Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
16Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PK - Profeti Si Regi

PK - Profeti Si Regi

Ratings: (0)|Views: 144|Likes:
Published by God's_Servant

More info:

Published by: God's_Servant on Apr 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2014

pdf

text

original

 
PK - Profeti si regi
 
{PK 15}Introducere - Via DomnuluiDumnezeu l-a chemat pe Avraam din mijlocul poporului sãu idolatru si i-a poruncit sã locuiascã în tara Canaanului cuscopul de a oferi cele mai bune roade ale cerului tuturor popoarelor de pe pãmânt. " Te voi face un popor mare" a zisEl "te voi binecuvânta, si-ti voi face un nume mare si vei fi o binecuvântare" (Gen. 12,2). Avraam a fost chemat la ocinste deosebitã aceea de a fi si pãstrãtorul adevãrului lui Dumnezeu pentru lume, al poporului prin care trebuia sã fie binecuvântate toate popoarele pãmântului, prin venirea lui Mesia cel fãgãduit.Oamenii aproape cã pierduserã cunostinta despre Dumnezeul cel adevãrat. Mintea lor fusese întunecatã de idolatrie.Ei încercaserã sã punã în locul legilor divine, care sunt "sfinte, drepte si bune" (Rom. 7, 12), legi în armonie cuînclinatiile inimilor lor crude si egoiste. Cu toate acestea, Dumnezeu, în mila Sa, nu i-a distrus.{PK 16}El a intentionat ca principiile descoperite prin poporul Sãu sã devinã mijloace pentru refacerea chipului moral al luiDumnezeu în om.Legea lui Dumnezeu trebuia sã fie înãltatã si autoritatea Sa mentinutã, iar casei lui Israel i-a fost încredintatã aceastãlucrare mare si nobilã. Dumnezeu i-a despãrtit de lume, cã sã le poatã încredinta o însãrcinare sfântã. I-a fãcut pãstrãtorii Legii Sale si a intentionat ca prin ei sã pãstreze printre oameni cunostinta despre Sine. În felul acesta,lumina cerului avea sã strãluceascã peste o lume cuprinsã de întuneric si un glas avea sã fie auzit chemând toate popoarele sã se întoarcã de la idolatrie la slujirea Dumnezeului cel viu.Dumnezeu a scos pe poporul Sãu ales din tara Egiptului "cu mare putere si cu mânã tare" (Exod. 32, 11). "A trimis perobul Sãu Moise si pe Aaron, pe care-l alesese. Prin puterea Lui, ei au fãcut semne minunate în mijlocul lor, au fãcutminuni în tara lui Ham... A mustrat marea Rosie, si ea s-a uscat: si i-a trecut prin adâncuri ca printr-un pustiu" (Ps.105,26.27; 106,9). I-a scos din tara lor de robie, ca sã-i poatã aduce într-o tarã mai bunã o tarã pe care, în providenta
 
Sa, le-a pregãtit-o ca adãpost de dusmanii lor. I-a adus la Sine si i-a înconjurat cu bratele Sale vesnice; iar ei, datoritã bunãtãtii si milei Sale, aveau sã înalte Numele Sãu si sã-L proslãveascã pe pãmânt.{PK 17}"Cãci partea Domnului este poporul Lui, lacov este partea Lui de mostenire. El l-a gãsit într-un tinut pustiu, într-osingurãtate plinã de urlete înfricosate; l-a înconjurat, l-a îngrijit si l-a pãzit ca lumina ochilor Lui. Ca vulturul care îsiscuturã cuibul, zboarã deasupra puilor, îsi întinde aripile, îi ia si-i poartã pe penele lui: asa a cãlãuzit Domnul singur  pe poporul Sãu, si nu era nici un dumnezeu strãin cu El" (Deut. 32,9-12). Astfel i-a adus pe izraeliti la Sine, ca locuiascã la umbra Celui Prea Înalt. Feriti în mod minunat de primejdiile rãtãcirii prin pustie, ei au fost în cele dinurmã asezati în tara Fãgãduintei, ca o natiune favorizatã.Printr-o parabolã, Isaia redã cu un patos miscãtor istoria chemãrii si educãrii lui Israel, ca sã stea în lume careprezentant al lui Iehova, roditor în orice lucrare bunã:"Voi cânta Prea iubitului meu, cântarea Prea iubitului meu despre via Lui. Prea iubitul meu avea o vie, pe o câmpiefoarte mãnoasã. I-a sãpat pãmântul, l-a curãtit în mijlocul ei, si a sãpat un teasc, apoi trãgea nãdejde cã are sã facãstruguri buni, dar a fãcut struguri sãlbatici" (Is. 5,1.2).Prin poporul ales, Dumnezeu intentiona sã aducã binecuvântãri întregii omenirii. " Via Domnului ostirilor"{PK 18}declara proorocul "este casa lui Israel, iar bãrbatii lui Iuda sunt via Sa cea plãcutã" (Isaia 5,7).Acestui popor i-au fost încredintate descoperirile lui Dumnezeu. Era ocrotit de preceptele Legii Sale, principii vesniceale adevãrului, dreptãtii si curãtiei. Ascultarea de aceste principii avea sã fie protectia lor, cãci avea sã-i fereascã de ase distruge singuri prin practici pãcãtoase. Iar ca turn al viei, Dumnezeu asezã în mijlocul tãrii templul Sãu cel sfânt.Domnul Hristos era îndrumãtorul lor. Asa cum fusese cu ei în pustie, tot astfel El avea sã fie învãtãtorul si cãlãuza lor.Atât în tabernacol, cât si în templu, slava Sa se odihnea în echina sacrã, deasupra tronului milei. Îsi manifesta fãrãîntrerupere fatã de ei bogãtiile dragostei si rãbdãrii Sale.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Silvia Boghici liked this
cristian_grigore liked this
raza de soare liked this
daniela120 liked this
Burcan Adrian liked this
=== liked this
=== liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->