Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ADHD TEST för vuxna - Godkänt av http://adhd-npf.com/

ADHD TEST för vuxna - Godkänt av http://adhd-npf.com/

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 21,674 |Likes:
Published by ADHD and ADD
ADHD Testet, för Vuxna det är precis samma kvalitetstest som du hittar på:"http://adhd-npf.com/adhd-vuxen-test/" ADHD och ADD.

Många vuxna har levt med uppmärksamhets störning/hyperaktivitet (vuxen-ADHD) utan att förstå det. Hur kommer det sig? Det kan bero på att symtomen ofta misstolkas som tecken på ett stressigt liv. Om du under större delen av ditt liv känt denna typ av påfrestning, kan det vara så att du har vuxen-ADHD är ett tillstånd som din läkare kan hjälpa till med att utreda och behandla.
Följande frågeformulär kan fungera som utgångspunkt fäör att hjälpa dig känna igen tecken/symtom på vuxen-ADHD, men det är inte tänkt att ersätta konsultation hos läkare eller annan specialist. En korrekt diagnos kan endast sttällas genom en klinisk bedömmning. Oavsett svaren på dessa frågor uppmanas du att diskutera eventuella funderingar kring utredning och behandling av vuxen-ADHD med din läkare.
Denna screeningsdel ur Själlvrapportskalan (ASRS-VI.I) är avsedd för personer som är 18 år eller äldre.

Copyright WHO.

Testet är Godkänt av kvalitetsgruppen på: ADHD och ADD
http://adhd-npf.com/adhd-history/

ADHD Testet, för Vuxna det är precis samma kvalitetstest som du hittar på:"http://adhd-npf.com/adhd-vuxen-test/" ADHD och ADD.

Många vuxna har levt med uppmärksamhets störning/hyperaktivitet (vuxen-ADHD) utan att förstå det. Hur kommer det sig? Det kan bero på att symtomen ofta misstolkas som tecken på ett stressigt liv. Om du under större delen av ditt liv känt denna typ av påfrestning, kan det vara så att du har vuxen-ADHD är ett tillstånd som din läkare kan hjälpa till med att utreda och behandla.
Följande frågeformulär kan fungera som utgångspunkt fäör att hjälpa dig känna igen tecken/symtom på vuxen-ADHD, men det är inte tänkt att ersätta konsultation hos läkare eller annan specialist. En korrekt diagnos kan endast sttällas genom en klinisk bedömmning. Oavsett svaren på dessa frågor uppmanas du att diskutera eventuella funderingar kring utredning och behandling av vuxen-ADHD med din läkare.
Denna screeningsdel ur Själlvrapportskalan (ASRS-VI.I) är avsedd för personer som är 18 år eller äldre.

Copyright WHO.

Testet är Godkänt av kvalitetsgruppen på: ADHD och ADD
http://adhd-npf.com/adhd-history/

More info:

Published by: ADHD and ADD on Apr 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2014

pdf

text

original

 
 
Vuxen-ADHD Självrapportskala (ASRS-v1.1)Instruktioner till Symtom-checklistan
 
 Frågorna på baksidan är tänkta att stimulera en dialog mellan dig och dina patienter 
 
och att hjälpa till att bekräfta om de uppvisar ADHD-symtom.
Beskrivning: Symtom-checklistan är ett instrument som består av de arton kriterierna enligt DSM-IV-TR. Sex av de arton frågorna har visat sig vara de som är mest prediktiva av ADHD-symtom. Dessa sexfrågor utgör grunden för ASRS Screener v1.1 och utgör även del A av Symtom-checklistan. Del B avSymtom-checklistan innehåller de återstående tolv frågorna.
Instruktioner:Symtom
1. Be patienten fylla i både del A och B av Symtom-checklistan genom att markera med ett kryss iden ruta som bäst motsvarar förekomsten av varje symtom.2. Lägg ihop värdena för del A. Om fyra eller fler kryss är markerade i de mörkt skuggade rutornainom del A uppvisar patienten symtom som i hög grad överensstämmer med ADHD hos vuxnaoch motiverar vidare utredning.3. Symtomfrekvensen som markerats i del B ger ytterligare tecken och kan fungera som envägvisning vad det gäller patientens symtom. Notera särskilt de kryss som hamnar inom detskuggade området. De frekvensbaserade svarsalternativen uppvisar större känslighet för vissafrågor. Inget totalvärde eller diagnostisk sannolikhet används för dessa tolv frågor. Det har visatsig att de sex frågorna under del A är de som är mest prediktiva för störningen och fungerar bästsom screening instrument.
Funktionsnedsättning:
1. igenom hela Symtom-checklistan med dina patienter och gör en bedömning av graden avfunktionsnedsättning förknippad med symtomen.2. Beakta arbeta/skola, den sociala omgivningen och familjeförhållanden.3. Frekvensen av symtom står ofta i relation till symtomens allvar. Därför kan checklistan varavägledande i bedömningen av funktionsnedsättningar. Om dina patienter har frekventa symtomkan det var idé att be dem förklara hur dessa problem har påverkat deras förmåga att skötaarbetet, hemmet eller komma överens med andra människor, såsom make/maka/sambo.
Sjukdomshistoria:
1. Gör en bedömning av förekomsten av dessa symtom eller liknande symtom i barndomen. Vuxnamed ADHD har inte nödvändigtvis fått diagnosen som barn. För att göra en bedömning av patientens historia, sök efter tecken på tidiga och ihållande problem med uppmärksamhet eller självkontroll. Vissa betydande symtom bör ha funnits i barndomen, men en fullständigsjukdomsbild är inte nödvändig.
 

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
Hyperactivity liked this
ADHD and ADD liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Peter Wallgren liked this
Joel Månsson liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->