Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Model Cerere de Chemare in Judecata

Model Cerere de Chemare in Judecata

Ratings:
(0)
|Views: 217|Likes:
Published by MaximusN
taxa poluare
taxa poluare

More info:

Published by: MaximusN on May 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2013

pdf

text

original

 
Cabinet de avocatura
COLTUC
Lider in Recuperari Creante
Pentru noi succesul a devenit o obligatie!
MODEL CERERE DE CHEMARE IN JUDECATATRIBUNALUL :RECLAMANT:PARAT :OBIECT: CONTESTATIE ACT ADMINISTRATIVDOMNULE PRESEDINTE,Subsemnata, ..........., cu domiciliul procesual ales la CA Coltuc Marius Vicentiu in Bucuresti, str Calea Rahovei, nr 266 – 268, cladirea 60, et 2, cam 8, sector 5, email avocat@coltuc.ro, telefon0745 150 894, fax 031 425 93 85, formulez prezenta: CERERE DE CHEMARE IN JUDECATAA ................................................prin care solicitam:- Anularea actului administrativ Decizia de calcul nr.- Restituirea sumei inscrise in actul administrativ contestat plus rata dobanzii de la momentul perceperii taxei si pana in momentul perceperii taxei pana la momentul restituirii ei .- Obligarea paratilor potrivit dispozitiilor art. 274 C. Proc. Civ la plata cheltuielilor de judecata(onorariu avocat, taxa de timbru, timbru judiciar).ASPECTE PRELIMINARIILuand in considerare caracterul litigiului dedus judecatii, si anume contencios administrativ,reclamanta si-a indeplinit obligatia prealabila potrivit Legii 554/2004 prin depunerea plangerilor  prealabile catre Admnistratia Finantelor Publice ..... si catre Administratia Fondului de Mediu .Prin plangerile prealabile am solicitat anularea actului Administrativ si restituirea sumeicalculate ca fiind taxa pe emisiile poluante.Ca raspuns la solicitarea noastra,.Concluzionand va aducem la cunostiinta faptul ca procedura prealabila a fost indeplinita de catrereclamanta in spiritul Legii 554/2004, astfel ca orice alte aspecte legate de lipsa plangerii prealabile va rugam sa le considerati neintemeiate.Obiectul cererii de chemare in judecata se supune prevederilor art. 8 alin. 1 din Legea 554/2004 prin care “Persoana vatamata intr-un drept recunoscut de lege sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, nemultumita de raspunsul primit la plangerea prealabila adresataautoritatii publice emitente sau daca nu a primit nici un raspuns in termenul prevazut la art. 7alin. (4), poate sesiza instanta de contencios administrativ competenta, pentru a solicita anularea,in tot sau in parte, a actului, repararea pagubei cauzate si, eventual, reparatii pentru daune
Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei nr.266-268, corp 60, etaj 2, camera 8,sector 5, BucurestiTel./Fax: 031.425.93.85 e-mail:avocat@coltuc.ro www.coltuc.ro 
 
Cabinet de avocatura
COLTUC
Lider in Recuperari Creante
Pentru noi succesul a devenit o obligatie!
morale. De asemenea, se poate adresa instantei de contencios administrativ si cel care seconsidera vatamat intr-un drept al sau, recunoscut de lege, prin nesolutionarea in termen sau prinrefuzul nejustificat de solutionare a cererii.”MOTIVELE CERERII DE CHEMARE IN JUDECATAMOTIVE DE FAPTIn fapt, numitul Moldovan Mircea a platit in data de 19.11.2010 taxa de poluare in valoare de 2461 RON pentru un autoturism marca Audi A4 tip 8E/lbpwf1/A4 Nr. de identificareWAUUZZZ8E08A032189, data primei inmatriculari 08.08.2008, an de fabricatie 2008, Seriacarte auto H828441, conform Legii 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de laautovehicole.Autoturismul AUDI A4, are urmatoarele caracteristici: numar de identificareWAUUZZZ8E08A032189, an de fabricatie 2008.MOTIVE DE DREPTA. CADRU LEGISLATIV NATIONAL1. Constitutia Romaniei2. Noul Cod Civil3. Codul de procedura fiscalaB. CADRU LEGISLATIV INTERNATIONALConventia Europeana ale Drepturilor OmuluiTratatul de Functionare a Uniunii EuropeneAPARARI DE FONDPe fondul cauzei, solicit admiterea cererii asa cum a fost formulata, obligarea paratelor laanularea deciziei de calcul si restituirea sumei inscrise in actul administrativ contestat plus ratadobanzii de la momentul perceperii taxei si pana in momentul perceperii taxei pana la momentulrestituirii ei .Onorata Instanta va rugam sa aveti in vedere faptul ca sesizarea instantei de judecata justificainteres, in sensul ca la data introducerii cererii de chemare in judecata interesul reclamantei estelegitim corespunzator cerintelor legii materiale si procesuale. Interesul este legitim atunci candse urmareste afirmarea sau realizarea unui drept subiectiv recunoscut de lege, respectiv a unuiinteres ocrotit de lege si potrivit scopului economic si social pentru care a fost recunoscut.Interesul este personal si direct, adica folosul practice urmarit prin declansarea procedurii judiciare sa apartina celui care recurge la actiune. Si de asemenea interesul este nascut si actual,exista in momentul in care este formulata cererea. Prin stabilirea acestei taxe pe poluare legeaincalca dreptul de proprietate, aparat atat de Constitutia Romaniei, cat si de Conventia Europeanaa Drepturilor Omului. Dreptul de proprietate, cel mai complet drept real, intruneste in mainiletitularului toate atributele care, conform legii, il compun:dreptul de folosinta, dreptul de a culegefructele si dreptul de dispozitie, iar prin faptul ca se impune o taxa care este foarte mare ildetermina pe reclamant sa nu poata vinde autoturismul achizitionat si dispune de acesta potrivitatributelor conferite.
Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei nr.266-268, corp 60, etaj 2, camera 8,sector 5, BucurestiTel./Fax: 031.425.93.85 e-mail:avocat@coltuc.ro www.coltuc.ro 
 
Cabinet de avocatura
COLTUC
Lider in Recuperari Creante
Pentru noi succesul a devenit o obligatie!
1. Potrivit art. 555 Dreptul de proprietate privata este definit ca fiind dreptul titularului de a poseda , folosi si dispune de un bun in mod exclusiv , absolut si perpetuu , in limitele stabilitede lege.” Insa prin stabilirea acestei taxe autoturismul este scos din circuitul civil , in modindirect, avand in vedere ca proprietarul nu va mai fi capabil sa o vanda, stabilindu-se o sumafoarte mare reprezentand taxa pe emisiile poluante. Limitele stabilite dreptului de propritate nuinseamna ca pot sa scoata un bun din circuitul civil fara a exista un motiv bine intemeiat , iar  poluare nu poate duce la scoaterea unui autovehicol din circuitul civil, ducandu-se pe aceastacale la statica economica, astfel nerealizandu-se interesele de ordin economic atat la nicel particular , dar si la nivel national. Prin stabilirea unei taxe atat de mari pentru masinile vechi serealizeaza o discriminare intre proprietari de masini si societatile comerciale care se ocupa decomercializarea masinilor noi.Circuitul civil este liber , iar prin stabilirea acestei limite se incalca si principiul liberei circulatiia marfurilor, art. 34-36 din Tratatul privind func
ț
ionarea Uniunii Europene.2. In 2007, Comisia a actualizat comunicarea interpretativa privind procedurile pentruinmatricularea autovehiculelor originare din altestate membre147. Aceasta comunicarestabile
ș
te, in detaliu, condi
ț
iile minime care trebuie sa fie indeplinite de procedura deinmatricularea unui autoturism.In cazul autovehiculelor inregistrate anterior in alt stat membru,statul membru in care se faceinmatricularea poate sa solicite numai depunereaurmatoarelor documente:(1) originalul sau o copie a certificatului de inmatriculare emis in alt stat membru: certificatul deinmatriculare armonizat emis de catre un stat membru trebuie sa fi e recunoscut de catre celelaltestate membre in momentul reinmatricularii autovehiculului pe teritoriul acestuia.Cu toateacestea, multe dintre autovehiculele inmatriculate inainte de 2004 sunt inso
ț
ite in continuare decertificatul deinmatriculare nearmonizat;(2) certificatul de conformitate CE sau na
ț
ional: toate autoturismele de serie aprobate incepandcu anul 1996 se supun, in principiu, omologarii CE de tip.Aceasta este o procedura prin care seconfirma ca un tip de vehicul indepline
ș
tetoate cerin
ț
ele europene in vigoare legatede siguran
ț
a
ș
i de protec
ț
ia mediului.Omologarea CE de tip este valabila in toate statele membre.Producatorul, in calitatede de
ț
inator al omologarii CE de tip, emite un certificat de conformitateCE, care arata ca vehiculul a fost produs in conformitate cu tipul aprobat. Este posibil cavehiculele carora li s-a acordat recent omologarea CEde tip inso
ț
ite de un certifi cat deconformitate valabil sa nu mai necesite o noua omologare a caracteristicilor tehnice sau sa seconformeze altor cerin
ț
e tehnicelegate de construc
ț
ie
ș
i func
ț
ionare, in afara cazului in careaceste caracteristici au fost modificate dupa ce au parasit fabrica producatorului. Autovehiculelecare nu au omologare CE de tip beneficiaza de proceduri na
ț
ionale de omologare de tip sau deomologare na
ț
ionala individuala. Anterior, procedurile na
ț
ionale de omologare pentruautovehiculele care au ob
ț
inut deja o omologare na
ț
ionala intr-un alt stat membru
ș
i pentruautovehiculele care deja au fost inmatriculate intr-un alt stat membru se incadrau in domeniul deaplicare al articolelor 34
ș
i 36 TFUE. In prezent, in conformitate cu noua Directiva 2007/46/CE privind omologarea de tip, procedurile na
ț
ionale
ș
i individuale de omologare sunt armonizate.De
ș
i validitatea omologarii este limitata la statul membru care a efectuatomologarea, un alt statmembru trebuie sa permita vanzarea, inmatricularea sau punerea in circula
ț
ie a vehiculului, cu
Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei nr.266-268, corp 60, etaj 2, camera 8,sector 5, BucurestiTel./Fax: 031.425.93.85 e-mail:avocat@coltuc.ro www.coltuc.ro 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->