Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Foreword: Raising Dough

Foreword: Raising Dough

Ratings: (0)|Views: 68|Likes:
Raising Dough is an unprecedented guide that provides social entrepreneurs—as well as their potential supporters—the tools necessary to enable more of these businesses to launch and thrive. Social-finance expert Elizabeth U explains what every budding entrepreneur should do even before they begin asking for money. She provides detailed case studies and extensive resources on business planning, membership networks, funding sources, and more.
Raising Dough is an unprecedented guide that provides social entrepreneurs—as well as their potential supporters—the tools necessary to enable more of these businesses to launch and thrive. Social-finance expert Elizabeth U explains what every budding entrepreneur should do even before they begin asking for money. She provides detailed case studies and extensive resources on business planning, membership networks, funding sources, and more.

More info:

Published by: Chelsea Green Publishing on May 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2014

pdf

text

original

 
onrdwnrE
Ci 7225+ jt tmd sdlnie
jiiujk lnidrdild n tmd Guscidss Jkkcjildnr Knljk Kcvci` Dlninfcds -GJKKD# ci Rmckjedkpmcj+ jgnut twdity&vdpdnpkd wdrd scttci` ni j Ticvdrscty n Rdiisykvjicj pjtcn ecslussci` snfdn tmd gc``dst lmjkkdi`ds jlci` knljk guscidss) C rdljkk gdci` `rckkde jgnutpnsscgckctcds nr knljkczci` civdstfdit gy ji dxldptcnijkky smjrp LDN n jsajtdgnjre lnfpjiy ijfde Eni \mjdr) C dxpkjcide+ wctm edhdltcni jierustrjtcni+ tmjt Jfdrclji kjw mje fjed knljk civdstfdit gy tmd 33 pdrlditn Jfdrcljis wmn wdrd int wdjktmy+ nr ‛uijllrdectde+dxlddeci`ky eclukt+dxpdiscvd+ jie cfprjltcljk) \jyci` prdtty fulm tmd sjfd tmci` jt mcs nwi wnrasmnps jt tmd lnidrdild wjs Pnney Ujslm+ j pcniddrci` civdstfditjevcsdr wmn mje nrfde j jst&`rnwci` idtwnra n ciinvjtcvd civdstfditprndsscnijks ljkkde Civdstnrs– Lcrlkd)Jgnut mjk tmd ijtcni–s dlninfy+ gy hngs jie nutput+ rdsceds ci sfjkk&jie fce&sljkd guscidss+ jie rdsdjrlm su``dsts tmjt ynui` knljk guscidssdsjrd nur fnst cfpnrtjit hngs prneuldrs) Umcs cs tmd pjrt n tmd dlninfyfnst pdnpkd jrd rddrrci` tn wmdi tmdy jrd tjkaci` jgnut ‛knljk‖ guscidss+scild 33)3 pdrldit n tmdsd rfs jrd knljkky nwide) Pd jksn ainw tmjt snkdprnprcdtnrsmcps+ wmclm fnst sfjkk guscidssds jrd nr stjrt nut js+ jrd tmrddtcfds fnrd prntjgkd tmji L lnrpnrjtcnis+ tmd strulturd dfgrjlde gygc``dr guscidssds) Jie wd jksn mjvd `nne rdjsni tn gdkcdvd tmjt sfjkk gusc&idssds jrd gdlnfci` fnrd lnfpdtctcvd js ditrdprdidurs fjstdr tmd Citdridtjie tjad jevjitj`d n dfdr`ci` sfjkk&sljkd tdlminkn`cds kcad <E prcitdrs)C T\ ljpctjk fjradts wdrd npdrjtci` dlcditky+ jt kdjst mjk n nur kni`&tdrf ljpctjk wnuke gd civdstde ci tmd knljk mjk n tmd dlninfy) Jkk tmdkni`&tdrf sjvci`s Jfdrclji mnusdmnkes mjvd tnejy― ci stnlas+ gnies+futujk uies+ pdiscni uies+ jie cisurjild uies―tntjk jgnut %<2 trck&kcni) \n+ ci prcilcpkd+ jgnut mjk tmnsd sjvci`s smnuke gd `nci` tn sfjkk& jiefce&sljkd guscidss) Ci jlt+ jkfnst inid cs)Jfdrcljis jrd systdfjtcljkky nvdrcivdstci` ci Onrtuid 422 lnfpjicds+jie uiedrcivdstci`―tmjt cs+ civdstci` vcrtujkky intmci`―ci tmd knljk gusc&idssds tmjt jrd dssditcjk nr rd`cnijk vctjkcty) Rut jintmdr wjy+ nur ljpctjk
 
 Wjcsci` Enu`m
vccc |
fjradts jrd kcad j Fng&rui ljscin+ wctm tmd ecld knjede tn prnvced j mu`dde`d tn `kngjk guscidss jie uiedrlut lnffuicty&gjsde guscidssds)Okjsm nrwjre j edljed rnf tmd GJKKD lnidrdild ci Rmckjedkpmcj+\mjdr wnuke gdlnfd ecrdltnr n GJKKD jie tmdi prdscedit n W\O \nlcjkOcijild+ tmd rst fjhnr ijtcnijk rdvnkvci`&knji uie tn wdklnfd civdst&fdits rnf uijllrdectde civdstnrs) Ujslm wnuke `n ni tn wrctd
Ciqucrcdscitn tmd Ijturd no \knw Fnidy
+ j gdstsdkkdr tmjt spjwide tmd \knw FnidyJkkcjild+ wmclm mjs scild mdkpde tmnusjies n civdstnrs pkjld tdis n fckkcnis n enkkjrs ci knljk nne guscidssds) Jie tmd fnvdfdit nr knljkcivdstci` wnuke prnldde sn jst tmjt ci 72:7 hust jgnut tmd niky pcdld n kd`cskjtcni tmjt Nllupy Pjkk \trddt Edfnlrjts jie Udj Rjrty Wdpugkcljislnuke j`rdd ni wjs tn lrdjtd+ tmrnu`m tmd HNG\ Jlt+ j idw lrnweuieci`dxldptcni tn sdlurctcds kjws tmjt snni wckk jkknw dvdry Jfdrclji tn civdst jtkdjst %7+222 pdr knljk guscidss pdr ydjr)Zucdtky wnraci` uiedr gntm \mjdr jie Ujslm jt ecdrdit tcfds jiekdjrici` rnf tmdf wjs j ynui` pnwdrmnusd ijfde Dkczjgdtm Û) Js jrdldit `rjeujtd n nid n ijtcni–s fnst ciinvjtcvd guscidss slmnnks+ tmdRrdscecn @rjeujtd \lmnnk+ smd ljrdukky ngsdrvde+ jijkyzde+ jie jevcsde+jie smd `rjeujkky edvdknpde nid n tmd rclmdst grjcis n knljk civdstfditdxpdrcdild jie wcsenf ci tmd dke) \urvdyci` tmd uicvdrsd n gnnas niknljk&civdstfdit+ cilkueci` fy nwi -
Knljk Enkkjrs+ Knljk \disd
# jie JfyLnrtdsd–s
Knljvdstci` 
+ Dkczjgdtm sjw tmd idde nr j `ucedgnna prcfjrckynr tmd ditrdprdidur+ dspdlcjkky nid civnkvde ci jrfci` nr knljk nne)Ornf mdr pdrspdltcvd+ wmckd j lnrd `rnup n civdstnrs mjvd gddi js&sceunusky nr`jiczci` tmdfsdkvds tn rdnlus tmdcr enkkjrs ni sfjkk guscidss+ditrdprdidurs mjvd gddi kd tn die nr tmdfsdkvds) Umcs+ tn mdr+ sddfdefjicdstky uijcr+ jie kd sfjkk guscidssds vukidrjgkd tn tmd fdrlurcjk wmcfs n pdnpkd wctm fnidy) Ditrdprdidurs idde tn gd jwjrd n tmd fjiynptcnis nr ijild tmdy mjvd―wmdtmdr lnivditcnijk nids kcad dedrjk`rjits jie knjis nr uilnivditcnijk nids kcad lrnweuieci`―c tmd jp&prnprcjtd gjkjild ci civdstnr&ditrdprdidur id`ntcjtcnis cs tn gd rdstnrde)\n tmd fcsscni n tmcs gnna cs tn mdkp ditrdprdidurs tn tmcia jgnut+ wdc`m+jie lmnnsd jfni` tmd muierdes n nptcnis nr civdstfdit+ cilkueci` tmd vcrtuds n prnlddeci` wctm in nutsced ijild wmjtsndvdr)Ct–s truky rdfjrajgkd mnw jr tmcs rdvnkutcnijry fnvdfdit nr knljkcivdstci` mjs lnfd) Ornf ‛in+ ct–s int rdjkky pnsscgkd‖ tn ‛mdrd–s mnwtn en ct‖―jkk ci tdi smnrt ydjrs) Un lnitciud wctm j nne fdtjpmnr+

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->