Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
9T - Mãrturii pentru comunitate Vol 9

9T - Mãrturii pentru comunitate Vol 9

Ratings: (0)|Views: 54 |Likes:
Published by God's_Servant

More info:

Published by: God's_Servant on Apr 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2012

pdf

text

original

 
9T - Mãrturii pentru comunitateVol.9
 
{T9 3}Timpul în care a fost scris volumul nouãAparitia acestui volum din serica "Mãrturiilor pentru Comunitate" vine sã rãspundã unei nevoi simtite de noi toti,membri si pastori deopotrivã. Desi lucrarea de publicatie din tara noastrã a cunoscut o dezvoltare puternicã în perioadainterbelicã si apoi în perioada 1944-1947, când milioane de exemplare de reviste, borsuri si cãrti au fost publicate sirãspândite pretutindeni în satele si orasele tãrii noastre; desi s-a tipãrit o parte dintre lucrãrile Spiritului Profetic, celenouã volume de "Mãrturii pentru Comunitate" nu si-au gãsit pânã acum locul în planurile editoriale ale bisericii.Sperãm, cu ajutorul bunului Dumnezeu, ca acest prim volum publicat sã fie urmat de publicarea celorlalte opt volume,ca si de valoroasele lucrãri ale Spiritului Profetic, care n-au vãzut încã lumina tiparului în limba românã. Pastorii,comunitãtile si noi toti avem nevoie de acest mare si valoros tezaur al Spirtului Profetic."Si avem cuvântul proorociei fãcut si mai tare; la care bine faceti cã luati aminte, ca la o luminã care strãluceste într-unloc întunecos, pânã se va crãpa de ziuã si va rãsãri luceafãrul de dimineatã în inimile voastre" (2 Petru 1,9).Pentru o întelegere mai bunã a celor cuprinse în acest volum al Mãrturiilor, sã facem o scurtã incursiune în viata serveiDomnului din perioada dinaintea aparitiei vol. 9 al Mãrturiilor pentru Comunitate (Testimonies).Privind la timpul volumului 9, vedem o perioadã de cinci ani, care se întinde pânã spre sfârsitul verii anului 1909.Experienta servei Domnului din aceastã perioadã începe si se terminã cu cãlãtoriile ei, de la cãminul sãu din Sf. Elena,California, spre Est, pentru a lua parte la importante întâlniri. Pentru bisericã, este o perioadã de revenire dupã crizadin 1902-1903 si de extindere a lucrãrii de lansare a unor noi actiuni si înfiintarea unor noi institutii.{T9 4}Dupã o serie de importante întâlniri în Michigan, în primãvara anului 1904, sora White a vizitat Sudul Americii si apois-a îndreptat spre Washington D.C., unde se întreprindeau actiuni pentru construirea de clãdiri pentru sediul lucrãriicare se stabilea acum în capitala natiunii. Trebuia înãltat un nou sediu al lucrãrii, o clãdire pentru Review and Heral,deci o tipografie, trebuia construit un sanatoriu si un colegiu. Faptul cã sora White si-a stabilit cãminul în Washington pentru câteva luni, de unde ea putea urmãri si da sfaturi - în cunostintã de cauzã - în timp ce aceste patru clãdiri erau înconstructie, era o mare încurajare pentru lucrãtori. Ea a exercitat, de asemenea, o mare influentã în toatã biserica
 
 pentru fixarea încrederii membrilor bisericii, cu toate cã Dumnezeu a inspirat transferul sediului administrativ allucrãrii de publicatii în capitala natiunii.Aceasta a fost o perioadã de rapidã înaintare si dezvoltare a lucrãrii noastre medicale pe Coasta Pacificului. Au fostdeschise noi sanatorii în capitalã, în Glendale si Loma Linda, California. De la început, Loma Linda pãrea destinatã sãdevinã un centru de pregãtire si instruire al lucrãtorilor medicali, lucrare începutã în Battle Creek. În timpul acestor anicritici de înfiintare a colegiului medical, sora E. White a vizitat des California de Sud, unde a putut sã dea personalsfaturi si încurajare si a putut sã ajute la întocmirea planurilor pentru înaintarea lucrãrii. A fost o actiune bazatã pedescoperirile date ei de Dumnezeu, care ne-a condus pas cu pas la înfiintarea, în cele din urmã, a unui colegiu medical pe deplin recunoscut. Atât de grele, de netrecut, au fost piedicile, încât, dacã n-ar fi fost credinta si încrederea inspiratede frecventele sfaturi care veneau prin Spiritul Profetic, institutia n-ar fi supravietuit.Aceste interese importante, care au tinut-o pe sora White mult timp departe de casa si scrierile ei, au avut ca rezultat omare întârziere în publicarea cãrtilor pe care ea spera sã le vadã cât mai curând în câmp, fãcându-si lucrarea lor.Cartea Divina Vindecare a fot singura carte nouã, pe care E.G. White a publicat-o în perioada aceasta de cinci ani.{T9 5}În acest timp, lucrarea denominatiunii a crescut prea mult pentru a mai putea retine diferitele amãnunte ale pasilor deînaintare. Solia înconjura acum lumea, misionari erau trimisi într-un numãr tot mai mare, iar multe institutii închinateeducatiei, publicatiilor si lucrãrii au luat fiintã. În adevãr, solia Evangheliei a ajuns pânã la marginile pãmântului.O mare bucurie a produs-o în inima servei Domnului faptul de a se întâlni cu reprezentanti ai lucrãrii mondiale, cândacestia s-au întâlnit la Washington D.C., în primãvara anului 1909, pentru sesiunea Conferintei Generale. Aceasta afost ultima ei cãlãtorie spre Est. Aceasta a fost ultima ei participare la o sesiunea a Conferintei Generale. Avea acumoptzeci si unu de ani si îsi consacrase o lungã perioadã din viatã slujirii cauzei lui Dumnezeu. Ea a vãzut lucrareacrescând din zilele strãdaniilor de la început, când erau numai o mânã de pãzitori ai Sabatului, care asteptau revenirea pe curând a Domnului. Acum, ei numãrau 85.000 si 1.200 de slujitori erau ai lui Dumnezeu. În timp ce stãtea înainteadelegatilor la aceastã sesiune a Conferintei Generale, E.G. White a fost inspiratã sã vorbeascã despre anumite subiectede o mare importantã si care trebuia sã fie reamintite. Printre ele era si subiectul reformei sanitare. Timp de patruzeci sicinci de ani, ea s-a ocupat de învãtarea marilor principii ale vietuirii sãnãtoase, care i-au fost prezentate în viziune. Ea

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->