Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SPRAWOZDANIE, NR.4

SPRAWOZDANIE, NR.4

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 878 |Likes:
Published by marzena13

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: marzena13 on Apr 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Kl.: Nr w dzienniku:Imię i nazwisko:Ocena:Data wykonaniadoświadczenia:
.
Temat doświadczenia:
Obserwujemy dyfuzje (II)
Data oddania:
I.CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
Wszyscy wied, że cia składasię z atomów i cząsteczek, któremieszają się. Takie mieszanie fizycznie nazywamy dyfuzją. Prawidłowadefinicja tego zjawiska brzmi:
DYFUZJA
proces rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii wdanym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym) ), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą i/lub zcząsteczkami otaczającego ją ośrodka.Dyfuzja umożliwia zjawisko mieszania się substancji pozostających wfazie gazowej lub ciekłej. Siłą napędową dyfuzji przy mieszaniu jest dążenieukładu do równowagi termodynamicznej przez osiągnięcie jak najwyższejentropii i jak najniższej energii swobodnej. Efektem wolnej, nieskrępowanejdyfuzji w gazach i cieczach jest wywnywanie się stężwszystkichskładników w całej objętości fazy. Osiągnięcie stanu równowagi nie oznacza jednak zatrzymania dyfuzji. Trwa ona nadal, tyle że dzki doadnemuwymieszaniu się wszystkich składników nie prowadzi już do zmian stężenia.Przykładem tego rodzaju dyfuzji jest rozchodzenie się zapachów w powietrzu.Jednym z najbardziej znanych przyadów zjawiska fizycznegozdominowanego przez dyfuzję są (ruchy Browna).Innym przyadem dyfuzji jest zjawisko osmozy, polegace na przemieszczaniu się cząsteczek i jonów przez błony półprzepuszczalne, wkierunku wyrównywania się stężenia związku chemicznego lub jonu, zdolnegodo przenikania przez błonę. Siła napędową osmozy jest dokładnie to samo conapędza dyfuzję swobodną w mieszaninach. Różnica polega na tym, że błona przepuszcza tylko wybrane składniki mieszaniny, podczas gdy inne nie.Dyfuzja zachodzi w każdej temperaturze. Obserwujemy ją  pomiędzy gazami, cieczami i ciałami stałymi. Szybkość dyfuzji wzrasta przy podwyższaniu temperatury. Jest ona przeciętnie o kilka rzędów wielkościwiększa w przypadku gazów, a z kolei o kilka rzędów wielkości mniejsza w przypadku ciał stałych w porównaniu z szybkością dyfuzji w cieczach.
 
II.OPIS DOŚWIADCZENIA:
1.
Przygotowałam ziemniak i atrament.2.Przekroiłam ziemniak na pół i zrobiłam wgłębienie w jego środku.3.Do zrobionego wgłębienia nalałam troszkę atramentu4.Odczekałam 15 minut i zapisałam nowe spostrzeżenia.
III.WYNIKI:
Kiedy po praz pierwszy nalałam troszkę atramentu do wgłębieniaszerokość plamki wynosiła 1 cm.Po 15 min ponownie spojrzałam na ziemniaka szerokość atramentowej plamki wynosiła już 1,7 cm.Oznacza to, że w ciągu tych 15 min cząsteczko atramentu i cząsteczkotworzące ziemniaka solidnie „pracowały”, czyli mieszały się.W tym doświadczeniu zatem obserwujemy zjawisko dyfuzji.
IV.OPRACOWANIE WYNIKÓW:
Plamka na początkuPlamka po 15 minSZEROKOŚĆ
1 cm1,7 cm
SPOSTRZEŻENIA
 brak spostrzeżeń
 plamka rozszerzyła się oczym świadczy jejszerokć; wnioskujemyzatem, że mio tu miejscezjawisko dyfuzji.
V.DYSKUSJA I WNIOSKI:
Z doświadczenia tego można wywnioskować, że dyfuzja w naszymcodziennym życiu nie opuszcza nas niemal ani na chwilę. No bo nawet w takimzwykłym parzeniu herbaty zachodzi zjawisko dyfuzji. A nie mówiąc o innychzwykłych czynnościach domowych (np. nalewanie płynu do naczyń do zlewu zgorącą wodą, rozchodzenie się zapachu pieczonego przez mamę ciasta i wielewiele innych).Dyfuzja jest tez ważna w oddychaniu, bo przecież to tlen miesza się zróżnymi innymi zapachami i składnikami powietrza.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->