
P
 
P
 
P
 
P
 
P
 
P /N
 
IL-8
 
P
 
P
 
P
 
P
 
P
 
P/ N
 
IFN-g
 
P
 
P
 
S
 
P
 
P
 
P
 
TNF-a
 
P
 
P
 
P
 
P
 
P
 
S
 
TGF-b
 
P
 
N
 
P /S
 
P /N
 
P /N
 
S /N
 
CSF-1
 
P/ S
 
P
 
P
 
P /S/ N
 
P
 
P /N
 
LIF
 
P
 
N
 
P
 
S /N
 
P /N
 
P /N
 
RANTES
 
P/ N
 
P
 
P
 
P /N
 
P/ N
 
P/ N
 
MIP-1a
 
P/ N
 
P
 
S
 
P /N
 
P/N
 
P/ N
 
MIP-1b
 
P/ N
 
P
 
S
 
P/ N
 
P/ N
 
P/ N
 
P- povecana, S - smanjena, N - nepromenjena koncentracija
 
MIKROBIOLOSKI FAKTORI DONJEG GENITALNOG TRAKTA I CITOKINI
 
Citokini su u donjem genitalnom traktu zene prisutni kao cinioci i medijatorifizioloskih odnosa izmedju domacina i saprofitne flore. Normalni vaginalni sekretsadrzi od 10
5
do 10
7
mikroorganizama po jednom mililitru (preko 90%mikroorganizama cine laktobacili), dok se ovaj broj moze povecati i za 1000 putau stanjima kao sto su vaginoze (10). Kvalitativne i kvantitativne promenevaiginalne flore uticu na sastav imunokompetentnih celija vaginalne mukoze ikvalitet njihove medjusobne komunikacije, sto najcesce rezultuje znacajnimpromenama u citokinskoj mrezi vaginalne sluzokoze. Dok su ove promene odmanjeg znacaja kod zena koje ne zele ili imaju potomstvo, vaznost ovih promenadolazi u prvi plan kod trudnica ili zena sa reproduktivnom disfunkcijom.Knocentracija IL-1a u vaginalnom i cervikalnom sekretu je visestruko veca kodtrudnica sa vaginozom u odnosu na zdrave trudnice (11). Drugi autori su potvrdiliznacajnije prisustvo IL-1b, TNF-a i IL-6 kod zena sa vaginozom u odnosu nazdrave zene (12). Uzimajuci u obzir da su proinflamatorni citokini snaznistimulatori sinteze prostaglandina jasno je da su trudnice sa vaginozom izlozenevisestruko vecem riziku od spontanog pobacaja ili prevremenog porodjaja odzdravih trudnica. Pod uticajem bakterija, virusa, hlamidije i protozoa sameepitelne celije vaginalne i cervikalne sluzokoze mogu predstavljati vazan izvorcitokina sto je i dokazano u
in vivo 
i
in vitro 
uslovima. U ovom pogledunajaktivnije su celije endocervikalne sluzokoze (13).
 
Neka istrazivanja su pokazala da je transmisija HIV-1 virusa olaksana kod osobasa konkurentnom genitalnom infekcijeom. Ova istrazivanja su dovela dosaznanja da proinflamatorni citokini veoma intenzivno stimulisu replikaciju HIV-1 i
 
www.medicacentar.info www.medicacentar.info3
do pretpostavke da osobe sa vaginalnom infekcijom znacajno doprinosediseminaciji HIV-1. Novija istrazivanja su pokazala da medju proinflamatornimcitokinima TNF-a i TNF-b predstavljaju najjace stimulatore replikacije HIV-1 umonocitima i T limfocitima. Ostali proinflamatorni i aniinflamatorni citokini kao stosu IL1, IL-3 i IL-4 podsticu replikaciju HIV-1 ali samo u odredjenim fazamarazvojnog ciklusa mononuklearnih celija dok citokina kao sto su TGF-b, IL-13,IFN-g, IL-10, IL-2 i IL-7 imaju inhibitorne efekte na replikaciju HIV-1 (14). Mogucimehanizmi uticaja citokina na replikaciju HIV-1 jos uvek nisu u potpunostirasvetljeni, ali se najvise spekulise sa citokinskom aktivacijom/inhibicijom faktora
Kappa B 
(NF-KB) kao najvaznijeg intracelularnog regulatora transkripcije HIV-1proviralne DNA. Belec i sar. (15) su nasli da su TNF-a, IL-1b i IL-6 ucervikovaginalnom sekretu znacajno povecani kod zena u ranom stadijumuAIDS-a u odnosu na zdrave HIV negaitivne zene (15). Ovaj podatak ukazuje naporazavajucu mogucnost da HIV virus podstice sopstvenu replikaciju razvijajucispecificnu citokinsku mrezu u cervikovaginalnoj mikrosredini (15). Nasuprotovome, citokini kao sto su MIP-1a, MIP-1b i RANTES konkurisu zajedno sa HIV-1 virusom za iste receptore na limfocitima tako da ovi citokini mogu inhibisatiHIV-1 infekciju ili usporiti njeno sirenje (6). Celije koje eksprimiraju receptore zanavedene citokine su narocite skoncentrisane u transformacionoj zonicervikalnog epitela i zonama inflamirane sluzokoze.
 
HPV (Humani Papiloma Virus) infekcija takodje moze biti udruzena saspecificnim citokinskim profilom koji je u direktnoj interakciji sa HPV.Koncentracija IFN-g i IL-8 u cervikovaginalnom sekretu osoba inficiranih HPV jeznacajno povecana dok se povecana koncentracija IFN-g moze smatrati dobrimprognostickim markerom ove infekcije (16). TNF i IL-1 pokazuju antivirusni efekatu slucaju infekcije HPV uglavnom zahvaljujuci inhibiciji transkripcije gena zareplikaciju ovog virusa (17).
 
CITOKINI CVS I FERTILNOST ZENE
 
Studije nekoliko renomiranih laboratorija su pokazale da se u cerviko-vaginalnomsekretu infertilnih zena mogu dokazati povecane vrednosti proinflamatornihcitokina kao sto su IFN-g i TNF-a. Ovi citokini kompromituju oplodjenje nanekoliko nivoa. Vitalnost i pokretljivost spermatozoida u prisustvu TNF-a i IFN-g je znatno smanjena ukoliko na samim spermatozoidima postoje poremecenicitokinski receptorski odnosi u kvalitativnom i kvantitativnom smislu. U istovreme, endokrina funkcija jajnika i posteljice je takodje kompromitovana uprisustvu proinflamatornih citokina (18). Naz i sar. iznose rezultate svojihistrazivanja o prisustvu IL-6, IL-8, TNF-a i IFN-g u cervikalnoj sluzi kod infertilnih izdravih zena. Koncentracija sva cetiri navedena citokina u cervikalnoj sluziinfertilnih zena je znacajno veca u odnosu na zdrave zene, a narocito je velikakod infertilnih zena kod kojih su otkrivena antispermatozoidna antitela u serumu(3).
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->